Home » Klachten » Pijn » Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…

Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…

Pijn-in-kie-oorzaak

Kniepijn is een veelvoorkomende aandoening. Dat komt omdat je kniegewrichten aan één stuk door worden belast en bewogen. Pijn in je knie kan op allerlei manieren ontstaan en zodoende talloze mogelijke oorzaken hebben. We onderscheiden om die reden verschillende soorten knieklachten. Het belangrijkste onderscheid bij kniepijn is als volgt:

 • Constante kniepijn (altijd aanwezig)
 • Functionele knieklachten (bij beweging van het kniegewricht)
 • Pijn die uitstraalt naar de knie (maar elders ontstaat)

Daarnaast kan pijn aan de binnenkant/binnenzijde van de knie voorkomen; dit noemt men ook wel de knieholte of kniekuil… En aan de buitenkant/buitenzijde van de knie, ook wel de kniebolling of knieschijf genoemd. In dit artikel bespreken we de 14 vaakst voorkomende oorzaken van knieletsel en kniepijn en de bijbehorende behandelingen…

1. Spierpijn in je knie

Spierpijn in de knieën ontstaat veelal door intensieve (over)belasting van de kniespieren, bijvoorbeeld na krachttraining of zwaar-lichamelijke arbeid. Deze vorm van pijn in je knie gaat veelal samen met spierverkramping in de knieholte en pijn in de bovenbeenspieren en kuitspieren. “Gewone” spierpijn in de knieën gaat altijd vanzelf over. Je kunt dit soort kniepijn desgewenst verzachten door tijgerbalsem in je knieholte te smeren.

2. Pijn in de knie door meniscus

Menisci zijn kraakbeenschijfjes die zich los tussen de benige uiteinden van sommige gewrichten bevinden. Bij de mens zit er een binnenmeniscus (mediale meniscus) en buitenmeniscus (laterale meniscus) in allebei de kniegewrichten. Deze halvemaanvormige schijfjes zorgen ervoor dat je kniebewegingen soepel verlopen en beschermen zodoende je botten.

Bij een plotselinge, ongelukkige draaibeweging van het kniegewricht kan een meniscus inscheuren. Via zo’n scheurtje kan bloed en/of wondvocht in je knie terechtkomen, waardoor pijn optreedt. Dit fenomeen wordt ook wel een “voetbalknie” genoemd. Bij een meniscus-blessure doet je knie voornamelijk pijn tijdens het lopen en rennen. Daarnaast ontstaat pijn als je op de binnenkant of buitenkant van je knie drukt.

Een klein scheurtje in je meniscus geneest veelal vanzelf, maar dan dien je wel heel erg veel rust te nemen. Doe je dat niet, dan kan de meniscus verder inscheuren, met hevige (chronische) knieblessures tot gevolg. In geval van ernstige meniscusblessures is veelal een operatie nodig om het beschadigde deel van de kraakbeenschijf te verwijderen.

3. Geblokkeerd kniegewricht = kniepijn

Als er een stukje bot of kraakbeen afbreekt en tussen het kniegewricht vast blijft zitten, dan kan je knie “op slot” raken. Je kunt je ‘geblokkeerde knie’ dan niet meer buigen of strekken. Als je dit toch probeert, treedt doorgaans hevige pijn in je knie op. Het vastzittende stukje kraakbeen in de knie kan in veruit de meeste gevallen worden verwijderd middels een kijkoperatie.

4. Knieklachten door knieslijmbeursontsteking

Pijn in je knie ontstaat in veel gevallen door ontsteking van je knieslijmbeurs. De slijmbeurs in je knie fungeert als een kussentje tussen pees en bot. Dankzij je knieslijmbeurs kan je kniegewricht zonder wrijving of schuring bewegen. Hoe frequenter en intensiever je je knieën belast, des te groter de kans dat de slijmbeurs in je knie ontstoken raakt.

Een knieslijmbeursontsteking ontstaat veelal door overbelasting. De slijmbeurs kan ontstoken raken als je veelvuldige, langdurige en extreem intensieve duw-, til- of trekkracht uitoefent op het kniegewricht. Je knieslijmbeurs kan tevens ontstoken raken als je extreem vaak op je knieën zit; denk maar eens aan tegelzetters, tapijtleggers, loodgieters en stratenmakers. De kans op overbelasting van je knieslijmbeurzen is extra groot als je zwakke spieren, pezen of banden in je kniegewrichten hebt (door onderontwikkeling, slijtage o.i.d.).

