Home » Klachten » Pijn » Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…

Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…

Pijn-in-kie-oorzaak

Kniepijn is een veelvoorkomende aandoening. Dat komt omdat je kniegewrichten aan één stuk door worden belast en bewogen. Pijn in je knie kan op allerlei manieren ontstaan en zodoende talloze mogelijke oorzaken hebben. We onderscheiden om die reden verschillende soorten knieklachten. Het belangrijkste onderscheid bij kniepijn is als volgt:

 • Constante kniepijn (altijd aanwezig)
 • Functionele knieklachten (bij beweging van het kniegewricht)
 • Pijn die uitstraalt naar de knie (maar elders ontstaat)

Daarnaast kan pijn aan de binnenkant/binnenzijde van de knie voorkomen; dit noemt men ook wel de knieholte of kniekuil… En aan de buitenkant/buitenzijde van de knie, ook wel de kniebolling of knieschijf genoemd. In dit artikel bespreken we de 14 vaakst voorkomende oorzaken van knieletsel en kniepijn en de bijbehorende behandelingen…

1. Spierpijn in je knie

Spierpijn in de knieën ontstaat veelal door intensieve (over)belasting van de kniespieren, bijvoorbeeld na krachttraining of zwaar-lichamelijke arbeid. Deze vorm van pijn in je knie gaat veelal samen met spierverkramping in de knieholte en pijn in de bovenbeenspieren en kuitspieren. “Gewone” spierpijn in de knieën gaat altijd vanzelf over. Je kunt dit soort kniepijn desgewenst verzachten door tijgerbalsem in je knieholte te smeren.

2. Pijn in de knie door meniscus

Menisci zijn kraakbeenschijfjes die zich los tussen de benige uiteinden van sommige gewrichten bevinden. Bij de mens zit er een binnenmeniscus (mediale meniscus) en buitenmeniscus (laterale meniscus) in allebei de kniegewrichten. Deze halvemaanvormige schijfjes zorgen ervoor dat je kniebewegingen soepel verlopen en beschermen zodoende je botten.

Bij een plotselinge, ongelukkige draaibeweging van het kniegewricht kan een meniscus inscheuren. Via zo’n scheurtje kan bloed en/of wondvocht in je knie terechtkomen, waardoor pijn optreedt. Dit fenomeen wordt ook wel een “voetbalknie” genoemd. Bij een meniscus-blessure doet je knie voornamelijk pijn tijdens het lopen en rennen. Daarnaast ontstaat pijn als je op de binnenkant of buitenkant van je knie drukt.

Een klein scheurtje in je meniscus geneest veelal vanzelf, maar dan dien je wel heel erg veel rust te nemen. Doe je dat niet, dan kan de meniscus verder inscheuren, met hevige (chronische) knieblessures tot gevolg. In geval van ernstige meniscusblessures is veelal een operatie nodig om het beschadigde deel van de kraakbeenschijf te verwijderen.

3. Geblokkeerd kniegewricht = kniepijn

Als er een stukje bot of kraakbeen afbreekt en tussen het kniegewricht vast blijft zitten, dan kan je knie “op slot” raken. Je kunt je ‘geblokkeerde knie’ dan niet meer buigen of strekken. Als je dit toch probeert, treedt doorgaans hevige pijn in je knie op. Het vastzittende stukje kraakbeen in de knie kan in veruit de meeste gevallen worden verwijderd middels een kijkoperatie.

4. Knieklachten door knieslijmbeursontsteking

Pijn in je knie ontstaat in veel gevallen door ontsteking van je knieslijmbeurs. De slijmbeurs in je knie fungeert als een kussentje tussen pees en bot. Dankzij je knieslijmbeurs kan je kniegewricht zonder wrijving of schuring bewegen. Hoe frequenter en intensiever je je knieën belast, des te groter de kans dat de slijmbeurs in je knie ontstoken raakt.

Een knieslijmbeursontsteking ontstaat veelal door overbelasting. De slijmbeurs kan ontstoken raken als je veelvuldige, langdurige en extreem intensieve duw-, til- of trekkracht uitoefent op het kniegewricht. Je knieslijmbeurs kan tevens ontstoken raken als je extreem vaak op je knieën zit; denk maar eens aan tegelzetters, tapijtleggers, loodgieters en stratenmakers. De kans op overbelasting van je knieslijmbeurzen is extra groot als je zwakke spieren, pezen of banden in je kniegewrichten hebt (door onderontwikkeling, slijtage o.i.d.).

Het belangrijkste wat je kunt doen om kniepijn door je knieslijmbeurs te voorkomen is een “natuurlijke” en ergonomisch verantwoorde houding aannemen en belasting van je knieën beperken. Als de slijmbeurs in je knie toch ontstoken raakt, dan kan een injectie met cortisol/hydrocortison (Solu-Cortef® e.a.) in combinatie met rust, drukverband en/of puncties uitkomst bieden. Als de pijn in de knie niet verdwijnt, dan dient de knieslijmbeurs doorgaans operatief te worden verwijderd.

5. Zere knie vanwege kniebanden & kruisbanden

Het kniegewricht bevat vier kniebanden: een binnenste band, een buitenste band en twee kruisbanden. Deze banden verbinden de onderlinge gewrichtsonderdelen met elkaar, waardoor je onderbeen vast blijft zitten aan je bovenbeen. Bovendien zorgen je kniebanden voor versteviging, bescherming, stabiliteit en mobiliteit van de kniegewrichten.

Door een ongelukkige beweging, val of klap kan kniebandletsel optreden. Dit gebeurt vooral bij een “ongelukkige” sprong. Een knieband kan uitrekken, inscheuren of afscheuren waardoor hevige pijn in je knie ontstaat. Naast kniepijn treedt er doorgaans zwelling van de knie op, alsmede bloeduitstortingen (blauwe plekken) en functieverlies van het kniegewricht.

Indien de kniepijn draaglijk is, is het goed om voorzichtig te blijven lopen. Lukt dit niet, dan dien je enkele dagen rust te nemen. Koel je knie met ijs en gebruik krukken voor noodzakelijke verplaatsing. Soms kan het helpen om de knie in te zwachtelen met drukverband. Om krachtverlies te beperken, dien je zo snel mogelijk weer te beginnen met lopen.

6. Kniepijn wegens verzwikking c.q. verstuiking

Pijn in de knie wordt in veel van de gevallen veroorzaakt door een ‘verzwikking’, ‘verstuiking’, ‘verdraaiing’ oftewel ‘verrekking’ van het knie-gewricht. Deze vorm van pijn in de knie ontstaat doordat banden, kapsels of ligamenten in de knie zijn opgerekt, bijvoorbeeld door overbelasting of trauma.

Men spreekt van een verzwikte of verstuikte knie als de vlakken van het kniegewricht niet meer stabiel tegen elkaar liggen, maar nog wel met elkaar verbonden zijn. Zowel je kniegewricht als je knieschijf kan een verstuiking oplopen. Kniepijn door een verstuikte knie geneest doorgaans vanzelf als het kniegewricht voldoende wordt ontzien en gekoeld.

7. Knie-ontwrichting veroorzaakt pijn in de knie

Als er meerdere kniebanden volledig afscheuren, dan kan er een ‘knieontwrichting’ optreden, met extreme kniepijn tot gevolg. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘knie-luxatie’ of “uit de kom” raken van je knie. Ook de bolling van je knie (‘knieschijf’) kan uit de kom raken. Als de knieschijf volledig “uit de kom” raakt, dan spreekt men ook wel van ‘knieschijfontwrichting’.

In sommige gevallen geneest de knie vanzelf nadat het ontwrichte deel terug in de kom is gezet. Vaak is fysiotherapie, krachttraining en medicatie nodig om het herstel te bespoedigen. Als eventuele afgescheurde kniebanden zich niet voldoende herstellen, dan kan een knieoperatie of zelfs een halve of volledige knieprothese (“kunstknie”) nodig zijn.

8. Gekneusde knie veroorzaakt kniepijn

Onderhuids weefsel in je knie kan gekneusd raken door “impact” (slag, val, stoot e.a.). De gevolgen van een kneuzing lijken veelal op die van een verstuiking: kniepijn, zwelling, bloeduitstortingen etc.  Een kneuzing wordt echter niet veroorzaakt door een “ongelukkige” draaibeweging van het kniegewricht, maar door een klap op de knie. Er is dan ook geen sprake van inscheuring of afscheuring van kapsels, banden of ligamenten.

Verschillende weefsels in je knie kunnen kneuzen, waaronder botten, spieren en bindweefsels. Een kneuzing gaat gepaard met een ontstekingsreactie (pijn, zwelling, verkleuring etc.). Een gekneusde knie gaat vanzelf over en kan worden behandeld met koude kompressen. Een ‘lichte kneuzing’ van de knie geneest doorgaans binnen drie weken; een ‘zware kneuzing’ binnen zes weken.

9. Bacteriële knie-infectie kan knieklachten geven

Van een bacteriële knie-infectie is sprake als zich bacteriën nestelen en vermenigvuldigen in het kniegewricht. Hierdoor ontstaat opeenhoping van pus in de knie, waardoor extreme kniepijn kan optreden. Een bacterie kan in de knie terechtkomen door een slijmbeursontsteking, open verwonding of knie-operatie. Een door bacteriën geïnfecteerde knie wordt doorgaans behandeld met antibiotica.

10. Pijn in de knie door beknelde zenuw…

In de knieholte bevinden zich een aantal belangrijke zenuwen. Als er een zenuw in de knie bekneld raakt, kan hevige zenuwpijn in het kniegewricht optreden. De pijn kan in de knieholte ontstaan, maar ook uitstralen naar de knie. De ‘gezamenlijke peroneale zenuw’ is relatief vaak de dupe van beknelling. Deze zenuw ligt aan de achterzijde van je dijbeen en splitst zich onder de knie op in twee takken. Als gevolg van een beknelde peroneale zenuw in de knie kan peroneus-neuralgie optreden. In veruit de meeste gevallen gaat het om kleine (perifere) zenuwen in de knie. Fysiotherapie of manuele therapie kan meestal uitkomst bieden.

