Home » Menselijk lichaam » Bloed » Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen…

Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen…

hersenbloeding-symptomen-herseninfarct

De term ‘beroerte’ is een verzamelnaam voor alle “ongelukken” met betrekking tot de bloedvaten in en naar de hersenen. We onderscheiden de volgende 3 vormen van een beroerte ofwel cerebrovasculair accident (CVA):

 • Herseninfarct
 • Hersenbloeding
 • TIA (kortstondig infarct)

Beroertes worden dus grofweg onderverdeeld in CVA’s waarbij bloed vrijkomt (bloedige beroerte ofwel bloeding) en CVA’s waarbij geen bloed vrijkomt (niet-bloedige beroerte ofwel infarct).

Gevolgen van een beroerte…

In 80 procent van alle beroertes gaat het om een herseninfarct. De gevolgen van een herseninfarct en een traditionele hersenbloeding zijn doorgaans hetzelfde… Een deel van de hersenen krijgt geen zuurstof meer, waardoor dat deel van de hersenen niet meer functioneert en op den duur afsterft. Hierdoor kunnen allerlei uitvalsverschijnselen ontstaan, waaronder:

 • Verlamming (uitval van zenuwstelsel)
 • Spraak-veranderingen
 • Moeite met taal (lezen, schrijven, lezen & begrijpen)
 • Moeite met concentreren
 • Gedragsveranderingen
 • Duizeligheid & evenwichtsproblemen
 • Blindheid & dubbelzien
 • Chronische vermoeidheid (vaak moe & lusteloos)
 • Epileptische aanvallen (door verstoorde prikkeloverdracht)
 • Overlijden (bij langdurig zuurstoftekort)

Hieronder bespreken we het verschil tussen een hersenbloeding, herseninfarct en TIA. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je een beroerte gemakkelijk kunt herkennen…

Herseninfarct: symptomen & kenmerken

Een herseninfarct ontstaat wanneer de bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt belemmerd. Dit gebeurt wanneer een slagader in de hersenen wordt afgesloten door een verstopping. Een verstopping ontstaat doorgaans als gevolg van een bloedstolsel of bloedpropje of door dichtslibbing door slagaderverkalking. Hoe langer een bepaald deel van de hersenen zonder zuurstof komt te zitten, des te ernstiger de gevolgen.

Verschijnselen van een hersenbloeding

Een traditionele hersenbloeding ontstaat als een bloedvat in de hersenen openbarst of inscheurt. Bij het springen of inscheuren van een bloedvat wordt een deel van het hersenweefsel overspoeld door plasma-eiwitten en rode bloedcellen. Dit heeft meestal weefselsterfte tot gevolg. (bron)

Er komen verschillende soorten hersenbloedingen voor, afhankelijk van de plaats van de bloeduitstorting. De hersenen worden beschermd door het zachte hersenvlies; daaromheen bevindt zich het spinnenwebvlies; en daar weer omheen zit het harde hersenvlies. Zodoende onderscheidt men 4 soorten hersenbloedingen namelijk:

1. Intracerebrale hersenbloeding

Van een intracerebrale hersenbloeding is sprake als een “traditionele” oftewel spontane hersenbloeding plaatsvindt in het zachte hersenvlies, direct rond de hersenen. Bij een intracerebrale hersenbloeding lekt er bloed in het zachte hersenweefsel. Een intracerebrale hersenbloeding treedt dus spontaan op, meestal als gevolg van een verhoogde of te hoge bloeddruk (hypertensie).

2. Epidurale hersenbloeding

Van een epidurale hersenbloeding is sprake als bloed zich ophoopt tussen het harde hersenvlies en de benige schedel. Dit gebeurt meestal door een zeer snelle, slagaderlijke bloeding. Een epidurale hersenbloeding wordt meestal veroorzaakt door een harde klap of val op de schedel en betreft dus geen ‘traditionele’ hersenbloeding.

3. Subdurale hersenbloeding

Van een subdurale hersenbloeding is sprake als er bloed vrijkomt tussen het spinnenwebvlies en het harde hersenvlies. Deze aderlijke bloeding ontstaat doorgaans langzaam, bijvoorbeeld na een lichte verwonding. Meestal beginnen de symptomen van een subdurale hersenbloeding met hoofdpijn en concentratiestoornissen. Een subdurale bloeding kan blijvend c.q. chronisch zijn.

4. Subarachnoïdale hersenbloeding

Van een subarachnoïdale hersenbloeding oftewel SAB is sprake als bloed vrijkomt tussen het zachte hersenvlies en het spinnenwebvlies. Een subarachnoïdale hersenbloeding ontstaat meestal als gevolg van het openbarsten van een natuurlijke uitstulping, verwijding of misvorming van een bloedvat (aneurysma).

TIA – Kenmerken & verschijnselen

TIA staat voor Transient Ischemic Attack oftewel ‘voorbijgaande belemmering van de bloedtoevoer naar de hersenen’. Een TIA is dan ook een tijdelijke, kortdurende beroerte, waarbij de uitvalsverschijnselen uiteindelijk volledig wegtrekken. Achteraf kan dus ook pas worden bepaald of een beroerte een TIA betreft.

Beroerte & hersenbloeding herkennen…

Een hersenbloeding of herseninfarct kan verregaande gevolgen hebben voor de gezondheid. Het is daarom zeer belangrijk om een beroerte tijdig te herkennen en vervolgens zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan. Hoe eerder een patiënt wordt behandeld, des te groter de kans op genezing. Aan de volgende symptomen kun je een beroerte herkennen:

 • Plotselinge spraak– en taalproblemen
 • Spontane gevoelloosheid van je lichaam
 • Geheugenverslechtering of geheugenverlies
 • Acute problemen met denken, onthouden en herinneren
 • Spontane evenwichts-, coördinatie en oriëntatieproblemen
 • Acute barstende hoofdpijn
 • Acute verandering in gezichtsvermogen (blind aan één oog, dubbelzien etc.)
 • Een plotseling tintelend gevoel in je lichaam
 • Verlammingsverschijnselen

Herken je bij een ander één of meerdere van bovengenoemde symptomen van een beroerte? Breng diegene dan direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Herken je bij jezelf één of meerdere van bovenstaande symptomen van een hersenbloeding? Laat je dan direct naar het ziekenhuis brengen!

Gedetailleerde symptomen van een beroerte of hersenbloeding

Hieronder zetten we alle verschijnselen, symptomen & kenmerken van een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA nog eens uitgebreid en extra gedetailleerd uiteen. Zodoende kun je een beroerte nog gemakkelijker en sneller herkennen, mocht je er ooit mee te maken krijgen…

1. Taal & spraak verandert door beroerte

Achteruitgang van het spraakvermogen of andere problemen met taal, kunnen verschijnselen zijn van een beroerte c.q. hersenbloeding. Een beroerte kan namelijk voor uitval zorgen van het spraakcentrum in de hersenen.