Het belangrijkste wat je kunt doen om kniepijn door je knieslijmbeurs te voorkomen is een “natuurlijke” en ergonomisch verantwoorde houding aannemen en belasting van je knieën beperken. Als de slijmbeurs in je knie toch ontstoken raakt, dan kan een injectie met cortisol/hydrocortison (Solu-Cortef® e.a.) in combinatie met rust, drukverband en/of puncties uitkomst bieden. Als de pijn in de knie niet verdwijnt, dan dient de knieslijmbeurs doorgaans operatief te worden verwijderd.

5. Zere knie vanwege kniebanden & kruisbanden

Het kniegewricht bevat vier kniebanden: een binnenste band, een buitenste band en twee kruisbanden. Deze banden verbinden de onderlinge gewrichtsonderdelen met elkaar, waardoor je onderbeen vast blijft zitten aan je bovenbeen. Bovendien zorgen je kniebanden voor versteviging, bescherming, stabiliteit en mobiliteit van de kniegewrichten.

Door een ongelukkige beweging, val of klap kan kniebandletsel optreden. Dit gebeurt vooral bij een “ongelukkige” sprong. Een knieband kan uitrekken, inscheuren of afscheuren waardoor hevige pijn in je knie ontstaat. Naast kniepijn treedt er doorgaans zwelling van de knie op, alsmede bloeduitstortingen (blauwe plekken) en functieverlies van het kniegewricht.

Indien de kniepijn draaglijk is, is het goed om voorzichtig te blijven lopen. Lukt dit niet, dan dien je enkele dagen rust te nemen. Koel je knie met ijs en gebruik krukken voor noodzakelijke verplaatsing. Soms kan het helpen om de knie in te zwachtelen met drukverband. Om krachtverlies te beperken, dien je zo snel mogelijk weer te beginnen met lopen.

6. Kniepijn wegens verzwikking c.q. verstuiking

Pijn in de knie wordt in veel van de gevallen veroorzaakt door een ‘verzwikking’, ‘verstuiking’, ‘verdraaiing’ oftewel ‘verrekking’ van het knie-gewricht. Deze vorm van pijn in de knie ontstaat doordat banden, kapsels of ligamenten in de knie zijn opgerekt, bijvoorbeeld door overbelasting of trauma.

Men spreekt van een verzwikte of verstuikte knie als de vlakken van het kniegewricht niet meer stabiel tegen elkaar liggen, maar nog wel met elkaar verbonden zijn. Zowel je kniegewricht als je knieschijf kan een verstuiking oplopen. Kniepijn door een verstuikte knie geneest doorgaans vanzelf als het kniegewricht voldoende wordt ontzien en gekoeld.

7. Knie-ontwrichting veroorzaakt pijn in de knie

Als er meerdere kniebanden volledig afscheuren, dan kan er een ‘knieontwrichting’ optreden, met extreme kniepijn tot gevolg. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘knie-luxatie’ of “uit de kom” raken van je knie. Ook de bolling van je knie (‘knieschijf’) kan uit de kom raken. Als de knieschijf volledig “uit de kom” raakt, dan spreekt men ook wel van ‘knieschijfontwrichting’.

In sommige gevallen geneest de knie vanzelf nadat het ontwrichte deel terug in de kom is gezet. Vaak is fysiotherapie, krachttraining en medicatie nodig om het herstel te bespoedigen. Als eventuele afgescheurde kniebanden zich niet voldoende herstellen, dan kan een knieoperatie of zelfs een halve of volledige knieprothese (“kunstknie”) nodig zijn.

8. Gekneusde knie veroorzaakt kniepijn

Onderhuids weefsel in je knie kan gekneusd raken door “impact” (slag, val, stoot e.a.). De gevolgen van een kneuzing lijken veelal op die van een verstuiking: kniepijn, zwelling, bloeduitstortingen etc.  Een kneuzing wordt echter niet veroorzaakt door een “ongelukkige” draaibeweging van het kniegewricht, maar door een klap op de knie. Er is dan ook geen sprake van inscheuring of afscheuring van kapsels, banden of ligamenten.