11. Reuma in je knieën veroorzaakt kniepijn

De knieën worden continu belast en zijn daardoor erg gevoelig voor de ontwikkeling van reumatische aandoeningen. “Reuma” is een verzamelnaam voor bijna 200 gewrichtsaandoeningen die niet ontstaan door letsel of ongeval. Hiervan komt een groot deel óók in de knieën voor. Reuma kent meestal een chronisch-progressief verloop: de klachten worden erger naarmate de tijd verstrijkt. Klachten kunnen verdwijnen (remissie), maar dat is relatief zeldzaam.

Bij reuma in de knieën moet je denken aan ontstekingsreuma (reumatoïde artritis e.a.), gewrichtsslijtage (artrose/kraakbeenslijtage e.a.) en “weke-delen-reuma”. Artrose in de knie staat tevens bekend als “gonartrose”. Reuma in je knieën wordt gekenmerkt door ontstekingspijn, bewegingspijn, vochtophoping en functieverlies van de knieën. In sommige gevallen ontstaat tevens bindweefselwoekering (fibrose) in het kniegewricht.

De kniepijn komt overigens niet van het kniekraakbeen zelf, maar van geïrriteerde en ontstoken banden, kapsels, pezen, spieren en ligamenten eromheen. De behandeling van kniepijn door reuma in de knieën is sterk afhankelijk van de exacte soort. Meestal worden er pijnstillers en ontstekingsremmers voorgeschreven.

12. Knieklachten door beschadiging van de kniepees

Pijn in de knie kan worden veroorzaakt door een blessure of overbelasting van de kniepees. De kniepees kan worden overbelast en inscheuren. Dit fenomeen komt relatief veel voor bij springers, waardoor een kniepeesblessure ook wel bekendstaat als ‘springersknie’ of ‘jumpers knee’. Overbelasting en/of inscheuring van de kniepees komt overigens ook erg vaak voor bij (onervaren) hardlopers.

Als de kniepees geïrriteerd, ontstoken, verzwakt of beschadigd raakt, ontstaat doorgaans drukpijn en zwelling aan de bovenkant van de knieschijf. In het beginstadium van een kniepeesontsteking of kniepeesblessure is doorgaans sprake van zeurende kniepijn na intensief gebruik van de knie. Als er geen maatregelen worden getroffen, kan de pijn in je knie echter chronisch worden. Blessering van de kniepees kan worden voorkomen door voldoende rust, goede sportschoenen en voorkoming van overgewicht.

13. Een kniefractuur betekent pijn in je knie

Kniepijn kan ontstaan ten gevolge van een gebroken kniebot. Een gebroken knie (onderbeen/bovenbeen) staat ook wel bekend als ‘kniebreuk’ of ‘kniefractuur’. Ook je knieschijf kan breken; dit wordt ook wel een ‘knieschijfbreuk’ of ‘knieschijffractuur’ genoemd. Als een fragment van de knieschijf afbreekt en in het kniegewricht terechtkomt, kan de knie “op slot” raken.

Een gebroken knie ontstaat meestal door een harde val of klap, maar soms ook door botontkalking (osteoporose). Een gebroken knieschijf dient te worden hersteld. Afhankelijk van de soort breuk kan een knie-operatie nodig zijn waarbij knie-implantaten worden ingebracht. Vervolgens wordt een gipsverband aangelegd. Als de fragmenten van de knieschijf bijeen worden gehouden door pezen, banden en ligamenten, dan kunnen de beenderen vanzelf weer vastgroeien.

14. Kniekuilcyste kan kniepijn veroorzaken

Een cyste in de knieholte wordt ook wel “kniekuilcyste” of “baker-cyste” genoemd. De cyste zelf is doorgaans pijnloos en voelt aan als een zacht gezwel, gevuld met vocht. Omdat een cyste in de knie in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een blessure of reuma, kan een cyste soms wél de oorzaak van eventuele kniepijn aanwijzen. Een baker-cyste in de knie verdwijnt meestal vanzelf nadat de achterliggende oorzaak van de kniekuilcyste wordt behandeld.

Tot slot

De knieën zijn de grootste gewrichten van het menselijk lichaam. Ze worden continu gebruikt en belast, en krijgen zodoende erg veel te verduren. Hoe meer je loopt, tilt, bukt, knielt en hurkt, des te groter de kans op overbelasting, slijtage, irritatie en pijn in je knieën. De 14 bovenstaande oorzaken van knieklachten zijn overigens niet de enige mogelijke redenen waardoor pijn in je knieën kan ontstaan. Zo kan kniepijn tevens worden veroorzaakt door:

 • PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom)
 • Patella-luxatie
 • Lopersknie
 • Ziekte van Osgood-Schlatter
 • X-benen of O-benen (bron)
 • Chondromalacia (rafelen van knieschijfkraakbeen)

Heb jij ervaring met kniepijn? Of heb je vragen of opmerkingen m.b.t. pijn in de knieën? Laat hieronder je reactie achter!

231 reacties op “Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…”

 1. Rik ·

  Negen maanden geleden geopereerd aan me meniscus. Dat probleem schijnt al geruime tijd het probleem niet meer te zijn. Nu heb ik al vanaf 6/7 maanden last van me knie. Eerst kuitbeenkopje wat verholpen is door een steunzool en daar achteraan PFPS (zegt me fysio) Ik twijfel ernstig aan dat het goed komt met me knie en ik denk dat het iets anders is… De pijn in de knie is nu ondraaglijk al heeft het zijn pieken en dalen. Opstaan met last, lopen, zitten, altijd last is geen pretje. Maakt het leven er niet leuk op. Geen idee wat ik moet nu. Orthopeed zegt dat het vanzelf overgaat. Fysio doet er naar haar zeggen alles aan. Heb niet echt het idee serieus genomen te worden door wie dan ook. Heb nu een brace besteld en hoop dat dat het verlicht, heb er een hard hoofd in gekregen. Alles wat ik probeert heb de laatste 7 maanden hebben weinig tot niks opgeleverd voor de knieklachten.

  Beantwoorden
 2. stefania ·

  Ik ben woensdag door mijn knie gegaan en die ging uit de kom. Naar ziekenhuis foto’s gemaakt, mocht ik naar huis met een brace om. na 1 week terug, brace af en met krukken lopen, maar ‘t is nu al bijna 2 weken en kan mijn been nog steeds niet buigen. En hij doet wel pijn als ik ga proberen te buigen. En mijn onderbeen bij mijn kuit lijkt ook dunner als rechterbeen, is dat normaal? En is het ook normaal dat ik hem nog steeds niet kan buigen, ‘t is al bijna 2 weken geleden dat hij uit de kom ging. Komt het wel goed? De arts zei dat ik oefeningen moet doen en het komt vanzelf wel goed, maar ik maak me druk want is 2 weken en kan de knie nog niet buigen… Wie kan me vertellen wat ik moet doen? Of is het gewoon afwachten en veel oefeningen doen? Dankjewel.

  Beantwoorden
  • Irma ·

   Mijn dochter van 12 jaar heeft al 2 maal haar knie uit de kom gehad. De eerst keer heeft ze alleen fysiotherapie gehad en liep ze een hele tijd op krukken, het herstel duurde bij haar zeker een half jaar, had er ook wel mee te maken dat ze bang was om haar knie te buigen en ze dacht dat het weer zou gebeuren. Een jaar later ging haar knie weer uit de kom en heeft ze gips gekregen voor 5 weken, daarna heeft ze nog een hele tijd met krukken gelopen en het herstel duurde ook zeker weer een half jaar. Het is nu een jaar geleden en nog steeds blijft het een zwakke plek. Het is vooral een kwestie van oefenen; je spieren moeten weer sterker worden. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn dochter een te lange pees heeft (die aan haar knieschijf zit) waardoor hij er makkelijk uit schiet, ze zal er aan geopereerd moeten worden als ze uitgegroeid is. Je zult het herstel de tijd moeten geven.

 3. Cindy ·

  Ik word a.s. maandag geopereerd aan mijn knie, maar ik maak me behoorlijk zorgen. Ongeveer 8 weken geleden zat ik buiten met mijn voeten op een tafeltje… Ik kijk naar mijn linker knie (buitenkant) en zie daar een bult zitten. Ik kijk naar mijn andere knie… niets. Vreemd, maar verder geen aandacht aan proberen te geven. Had er ook geen last van tot een week of 6 terug… Het begon ineens door te trekken naar de zijkant van mijn voet en mijn knieholte, dus toch maar even naar de huisarts geweest. Die vertelde me dat het waarschijnlijk een vetbult is, maar dat er wel een echo gemaakt moest worden. Bij de echo kreeg ik al te horen dat het geen vetbult was en dat ze zouden adviseren om er verder naar te laten kijken. Lang verhaal kort: MRI gehad via de orthopeed, die geeft aan dat de bult eruit moet door middel van een kijkoperatie. Maar aangezien hijzelf op vakantie gaat en ik er toch wel flink last van heb, zou een andere arts de operatie gaan doen. Vandaag op consult geweest, maar deze dokter blijkt de mening van de eerste orthopeed niet te delen en wil me op een gewone manier opereren. Hij denkt dat het vanuit het gewricht komt tussen mijn knie en scheenbeen. Er zit iets hards in en ik maak me er erg zorgen over. De dokter vertelde dat het vrij uniek is en dat hij dit nog niet eerder gezien heeft. Iemand enig idee? Want ik word niet wijzer van de orthopeed en op internet kan ik ook niets vinden. B.v.d. Cindy P.S. Sorry voor het lange en misschien onduidelijke verhaal.