Vooral plotselinge achteruitgang van de taalvaardigheid en/of spraakvaardigheid is een veelvoorkomend symptoom van een hersenbloeding. Je kunt een hersenbloeding dus herkennen als jij of iemand anders plotseling vreemd, haperend of onsamenhangend gaat praten.

2. Beroerte herkennen aan tintelingen & gevoelloosheid

Tintelingen in het lichaam kunnen een symptoom zijn van een beroerte. Met name tintelingen die zich uitsluitend aan één van beide kanten van het lichaam voordoen, kunnen wijzen op een hersenbloeding of herseninfarct. Een hersenbloeding beïnvloedt namelijk zelden beide hersenhelften.

Ook plotseling gevoelsverlies, gevoelloosheid of verlamming aan één zijde van je lichaam is een veelvoorkomend verschijnsel van een hersenbloeding ofwel beroerte. Een beroerte legt namelijk een deel van het motorische zenuwstelsel plat, waardoor je niet al je spieren meer kunt bewegen. Je kunt een beroerte dus herkennen als plots één van beide armen of benen verlamd blijkt of als één van beide mondhoeken gaat hangen.

3. Geheugen & denkvermogen wordt aangetast door een beroerte

Plotselinge achteruitgang van het geheugen of denkvermogen kan wijzen op een beroerte c.q. hersenbloeding. Wees dus alert als je ineens moeite krijgt met het onthouden van dingen of als logisch denken je plotseling heel moeilijk afgaat. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van beroerte-verschijnselen.

Wees ook op je hoede als iemand anders ineens verstrooid, gedesoriënteerd, warrig of wazig overkomt. Als diegene niet opklaar bij jouw pogingen om helder met hem/haar te communiceren, rijd dan direct met diegene naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

4. Beroerte herkennen aan evenwicht- & coördinatieproblemen

Plotselinge problemen met het behouden van je evenwicht is een potentieel verschijnsel van een beroerte c.q. hersenbloeding. Als je plotseling je evenwicht verliest, dreigt om te vallen en/of je evenwicht niet kan hervinden, dan kan er dus sprake zijn van een beroerte.

Ook coördinatieproblemen – bijvoorbeeld naar links willen lopen, maar onbedoeld een stap naar rechts zetten – kunnen verschijnselen zijn van een beroerte. Ben je plotseling letterlijk de weg kwijt, houdt dan rekening met een beroerte. Je kunt een beroerte dus ook herkennen als een ander plotseling niet meer weet waar hij/zij is.

5. Ogen & gezichtsvermogen verslechteren ten gevolge van een beroerte

Als je ineens wazig ziet, dubbel ziet of door één van beide ogen niets meer ziet, dan kan er sprake zijn van een beroerte. Een hersenbloeding kan namelijk je gezichtsvermogen aantasten en zelfs tot algehele blindheid leiden omdat de zichtcentra zich in je hersenen bevinden.

Overigens kun je een beroerte ook herkennen aan andersoortige achteruitgang van je gezichtsvermogen. Bijvoorbeeld als nooit iets aan je ogen heeft gemankeerd, maar ze je plotsklaps in de steek laten. Iemand die aangeeft dat er plotseling iets met zijn/haar ogen aan de hand is, kun je dus ook maar beter direct naar het ziekenhuis brengen.

6. Barstende hoofdpijn door toedoen van een beroerte

Wanneer je van het ene op het andere moment barstende hoofdpijn krijgt, dan kan dat duiden op een beroerte. Van de miljoenen mensen die te kampen hebben met hoofdpijn, heeft echter slechts een enkeling te maken met een beroerte.

Hoofdpijn is dan ook uitsluitend een symptoom van een beroerte als er sprake is van helse hoofdpijn die heviger is dan je ooit eerder hebt gevoeld. Bij opzichzelfstaande hoofdpijn hoef je dus niet direct in paniek te raken. Krijg je echter totaal onverwacht de ergste hoofdpijn van je leven, dan kan dat een verschijnsel van een beroerte zijn.

Tot slot

Bovenstaande verschijnselen van een beroerte doen zich zelden allemaal tegelijkertijd voor. Ga daarom bij de minste of geringste verdenking direct naar het ziekenhuis. Wanneer een beroerte niet op tijd wordt behandeld, blijven namelijk restverschijnselen over. Wanneer de hersenen te lang van zuurstof verstoten blijven, kun je zelfs aan een beroerte overlijden! (bron)

Te hoge bloeddruk (hypertensie) is één van de risicofactoren voor een hartritmestoornis, hartinfarct, hartaanval en beroerte (herseninfarct, hersenbloeding & TIA). Laat daarom met regelmaat je bloeddruk meten als je een verleden hebt met hartklachten & bloeddrukklachten.

Heb jij ervaring met het identificeren van een beroerte (herseninfarct, hersenbloeding of TIA)? Laat hieronder jouw verhaal achter zodat ook anderen kunnen leren om de symptomen van een beroerte tijdig te herkennen!

56 reacties op “Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen…”

 1. monique daalmans ·

  Ik ben 37 en heb 2 weken geleden een herseninfarct (CVA) gehad. Ik heb vier dagen in het ziekenhuis gelegen. Eenmaal thuis voel ik me elke dag beroerd, enorm vermoeid, misselijk, duizelig als ik rechtop ga zitten of lopen en hoofdpijn. Ook kan ik niet goed tegen licht of drukte. Wanneer ga ik me weer wat beter voelen? Ik lig alleen maar en slaap veel. Ik kan niks in huis doen of voor de kinderen zorgen. Mijn linkerarm en been werken weer een beetje.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Monique, Omtrent het herstel na een CVA kan niemand met enige nauwkeurigheid concrete voorspellingen doen… Wat hebben je artsen je zoal uitgelegd? Volg je momenteel revalidatietherapie, sta je onder periodieke controle, heb je bepaalde ‘leefregels’ aangereikt gekregen?

  • monique daalmans ·

   De neuroloog wil mij pas over 6 weken op controle. Ik heb nu bloedverdunners en cholesterolverlagers en 2x in de week fysio. De arts heeft mij helemaal niets verteld, behalve dat de herseninfarct in de hersenstam heeft plaatsgevonden. En dat het een half jaar kon duren op verbetering. Ik kan nu niet eens voor de kinderen zorgen en word gek van me beroerd voelen en duizelig en moe.