Verschillende weefsels in je knie kunnen kneuzen, waaronder botten, spieren en bindweefsels. Een kneuzing gaat gepaard met een ontstekingsreactie (pijn, zwelling, verkleuring etc.). Een gekneusde knie gaat vanzelf over en kan worden behandeld met koude kompressen. Een ‘lichte kneuzing’ van de knie geneest doorgaans binnen drie weken; een ‘zware kneuzing’ binnen zes weken.

9. Bacteriële knie-infectie kan knieklachten geven

Van een bacteriële knie-infectie is sprake als zich bacteriën nestelen en vermenigvuldigen in het kniegewricht. Hierdoor ontstaat opeenhoping van pus in de knie, waardoor extreme kniepijn kan optreden. Een bacterie kan in de knie terechtkomen door een slijmbeursontsteking, open verwonding of knie-operatie. Een door bacteriën geïnfecteerde knie wordt doorgaans behandeld met antibiotica.

10. Pijn in de knie door beknelde zenuw…

In de knieholte bevinden zich een aantal belangrijke zenuwen. Als er een zenuw in de knie bekneld raakt, kan hevige zenuwpijn in het kniegewricht optreden. De pijn kan in de knieholte ontstaan, maar ook uitstralen naar de knie. De ‘gezamenlijke peroneale zenuw’ is relatief vaak de dupe van beknelling. Deze zenuw ligt aan de achterzijde van je dijbeen en splitst zich onder de knie op in twee takken. Als gevolg van een beknelde peroneale zenuw in de knie kan peroneus-neuralgie optreden. In veruit de meeste gevallen gaat het om kleine (perifere) zenuwen in de knie. Fysiotherapie of manuele therapie kan meestal uitkomst bieden.

11. Reuma in je knieën veroorzaakt kniepijn

De knieën worden continu belast en zijn daardoor erg gevoelig voor de ontwikkeling van reumatische aandoeningen. “Reuma” is een verzamelnaam voor bijna 200 gewrichtsaandoeningen die niet ontstaan door letsel of ongeval. Hiervan komt een groot deel óók in de knieën voor. Reuma kent meestal een chronisch-progressief verloop: de klachten worden erger naarmate de tijd verstrijkt. Klachten kunnen verdwijnen (remissie), maar dat is relatief zeldzaam.

Bij reuma in de knieën moet je denken aan ontstekingsreuma (reumatoïde artritis e.a.), gewrichtsslijtage (artrose/kraakbeenslijtage e.a.) en “weke-delen-reuma”. Artrose in de knie staat tevens bekend als “gonartrose”. Reuma in je knieën wordt gekenmerkt door ontstekingspijn, bewegingspijn, vochtophoping en functieverlies van de knieën. In sommige gevallen ontstaat tevens bindweefselwoekering (fibrose) in het kniegewricht.

De kniepijn komt overigens niet van het kniekraakbeen zelf, maar van geïrriteerde en ontstoken banden, kapsels, pezen, spieren en ligamenten eromheen. De behandeling van kniepijn door reuma in de knieën is sterk afhankelijk van de exacte soort. Meestal worden er pijnstillers en ontstekingsremmers voorgeschreven.

12. Knieklachten door beschadiging van de kniepees

Pijn in de knie kan worden veroorzaakt door een blessure of overbelasting van de kniepees. De kniepees kan worden overbelast en inscheuren. Dit fenomeen komt relatief veel voor bij springers, waardoor een kniepeesblessure ook wel bekendstaat als ‘springersknie’ of ‘jumpers knee’. Overbelasting en/of inscheuring van de kniepees komt overigens ook erg vaak voor bij (onervaren) hardlopers.

Als de kniepees geïrriteerd, ontstoken, verzwakt of beschadigd raakt, ontstaat doorgaans drukpijn en zwelling aan de bovenkant van de knieschijf. In het beginstadium van een kniepeesontsteking of kniepeesblessure is doorgaans sprake van zeurende kniepijn na intensief gebruik van de knie. Als er geen maatregelen worden getroffen, kan de pijn in je knie echter chronisch worden. Blessering van de kniepees kan worden voorkomen door voldoende rust, goede sportschoenen en voorkoming van overgewicht.