  Beantwoorden
 4. Jan ·

  Ik ben Jan, ik ben 14 jaar oud. Ik heb een aantal jaren gevoetbald en doe nu al 2 jaar kickboksen/thaiboksen. Bij voetbal kwam het als eerste voor: De wedstrijd begon en iemand liep ontzettend hard tegen het breedste gedeelde aan de binnenkant van mijn knie. Ik kon toen een halfuur niet lopen en het deed echt ontzettend veel pijn. Maar nu gebeurt het soms dat ik bijvoorbeeld voetbal speel met vrienden of op school of als ik aan het kick- of thaiboksen ben, dat als ik een trap krijg tegen de binnenkant van mijn knie in het midden, dat ik dan ff 5 minuten super veel pijn heb. En dat gaat dan weer weg na 10 minuten… Wat zou dat kunnen zijn?

  Beantwoorden
 5. Filip Van Houte ·

  Hallo iedereen, Ik doe al 8 jaar intensief sport. Momenteel doe ik Engels boksen, yoga, fitness en lopen. Ik ben vanaf maart 2014 wat beginnen trainen voor een halve marathon en ik heb daarvoor 2 maand getraind (ik deed al één keer per week langeafstandtraining en interval) en ik kreeg hierna de smaak te pakken. Ik heb toen het langeafstandlopen langzaam opgebouwd, maar ik heb toen net voor ik op reis vertrok eind mei 2014 eens 2 uur gelopen, waarvan een aantal keer trappen en een berg op. Dit was teveel en had toen al een beetje last van mijn knie. We zijn nu 3 maanden later en ik heb nog steeds last van mijn linkerknie. (vooral aan de bovenkant aan de binnenkant, soms aan de buitenkant). Het voelt alsof er vanbinnen iets tegen wringt. Ik ben al naar de kinesitherapeut gegaan en die heeft me toen een aantal bewegingen gegeven voor de heup (omdat hij zij dat het probleem niet echt aan de knie lag maar aan mijn stramme heup waardoor de knie meer opvangt). Ik heb een aantal weken die heupoefeningen gedaan, maar geen enkele verbetering gemerkt. Ik heb toen een MRI-scan laten uitvoeren, maar daar zagen ze niets abnormaal in. Ik ben onlangs naar een fysiotherapeut gegaan en die zei dat het eventueel kon verholpen worden met quadriceps oefeningen. Ik heb nooit last gehad hiervoor van mijn knie. Het is niet zo dat ik stekende pijn heb in mijn knie of niet kan sporten, maar er wringt iets tegen in mijn knie. Is er iemand die weet aan wat het kan liggen. Het is vreselijk vervelend en het belet me volop te sporten… en ze vinden blijkbaar geen oplossing… Iemand de raad weet? Ik heb ook wel een pronatie in beide voeten, maar een vervelend gevoel in mijn linkerknie als momenteel, heb ik nog nooit gehad. (wel een aantal keer vroeger tijdens squash mijn linkervoet verstuikt). Hulp is welkom… Bedankt!

  Beantwoorden
 6. Marloes ·

  Hallo, Ik ben nu 22 en heb al zo’n 5 jaar last van mijn knie. Tijdens deze heftige kniepijnen kan ik bijna niet meer lopen, omdat dit teveel pijn geeft. Ik heb in het verleden gehockeyd en een keer een hockeybal tegen mijn knie gekregen. Ik ben al verscheidende keren bij de arts geweest en heb verschillende fysio’s gevolgd. De fysio zorgt er echter voor (oprekken spieren en/of krachttraining) dat de pijn ondraaglijk wordt. Ik ben ook naar een specialist in het ziekenhuis geweest, maar n.a.v. een MRI en röntgen heeft hij gezegd dat hij het niet weet, niets voor mij kan doen en geen kijkoperatie wilt doen omdat hij denkt niets te vinden. Er is geen één duidelijk pijnpunt, de pijn zit boven, aan weerskanten en onder mijn knieschijf en in mijn knieholte. De pijn wordt erger als ik moe ben, langdurig beweeg of op hakken loop. Op het moment van heftige pijn knakt mijn knie, helpt alleen warmte en paracetamol voor lichte verlichting en blijft de pijn tot ik ga slapen en wakker wordt. De pijn is op dat moment constant aanwezig met sterkere aanvallen tussendoor. Soms vertoont mijn knie een hele lichte verdikking aan de onderkant en bovenkant van mijn knieschijf. Herkent zich iemand in mijn klachten? Is iemand bekent met deze klachten en heeft hij/zij wel een diagnose gekregen?

  Beantwoorden
 7. Jojo ·

  Beste Paul ik ben in Turkije en heb veel gezwommen en heb nu veel last van m’n linker knie ik denk muniscus ik ben 14 jaar kan het ook groeipijn zijn?

  Beantwoorden
 8. karima ·

  Ik heb sinds een week enorme stekende pijn in me knie aan de onderkant. Ik was op me werk en ik liep de trap af en ik glee als het ware van de trap af en ik hield me toen vast aan de leuning, maar sinds dien heb ik stekende pijn in de knie als ik trappen op en af loop. Ik kan ook moeilijk een draai met de knie maken als ik achterom wil kijken. Wat kan ik het beste doen!?

  Beantwoorden
 9. gerda bos ·

  HOI, Ik heb sinds januari last van de linker knie. Ik kan niet bukken en hem soms niet strekken. Ik heb al fysiotherapie, oefeningen en shockwave gehad. Tevens is er een MRI scan gemaakt, waarop duidelijk te zien was dat de pees te dik was, en mogelijk ook irritatie bij de meniscus. Ik werk in de zorg dus gebruik m’n knieën veel. Een injectie krijg ik niet omdat de orthopeed bang is dat hij afscheurt. Heeft iemand voor mij een tip wat ik nog meer aan m’n knieprobleem kan doen?

  Beantwoorden
 10. doetje ·

  Ik heb vanaf zondag pijn aan de buitenkant van me linker knie. Maar schuin erboven. Als ik me knie optrek dan doet het pijn en voelt verdoofd vanbinnen. Kan het als je met je kleinkind in een kinderachtbaan heb gezeten wat erg krap was, door de klap die je tegen de kant van het karretje krijgt je zo bezeren? Ik had er pas een dag erna last van.

  Beantwoorden
 11. Irma ·

  Hallo, Ik heb echt al jaren last van mijn knie, vreemd genoeg wisselt het en soms is het even weg en soms komt het heel lang terug. Bij Fysiotherapie geweest twee jaar geleden, ontsteking bovenkant knieschijf/pees? Oefeningen gedaan, toen was het weg maar al gauw net zo hard weer terug. Heb er niets meer aan gedaan maar ben er nu wel klaar mee. Kan soms heel slecht omhoog komen nadat ik door m’n knieën ben gegaan. Buigen doet zeer, fietsen, traplopen, iets langer gebogen houden, en ook als ik bovenkant knieschijf (aanhechtingen naar spier/pees) indruk verga ik van de pijn. Toch maar weer oefeningen bij fysio?

  Beantwoorden
 12. Henri ·

  Beste allemaal, Wat een hoop knieproblemen lees ik hier. Misschien kan iemand mij e.e.a. daarom verklaren? Ik ben 27 jaar en af en toe 1x per week 3km hardlopen. Maand geleden door mijn linker knie gegaan, maar rondje afgelopen. Veel pijn de dagen daarna en gevoel dat ik er constant doorheen ga. Tussentijds al drie keer bij de dokter geweest en denkt aan RPCP, de therapeut waar ik nu ben ook. Echter neemt de pijn totaal niet af en wordt deze alleen maar erger (hier heb ik weer onlangs ontsteking pijnstiller voor mogen gaan slikken). Mijn rechter knie is een week na de linker ook vreselijk pijn gaan doen. Hoewel de symptomen van RPCP overeenkomen kan ik mij hier niet bij neerleggen, en heb het idee dat de dokter mij probeert weg te houden van een specialist of foto apparaat. Door de knie zakken, pijn op de knie schijf en een specifiek puntje daarop, constant kiespijn gevoel en alsof hij op slot zit. IJs neemt de klacht iets weg. Heeft hier iemand ervaring mee? Groetjes, Henri

  Beantwoorden
  • Maaike Bakker ·

   Hallo Henri, Deze knieschijfpijn komt mij ook heel bekend voor, en bij mij is ook de diagnose RPCP (retropatellaire chondropathie) vastgesteld. Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd, van Kinesio tape tot gewoon oefeningen, maar niks hielp of werkte tegen de kniepijn (de tape bleef niet eens op mijn huid plakken). Het enige wat ik kan aanraden, is deze oefening zo vaak mogelijk doen: ga op een stoel zitten en zet je benen op de grond. Steek dan voor 10 seconden je benen horizontaal voor je uit en span je bovenbeenspieren aan. Neem dan 20 seconden rust en herhaal dit dan een paar keer. Hierdoor wordt je bovenbeenspier sterker en kunnen de knieklachten verminderen (bij sommige mensen zouden ze helemaal zijn weggetrokken, maar daar geloof ik niet helemaal in). Voor de rest, als je kniepijn hebt Biofreeze gebruiken, dat is een soort smeersel dat uit zichzelf koelt. Dat is gewoon te krijgen bij de drogist in gel- en sprayvorm geloof ik. En stoppen met hardlopen lijkt mij beter eigenlijk, aangezien hardlopen je knieën vaak overbelast. Zelf ben ik nu gaan fietsen, waarbij ik niet zoveel pijn heb. Verder kan ik niet meer zeggen dan dat je in principe aan de pijn moet wennen, en dat je in een later stadium van RPCP alles weer zult kunnen doen; wel met wat pijn, maar daar valt aan te wennen. Heel veel succes ermee! Groeten, Maaike