  • Paul ·

   Beste Monique, Ik ben geen arts, dus medisch advies kan en mag ik niet geven. Om misverstanden te voorkomen: voor zover ik kan inschatten, bedoelt men niet dat het een halfjaar kan duren VOORDAT er verbetering in je situatie optreedt, maar dat er TOT ongeveer een halfjaar na een CVA nog (geleidelijk aan) verbetering kan optreden. Dus wat ik in eerdere reacties ook al aangaf: veel uitvalverschijnselen als gevolg van een hersenbloeding kunnen binnen enkele weken tot een halfjaar nadien herstellen; na deze 6 maanden is verdere vooruitgang en verbetering doorgaans erg beperkt en relatief zeldzaam… na 1 jaar blijft de situatie nagenoeg 100% gelijk… Het omvangrijkste en invloedrijkste herstel vindt al met al plaats in de allereerste weken na een CVA. Persoonlijk zou ik contact opnemen met je arts om te vragen wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan optimaal herstel… Wat ik in ieder geval weet, is dat je herstel na een CVA (helaas) nimmer kan forceren. Onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst!

 2. Ronald ·

  Ik ben vorige week duizelig wakker geworden en dacht misschien slaaptekort dus ging terug slapen. Bij ontwaken bleef ik echter duizelig en heb toen de ambulance gebeld en werd naar het ziekenhuis gevoerd. Na onderzoeken en verblijf van 4 dagen werd er gesproken van een lichte beroerte. De duizeligheid blijft aanhouden en ben zeer moe en wil veel slapen. Ik mocht naar huis dus werd er geen kinesitherapie gevolgd. Door de beroerte zie je wel een verandering aan de ogen, wazig zien en ogen trekken zelfs een beetje weg. Nu heb ik nog last van duizeligheid, evenwichtsstoornis, aanhoudend moe en slaperigheid en dat de hele dag door wat geen leuke ervaring is. Nu bij slapengaan ben ik altijd bang als ik denk hoe ga ik de volgende dag wakker worden? Alsook tijdens de rit naar huis toe kon ik de drukte op de autosnelweg niet goed verdragen. Het liefst heb ik een rustige kalme omgeving en het daglicht hindert mij ook een beetje. Ik hoop dat dit ooit allemaal terug zal verbeteren maar de vraag is, hoelang gaat het duren vooraleer ik volledig ben herstelt.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Ronald, In principe geldt dat beroertes (en daaruit voortvloeiende gevolgen) tot ongeveer 1 jaar na voorval nog in enige mate kunnen herstellen. In welke mate dit herstel optreedt, is volkomen afhankelijk van ernst, duur, locatie en randomstandigheden. Daaromtrent zijn dus geen concrete uitspraken of individuele voorspellingen te doen. Over het algemeen wordt gezegd dat veel uitvalverschijnselen als gevolg van een hersenbloeding binnen enkele weken tot een halfjaar kunnen herstellen; na een halfjaar is verdere vooruitgang doorgaans zeer beperkt. In de allereerste weken na een hersenbloeding is de kans op herstel het grootst en vindt doorgaans het omvangrijkste en invloedrijkste herstel plaats… Persoonlijk zou ik overigens echt contact opnemen met je arts(en) om met hen te overleggen over revalidatie, praktische tips, adviezen, handvatten en eventuele andersoortige begeleiding. Ontzettend veel beterschap en sterkte toegewenst!

 3. Martha ·

  Vannacht bij het naar de wc gaan, verloor ik mijn evenwicht, de vloer leek wel schuin te zijn, ik moest mij aan alle kanten vasthouden, het was anders dan gewoon duizelig zijn, heel eng. Het evenwicht is nu wel weer hersteld, ik heb zelfs net even gefietst. Ik voel mij nog wel wat raar in mijn hoofd, alsof ik door de brillenglazen van een te sterke bril kijk, ik heb geen hoofdpijn of andere verschijnselen, moet ik aan een TIA denken?

  Beantwoorden
 4. sarita ·

  Ik heb een week of twee een lichte herseninfarct gehad. Gelukkig is het goed verlopen. Wat opmerkelijk is ik ben constant moe, duizelig, vergeetachtig en kan moeilijk concentreren. Dit leidt ertoe dat ik heel onzeker wordt en ook angstig. Heb met de neuroloog gesproken, ze zei het is normaal na een herseninfarct.

  Beantwoorden
 5. Mw Mesman ·

  Een half jaar na mijn herseninfarct belde mijn jongere broer de huisarts, omdat hij een vreselijke hoofdpijn had, de huisarts raadde hen paracetamol aan Na 6 paracetamol was de hoofdpijn nog niet te harden, weer de huisarts gebeld, die een dienstdoend arts naar mijn broer stuurde. Mijn broer gaf zelf aan bang te zijn voor een beroerte. De dienstdoend arts kwam langs met een chauffeur en vond mijn broer een verwarde man en herkende direct zijn autistische trekken, doordat mijn broer erg terughoudend was en nauwelijks wilde antwoorden de dienstdoend arts raadde hem aan nog een paracetamol te nemen en als het niet overging de volgende dag Naarden huisarts te gaan. Dat was niet meer nodig, mijn broer verscheen niet op zijn werk en werd levenloos in zijn bed gevonden De dienstdoend arts ging na het maken van excuses en de opmerking dat hij een onjuiste conclusie had getrokken vrijuit. Mij achtervolgd nog steeds de vraag, wat zo’n ernstige hoofdpijn anders kon zijn dan een symptoom van een beroerte. Mijn broer werd 53.

  Beantwoorden
 6. Me Mesman ·

  Ik kreeg 2,5 jaar geleden een infarct en kan nu na 3x ambulante revalidatie, nauwelijks lopen of iets met mijn linkerhand doen ik ben 63 en denk dat het nooit meer beter zal worden.

  Beantwoorden
 7. Howard ·

  Hallo voor drie maanden geleden een lichte bloeding gehad in mijn kleine rechter hersen helft. Heb een slecht zicht en een naar gevoel in mijn hoofd. Problemen met het werk concentratie denkvermogen horen hier ook bij. Maar het ergste is het zicht. Zou dit nog goed komen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Howard, Wat een vreselijke ervaring! In principe geldt dat beschadigingen in de hersenen (en de gevolgen hiervan waarmee je als getroffene te maken krijgt) tot ongeveer 1 jaar na een beroerte nog in enige mate kunnen herstellen. In welke mate dit precies is, is volledig afhankelijk van de exacte ernst, duur en locatie van de bloeding. Heb je na je hersenbloeding revalidatietherapie gevolgd? De revalidatie na een beroerte richt zich op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), maar o.a. ook op logopedie, fysiotherapie en (in een later stadium) cognitieve revalidatie. Het is van cruciaal belang dat er door getroffenen en zorgverleners actief wordt gewerkt aan revalidatiebehandeling tijdens de herstelfase van een beroerte. Dus welke herstel- en revalidatiebehandelingen heb je zoal gehad? En wat zeiden je artsen, therapeuten en ondersteuners? Heb je tips, adviezen en oefeningen gekregen? Het is aan je behandelend arts om inschattingen te maken van en uitspraken te doen over (eventueel herstel van) je gezichtsvermogen. Aan de hand van je verhaal kan een niet-betrokkene daar helaas geen voorspellingen over doen. :( Onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 8. Elisa ·