13. Een kniefractuur betekent pijn in je knie

Kniepijn kan ontstaan ten gevolge van een gebroken kniebot. Een gebroken knie (onderbeen/bovenbeen) staat ook wel bekend als ‘kniebreuk’ of ‘kniefractuur’. Ook je knieschijf kan breken; dit wordt ook wel een ‘knieschijfbreuk’ of ‘knieschijffractuur’ genoemd. Als een fragment van de knieschijf afbreekt en in het kniegewricht terechtkomt, kan de knie “op slot” raken.

Een gebroken knie ontstaat meestal door een harde val of klap, maar soms ook door botontkalking (osteoporose). Een gebroken knieschijf dient te worden hersteld. Afhankelijk van de soort breuk kan een knie-operatie nodig zijn waarbij knie-implantaten worden ingebracht. Vervolgens wordt een gipsverband aangelegd. Als de fragmenten van de knieschijf bijeen worden gehouden door pezen, banden en ligamenten, dan kunnen de beenderen vanzelf weer vastgroeien.

14. Kniekuilcyste kan kniepijn veroorzaken

Een cyste in de knieholte wordt ook wel “kniekuilcyste” of “baker-cyste” genoemd. De cyste zelf is doorgaans pijnloos en voelt aan als een zacht gezwel, gevuld met vocht. Omdat een cyste in de knie in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een blessure of reuma, kan een cyste soms wél de oorzaak van eventuele kniepijn aanwijzen. Een baker-cyste in de knie verdwijnt meestal vanzelf nadat de achterliggende oorzaak van de kniekuilcyste wordt behandeld.

Tot slot

De knieën zijn de grootste gewrichten van het menselijk lichaam. Ze worden continu gebruikt en belast, en krijgen zodoende erg veel te verduren. Hoe meer je loopt, tilt, bukt, knielt en hurkt, des te groter de kans op overbelasting, slijtage, irritatie en pijn in je knieën. De 14 bovenstaande oorzaken van knieklachten zijn overigens niet de enige mogelijke redenen waardoor pijn in je knieën kan ontstaan. Zo kan kniepijn tevens worden veroorzaakt door:

 • PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom)
 • Patella-luxatie
 • Lopersknie
 • Ziekte van Osgood-Schlatter
 • X-benen of O-benen (bron)
 • Chondromalacia (rafelen van knieschijfkraakbeen)

Heb jij ervaring met kniepijn? Of heb je vragen of opmerkingen m.b.t. pijn in de knieën? Laat hieronder je reactie achter!

Reacties & Vragen

 1. Martine ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 43 en ik heb12 weken geleden een kijkoperatie aan mijn knie gehad. Dit nadat ik 6 weken daarvoor oplopende pijn had en een stijve dikke knie. Lopen ging op het laatst erg moeilijk. De orthopeed constateerde een scheur in de meniscus. Dit bleek idd een scheur van 1/6 deel van de meniscus met ietwat geïrriteerd kraakbeen, maar binnen de marge. Na de operatie verging ik van de pijn. Het herstel gaat langzaam. Ben de tweede week na de operatie begonnen met fysiotherapie 2 in de week. Mijn knie reageert nu na 12 weken nog steeds met vocht en stijfheid. Hij knapt behoorlijk en er lijkt regelmatig wat tussen te schieten. Vooral bij traplopen naar beneden voel ik veel pijn aan de knie binnen onderaan. De fysio wil het nog 4 weken aankijken en dan eventueel contact opnemen met de orthopeed. Dan zijn we 16 weken verder. Overigens is er tijdens de kijkoperatie verder geen bijzonderheden geconstateerd. Maar nu de tijd verstrijkt slaat bij mij de twijfel toe of het wel goed zit met mijn knie. Ondanks mijn harde werken om de beenspieren te sterken blijft de knie instabiel en vooral pijnlijk. Met een gezin met jonge kinderen kan ik het me niet veroorloven me te voelen als een oude vrouw, laat staan lopen als een oude vrouw. Is dit normaal?