 13. Natascha ·

  Beste Paul, Mijn zoontje van 5 jaar is afgelopen dinsdag van de glijbaan afgeduwd. Heeft zijn knie gekneusd. Nu zegt hij dat hij aan zijn andere been pijn heeft bij zijn heup. Kan dat zijn doordat hij nu anders probeert te lopen of juist omdat hij dat been juist meer gebruikt om zijn knie niet te forceren? Ik heb ook het idee dat hij niet durft te lopen i.v.m. bang voor pijn. Is de Fysio misschien een goed plan? Gr. Natascha

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Natascha, De situatie zoals je die schetst zou best kunnen plaatshebben. Bij pijn van gewrichten in de benen (heup, knie, enkel) zie je vaak dat er wordt gecompenseerd met de andere kant. Persoonlijk zou ik eerst even met je zoontje langs de huisarts gaan; die zal je kunnen vertellen of fysiotherapie raadzaam is. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 14. Anthony ·

  Hallo allemaal. Ik ben een man van 32 met een stevig sportverleden. Ik heb ook last van kniepijn en ben al eens onder het mes gegaan. Reden hiervoor bleek dat een kop van mijn quadriceps te sterk was ten opzichte van de andere koppen, waardoor ‘ie de knieschijf scheef trok. Ze hebben dan de pees wat losgemaakt om het evenwicht te herstellen. Grotendeels heb ik nu geen last meer. Ik squash en mountainbike nu nog, en enkel bij dat laatste krijg ik meer en meer last naarmate de rit vordert. Ook werk ik in de horeca, en aangezien onze frigo’s op de grond staan, moet ik tijdens het aanvullen op mijn knieën gaan zitten om tot helemaal achterin te geraken. Nadien moet ik me ergens aan optrekken om weer recht te geraken. Zonder lukt ook, maar met een helse pijn. Op mijn huk gaan zitten wordt ook al pijnlijk binnen enkele seconden. Wat zou dit kunnen zijn? Dokters hebben al voorstellen gedaan, maar nog niks heeft eigenlijk iets opgebracht.

  Beantwoorden
 15. Deborah ·

  Beste Paul, ik ben een meisje van twaalf en loop al best wel lang hard, maar sinds gisteren heb ik steken in mijn knie gekregen. Ik dacht dat het wel over zou gaan na een nachtje slapen en ben de volgende dag weer gaan lopen, maar ik zakte bijna door mijn been van de pijn in mijn knie. Zou dit een lopersknie kunnen zijn?

  Beantwoorden
 16. Angela Spin-Visscher ·

  Ik heb sinds enkele maanden heel veel last van kramp in mijn linkerbeen, voornamelijk knieholte en af en toe in mijn kuit. De kramp in mijn knieholte trekt door naar de voorkant van mijn knie en soms naar mijn kuit. Iemand hier ervaring mee?

  Beantwoorden
 17. Laurens ·

  Sinds een jaar geleden heb ik een blijvende pijn in mijn rechterknie. Dit komt door de uitoefening van een fysiek te zware job. Ik heb mij moeten laten afkeuren om medische redenen. Nu ben ik al naar 3 verschillende specialisten geweest. De ene stuurt je gewoon door naar de andere… Al 4 ziekenhuisbezoeken achter de rug. MRI-scan laten doen, zonder resultaat. CT-scan (met inspuiting eerst) laten doen. Blijkbaar heb ik een aangeboren aandoening waardoor mijn knieschijven een beetje scheef staan (is blijkbaar altijd aan beide knieën). Ik kan er mij aan laten opereren, maar bij operatie is geen beterschap gegarandeerd… Ze raden een operatie dan ook af. Nu zit ik ermee… 24/7 irritante pijn. Alsof mijn knie ‘vol’ zit. Alsof er binnenin mijn knie een ballon opgeblazen zit die alles wegduwt. Om krankzinnig van te worden!

  Beantwoorden
  • Esther ·

   Beste Laurens, Ik heb zelf 3 operaties aan mijn linker knie gehad vanwege mijn elke keer weer scheurende meniscus. Op mijn 15e zeiden ze dat dat niet kon, maar een halfjaar later was er toch maar verder onderzoek naar gedaan, en wat bleek: gescheurd! Net als de 2e en 3e keer. Maar mijn beste vriendin werd elke keer net na mij ook geopereerd aan haar knieën vanwege haar knieschijven die scheef stonden. Eerst heeft zij nog wel veel last gehad van 1 knie, maar dat is na een paar jaar ook bijgetrokken. Zij heeft er veel baat bij gehad. Ik hoop dat je er wat aan hebt…

 18. Mirjan ·

  Ik ben een 47 jarige vrouw. Op mijn 16e ben ik voor het eerst geopereerd aan mijn linkerknie. De knieschijf was uit de kom en de banden dusdanig verrekt dat een operatie nodig was. Na revalidatie kon ik alles weer. Na een aantal jaren, ik was inmiddels 28, sta ik op van een krukje, en ga door mijn linker knie. Na opstaan blijf ik steeds door de knie gaan. Ik had echter totaal geen pijn. Maar toch bleken de voorste kruisband en de binnenband volledig afgescheurd. Dus weer operatie. Na deze operatie kreeg ik hevige pijnen. Revalidatie lukte niet door de pijn. Na lang onderzoeken en meerdere second opinions erachter gekomen dat het posttraumatische dystrofie was. Gevolg; in die tijd, rust en rolstoel. Na drie jaar ben ik toch weer meer gaan doen tijdens de revalidatie, die al die tijd wel doorging puur om de knie minimaal te laten bewegen. Uiteindelijk kreeg ik minder pijn en kon ik meer bewegen. Vooral blijven sporten om de bovenbeenspieren sterk te houden en de knie zo minder te belasten. Bijna twintig jaar heb ik alles met de knie gedaan. Zelfs naar Italië gefietst. Soms had ik een beetje zeurderige pijn. Maar dat ging wel over. Nu gisterenochtend stond ik op met een pijnlijke linker knie. Ik dacht gaat wel over. Maar voor ik twee uur verder was, bleek de pijn onverdraaglijk. Ik kon de knie nog wel bewegen maar de hevige pijn belette het bewegen en lopen. De knie deed steeds meer pijn zowel bij bewegen als zitten. Uiteindelijk naar de huisarts gegaan. Deze wist het ook niet en heeft Naproxen een ontstekingsremmer en pijnstiller voorgeschreven. Het lijkt niet op een ontsteking, de knie is niet verkleurd of voelt warm aan. De medicijnen lijken te werken. Nu is de pijn houdbaar. Toch maak ik me zorgen. Heeft er iemand ervaring mee dat er ineens uit het niets zo n hevige pijn ontstaat? Of heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?

  Beantwoorden
 19. Jolien ·

  Beste Paul, Inderdaad hebben ze nog een MRI met contrastvloeistof voorgeschreven die nog moet gebeuren; de dokter had gezegd dat mocht het vocht zijn, dit dan zichtbaar was geweest op een gewone MRI-scan.

  Beantwoorden
 20. Ciska ·

  Ik ben in 1990 voor de eerste keer geopereerd aan m’n mediale meniscus na een voetbalongeluk. Daarna ben ik nog 2 keer geopereerd aan dezelfde meniscus i.v.m. losgeraakte stukjes. Daarna nog last blijven houden en weer een afspraak gemaakt bij de orthopeed. Die vertelde me dat ze niks kunnen doen en adviseerde me spuiten in de knie te laten zetten. De eerste hielp een beetje, maar de andere 2 hadden weinig resultaat. In 2012 bij een andere orthopeed geweest i.v.m. blijvende klachten. Die deelde me dus mede dat ik er maar mee moet leren leven. Ik ben nu 38 jaar en de klachten worden steeds erger, is er niks meer mogelijk met mijn knie?

  Beantwoorden
 21. Jolien ·

  Hallo, Ik ben Jolien, Mijn vriend is een paar jaar geleden door zijn knie gegaan, ze hebben toen een kijkoperatie gedaan, vervolgens heeft hij revalidatie gedaan + Kini, dit ging allemaal goed. Tijd terug begint zijn knie terug enorm veel pijn te doen hij zegt zelfs ondraaglijk hij neemt elke dag pijnstillers omdat het gewoon niet vol te houden is. Het is ter hoogte van zijn knieholte en zijkanten, bij elke beweging ook kan hij zijn knie niet volledig strekken of buigen, als ik aan de onderkant van zijn knie kom trekt hij onmiddellijk weg van de pijn. Sommige dagen ook erger als andere dagen. We zijn naar een specialist geweest die een echo en een MRI heeft gedaan. Ze zeggen dat ze wel iets zien zitten, maar wat het juist is weten ze niet. Elk onderzoek zeggen ze hetzelfde… Kan iemand iets duidelijker zijn wat erin kan zitten? Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Jolien, Een stukje kniekraakbeen (meniscus) lijkt me de meest waarschijnlijke optie, maar het zou bijvoorbeeld ook een botsplinter kunnen zijn, al lijkt me dat geen logisch gevolg van ‘door de knie gaan’ . Ik neem aan dat als het een vloeibare substantie (vocht, bloed o.i.d.) zou zijn geweest, dat ze dat niet met ‘iets’ zouden hebben aangeduid, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Hebben de doktoren geen vervolgbehandeling voorgesteld? Groeten, Paul

 22. martje berghuis ·

  Ik ben 77 jaar, heel sterk en draag en til nog alles. Mijn hobby is huizen ontruimen. Sinds 2 weken last van pijn en vocht en dikke linkerknie… Ik kreupel ervan en het gloeit. Wat kan het zijn?