  Ik was 20 jaar toen ik geheugenverlies begon te krijgen. Na 1 jaartje werd het erger. Ben nu 22 jaar en mijn geheugenverlies is erger geworden. Ben ook heel duizelig,kan me niet concentreren, als ik ergens ga weet ik soms niet waar ik naartoe ga en waarom, en sinds paar maandjes zijn mijn ogen ook slechter geworden. Heb m’n glazen veranderd van mijn bril, maar ik blijf wazig te zien… Ik heb ook vaak humeur veranderingen.. Plots word ik kwaad uit de niks.. Heb ook al maanden lang elke dag barstende hoofdpijn, geen 1 medicaties helpt.. Soms heb ik taal problemen, ik kan dan het woord niet ik Nederlands vinden.. Heb dat alles aan mijn huisarts verteld en gevraagd als ik misschien onderzoek kon laten doen want 22 jaar zijn en niet weten wat of wie iemand is schrikt me.. En zijn antwoord was neen.. Hij had me dure pilletjes voorgeschreven voor mijn geheugenverlies maar dat heeft me helemaal niet geholpen.. Heb het aan hem gezegd en de enigste antwoord is dat ik stress heb.. Stress heeft iedereen maar deze harde geheugenverlies hebben op 22 jaar en alles noteren vind ik niet normaal.. Kan iemand me zegge wat ik moet doen? Hartelijk bedankt voor wie me wilt helpen.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Vraag een second opinion aan bij een andere huisarts of neem direct contact op met de afdeling neurologie bij het ziekenhuis. En als je huidige huisarts hieraan mee wil werken, laat je bloed dan eens controleren op ernstige vitaminetekorten, mineralentekorten en schildklierwerking. Sterkte!

 9. Jasmijn ·

  Hallo, Ik ben Jasmijn en ik ben 16 jaar. Gisteren op het werk werd ik opeens extreem duizelig, en steeds als ik me omdraaide moest ik me vasthouden om niet om te vallen, en moest ik me weer helemaal opnieuw oriënteren. Ik ben gewoon door blijven werken, en heb alleen iets extra’s gegeten en gedronken. Eenmaal thuis was ik helemaal trillerig en zwak, en kon ik niks anders doen dan met mijn hoofd op tafel liggen. Ik ben mijn bed ingekropen en ’s avonds bij het avondeten kon ik opeens mijn rechterarm niet meer omhoog krijgen en begon ik spontaan te huilen, ik voelde me heel raar en ver weg. Ik kon niet meer helder denken en alles draaide. Nu een dag later ben ik nog steeds duizelig, maar ik heb geen idee wat dit geweest kan zijn… Moet ik naar de huisarts?

  Beantwoorden
  • AlX ·

   Ga naar je huisarts, laat je bloed prikken, glucose checken, bloeddruk, bloedarmoede, schildklierwerking. niet ermee lopen, gezondheid is niet te koop!

 10. nikita ·

  Hallo, Ik wilde ook even mijn verhaal delen. Afgelopen maandag rond een uurtje of 5 ik zat gezellig te eten met mijn 2 jonge kindjes. Plots werd ik niet lekker een soort duizelig maar toch weer anders alsof mijn oriëntatie weg was ik niet meer recht kon lopen en elk moment kon weg vallen. Vervolgens begonnen mijn tanden en kiezen te verdoven aan de rechterkant later begon mijn tong. Het gevoel alsof ik een verdoving had gekregen van de tandarts mijn rechter been begon ook maar kon er nog op staan maar voelde enorme druk staan op mijn kaken. Dit alles duurde 16 minuten ik was echt bang ben later na de huisartsenpost gegaan daar noemde ze een hoop zaken op griepje etc. Ik zeg ik heb geen griep dit is geen griep mijn bloeddruk was 150/70 maar onderweg na de dokter kreeg ik hoofdpijn en de arts zei dat me bloeddruk kwam door de hoofdpijn. Ik liet me afschepen het is nu dus woensdag gisteren ben ik nog bij de arts geweest mijn eigen heb bloed afgenomen en zo en neurologische testen wijzen niets uit. Toch ben ik bang ik heb enorme hoofdpijn alsof iemand mijn slapen eruit drukt en ben helemaal niet bekend met hoofdpijnklachten. Ik neem paracetamol in. De doktoren hebben van alles genoemd maar bij een TIA paste deze klachten niet omdat ik dan verlamd had gevoeld i.p.v. verdoofd en hoofdpijn en zo past niet. Ik ben pas 29 dus wellicht daarom geen actie maar wat ik heb meegemaakt was enorm angstig! Ik ben bekend met hoge bloeddruk problemen dus duizeligheid maar dit was geen gewone duizeligheid dit was heel raar alsof ik zwaar dronken was zo een gevoel. Groetjes, Nikita

  Beantwoorden
  • AlX ·

   Domste is om er lang mee te lopen met je klachten, achter mekaar naar de dokter laat een scan uitvoeren van je hoofd, en bloedonderzoek op o.a. diabetes en heel het rambam.

 11. Faye ·

  Het is jammer dat er niet nog meer aandacht wordt geschonken aan het informeren van mensen over de verschijnselen van beroertes en hoe we ermee om moeten gaan. Als meisje van 20 jaar heb ik mijn moeder twee jaar geleden thuis op de grond gevonden, ze was al helemaal koud en stijf, helaas overleden na een beroerte. Achteraf had ik haar ’s ochtends mee moeten sleuren naar de huisarts of het ziekenhuis toen ze voorovergebogen stond bij de wasmachine, omdat ze haar hoofd niet meer goed kon bewegen door de heftige hoofdpijn. “Ach, ik zal wel een koutje hebben gevat bij de barbecue gisterenavond”. Het is iets wat me altijd zal blijven achtervolgen en ik mezelf waarschijnlijk nooit kan vergeven…

