Home » Menselijk lichaam » Bloed » Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen…

Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen…

hersenbloeding-symptomen-herseninfarct

De term ‘beroerte’ is een verzamelnaam voor alle “ongelukken” met betrekking tot de bloedvaten in en naar de hersenen. We onderscheiden de volgende 3 vormen van een beroerte ofwel cerebrovasculair accident (CVA):

 • Herseninfarct
 • Hersenbloeding
 • TIA (kortstondig infarct)

Beroertes worden dus grofweg onderverdeeld in CVA’s waarbij bloed vrijkomt (bloedige beroerte ofwel bloeding) en CVA’s waarbij geen bloed vrijkomt (niet-bloedige beroerte ofwel infarct).

Gevolgen van een beroerte…

In 80 procent van alle beroertes gaat het om een herseninfarct. De gevolgen van een herseninfarct en een traditionele hersenbloeding zijn doorgaans hetzelfde… Een deel van de hersenen krijgt geen zuurstof meer, waardoor dat deel van de hersenen niet meer functioneert en op den duur afsterft. Hierdoor kunnen allerlei uitvalsverschijnselen ontstaan, waaronder:

 • Verlamming (uitval van zenuwstelsel)
 • Spraak-veranderingen
 • Moeite met taal (lezen, schrijven, lezen & begrijpen)
 • Moeite met concentreren
 • Gedragsveranderingen
 • Duizeligheid & evenwichtsproblemen
 • Blindheid & dubbelzien
 • Chronische vermoeidheid (vaak moe & lusteloos)
 • Epileptische aanvallen (door verstoorde prikkeloverdracht)
 • Overlijden (bij langdurig zuurstoftekort)

Hieronder bespreken we het verschil tussen een hersenbloeding, herseninfarct en TIA. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je een beroerte gemakkelijk kunt herkennen…

Herseninfarct: symptomen & kenmerken

Een herseninfarct ontstaat wanneer de bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt belemmerd. Dit gebeurt wanneer een slagader in de hersenen wordt afgesloten door een verstopping. Een verstopping ontstaat doorgaans als gevolg van een bloedstolsel of bloedpropje of door dichtslibbing door slagaderverkalking. Hoe langer een bepaald deel van de hersenen zonder zuurstof komt te zitten, des te ernstiger de gevolgen.

Verschijnselen van een hersenbloeding

Een traditionele hersenbloeding ontstaat als een bloedvat in de hersenen openbarst of inscheurt. Bij het springen of inscheuren van een bloedvat wordt een deel van het hersenweefsel overspoeld door plasma-eiwitten en rode bloedcellen. Dit heeft meestal weefselsterfte tot gevolg. (bron)

Er komen verschillende soorten hersenbloedingen voor, afhankelijk van de plaats van de bloeduitstorting. De hersenen worden beschermd door het zachte hersenvlies; daaromheen bevindt zich het spinnenwebvlies; en daar weer omheen zit het harde hersenvlies. Zodoende onderscheidt men 4 soorten hersenbloedingen namelijk:

1. Intracerebrale hersenbloeding

Van een intracerebrale hersenbloeding is sprake als een “traditionele” oftewel spontane hersenbloeding plaatsvindt in het zachte hersenvlies, direct rond de hersenen. Bij een intracerebrale hersenbloeding lekt er bloed in het zachte hersenweefsel. Een intracerebrale hersenbloeding treedt dus spontaan op, meestal als gevolg van een verhoogde of te hoge bloeddruk (hypertensie).

2. Epidurale hersenbloeding

Van een epidurale hersenbloeding is sprake als bloed zich ophoopt tussen het harde hersenvlies en de benige schedel. Dit gebeurt meestal door een zeer snelle, slagaderlijke bloeding. Een epidurale hersenbloeding wordt meestal veroorzaakt door een harde klap of val op de schedel en betreft dus geen ‘traditionele’ hersenbloeding.

3. Subdurale hersenbloeding

Van een subdurale hersenbloeding is sprake als er bloed vrijkomt tussen het spinnenwebvlies en het harde hersenvlies. Deze aderlijke bloeding ontstaat doorgaans langzaam, bijvoorbeeld na een lichte verwonding. Meestal beginnen de symptomen van een subdurale hersenbloeding met hoofdpijn en concentratiestoornissen. Een subdurale bloeding kan blijvend c.q. chronisch zijn.

4. Subarachnoïdale hersenbloeding

Van een subarachnoïdale hersenbloeding oftewel SAB is sprake als bloed vrijkomt tussen het zachte hersenvlies en het spinnenwebvlies. Een subarachnoïdale hersenbloeding ontstaat meestal als gevolg van het openbarsten van een natuurlijke uitstulping, verwijding of misvorming van een bloedvat (aneurysma).