 2. Edmond Rosaj ·

  Hallo, 6 jaar terug heb ik mijn voorste kruisband afgescheurd tijdens een voetbal wedstrijd. en 6 manden later werd ik geopereerd voor een nieuwe kruisband. De operatie ging wel goed hoorde ik, maar precies na die operatie begon de pijn aan de buitenkant van mijn knie en die pijn is nooit meer verdwenen. Heb pijn 24 uur per dag; soms erg pijnlijk, soms minder, maar de pijn is er altijd. Laatste 5-6 jaar ben ik 6 keer geopereerd aan mijn rechter knie, maar hij is nog altijd erg pijnlijk, ze kunnen niks zien en ze weten niet hoe ‘t komt dat ‘t zo pijnlijk is. Wat kan het zijn? Wat moet ik doen? Want niemand helpt me. Iedereen zegt ‘we weten het niet, probeer maar fysiotherapie’, maar dat heb ik 4 tot 5 jaar gedaan en heb allen maar meer pijn als ik fysiotherapie doe. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik doe mijn best, maar dit gaat mijn leven kapot maken… :(

 3. Hannie Verheij ·

  Ik ben een vrouw van 50 jaar, met enig overgewicht. Ik ben anderhalf jaar geleden op mijn knie gevallen. Hij was heel dik en ik kon er bijna niet op lopen. Na enige rust ging het wel weer. Na 2 maanden ben ik hard gaan lopen en heb de Start-To-Run cursus gedaan. Het ging goed, tot op gegeven moment mijn knie na het sporten zeer deed.en dat werd steeds erger, zelfs zo erg dat ik s nachts vreselijk pijn had. Nu na veel fysio, sportfysio, MRI-scan, orthopeed: scheurtje in kraakbeen, geen slijtage, cyste met vocht. Niet belangrijk genoeg voor kijkoperatie. Mag niet meer hardlopen, moet naar sportschool spieren verstevigen, fietsen,crossen,roeien. Nu, als ik veel gefietst heb,met flink trappen dan heb ik vreselijk pijn, met name aan achter-, boven- en onderbeen, ook in knieholte, en binnenzijde knie.

  • Linda ·

   Misschien word het tijd voor een andere arts; dit klinkt namelijk niet goed…

   ·
 4. Joram ·

  Hooi, ik ben een jongen van 16 jaar en heb sinds ongeveer een week soms aardig last van mijn rechterknie. En dan beetje aan de linkerkant. Ik voetbal en tennis soms met vrienden. ‘s Ochtends doet het soms echt even heel erg pijn en is het beetje stijf. Ik heb geen idee wat het is, kan iemand mij helpen?

  • herman ·

   Hallo, Neem een natte theedoek, hang of leg deze gedurende +/- 20 minuten in de diepvries en doe deze om de knie. Laat hem +/- 2 uur zitten. Groetjes, Herman

   ·
 5. inge ·

  Hallo ik ben 29 en zo een 7 maanden geleden geopereerd aan een rughernia. Heb daar een tijdje geen last meer van gehad tot voor kort. Maar dus ook erg veel pijn in m’n linker en soms rechter knie. Als ik loop valt het mee, maar ik kan m’n knie niet buigen zeg maar. En ook niet in kleermakerszit, want dat doet verschrikkelijk pijn! Gewoon erop zitten gaat wel eventjes… Ook als ik op bed lig, krijg ik stekende pijn… Nou heb ik ook een te traag werkende schildklier en weet dat je dan ook kwaaltjes kan hebben, maar wat moet ik met mijn klachten? Is huisarts noodzakelijk?

 6. Liyana ·

  Hallo, ik ben een meisje van 20 en sinds kort heb ik weer last van mijn knie. Een paar jaar geleden ben ik gevallen op mijn rechterknie, de huisarts had me doorverwezen om een röntgenfoto te laten maken, hieruit bleek dat ik niks had gebroken (gelukkig maar!). Alleen sinds kort, als ik te lang sta en zelfs te lang zit heb ik last van mijn rechter knie. Ik voel dan een steek als ik mijn knie strek of buig. Voor de rest kan ik gewoon lopen, zonder enige pijn. Wat kan ik hier tegen doen?