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Faye, Wat een extreem hartverscheurend verhaal! Ik hoop dat je uiteindelijk zult beseffen dat het in elk geval niet jouw schuld is/was en dat de doorsnee 18-jarige echt niet in staat is om met enige zekerheid een hersenbloeding te herkennen aan de hand van zulke algemeen voorkomende symptomen als hoofdpijn. Natuurlijk zijn er verschijnselen –zoals uitval van bewegingsspieren en houdingsspieren door verstoring van de neurologische aansturing in de hersenen– die sterk op de mogelijkheid van een hersenbloeding kunnen duiden, maar er zijn zelfs extreem ervaren artsen en specialisten die zich in dit soort situaties vergissen. Zelfs al bezoeken patiënten op eigen initiatief een arts omdat ze sterk het vermoeden hebben dat er sprake is van bijvoorbeeld een TIA, dan nog wordt er met regelmaat de verkeerde diagnose gesteld, waarna een patiënt zonder MRI-onderzoek weer naar huis wordt gestuurd. Ik hoop dat je deze verschrikkelijke situatie op den duur (en op een bepaald niveau) een plekje zult kunnen geven. Ik heb mijn moeder bijna 5 jaar geleden op vreselijke wijze verloren. Zij had kanker en wilde per se geen chemo of bestraling ondergaan, dus ze koos er als het ware bewust voor te sterven. Maar ook sterke pijnbestrijding en euthanasie vond zij tot op het allerlaatste moment geen optie, dus dat betekende een hele lange lijdensweg. Ik vraag mezelf na al die tijd nog bijna dagelijks af of ik haar niet had moeten dwingen tot behandeling over te gaan, maar op een bepaald niveau besef ik dat je iemand niet tot zulke keuzes kunt dwingen. Jij hebt niet eens de kans gekregen om bewust een keuze te maken, dus ik hoop echt dat je jezelf vergeeft voor zover daarvan sprake kan zijn. Ik ben het overigens voor 100% met je eens dat er VEEL meer aandacht besteed zou moeten worden aan (het leren herkennen van) de symptomen van CVA’s. Ieder beetje bewustwording op dit gebied is extreem waardevol! Onwijs veel sterkte toegewenst met het verwerken van je verschrikkelijke verlies! Groeten, Paul

 12. Jacqueline kerk ·

  Ik heb zelf 2 jaar geleden 2 beroertes gehad, daarna geopereerd aan m’n halsslagader, ben nu bijna 2 jaar verder, maar ik voel me net zo als voor de beroertes: altijd moe, huilerig, begin zelfs vervelende tics te krijgen… Het voelt zo rot en vervelend! Alsof ik hier niet doorkom…

  Beantwoorden
 13. claudia ·

  Ik was 22 jaar. Kreeg pijn in de nek, harde toeter in een oor, tintelingen en uitval gezichtsveld, hevige hoofdpijn… Twee weken lang op en neer naar eerste hulp met als diagnose STRESS… Toen de pil voorgeschreven omdat ik volgens de artsen een hormoonstoornis had… Acuut een tweede “aanval”, diagnose: migraine met aura… Heftige hoofdpijn, gezichtsvelduitval werd definitief, eindelijk een gezichtsveldonderzoek waarmee de uitval bevestigd werd, toch weer naar huis gestuurd met paracetamol… Dag daarna eindelijk een MRI en ja hoor, het was een CVA. Op m’n 27e een TIA. Vorige week, ben nu 29, weer gezichtsvelduitval, heftige hoofdpijn, diagnose migraine met aura, heeft een week aangehouden… Gedeelte van gezichtsveld wat voorheen ontbrak ontbrak nu ook weer, na 5 dagen is dat ook volledig weggebleven, ben dus nu weer een stukje “blinder”… MRI-scan was goed, dus de vraag is nu, wat is er aan de hand?

  Beantwoorden
 14. marjan ·

  April 2013 ging ik een aantal keren naar de huisarts met hevige hoofdpijn, kon niet meer functioneren. Voorhoofdsholteontsteking werd er gezegd… Paasweekend 2x naar huisartsenpost geweest. Steeds tintelingen in been en slecht zien en echt ziek en hele heftige hoofdpijn. Hyperventilatie zeiden ze allebei de keren. Dag later lag ik in het ziekenhuis met 3 herseninfarcten door een scheur in m’n halsslagader. Ik was 42 jaar, dus hadden de artsen niet aan infarcten gedacht…

  Beantwoorden
 15. ronald ·

  Hallo, Ik heb al enige tijd last van pijn in mijn onderrug, aan de linker zijde. Af en toe kom ik niet meer uit mijn woorden, moeite met de namen van mijn kinderen. Soms word alles wazig, bij bukken duizelig. Constante tintelende voet links en af en toe valt me hele been in slaap. Volgens de reumatoloog heb ik reuma in mijn onderrug en krijg ik daar prednisolon injecties maar deze helpen maar kort tegen de pijn. Ik ben 38 dus hard op zoek wat er mis is.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Ronald, Dit kan echt van alles zijn; van een schildklierprobleem tot een primair neurologisch probleem tot een vergiftiging of verregaande infectie… Ik wil je absoluut niet ongerust maken, maar dat je de namen van je kinderen vergeet, is mijns inziens geen goed teken. Ik vraag me af of de reumatoloog wel de juiste specialist voor je is in dit geval… Ben je ook al bij de internist en neuroloog geweest? Is je bloed al eens onderzocht op ontstekingsindicatoren, schildklierwaarden en overschotten/tekorten aan bepaalde vitamines en/of mineralen? Zijn je klachten begonnen na een specifiek voorval? Was er een aanloop van een periode van ziekte? Natuurlijk is je ruggengraat/ruggenmerg van directe invloed op je hersenen, maar dat een rughernia neurologische problemen ten aanzien van zien/praten/denken/onthouden/concentreren kan veroorzaken, heb ik nog nooit gehoord. Volgens mij zijn het in geval van een rughernia (hernia nuclei pulposi: HNP) juist zenuwen naar benen of armen die bekneld raken. Symptomen als tintelende voeten en slapende benen vind ik dan ook niet gek in geval van een hernia, maar de overige klachten… Ik ben GEEN arts, maar ik zou absoluut aandringen op doorverwijzingen en vervolgonderzoeken. Naar mijn ondeskundige mening zou er best meer aan de hand kunnen zijn dan (alleen) een rughernia. Ontzettend veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 16. Bert Verhaegen ·

  Hoi enkele weken geleden was er plots iets mis met mijn zicht uit mijn linkeroog. Ik zag alles wazig en dubbel en weet niet waardoor het kwam. Na een tiental minuutjes was het weer weg. Ik neem medicatie tegen hoge bloeddruk. Moet ik nu naar de dokter om dat voorval te melden? Nu heb ik schrik dat het misschien een TIA was…

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Je zou de huisartsassistent(e) even kunnen bellen om te vragen wat hij/zij ervan vindt. De gezichtsklachten en oogproblemen die je omschrijft past in ieder geval niet uitsluitend bij een TIA, maar kan in principe ook een totaal andere oorzaak hebben. Had je ook andersoortige klachten zoals duizeligheid, mobiliteitsverlies, hoofdpijn, verwardheid of iets dergelijks?