TIA – Kenmerken & verschijnselen

TIA staat voor Transient Ischemic Attack oftewel ‘voorbijgaande belemmering van de bloedtoevoer naar de hersenen’. Een TIA is dan ook een tijdelijke, kortdurende beroerte, waarbij de uitvalsverschijnselen uiteindelijk volledig wegtrekken. Achteraf kan dus ook pas worden bepaald of een beroerte een TIA betreft.

Beroerte & hersenbloeding herkennen…

Een hersenbloeding of herseninfarct kan verregaande gevolgen hebben voor de gezondheid. Het is daarom zeer belangrijk om een beroerte tijdig te herkennen en vervolgens zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan. Hoe eerder een patiënt wordt behandeld, des te groter de kans op genezing. Aan de volgende symptomen kun je een beroerte herkennen:

 • Plotselinge spraak- en taalproblemen
 • Spontane gevoelloosheid van je lichaam
 • Geheugenverslechtering of geheugenverlies
 • Acute problemen met denken, onthouden en herinneren
 • Spontane evenwichts-, coördinatie en oriëntatieproblemen
 • Acute barstende hoofdpijn
 • Acute verandering in gezichtsvermogen (blind aan één oog, dubbelzien etc.)
 • Een plotseling tintelend gevoel in je lichaam
 • Verlammingsverschijnselen

Herken je bij een ander één of meerdere van bovengenoemde symptomen van een beroerte? Breng diegene dan direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Herken je bij jezelf één of meerdere van bovenstaande symptomen van een hersenbloeding? Laat je dan direct naar het ziekenhuis brengen!

Gedetailleerde symptomen van een beroerte of hersenbloeding

Hieronder zetten we alle verschijnselen, symptomen & kenmerken van een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA nog eens uitgebreid en extra gedetailleerd uiteen. Zodoende kun je een beroerte nog gemakkelijker en sneller herkennen, mocht je er ooit mee te maken krijgen…

1. Taal & spraak verandert door beroerte

Achteruitgang van het spraakvermogen of andere problemen met taal, kunnen verschijnselen zijn van een beroerte c.q. hersenbloeding. Een beroerte kan namelijk voor uitval zorgen van het spraakcentrum in de hersenen.

Vooral plotselinge achteruitgang van de taalvaardigheid en/of spraakvaardigheid is een veelvoorkomend symptoom van een hersenbloeding. Je kunt een hersenbloeding dus herkennen als jij of iemand anders plotseling vreemd, haperend of onsamenhangend gaat praten.

2. Beroerte herkennen aan tintelingen & gevoelloosheid

Tintelingen in het lichaam kunnen een symptoom zijn van een beroerte. Met name tintelingen die zich uitsluitend aan één van beide kanten van het lichaam voordoen, kunnen wijzen op een hersenbloeding of herseninfarct. Een hersenbloeding beïnvloedt namelijk zelden beide hersenhelften.

Ook plotseling gevoelsverlies, gevoelloosheid of verlamming aan één zijde van je lichaam is een veelvoorkomend verschijnsel van een hersenbloeding ofwel beroerte. Een beroerte legt namelijk een deel van het motorische zenuwstelsel plat, waardoor je niet al je spieren meer kunt bewegen. Je kunt een beroerte dus herkennen als plots één van beide armen of benen verlamd blijkt of als één van beide mondhoeken gaat hangen.

3. Geheugen & denkvermogen wordt aangetast door een beroerte

Plotselinge achteruitgang van het geheugen of denkvermogen kan wijzen op een beroerte c.q. hersenbloeding. Wees dus alert als je ineens moeite krijgt met het onthouden van dingen of als logisch denken je plotseling heel moeilijk afgaat. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van beroerte-verschijnselen.

Wees ook op je hoede als iemand anders ineens verstrooid, gedesoriënteerd, warrig of wazig overkomt. Als diegene niet opklaar bij jouw pogingen om helder met hem/haar te communiceren, rijd dan direct met diegene naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

4. Beroerte herkennen aan evenwicht- & coördinatieproblemen

Plotselinge problemen met het behouden van je evenwicht is een potentieel verschijnsel van een beroerte c.q. hersenbloeding. Als je plotseling je evenwicht verliest, dreigt om te vallen en/of je evenwicht niet kan hervinden, dan kan er dus sprake zijn van een beroerte.

Ook coördinatieproblemen – bijvoorbeeld naar links willen lopen, maar onbedoeld een stap naar rechts zetten – kunnen verschijnselen zijn van een beroerte. Ben je plotseling letterlijk de weg kwijt, houdt dan rekening met een beroerte. Je kunt een beroerte dus ook herkennen als een ander plotseling niet meer weet waar hij/zij is.