 7. Marian Jansen ·

  Ik ben tijdens het hardlopen keihard op mijn knie gevallen. Buitenkant knie een doof gevoel. En bij licht aanraken ontzettend veel pijn. Alsof er een zenuw bloot ligt. Verder kan ik gewoon alles met die knie. Zelfs hardlopen. Vreemd toch? Wat kan ik hiertegen doen?

 8. Wencke ·

  Hallo, Ik ben een meisje van 21 jaar. Ik heb al sinds ik een kleuter ben last van pijn in de knie. Mijn moeder vertelde altijd dat het groeipijn was. Helaas ben ik al jaren uitgegroeid, dus groeipijn kan het niet meer zijn. Deze pijn komt meestal aan het einde van de dag opzetten in één van de knieën. De ene keer is dit de rechterknie en de andere keer is dit de linkerknie. De pijn is continu aanwezig en soms wordt het met vlagen iets erger. Als ik de knie buig of beweeg, wordt de pijn niet heviger, maar blijft hetzelfde. De pijn zit aan de voorkant van de knie. Soms komt deze pijn frequenter opzetten dan de andere keer. Ik heb dan een periode meer last dan andere periodes. Dit zou denk ik te maken kunnen hebben met stress, maar toch vind ik het raar dat ik deze pijn al ervaar sinds ik een kleuter was. Heeft u enig idee wat de pijn zou kunnen veroorzaken en wat het is?

  • Paul ·

   Beste Wencke, Als je al 17 jaar te kampen hebt met kniepijn en knieklachten, lijkt het me uiterst raadzaam om dit eens te bespreken met je huisarts. Wellicht is er sprake van een groeiafwijking en/of standafwijking van een spier, pees of benig deel van het kniegewricht? Maar het zou in principe van alles kunnen zijn. Ik zou hier dan ook echt even een arts naar laten kijken. Groeten & sterkte, Paul

   ·
 9. T. ·

  Ik ben een meisje van 18 en heb al maanden last van m’n rechterknie. Het doet vooral pijn aan de zijkanten en de knieholte, ik kan het niet duidelijk beschrijven het is een vage pijn. Ik voel het als ik m’n knie buig, bij bepaalde bewegingen bij het sporten en bijvoorbeeld als ik de trap op ren of gewoon ren. Ik ben gisteren langs de fysio geweest. De oefeningen die hij deed, deden allemaal geen pijn, waardoor het moeilijk te bepalen was wat het nou is. ‘Waarschijnlijk je meniscus’ omdat je m’n knie ook heel vaak hoort knakken als ik m buig. Zou het iets anders kunnen zijn?

  • Jan ·

   Hallo T! Ik ben 22 jaar oud, wij hebben dus bijna dezelfde leeftijd. Mijn linker knie bij het buigen deed ook een soort van “knak”. Na de training had ik ook ontzettende pijn (vooral de dag daarna). Elke fysio zei tegen mij dat ik een meniscus probleem had. Na 2 jaren zoeken en onnuttige medicijnen innemen heb ik eindelijk een echte goede fysio in Zoetermeer gevonden. Hij heeft mijn probleem in 2 maanden opgelost. Hij heeft een nieuwe behandelmethode uit Italië gebruikt: Human Tecar Unibell of zoiets…

   ·
 10. K. ·

  Ik ben 15 en heb al ruim 5 jaar elke dag ondraaglijke pijn in mijn rechterknie. Ik dacht altijd dat het vanzelf wel over zou gaan en probeerde alles met mijn linkerbeen te doen, maar ondertussen heb ik van mijn linkerknie bijna net zoveel last als van mijn rechterknie. In de winter is het wel wat erger als in de zomer. Wat kan ik hiertegen doen?

  • Paul ·

   Beste K, Direct mee langs je huisarts gaan. Als je al zo lang met knieklachten te kampen hebt, is het niet gek dat je met je andere knie bent gaan compenseren, waardoor deze nu ook klachten vertoont. Hoe langer je hiermee door blijft lopen, des te groter de kans dat er onomkeerbare schade aan de kniegewrichten optreedt. Waarschijnlijk heeft je huisarts het onderliggende probleem dat de kniepijn veroorzaakt snel gelokaliseerd. Groeten & beterschap! Paul

   ·

Plaats een reactie