  Beantwoorden
 23. macha ·

  Ik ben nu 21 en heb al 8 jaar knieklachten waardoor ik niet meer normaal kan functioneren. Ik kan niet meer lekker met de hond wandelen want na 20 min kan ik niet meer door de hevige pijn. Ik kan ook niet meer sporten, zelfs zwemmen gaat niet meer door de keerpunten. Maar doktoren weten niet wat er aan de hand is… Fysiotherapie gehad, een jaar terug kijkoperatie gehad, maar niks heeft wat opgeleverd. Sinds 3 weken is de pijn veranderd naar de binnenkant van mijn knie.

  Beantwoorden
 24. Nico ·

  Sinds enige tijd ben ik weer actief gaan hardlopen en loop nu zo’n 3x per week en wissel wat snellere en kortere loopjes af met rustigere en langere loopjes. Iedere keer als ik een uur loop krijg ik last aan beide knieën en beide aan de binnenkant. Na een paar dagen is dit weer weg. Heeft iemand een tip hoe ik dit kan voorkomen? Het is irritante pijn en als ik zo de tekst hierboven lees lijkt het iets met m’n menisci te zijn? Het vreemde (of juist niet?) is dat het aan beiden knieën dezelfde pijn is. Hoor graag tips!

  Beantwoorden
 25. Marieke ·

  Ik heb echt een rare pijn aan de buitenkant van mijn knie (knieschijf?) Er is niets te zien aan mijn knie maar als ik er ook maar iets aan zit is het ontzettend pijnlijk. Ik sport 3 keer per week en moet soms ook op mijn knieën zitten voor sommige oefeningen. Dit kan ik dan niet omdat het zo’n pijn doet. Verder heb ik nergens last van! Het gaat om 1 klein plekje maar oh zo lastig. Heb er nu zo’n 3 weken last van. Wat kan dit zijn?

  Beantwoorden
 26. lia ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 54 jaar. Vier maanden geleden ben ik door mijn knie gegaan door het te snel oplopen van de trap, het deed ontzettend veel pijn, ik kon geen stap verzetten en stond te shaken van de pijn. Momenteel heb ik pijn na en bij het lopen en is mijn knie aan de zijkant bij druk pijnlijk. Ik heb na rust het minste pijn, dus geen starterspijn. Ik heb behoorlijk overgewicht, ik begrijp dat dat niet gunstig voor mijn gewrichten is, maar voor die verkeerde beweging heb ik nooit last van mijn knieën gehad. Ik kon op mijn knieën zitten, rende de trap op en af, zo’n 15 keer per dag. Mijn huisarts en orthopeed zeggen dat ik last heb van artrose. Ik heb een hydrocortison injectie gekregen, maar dat deed niets; verder onderzoek doen ze niet, maar ik heb wel iedere dag pijn en ben beperkt, terwijl ik nu ook last krijg van mijn heup en andere knie. Natuurlijk moet ik gewicht verliezen, ik liep altijd veel met mijn hond, maar dat kan ik niet meer. Graag zou ik willen weten of iemand een goede raad heeft wat ik nu moet doen. Alvast bedankt!

  Beantwoorden
 27. jop ·

  Hallo, Ik ben een jongen van 20 jaar en heb sinds 3 jaar knieklachten. Het begon met een dikke knie na hevige inspanning. De huisarts zei dat het een verdikte slijmbeurs was, deze moest vanzelf overgaan. Na ongeveer een jaar begonnen de klachten toe te nemen. Ik kon niet meer tegen een bal schoppen van de pijn. Mijn bovenbeenspier werd steeds dunner en de pijn in mijn knie nam toe. Vooral bij lang zitten en liggen gaat de knie pijn doen. Ik slaap inmiddels al 1,5 jaar niet meer zonder pijnstillers. Ik ben toen doorverwezen naar de orthopeed. Hij heeft mijn knie onderzocht, maar deze was goed. Toen heb ik 4 maanden lang elke dag onder begeleiding van de fysio krachtoefeningen gedaan om mijn been aan te sterken. Dat lukte niet. Toen heb ik neurologisch onderzoek gehad, maar daar kwam ook niets uit. Toen toch maar weer naar de orthopeed. Die heeft foto’s, een MRI en een CT-scan gemaakt. Helaas weer zonder resultaat. Nu heb ik een week geleden een kijkoperatie gehad, maar hier is weer niets uitgekomen. Ik kan inmiddels als ik zit mijn been amper optillen. Lopen gaat steeds moeilijker. Maar de doktoren kunnen maar niks vinden. Heeft iemand misschien enig idee wat ik nog kan doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Jop, Ik ben GEEN arts, maar had je graag van praktische tips voorzien. Zo te lezen heb je echter zo’n beetje alles al aangegrepen. Het is ongelofelijk dat je al zo lang met zulke hevige kniepijn rondloopt zonder dat de artsen iets kunnen vinden. Hopelijk zijn er lezers die je knieklachten herkennen en je uit de brand kunnen helpen. Het enige wat ik zo 1-2-3 kan bedenken is toch second opinions blijven aanvragen… Mijn persoonlijke ervaring is namelijk dat de ene specialist kundiger is dan de andere. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 28. Ruben ·

  Ik ben een 20-jarige voetballer en ondervindt de laatste tijd hinder aan mijn linkerknie. Dit is namelijk de volgende: als ik mijn been volledig wil strekken, merk ik dat er precies iets los zit in de knieholte. Als ik dan volledig mijn been door strek, knakt er precies iets los in de knieholte. Dan is dit even weer goed tot op een bepaald moment hetzelfde zich weer herhaalt. Dit baart mij ongelofelijk veel zorgen. Ik speel voetbal op degelijk niveau en zou graag weten wat er aan de hand is… Is het een kraakbeenletsel, meniscusletsel…?

  Beantwoorden
 29. Benjamin ·

  Goedendag, Ik ben ene jongen van 18 jaar lijd aan diabetes mellitus type 1. Ik heb sedert een lange periode (6 jaar) telkens opkomende klachten in mijn rechter knieholte .Niet per se na het lopen of na een zware inspanning echter gebeurt het heel wisselvallig ! De pijn kan ik het best omschrijven als een zeer lichte en doffe pijn. Nadat ik dit artikel gelezen heb corresponderen sommige zaken wel met mijn situatie.

  Beantwoorden
  • Lisa ·

   Ik heb dit ook. Soms heb ik tijdens het fietsen het gevoel dat mijn knie gaat blokkeren, maar dan knakt ‘ie gewoon een keer en een paar minuten daarna doet die het weer opnieuw. Laatst zat ik in school en wou mijn been opheffen en mijn knie kwam tegen de bank terecht. Ik dacht niks aan de hand; even mijn knie strekken, maar ineens blijft die in een loodrechte stand staan en moest ik opstaan zodat ik die kon strekken en hoorde een knak. Wat zou dit kunnen zijn. Ik heb er al een jaar last van en de dokter zei eerst een ontsteking, maar zo lang? Dat kan ik toch niet geloven…

  • Paul ·

   Beste Lisa, Een ontsteking gaat veelal gepaard met pijn en roodheid van het kniegewricht en, inderdaad, zo lang houdt een ontsteking doorgaans niet aan. Een knerpende of knakkende knie of een knie die “op slot” komt te zitten, duidt in veel gevallen op problemen met de kraakbenige delen van het kniegewricht; soms zelfs een scheurtje of scheur in de meniscus. Als je kniegewricht regelmatig ‘in het slot valt’ en blijft blokkeren, kun je voor de zekerheid maar beter naar je huisarts gaan om je te laten doorverwijzen voor een scan of foto van het kniegewricht. Als je knie in zijn beweging/mobiliteit wordt geblokkeerd door een stukje kraakbeen c.q. meniscus, is soms namelijk een (relatief simpele) kijkoperatie vereist om de blokkade op te heffen. Groeten, Paul

 30. jose ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 60 en doe mee aan de Nijmeegse 4-daagse. De 1ste keer 4 jaar geleden moest ik uitvallen naar waarschijnlijk een lopersknie. Gisteren heb ik de falcon walk meegelopen en na 15 km begon ik weer pijn te krijgen aan de linkerknie (buitenzijde) en dat liep helemaal door naar de knieholte. Ontiegelijk veel pijn, zeker bij afdalingen! Hoe klein ook… Na de knie heel lang te hebben gekoeld vandaag gaat het weer redelijk. Maar wat kan ik doen om het voor te blijven? Over 4 weken is nl. de Nijmeegse 4-daagse. Ik hoop dat er een oplossing is. Met vriendelijke groeten, Jose

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Zolang je niet weet wat er precies met je knie aan de hand is, is het lastig om recidive van de knieklachten en kniepijn te voorkomen. Ben je al bij je huisarts of fysiotherapeut geweest?

  • jose ·

   3 jaar geleden al wel, maar die kunnen niks vinden. Later via internet bleek dat het een lopersknie was, dus nieuwe steunzolen in de schoenen. Maar ik had het nu weer. De 1ste keer ging de pijn van de knie via scheenbeen naar mijn voet, maar nu naar de knieholte. Ben goed gaan koelen; daar werd het flink minder van, maar ik wil eigenlijk weten of je er oefeningen voor hebt om het voor te blijven. Dankje voor de reactie.

  • Paul ·

   Beste Jose, Dat is nou net het linke: als je via internet het idee hebt gekregen dat er sprake is van een lopersknie hen er geen medische diagnose door een arts is gesteld, kun je niet gericht oefeningen doen. Er kan immers sprake zijn van een probleem met spieren, zenuwen, ligamenten, pezen, slijmbeurzen, kraakbeen, menisci etc. Zolang je niet zeker weet wat er mis is binnenin het kniegewricht kun je de knieklachten met knie-oefeningen juist ook erger maken. Misschien een idee om nogmaals naar je huisarts te gaan of een second opinion te vragen bij een andere arts?