5. Ogen & gezichtsvermogen verslechteren ten gevolge van een beroerte

Als je ineens wazig ziet, dubbel ziet of door één van beide ogen niets meer ziet, dan kan er sprake zijn van een beroerte. Een hersenbloeding kan namelijk je gezichtsvermogen aantasten en zelfs tot algehele blindheid leiden omdat de zichtcentra zich in je hersenen bevinden.

Overigens kun je een beroerte ook herkennen aan andersoortige achteruitgang van je gezichtsvermogen. Bijvoorbeeld als nooit iets aan je ogen heeft gemankeerd, maar ze je plotsklaps in de steek laten. Iemand die aangeeft dat er plotseling iets met zijn/haar ogen aan de hand is, kun je dus ook maar beter direct naar het ziekenhuis brengen.

6. Barstende hoofdpijn door toedoen van een beroerte

Wanneer je van het ene op het andere moment barstende hoofdpijn krijgt, dan kan dat duiden op een beroerte. Van de miljoenen mensen die te kampen hebben met hoofdpijn, heeft echter slechts een enkeling te maken met een beroerte.

Hoofdpijn is dan ook uitsluitend een symptoom van een beroerte als er sprake is van helse hoofdpijn die heviger is dan je ooit eerder hebt gevoeld. Bij opzichzelfstaande hoofdpijn hoef je dus niet direct in paniek te raken. Krijg je echter totaal onverwacht de ergste hoofdpijn van je leven, dan kan dat een verschijnsel van een beroerte zijn.

Tot slot

Bovenstaande verschijnselen van een beroerte doen zich zelden allemaal tegelijkertijd voor. Ga daarom bij de minste of geringste verdenking direct naar het ziekenhuis. Wanneer een beroerte niet op tijd wordt behandeld, blijven namelijk restverschijnselen over. Wanneer de hersenen te lang van zuurstof verstoten blijven, kun je zelfs aan een beroerte overlijden! (bron)

Te hoge bloeddruk (hypertensie) is één van de risicofactoren voor een hartritmestoornis, hartinfarct, hartaanval en beroerte (herseninfarct, hersenbloeding & TIA). Laat daarom met regelmaat je bloeddruk meten als je een verleden hebt met hartklachten & bloeddrukklachten.

Heb jij ervaring met het identificeren van een beroerte (herseninfarct, hersenbloeding of TIA)? Laat hieronder jouw verhaal achter zodat ook anderen kunnen leren om de symptomen van een beroerte tijdig te herkennen!

24 reacties op “Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen…”

 1. maruschka ·

  Spraakproblemen, concentratieproblemen, dubbelzien en pijn in mijn hoofd. Huisarts neemt mij niet serieus! Kon naar huis, na 8 uur was het over. Ben 39 en nu erg ongerust! Gebeurt het nog een keertje?

  Beantwoorden
 2. Erik Buitenweg ·

  Mijn ouders waren 29 januari 2015 50 jaar getrouwd, een feestje was gepland op de 30e, vandaag dus… Op hun trouwdag waren wij, hun kinderen en kleinkinderen, om 18.00 uur om hun een leuk symbolisch cadeau aan te bieden. Kort daarna ging het bij mijn moeder mis. Ze liep een aantal keren weg, klaagde over misselijkheid en zware hoofdpijn. Ze gaf een paar keer over. Ze deed wat afwezig. We dachten misschien een zware griep? Ze ging zitten op een kruk, met het hoofd ondersteund. Ze reageerde slecht op vragen, we hebben haar toen op bed laten liggen. Daar hebben we haar laten antwoorden op vragen wie er vanavond waren. Nauwelijks herkenbare woorden. Ze veegde veel in haar linkeroog met haar linkerhand. Daarop hebben we de ambulance gebeld. De broeders vermoedden een beroerte. Bij aankomst op het ziekenhuis, ze wonen er gelukkig 5 minuten rijden vandaan, werd er snel een scan gemaakt. De neuroloog gaf aan dat er een diepe hersenbloeding plaats had gevonden, niet operabel. Zijn mededeling dat indien haar ademhaling ermee zou stoppen, geen reanimatie zou plaatsvinden, sloeg bij ons in als een bom. Zo ernstig was het dus! Kort daarna ging de reactie op pijnprikkels hard achteruit. Nadat ze een nacht had doorgebracht in een ziekenhuiskamer, gelukkig met mijn vader erbij, overleed ze gisteren om 8.30 uur op 74 jarige leeftijd. Zeer wrang, hard en zo oneerlijk…