 17. mieke baeyens ·

  Mijn vriend (65 jaar) heeft op maandag 01/06 een bloedklonter gehad in de hersenen. We waren er snel bij (na een kwartiertje reeds op spoed). Gevolg: rechterkant verlamd, zowel mondhoek als arm en been. Na de nodige scans volop begonnen met bloedverdunners. Momenteel nog in ziekenhuis voor revalidatie. Rechterarm is oké. Terug leren zelfstandig lopen; gaat al wel met rollator. Linkeroog draait niet meer mee; blijft naar buiten staan; wordt momenteel afgeplakt om een comfortabeler zicht te hebben. Weet iemand of dit nog goed komt? En zo ja, wat zijn de verwachtingen qua tijd? Groetjes, Mieke

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Mieke, Er zijn in beginsel twee verschillende soorten beroertes oftewel CVA’S (Cerebrovasculaire Accidenten)… Ongeveer 80% van de beroerten zijn korte ischemische aanvallen oftewel ‘mini-beroertes’ die worden veroorzaakt door een tijdelijke onderbreking van de bloedtoevoer naar (een deel van) de hersenen. Daarnaast heb je de ‘gewone beroerte’, die voorkomt wanneer een bloedklonter in de hersenen de bloedtoevoer afremt. De klonter kan ter plekke zijn ontstaan of worden aangevoerd van elders in het lichaam. Door toedoen van de verstopping gaat een ader lekken of spuiten, waardoor bloedingen in (of aan het oppervlak van) de hersenen ontstaan. Dit type hersenbloeding is zeldzamer, maar ook veel risicovoller. Het deel van de hersenen dat beschadigd raakt, wordt namelijk buiten werking gesteld. Een dergelijke hersenbeschadiging kan al binnen enkele minuten optreden. De kans op volledig herstel is vooral afhankelijk van de aard en ernst van de hersenbeschadiging. Twee van mijn ooms, mijn schoonvader en de buurman van mijn vader hebben CVA’s gehad. Alleen mijn ene oom heeft permanente hersenschade overgehouden aan het CVA, met blijvende verlamming van bepaalde hersenbanen en zenuwen tot gevolg. Wat ik weet, is dat ieder van mijn bekenden heel veel baat heeft gehad bij revalidatietherapie. Over het algemeen wordt aangegeven dat de gerealiseerde vooruitgang na een CVA het grootst is tijdens de eerste weken van het revalidatietraject, maar evengoed wordt algemeen aanvaard dat ook nadien nog veel vooruitgang kan worden gerealiseerd en dat de revalidatie na een CVA zelfs een levenslang proces is. Ik ben overigens GEEN expert en probeer enkel met je mee te denken… Kijk bijvoorbeeld ook eens op de sites van UMCG, Hartstichting, Hersenwerk, Nederlandse CVA-Vereniging en Beroerte Adviescentrum. Onwijs veel sterkte toegewenst voor jou en je vriend! Groeten, Paul

 18. Machiel ·

  Mijn vrouw het twee weken terug een ontzettende hoofdpijn gehad en zelfs overgegeven. Twee dagen later was de hoofdpijn verdwenen. Afgelopen maandag had zij weer zo ontzettende hoofdpijn en begon ook moeilijk te lopen, de dokter erbij maar die kon niets alarmerends vinden. Hij het wel tegen haar gezegd dat als het erger word zij direct weer contact moet opnemen. Sindsdien is zij heel erg verslechterd en woensdag kon zij bijna niet lopen. Donderdagochtend, na een helse nacht direct weer de dokter gecontacteerd waarbij hij haar doorverwees naar het ziekenhuis. Na vele onderzoeken en scans niets gevonden, maar haar toestand raakt steeds erger. Zij werd toen opgenomen en vrijdag verder onderzoek gedaan. Vrijdag had de neuroloog het te druk en werd dit uitgesteld tot maandag. Inmiddels is zij ook incontinent. Ik weet mij geen raad meer.

  Beantwoorden
 19. nancy ·

  Zeven weken geleden heb ook ik een CVA (Cerebro Vasculair Accident) gekregen. Ik had ook links uitval aan mijn arm en been… Ik ben nu nog aan het revalideren in Adelante. Ik loop gelukkig weer en kan ook weer mijn arm bewegen… Maar sinds 3 dagen heb ik weer barstende hoofdpijn en die rare vlekken voor mijn ogen komen weer terug. Dit maakt mij heel beangstigd en ik ben bang dat het gaat terugkomen… Hebben hier nog meer mensen last van of last van gehad na een beroerte?

  Beantwoorden
 20. maruschka ·

  Spraakproblemen, concentratieproblemen, dubbelzien en pijn in mijn hoofd. Huisarts neemt mij niet serieus! Kon naar huis, na 8 uur was het over. Ben 39 en nu erg ongerust! Gebeurt het nog een keertje?

  Beantwoorden
 21. Erik Buitenweg ·

  Mijn ouders waren 29 januari 2015 50 jaar getrouwd, een feestje was gepland op de 30e, vandaag dus… Op hun trouwdag waren wij, hun kinderen en kleinkinderen, om 18.00 uur om hun een leuk symbolisch cadeau aan te bieden. Kort daarna ging het bij mijn moeder mis. Ze liep een aantal keren weg, klaagde over misselijkheid en zware hoofdpijn. Ze gaf een paar keer over. Ze deed wat afwezig. We dachten misschien een zware griep? Ze ging zitten op een kruk, met het hoofd ondersteund. Ze reageerde slecht op vragen, we hebben haar toen op bed laten liggen. Daar hebben we haar laten antwoorden op vragen wie er vanavond waren. Nauwelijks herkenbare woorden. Ze veegde veel in haar linkeroog met haar linkerhand. Daarop hebben we de ambulance gebeld. De broeders vermoedden een beroerte. Bij aankomst op het ziekenhuis, ze wonen er gelukkig 5 minuten rijden vandaan, werd er snel een scan gemaakt. De neuroloog gaf aan dat er een diepe hersenbloeding plaats had gevonden, niet operabel. Zijn mededeling dat indien haar ademhaling ermee zou stoppen, geen reanimatie zou plaatsvinden, sloeg bij ons in als een bom. Zo ernstig was het dus! Kort daarna ging de reactie op pijnprikkels hard achteruit. Nadat ze een nacht had doorgebracht in een ziekenhuiskamer, gelukkig met mijn vader erbij, overleed ze gisteren om 8.30 uur op 74 jarige leeftijd. Zeer wrang, hard en zo oneerlijk…