  • jose ·

   Hoi Paul, Ik had het er niet bijgeschreven maar ik ben idd toen naar huisarts en fysiotherapie geweest, maar die wisten het ook niet. Ze vinden het heel raar dat zodra ik rust of even stilsta, ik helemaal niks meer voel. Dus ik was daar ook zo klaar. Toen ben ik gaan zoeken en kwam uit bij lopersknie; daar stonden echt de symptomen bij die ik ook had. Alleen deze keer te lang doorgelopen denk ik. Daarom duurde het langer voordat het beter ging. Maar dankjewel voor het meedenken. Groetjes, Jose

  • Paul ·

   Ik hoop dat je uiteindelijk een oplossing vindt voor je knieproblemen. Ik denk inderdaad dat het heel erg belangrijk is om een goede balans te vinden tussen rust en beweging. En natuurlijk overbelasting zien te voorkomen. Wellicht zijn spierversterkende beenspieroefeningen een optie? Loop in ieder geval niet te hard van stapel hiermee, maar probeer enkele repetities en wacht een dagje af hoe je kniegewricht erop reageert. Ook goede sportsokken, goede loopschoenen en desnoods af en toe zwachtelen kan soms helpen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 31. Bekir ·

  Ik heb mijn linker knie verdraaid op mijn 16e, waarna het heel dik werd etc. Na een lange periode wachten totdat alle vocht weg was had ik een probleem dat hij vast kwam te zitten tijdens sommige oefeningen. Volgens de orthopeed een operatie verplicht omdat er ook kraakbeen los zat. Kijk operatie gehad en vervolgens weer een lange revalidatie periode ingegaan. Een dikke half jaar later kon ik bijna alles weer, maar 1 probleem er kwam af en toe een raar bultje tevoorschijn aan de zijkant van mijn knie. Als ik erop drukte verdween het weer. Dit kwam vooral te voorschijn tijdens het buigen van mijn knie. Op mijn 17e weer een operatie. En alles was goed totdat ik nu (25) veel klachten heb zoals: na het wandelen ontzettend pijn aan mijn knie (het voelt heel zwaar aan), ik kan nauwelijks op mijn knieën zitten, bij het in en uitstappen in de auto gaat het moeilijk, brandend gevoel rondom de knie, nauwelijks kunnen buigen van de knie en pijn na het sporten (ik let erop dat ik mijn knie niet overbelast). Aangezien ik nog zo jong ben, ben ik bang dat ik echt een groot probleem heb. Want de klachten zijn continu aanwezig. Dank u.

  Beantwoorden
 32. Henk ·

  Heb vraag ingevuld, maar komen niet echt veel reacties… Zonde van de energie?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Wellicht…

 33. John ·

  Hallo, Ik ben 44 jaar, ik heb vorig jaar iemand geholpen met schuur bouwen, het laatste waren de golfplaten, waar ik de hele dag op heb gekropen zonder kniebescherming. Een half jaar later kreeg ik last met fietsen van mijn rechter knie. Ben ermee naar de dokter geweest, heb twee keer een afspraak bij de Motus afgezegd omdat ik er op dat moment geen last van had. Soms kon ik niet achter in de auto zitten omdat ik dan zodanig veel last van de knie kreeg, dat ik niet wist hoe ik moest zitten. Dan misschien een half jaar totaal geen last meer van de knie. Nu sinds een maand begon de pijn in de knie weer. Ik word ‘s morgens er wakker van, ik voel het met fietsen en traplopen. Ik werk gewoon. Dan doet het niet echt pijn, maar ik voel het constant. Nu zit de pijn vaak aan de bovenkant, eerder was het vaak aan de onderkant. Het lijkt dat het elke keer verschuift of zo, en nu voel ik soms ook mijn linker knie. Zijn mijn knieën versleten of heeft het te maken met de meniscus? Ik heb vroeger veel zwaar werk gedaan. M.v.g. John

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste John, Dit zou bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking kunnen zijn, maar inderdaad ook meniscusletsel of een probleem met een kniezenuw. Het is aan een arts om dit vast te stellen dan wel uit te sluiten. Ik zou dus absoluut even naar je huisarts gaan indien je knieklachten blijven aanhouden.

  • Marcel ·

   Beste John, Knieklachten vormen volgens mij een moeilijk probleem; ik heb zelf aan beide knieën klachten. Linker knie binnenkant en rechts bovenop de knie kraakt deze bij het fietsen. Ook met traplopen pijn, zelfs tweemaal bij de huisarts geweest. Deze weet het ook niet en stuurt me door naar fysiotherapie en sportarts; geen van beide heeft geholpen. Ik zou ook graag willen weten wat de problemen zijn. Hoop dat het geen slijtage, artrose is. Ik denk dat het best is dat we naar ‘n kliniek gaan voor MRI. Gr. Marcel

 34. Marie ·

  Ik ben 18 jaar en ben 3 jaar geleden hard gevallen op rechterknie. Die was gezwollen en ik kon er niet op lopen. Heb in die 3 jaar 6 verschillende dokters gezien. Ze zeggen allemaal iets anders. Eerste keer gekneusde knie, op RX foto niets te zien. Mijn knie bleef pijn doen. Echografie laten nemen, niks te zien, enkel verzwakte spieren. 3 maanden kiné gevolgd. Toen ging het op en af, 3 keer weer van nul af aan moeten beginnen en 4x per dag kiné oefeningen. Dan naar podoloog, steunzool gekregen en vastgesteld dat mijn knieën naar binnen zijn gegroeid. Ben daarna weer volop gaan sporten. Het ging goed voor 6 maanden. Dan kreeg ik weer hevige pijn in knie. Steunverband. Pijn werd erger. Volgende dokter, drukverband op mijn pees, pijn niet te houden! Nu zegt dokter nr. 6 dat ik een kapotte zenuw heb. Cortisone hielp niet. Nu draag ik tijdens de helft van de dag (12 uur) een pleister met verdovingsmiddel, maar daar worden mijn knieën rood van. De pijn van mijn zenuw is weg door het verdovingsmiddel, maar de pijn van mijn gewricht zelf niet. Ik heb 24 uur op 24 uur pijn. Iemand raad? Ik ben de pijn beu!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Wat ik niet helemaal snap is wat voor soort knieletsel er is opgetreden. Is er ooit een foto of scan van het kniegewricht gemaakt. Zo niet, dan zou een second opinion een optie zijn.

  • Marie ·

   Ja, er zijn scans genomen. Maar er was nooit iets op te zien. Niet op MMR, XR of op echo.

 35. Henk ·

  Sinds 2 weken veel pijn in knieholte die (lijkt het) afzakt naar de bovenzijde van mijn kuit. Voel het soms ook onderin de hamstring. Vooral na stilzitten en dan gaan lopen. Sinds 2 weken ook veel ‘gekraak’ bovenin de knie bij buigen/strekken en soms ‘t gevoel dat de knieschijf ‘knakt’. Klinkt vaag, maar heb geen idee hoe dit ontstaat, ‘t lijkt namelijk spontaan. Wie heeft een idee wat het is? Spierprobleem?

  Beantwoorden
 36. niki ·

  Hey, Ik ben ‘n man van 33. Gisteren terug gaan lopen, maar plots kreeg ik terug kniepijn, aan de buitenkant van de knieschijf. Ben ooit bij de dokter geweest om foto’s te laten nemen, maar ze hebben toen niks gevonden. Dokter zei dat het slijtage was; kan ik daar iets aan laten aan doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Als er daadwerkelijk sprake is van knieslijtage, kun je daar in principe niet veel aan doen. Wat vooral belangrijk is, is verdere slijtage zo veel mogelijk beperken, dus wel blijven bewegen, maar niet te sterk belastende sporten (met veel impact). Dus niet springen, loopband of hardlopen, maar liever crosstrainer, zwemmen, hometrainer of roeiapparaat. Daarnaast blijft een knie-operatie (knieprothese/kunstknie) een optie als de slijtage vergevorderd is en verregaande pijn- en mobiliteitsklachten teweegbrengt. (bron)

 37. Lon ·

  Even een vraagje; 3 weken geleden ben ik van een verhoging afgestapt, door mijn linkerknie gegaan en vervolgens hard op mijn knie gevallen. Onder mijn knieschijf werd het ietwat blauw en er zat eigenlijk maar een klein schaafwondje. De pijn was echter dusdanig dat ik de eerste dagen slecht kon lopen en pas na een week weer kon fietsen. Heb nu geen pijnklachten meer, maar sinds enkele dagen een harde bobbel, een paar centimeter onder mijn knie (waar het blauw was na de val). Lijkt op het bot te zitten. Het doet geen pijn, alleen op mijn linkerknie zitten, is wat gevoelig. Kan dit een reactie van de val zijn? Moet er een huisarts naar kijken? Groetjes, Lon

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Het is op afstand heel lastig te bepalen of er een arts naar je knie moet kijken. Als je je zorgen maakt lijkt me dat sowieso niet onverstandig. Je knieklachten kunnen in ieder geval zeker een gevolg zijn van je val.

 38. Sandra ·

  Misschien kan iemand mij helpen. Mijn linkerknie doet sinds 2 maanden pijn aan de binnenkant als ik mijn knie wil buigen, dat geeft een knellend ondraaglijk gevoel, ook als ik mijn voet dan naar buiten draai. Ook met strekken doet het pijnlijk als ik hem geheel strek, of hij dan naar achteren kan klappen. Ik loop met die knie dus niet geheel gestrekt. Uit een röntgenfoto kwam niets, nu afwachten op een MRI-scan. Iemand enig idee, ben zo benieuwd eigenlijk. Het wordt alsmaar erger. Alvast bedankt.

  Beantwoorden
 39. Rachel ·

  Enkele dagen geleden ben ik naar achteren geklapt met mijn knie. In eerste instantie ging het lopen wel redelijk. Alleen verloop van de dag, hoe meer druk ik er op zet, hoe meer pijn het doet. En de instabiliteit nam toe. Alleen de huisarts kon niet concluderen dat het weer aan mijn meniscus lag. Paar jaar geleden ben ik eraan geopereerd. Alleen sinds ik naar achter ben geklapt met mijn knie, neemt de klachten alleen maar toe met lopen. En de instabiliteit neemt toe. Weet iemand misschien wat ik eraan kan doen? Of dat het te verhelpen zijn met oefeningen? Of dat ik terug moet gaan naar huisarts?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Rachel, Ik zou zeker niet op eigen houtje invulling geven aan de behandeling van je knie; zeker niet als je niet weet waardoor je knieklachten precies worden veroorzaakt. Bezoek liever je huisarts of fysiotherapeut.

 40. Annika ·

  Hallo, Op 8 februari ging ik tijdens een korfbalwedstrijd door mijn knie, tenminste, wat er daadwerkelijk mis ging weet ik niet, maar ik ging kapot van de pijn. De zwelling was enorm… bizar gewoon! Na 3 huisartsenbezoekjes, 3 bezoekjes in het ziekenhuis, een röntgenfoto en een MRI-scan, bleek ik een Bone Bruise in de knie te hebben. Mijn orthopeed deed er nogal laks over en ik moest zelf maar een beetje onderzoeken wat deze aandoening inhoudt… Helaas hoorde ik dit pas na 6 weken wachten, wachten en wachten. Ik heb 8 weken met krukken gelopen. Ik ben nu bijna 14 weken verder. Ik heb er dag en nacht nog last van. Ik heb het idee dat geen enkele specialist me kan helpen. Ik heb in 20 jaar korfbaltijd echt nog nooit een blessure gehad (ben nu 28 jaar). Ik ben dan ook altijd iemand die doorzet. Natuurlijk ben ik ook weleens door mijn enkel of iets gegaan, maar ik ga altijd door. Inmiddels zie ik het steeds negatiever in. Ik kan niet werken, want ik doe staand werk. Na 2 uur moet ik zitten. Het hele knie-gebied voelt altijd enorm stijf… Het lijkt ook alsof er regelmatig iets wordt afgekneld, want vaak voelt hij een beetje verlamd. ‘ s Avonds nog steeds zwelling. En als ik maar net een verkeerde beweging maak, dan voel ik een scherpe pijn vanuit het bot. Ik kan m’n been niet volledig strekken, maar ik kan ook niet gehurkt zitten. Op de bank kan ik eigenlijk ook alleen met mijn benen vooruit zitten en dus niet lekker met opgetrokken benen. Tijdens het fietsen voel ik bij iedere trap pijn. En ik heb regelmatig dagen dat ik een enorme harde en pijnlijke knak hoor en voel! En alsof ‘t al niet erg genoeg is, word ik ook vaak een soort van misselijk van de pijn. De pijn is dan niet extreem heftig, maar het is dan zo’n zeurende pijn waar ik misselijk van word. Dat had ik vanmiddag nog, toen ik eventjes een uurtje door de stad liep. Iemand enig idee wanneer het nodig is om een second opinion aan te vragen? Mijn fysio overweegt het al… Ik weet dat een Bone Bruise een jaar kan duren, maar toch voel ik me nu een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik ben zo beperkt. Dit verhaal is misschien ook handig voor lotgenoten, want zelf kon ik ook weinig info vinden over de aandoening, waardoor je je toch wel eenzaam voelt. Alsof je ook bij niemand vragen kunt stellen, want mijn fysio weet er ook weinig vanaf. Thanks!

  Beantwoorden
 41. J ·

  Als ik ga sporten dan gaat na verloop van tijd mijn linker knie zeuren. Ik handbal 4 keer in de week. De pijn komt van links onder mijn knieschijf. Zou iemand weten wat dit zou kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste J, Dit kan eigenlijk van alles zijn. Waarschijnlijk overbelasting van het kniegewricht door stelselmatig afzetten en landen, met een knieblessure tot gevolg. Hierbij kunnen menisci, spieren, banden, ligamenten etc. betrokken zijn. Mocht de kniepijn niet vanzelf overgaan, bezoek dan sowieso even je huisarts of fysiotherapeut. Sterkte & groeten, Paul

  • J ·

   Dankuwel Paul!

 42. Francis ·

  Ik ben 18 jaar en heb sinds enkele weken heel erg veel last van mijn linker knie (binnenkant). Vooral met buigen doet het erg veel pijn. De pijn wordt alleen niet erger of minder erg. Ik kan ook niet precies zeggen waar het pijn doet en koelen of iets dergelijks helpt ook niet. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik er zo snel mogelijk vanaf kom? Ik heb al op internet gezocht naar mogelijke dingen, maar niks lijkt op mijn klachten.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Francis, Als je situatie niet op zeer korte termijn verbetert, zou ik absoluut je huisarts raadplegen omtrent je knieklachten. Sterkte ermee.

 43. Zeb ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 70 jaar. Drie weken geleden ben ik op het trappenhuis vanaf de 2e trede op de billen gevallen. Na de val trad een onverdraaglijke pijn op in mijn linkere knie. Ik ging wel naar het ziekenhuis om een foto te laten maken en daaruit kwam niks afwijkends naar voren in de vorm van een breuk of kneuzing… De huisarts zegt: het hoort bij de leeftijd, dit is artritis bij artrose “slijtage”. Ze zegt niks aan te doen! Van de huisarts heb ik pijnstillers gekregen, maar die helpen niet en ik houd vreeslijk veel pijn, vooral ‘s nachts. Ik kan niet eens normaal slapen… Wat zou er gebeurd zijn met mijn knie tijdens de val? Ik kijk erg naar uw reactie uit! Alvast mijn dank! M.v.g. Zeb

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Zeb, Wat er gebeurd is met de knie durf ik niet te zeggen. Als je echter niet geholpen wordt door je arts, kan het raadzaam zijn om een second opinion aan te vragen bij een van zijn/haar collega’s. Als je niet kan slapen van de pijn, moet er immers iets gaande zijn in of nabij het kniegewricht… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 44. Steven ·

  Ik hoop dat iemand de ernst van mijn zaak een beetje in beeld kan brengen. De doktoren laten namelijk vrij weinig los of het zeer ernstig is of niet. Ze zeggen dat het allemaal wel goed komt.Ik heb een paar dagen geleden een ongelukkige sprong/landing gemaakt waardoor m’n knie, “van links naar rechts ging” volgens de artsen is mijn knie op 2 plaatsen gebroken, zijn mijn kruis- en zijbanden zwaar beschadigd (misschien wel doorgescheurd) en is er een stukje van m’n meniscus gebroken. Lig nu al een paar dagen met gips want als ik dat niet heb moet ik met moeite m’n been recht houden omdat het anders van kant naar kant zwaait en best wel veel pijn doet. Kan iemand (die er verstand van heeft) enigszins daglicht schijnen op de zaak voor mij? Ga ik ooit nog kunnen lopen? Hoe lang zou revalidatie duren? Etc. Ik hoop graag van iemand te horen die er wat meer vanaf weet. B.v.d. Steven

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Steven, De reden dat je artsen geen duidelijkheid geven is waarschijnlijk juist de complexiteit van de situatie. Omdat er zo veel spieren, ligamenten en benige delen bij de gewrichtsschade betrokken zijn is het heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over het verloop. Een arts kan bij het geven van “duidelijkheid” heel gemakkelijk een situatie schetsen die achteraf heel anders blijkt te zijn dan dat ‘ie zich uiteindelijk voordoet. En dan zeg jij naderhand dat de arts de situatie verkeerd heeft ingeschat: onderschat dan wel overschat… Vandaar dat een arts niet zo snel een prognose zal stellen bij dergelijk (gecompliceerd) knieletsel. Hoe de knie uiteindelijk zal herstellen is totaal afhankelijk van allerhande randfactoren. Allereerst van het lichaamseigen herstelvermogen (wat weer afhankelijk is van allerlei fysiologische aspecten)… en daarnaast van aanvullende (fysiotherapeutische) behandelingen en/of operaties die wellicht nodig zullen zijn indien het kniegewricht zich niet afdoende herstelt. Al met al zal niemand je uitsluitsel kunnen geven over het herstel/verloop van je knieletsel omdat bij complex gewrichtsletsel als dit een te grote verscheidenheid aan variabelen meespeelt. Hoe dan ook: onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Julia ·

   Beste, Ik heb zelf een half jaar geleden me knieschijf ook gebroken gehad en mijn kruisbanden afgescheurd en dit hebben ze via operatie en een pin gemaakt. Mijn revalidatie verliep voorspoedig en na 4 weken onbelast ben ik gaan kruklopen. In de 6e week kon ik al stukken zonder krukken lopen en in de 8e week liep ik zonder krukken. Natuurlijk wel met een slag in het wiel, maar ik kon vooruit. In de 12e week zat ik alweer op het paard. Ik heb 2 dagen in de week fysio gehad en thuis veel oefeningen gedaan. En standaard heel veel fietsen (niet op echte fiets, maar hometrainer)! Ik voelde wel tijdens me revalidatie dat er achter in me knieholte iets niet goed zat en zijn ze daarna nog achter gekomen dat ik een scheur in me meniscus had. Dit alles is nu verholpen en ik ben goed ter been!

 45. isa ·

  Hoi… Ik ben een paar maanden geleden op me knieën gevallen, daarna heb ik vaak last gehad van me knie, vooral bij het buigen van de knie. Ik kreeg het gevoel alsof er en elastiek tussen me bovenbeen en onderbeen was gespannen en dat het heel erg rekte. Daarna was het weer even weg, maar sinds kort is het weer terug… Iemand ervaring of tips? Ik hoor het graag!