  Beantwoorden
 22. Fr@ ·

  Hallo allemaal. Heb al heel lang last van m’n heup en rug. Op 2 september word ik thuis niet lekker en krijg steek in m’n heup. Ga staan, gevoel in m’n been valt weg en ik val om. Huisarts stuurt me door naar ziekenhuis. Allerlei tests gedaan en iedereen denkt aan een hernia of beknelling. In het ziekenhuis word ik weer niet goed en val neer. Op dit moment dacht ik: er is in 0’mn hoofd iets niet goed, maar stond toch in aanwezigheid van artsen weer snel op. Wat last van m’n rechter onderbeen (geen pijn) Direct CT-scan gemaakt en daar was niks op te zien. Inmiddels allerlei onderzoeken gehad. Tot men in november toch nog maar een MRI-scan en hersenvochtonderzoek heeft gedaan. Daaruit blijkt dat ik 2 TIA’s en een herseninfarct heb gehad. Heb nu problemen met lopen door uitval in m’n rechterbeen. Ik rook niet, ik sport heel veel, ben niet te zwaar, geen hoge bloeddruk en geen cholesterolproblematiek. Maar had wel al maanden lichte hoofdpijn en wat lichte uitval gehad aan m’n been en arm. Dat been van me komt wel goed: Hoop houden, trainen trainen en trainen… En volhouden, ook al gaat het naar mijn zin niet snel genoeg. En laat je niet van het kastje naar de muur sturen! Desnoods 2e opinie om duidelijkheid te krijgen! Want daar heb je recht op. Want er zijn zat tests om een TIA of Infarct in de hersenen te constateren, maar dit wordt toch heel vaak nagelaten, waardoor een herseninfarct of TIA over het hoofd wordt gezien. Dus gewoon even bij je dokter aanbellen, daar is niks mis mee…

  Beantwoorden
 23. ger ·

  Ik wist niet wat me overkwam, dagen hoofdpijn en afwezig. Ben neer gevallen met linkerkant uitval, dus een beroerte. Mensen, bel op tijd het kan fataal zijn! Met mij gaat het weer, maar word een opgave om mobiel te zijn.

  Beantwoorden
 24. Sylvia ·

  Vrouw, 51 jaar, workaholic… Hersenbloeding gevoeld, enorme pijn vanuit onderrug door naar rug, nek, hoofd en toen een enorme pijn… Had last van enorme stress en later bleek hoge bloeddruk, jaar daarvoor burn-out gehad, nog 1 maand met zware hoofdpijn, misselijkheid en uitval linker oog doorgewerkt. Was net met een overname meegegaan. De hersenbloeding is nu bijna 4 maanden geleden. Geluk gehad, maar daardoor er wel laat achtergekomen wat ik had.., Iedereen dacht stress in combinatie met verhoogde bloeddruk. Nu last van zware hoofdpijn, brandende ogen, vergeetachtigheid, depressiviteit, ik ontwijk veel publiek, lawaai, harde stemmen, slaap slecht… Gelukkig is mijn linkeroog weer verbeterd qua zicht. Nu kan ik wel aangeven dat ik beter naar mijn lichaam had moeten luisteren en naar de klachten die gingen opspelen.

  Beantwoorden
  • Nancy wyns ·

   Heb 2 weken geleden een aneurysma gehad, na 5 dagen overgeven en hoofdpijn kon ik geen kant meer op en ben naar spoedgeval geweest. Heb dadelijk een lumbaalpunctie gehad en dag erna embolisatie. Nu 3 weken erna heb ik constant oorsuizingen, precies iemand die een breinaald door mijn hoofd steekt (elektriciteit) en ook regelmatig mijn lippen die in brand staat precies. Is dit normaal?

 25. Terence Schoolmeester ·

  Heb vier jaar geleden een herseninfarct gekregen voor mijn klas. Een frustrerende ervaring. Het probleem is dat ik nog steeds zo vermoeid blijf. Ga ’s avonds vaak vroeg naar bed terwijl ik een nachtmens was. Frustreert me enorm!

  Beantwoorden
 26. Vicky ·

  Vijf maanden geleden heb ik een TIA gehad. Op de MRI bleek dat ik er geen letsels aan overgehouden heb. Toch heb ik nog steeds last van erge hoofdpijn bij vermoeidheid en concentratiestoornissen. Ook zowel psychisch als fysisch vlug vermoeid. Gaat dit nog over of kan het toch blijvend zijn, alhoewel er geen letsels te zien waren?

  Beantwoorden
  • anja ·

   Duurde bij mij een jaar voordat ik weer de oude was na een beroerte. Geduld hebben, dus…

 27. Joke Pater ·

  Ik ben 54 en had al 7 maanden geen menstruatie meer en had wat last van opvliegers. In maart 2014 kreeg ik een TIA en mijn opvliegers bleven weg. Jippie dacht ik nog, is die TIA toch nog ergens goed voor geweest?! Maar na 4 weken begon de menstruatie weer in lichte vorm, en na 4 weken nogmaals, en ja hoor… na 4 weken opnieuw. Ik slik bloedverdunners sinds de TIA. Ben ik “gereset”?

  Beantwoorden
  • Diana ·

   Hoi Joke, Ik word op ’t moment behandeld voor een beroerte, maar ze weten het nog niet zeker of het een beroerte of zenuwuitval is. Maar jouw verhaal over de menstruatie viel mij op omdat ik dat ook heb, al een poos moet ik zeggen. Ik begrijp dat je 4 weken later dus nog een TIA hebt gehad? En mijn vraag is, had jij ook last van een uitval? Mijn linker onderarm werkte namelijk niet meer, begint weer wat te komen gelukkig. Zal ik dit ook moeten melden?

 28. Hilda ·

  Hallo, Ik ben 55 jaar en loop al vele jaren met hoofdpijn. In december 2013 mocht ik eindelijk naar de neuroloog. Ik ben onderzocht en heb een MRI-scan gehad op 19 december, 31 januari afspraak voor de uitslag. Oeps, ik moest eerder komen, op 4 januari… schrik of gelukkig ze hebben iets gevonden en kunnen ze mijn hoofdpijn weghalen. Nee, we kunnen niets vinden, geen tumor, niets, alles is goed hoor. Medicatie tegen de pijn en voor vervolg maar naar de huisarts. Nahhh, mijn man blij, huilen dat ik niks heb. Ik echter niet blij, heb verdorie hoofdpijn! Op 10 april fietsen en vreselijke hoofdpijn; ogen draaien weg, zonder dat ik er controle over heb. Snel de fiets af en op de grond liggen zodat ik mijn hoofd niet stoot… vreselijke helse pijnen. Omstanders bellen 112, en ja hoor, een hersenbloeding, een aneurysma geknapt. SPOED operatie van Groningen naar Nijmegen… Oh, oh, oh, zeg ik nog voor de operatie, de neuroloog zegt tegen mij ‘niets aan de hand hoor, misschien een spiertje’, en daar lig je dan in kritieke toestand. Dochters, man en kleinzoon erbij en maar hopen dat ik het ga redden. Ik heb het gered, moet nog een operatie ondergaan omdat er nog 2 aneurysmae zitten, maar hoe kan dat nou? De neuroloog keek alleen of er geen tumor zat en heeft niet de vaten bekeken. :-( Triest voor mij en mijn familie. Mijn leven staat op zijn kop, en nu?

  Beantwoorden
 29. Arianne ·

  Zo zie je maar hoe belangrijk het is om een hersenbloeding tijdig te herkennen. Ik verloor er mijn man door die pas 51 was. ’s Morgens alles nog oké, ’s avonds was hij er al niet meer. Wij dachten beiden dat het wel terug over zou gaan…

  Beantwoorden
 30. mariska ·

  Beste mensen, Ik ben 38 jaar. Ik liep in een drukke winkelstraat en begon mij naar te voelen. Ik dacht het is te druk voor mij hier… ik ben zwaar overspannen, dus komt dat wel voor. Ik loop naar mijn auto en mijn zicht valt half weg. Gezichten en zo zie ik nog maar half, ook het gevoel in mijn rechterkant wordt erg weinig. Ik ben naar huis gereden en vreselijke hoofdpijn kwam opzetten en mijn truitje was nat van het zweet. Na een halfuur ging het beter. De arts zei dat het een kleine TIA kon zijn, maar via bloedonderzoek en dergelijke is niets gevonden. Nu, 4 maanden later, laat ik nog steeds soms spullen uit mijn handen vallen en verspreek ik me vaak. Ik struikel over mijn spraak, maar ook over mijn schrift. Wie kent dit?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Mariska, Ik herken alle symptomen die je benoemt. Mijn vrouw heeft slaapkwab-epilepsie en vertoont nagenoeg al deze verschijnselen tijdens een partiële epileptische aanval. Ik beweer overigens geenszins dat dit ook bij jou de oorzaak is, maar neurologisch onderzoek naar epilepsie zou wellicht raadzaam kunnen zijn. Bespreek dit desgewenst eens met je huisarts. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 31. ron ·

  Ik ben 51; heb op 6 maart jongstleden een hersenbloeding gehad: links een totale uitval. Vandaag de dag nog steeds last van zware vermoeidheid na inspanningen, zoals bij het schrijven nu. De uitval is denk ik nu hersteld voor 95%, maar ik kamp nu dagelijks met zware hoofdpijnen. Het zou kunnen komen door de oedeem die ik ook even erbij kreeg. Totaal verstoken van informatie hier… Ik woon namelijk op Cyprus en de gezondheidszorg hier dateert nog uit de vorige eeuw. :(

  Beantwoorden
  • sandra ·

   Mijn vader (66 jaar) heeft 10 dagen geleden een hersenbloeding gehad. Rechts totaal verlamd en geen gevoel. We zijn bezorgd dat er nooit meer beweging in komt. Had u dat ook? En hoe gaat het nu?

 32. betty ramdin ·

  Mijn zoon (17 jaar) heeft vaak last van zwakheid. Zijn lichaam valt uit, dan zie je hem op de grond en dan staat hij weer op. Hij zweet verschrikkelijk veel en de linker kant van zijn lichaam heeft weinig gevoel. Hij krijgt dan ook tintelingen. Wat kan dit zijn? Verzoek: reageer hierop…

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Betty, Jouw verhaal doet me heel erg denken aan dat van mijn vrouw. Zij heeft bijna 10 jaar rondgelopen met soortgelijke klachten en ondanks talloze bezoeken aan artsen en specialisten heeft men tot voor kort nooit kunnen vaststellen wat er aan haar gezondheid mankeerde. Pas enkele jaren geleden is een epileptoloog in het UVA te Antwerpen erachter gekomen dat mijn vrouw lijdt aan een vorm van slaapkwab-epilepsie waardoor zij heel vaak moe en lusteloos is, vaak “flauwvalt” c.q. inzinkt en allerlei aspecifieke gezondheidsklachten heeft. Ik ben overigens GEEN dokter, dus zie mijn reactie vooral NIET als medisch consult. Ga SOWIESO langs je huisarts voor medisch advies. Hopelijk kun je iets met deze info. Sterkte & groeten, Paul

 33. Wendy ·

  Mijn vader is 65 jaar; hij heeft last van pijn in de linkerarm, duizelingen, wazig zien en hoofdpijn. Moet ik mij zorgen maken?

  Beantwoorden
 34. Harrold v Doorn ·

  Lijkt me echt vreselijk een hersenbloeding. Ik wordt al angstig van het idee! Ik ga voortaan beter mijn bloeddruk in de gaten houden.

  Beantwoorden
 35. Desiree ·

  Mijn oom heeft een paar jaar geleden een herseninfarct gehad.Aan de buitenkant zie je het alleen nog omdat zijn mond aan een kant een beetje verzakt is. Je hoort het daarom ook als ie praat. Verder is er weinig aan hem te merken, maar hij kan soms wel heel fel uit de hoek komen. Hij is wat minder vriendelijk (zelfs wat agressiever) geworden in zijn communicatie. Hij doet onvriendelijker tegen zijn vrouw, maar ook tegen zijn hond, ook waar anderen bij zijn… Terwijl het juist altijd een hele sympathieke, zachte man was. Kunnen die gedragsveranderingen ook een restverschijnsel van het herseninfarct zijn? Het is zo moeilijk om er iets van te zeggen omdat je er niet zeker van kan zijn dat ie het van zichzelf doorheeft. De hele situatie moet voor hem bovendien ook niet makkelijk zijn…

  Beantwoorden
 36. rob oomen ·

  Klopt dat of is er meer aan de hand na een TIA? Vermoeid, concentratieproblemen en geheugenstoornis…

  Beantwoorden
  • Paul (Redactie) ·

   Beste Rob, De restverschijnselen van een TIA verschillen sterk per persoon. Er zijn mensen die na verloop van tijd volledig herstellen, maar er zijn ook mensen die veel last blijven houden van moeheid, lusteloosheid, depressie, verstrooidheid en concentratieproblemen. Bij een TIA blijven in ieder geval nooit uitvalverschijnselen (verlamming, blindheid, spraakgebrek e.a.) achter. Is dat wel het geval, dan is er namelijk sprake van een herseninfarct.Ik weet niet hoe lang het geleden is dat je TIA zich heeft voorgedaan, maar mocht dat kort geleden zijn, dan kan zich potentieel gezien nog veel verbetering in de situatie voordoen. Hopelijk is dat in jouw situatie het geval. In ieder geval heel veel sterkte met het herstel! Groeten, Paul (redeactie)

 37. rob oomen ·

  Ik ben altijd moe, slechte concentratie, geheugen op korte termijn is slecht, heb een jaar geleden een TIA gehad.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.