  Beantwoorden
 46. Martine ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 43 en ik heb12 weken geleden een kijkoperatie aan mijn knie gehad. Dit nadat ik 6 weken daarvoor oplopende pijn had en een stijve dikke knie. Lopen ging op het laatst erg moeilijk. De orthopeed constateerde een scheur in de meniscus. Dit bleek idd een scheur van 1/6 deel van de meniscus met ietwat geïrriteerd kraakbeen, maar binnen de marge. Na de operatie verging ik van de pijn. Het herstel gaat langzaam. Ben de tweede week na de operatie begonnen met fysiotherapie 2 in de week. Mijn knie reageert nu na 12 weken nog steeds met vocht en stijfheid. Hij knapt behoorlijk en er lijkt regelmatig wat tussen te schieten. Vooral bij traplopen naar beneden voel ik veel pijn aan de knie binnen onderaan. De fysio wil het nog 4 weken aankijken en dan eventueel contact opnemen met de orthopeed. Dan zijn we 16 weken verder. Overigens is er tijdens de kijkoperatie verder geen bijzonderheden geconstateerd. Maar nu de tijd verstrijkt slaat bij mij de twijfel toe of het wel goed zit met mijn knie. Ondanks mijn harde werken om de beenspieren te sterken blijft de knie instabiel en vooral pijnlijk. Met een gezin met jonge kinderen kan ik het me niet veroorloven me te voelen als een oude vrouw, laat staan lopen als een oude vrouw. Is dit normaal?

  Beantwoorden
 47. Edmond Rosaj ·

  Hallo, 6 jaar terug heb ik mijn voorste kruisband afgescheurd tijdens een voetbal wedstrijd. en 6 manden later werd ik geopereerd voor een nieuwe kruisband. De operatie ging wel goed hoorde ik, maar precies na die operatie begon de pijn aan de buitenkant van mijn knie en die pijn is nooit meer verdwenen. Heb pijn 24 uur per dag; soms erg pijnlijk, soms minder, maar de pijn is er altijd. Laatste 5-6 jaar ben ik 6 keer geopereerd aan mijn rechter knie, maar hij is nog altijd erg pijnlijk, ze kunnen niks zien en ze weten niet hoe ‘t komt dat ‘t zo pijnlijk is. Wat kan het zijn? Wat moet ik doen? Want niemand helpt me. Iedereen zegt ‘we weten het niet, probeer maar fysiotherapie’, maar dat heb ik 4 tot 5 jaar gedaan en heb allen maar meer pijn als ik fysiotherapie doe. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik doe mijn best, maar dit gaat mijn leven kapot maken… :(

  Beantwoorden
 48. Hannie Verheij ·

  Ik ben een vrouw van 50 jaar, met enig overgewicht. Ik ben anderhalf jaar geleden op mijn knie gevallen. Hij was heel dik en ik kon er bijna niet op lopen. Na enige rust ging het wel weer. Na 2 maanden ben ik hard gaan lopen en heb de Start-To-Run cursus gedaan. Het ging goed, tot op gegeven moment mijn knie na het sporten zeer deed.en dat werd steeds erger, zelfs zo erg dat ik s nachts vreselijk pijn had. Nu na veel fysio, sportfysio, MRI-scan, orthopeed: scheurtje in kraakbeen, geen slijtage, cyste met vocht. Niet belangrijk genoeg voor kijkoperatie. Mag niet meer hardlopen, moet naar sportschool spieren verstevigen, fietsen,crossen,roeien. Nu, als ik veel gefietst heb,met flink trappen dan heb ik vreselijk pijn, met name aan achter-, boven- en onderbeen, ook in knieholte, en binnenzijde knie.

  Beantwoorden
  • Linda ·

   Misschien word het tijd voor een andere arts; dit klinkt namelijk niet goed…

 49. Joram ·

  Hooi, ik ben een jongen van 16 jaar en heb sinds ongeveer een week soms aardig last van mijn rechterknie. En dan beetje aan de linkerkant. Ik voetbal en tennis soms met vrienden. ‘s Ochtends doet het soms echt even heel erg pijn en is het beetje stijf. Ik heb geen idee wat het is, kan iemand mij helpen?

  Beantwoorden
  • herman ·

   Hallo, Neem een natte theedoek, hang of leg deze gedurende +/- 20 minuten in de diepvries en doe deze om de knie. Laat hem +/- 2 uur zitten. Groetjes, Herman

 50. inge ·

  Hallo ik ben 29 en zo een 7 maanden geleden geopereerd aan een rughernia. Heb daar een tijdje geen last meer van gehad tot voor kort. Maar dus ook erg veel pijn in m’n linker en soms rechter knie. Als ik loop valt het mee, maar ik kan m’n knie niet buigen zeg maar. En ook niet in kleermakerszit, want dat doet verschrikkelijk pijn! Gewoon erop zitten gaat wel eventjes… Ook als ik op bed lig, krijg ik stekende pijn… Nou heb ik ook een te traag werkende schildklier en weet dat je dan ook kwaaltjes kan hebben, maar wat moet ik met mijn klachten? Is huisarts noodzakelijk?

  Beantwoorden
 51. Liyana ·

  Hallo, ik ben een meisje van 20 en sinds kort heb ik weer last van mijn knie. Een paar jaar geleden ben ik gevallen op mijn rechterknie, de huisarts had me doorverwezen om een röntgenfoto te laten maken, hieruit bleek dat ik niks had gebroken (gelukkig maar!). Alleen sinds kort, als ik te lang sta en zelfs te lang zit heb ik last van mijn rechter knie. Ik voel dan een steek als ik mijn knie strek of buig. Voor de rest kan ik gewoon lopen, zonder enige pijn. Wat kan ik hier tegen doen?

  Beantwoorden
 52. Marian Jansen ·

  Ik ben tijdens het hardlopen keihard op mijn knie gevallen. Buitenkant knie een doof gevoel. En bij licht aanraken ontzettend veel pijn. Alsof er een zenuw bloot ligt. Verder kan ik gewoon alles met die knie. Zelfs hardlopen. Vreemd toch? Wat kan ik hiertegen doen?

  Beantwoorden
 53. Wencke ·

  Hallo, Ik ben een meisje van 21 jaar. Ik heb al sinds ik een kleuter ben last van pijn in de knie. Mijn moeder vertelde altijd dat het groeipijn was. Helaas ben ik al jaren uitgegroeid, dus groeipijn kan het niet meer zijn. Deze pijn komt meestal aan het einde van de dag opzetten in één van de knieën. De ene keer is dit de rechterknie en de andere keer is dit de linkerknie. De pijn is continu aanwezig en soms wordt het met vlagen iets erger. Als ik de knie buig of beweeg, wordt de pijn niet heviger, maar blijft hetzelfde. De pijn zit aan de voorkant van de knie. Soms komt deze pijn frequenter opzetten dan de andere keer. Ik heb dan een periode meer last dan andere periodes. Dit zou denk ik te maken kunnen hebben met stress, maar toch vind ik het raar dat ik deze pijn al ervaar sinds ik een kleuter was. Heeft u enig idee wat de pijn zou kunnen veroorzaken en wat het is?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Wencke, Als je al 17 jaar te kampen hebt met kniepijn en knieklachten, lijkt het me uiterst raadzaam om dit eens te bespreken met je huisarts. Wellicht is er sprake van een groeiafwijking en/of standafwijking van een spier, pees of benig deel van het kniegewricht? Maar het zou in principe van alles kunnen zijn. Ik zou hier dan ook echt even een arts naar laten kijken. Groeten & sterkte, Paul

 54. T. ·

  Ik ben een meisje van 18 en heb al maanden last van m’n rechterknie. Het doet vooral pijn aan de zijkanten en de knieholte, ik kan het niet duidelijk beschrijven het is een vage pijn. Ik voel het als ik m’n knie buig, bij bepaalde bewegingen bij het sporten en bijvoorbeeld als ik de trap op ren of gewoon ren. Ik ben gisteren langs de fysio geweest. De oefeningen die hij deed, deden allemaal geen pijn, waardoor het moeilijk te bepalen was wat het nou is. ‘Waarschijnlijk je meniscus’ omdat je m’n knie ook heel vaak hoort knakken als ik m buig. Zou het iets anders kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • Jan ·

   Hallo T! Ik ben 22 jaar oud, wij hebben dus bijna dezelfde leeftijd. Mijn linker knie bij het buigen deed ook een soort van “knak”. Na de training had ik ook ontzettende pijn (vooral de dag daarna). Elke fysio zei tegen mij dat ik een meniscus probleem had. Na 2 jaren zoeken en onnuttige medicijnen innemen heb ik eindelijk een echte goede fysio in Zoetermeer gevonden. Hij heeft mijn probleem in 2 maanden opgelost. Hij heeft een nieuwe behandelmethode uit Italië gebruikt: Human Tecar Unibell of zoiets…

 55. K. ·

  Ik ben 15 en heb al ruim 5 jaar elke dag ondraaglijke pijn in mijn rechterknie. Ik dacht altijd dat het vanzelf wel over zou gaan en probeerde alles met mijn linkerbeen te doen, maar ondertussen heb ik van mijn linkerknie bijna net zoveel last als van mijn rechterknie. In de winter is het wel wat erger als in de zomer. Wat kan ik hiertegen doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste K, Direct mee langs je huisarts gaan. Als je al zo lang met knieklachten te kampen hebt, is het niet gek dat je met je andere knie bent gaan compenseren, waardoor deze nu ook klachten vertoont. Hoe langer je hiermee door blijft lopen, des te groter de kans dat er onomkeerbare schade aan de kniegewrichten optreedt. Waarschijnlijk heeft je huisarts het onderliggende probleem dat de kniepijn veroorzaakt snel gelokaliseerd. Groeten & beterschap! Paul

Plaats een reactie