  Beantwoorden
 3. Fr@ ·

  Hallo allemaal. Heb al heel lang last van m’n heup en rug. Op 2 september word ik thuis niet lekker en krijg steek in m’n heup. Ga staan, gevoel in m’n been valt weg en ik val om. Huisarts stuurt me door naar ziekenhuis. Allerlei tests gedaan en iedereen denkt aan een hernia of beknelling. In het ziekenhuis word ik weer niet goed en val neer. Op dit moment dacht ik: er is in 0’mn hoofd iets niet goed, maar stond toch in aanwezigheid van artsen weer snel op. Wat last van m’n rechter onderbeen (geen pijn) Direct CT-scan gemaakt en daar was niks op te zien. Inmiddels allerlei onderzoeken gehad. Tot men in november toch nog maar een MRI-scan en hersenvochtonderzoek heeft gedaan. Daaruit blijkt dat ik 2 TIA’s en een herseninfarct heb gehad. Heb nu problemen met lopen door uitval in m’n rechterbeen. Ik rook niet, ik sport heel veel, ben niet te zwaar, geen hoge bloeddruk en geen cholesterolproblematiek. Maar had wel al maanden lichte hoofdpijn en wat lichte uitval gehad aan m’n been en arm. Dat been van me komt wel goed: Hoop houden, trainen trainen en trainen… En volhouden, ook al gaat het naar mijn zin niet snel genoeg. En laat je niet van het kastje naar de muur sturen! Desnoods 2e opinie om duidelijkheid te krijgen! Want daar heb je recht op. Want er zijn zat tests om een TIA of Infarct in de hersenen te constateren, maar dit wordt toch heel vaak nagelaten, waardoor een herseninfarct of TIA over het hoofd wordt gezien. Dus gewoon even bij je dokter aanbellen, daar is niks mis mee…

  Beantwoorden
 4. ger ·

  Ik wist niet wat me overkwam, dagen hoofdpijn en afwezig. Ben neer gevallen met linkerkant uitval, dus een beroerte. Mensen, bel op tijd het kan fataal zijn! Met mij gaat het weer, maar word een opgave om mobiel te zijn.

  Beantwoorden
 5. Sylvia ·

  Vrouw, 51 jaar, workaholic… Hersenbloeding gevoeld, enorme pijn vanuit onderrug door naar rug, nek, hoofd en toen een enorme pijn… Had last van enorme stress en later bleek hoge bloeddruk, jaar daarvoor burn-out gehad, nog 1 maand met zware hoofdpijn, misselijkheid en uitval linker oog doorgewerkt. Was net met een overname meegegaan. De hersenbloeding is nu bijna 4 maanden geleden. Geluk gehad, maar daardoor er wel laat achtergekomen wat ik had.., Iedereen dacht stress in combinatie met verhoogde bloeddruk. Nu last van zware hoofdpijn, brandende ogen, vergeetachtigheid, depressiviteit, ik ontwijk veel publiek, lawaai, harde stemmen, slaap slecht… Gelukkig is mijn linkeroog weer verbeterd qua zicht. Nu kan ik wel aangeven dat ik beter naar mijn lichaam had moeten luisteren en naar de klachten die gingen opspelen.

  Beantwoorden
 6. Terence Schoolmeester ·

  Heb vier jaar geleden een herseninfarct gekregen voor mijn klas. Een frustrerende ervaring. Het probleem is dat ik nog steeds zo vermoeid blijf. Ga ‘s avonds vaak vroeg naar bed terwijl ik een nachtmens was. Frustreert me enorm!

  Beantwoorden
 7. Vicky ·

  Vijf maanden geleden heb ik een TIA gehad. Op de MRI bleek dat ik er geen letsels aan overgehouden heb. Toch heb ik nog steeds last van erge hoofdpijn bij vermoeidheid en concentratiestoornissen. Ook zowel psychisch als fysisch vlug vermoeid. Gaat dit nog over of kan het toch blijvend zijn, alhoewel er geen letsels te zien waren?

  Beantwoorden
  • anja ·

   Duurde bij mij een jaar voordat ik weer de oude was na een beroerte. Geduld hebben, dus…

 8. Joke Pater ·

  Ik ben 54 en had al 7 maanden geen menstruatie meer en had wat last van opvliegers. In maart 2014 kreeg ik een TIA en mijn opvliegers bleven weg. Jippie dacht ik nog, is die TIA toch nog ergens goed voor geweest?! Maar na 4 weken begon de menstruatie weer in lichte vorm, en na 4 weken nogmaals, en ja hoor… na 4 weken opnieuw. Ik slik bloedverdunners sinds de TIA. Ben ik “gereset”?

  Beantwoorden
  • Diana ·

   Hoi Joke, Ik word op ‘t moment behandeld voor een beroerte, maar ze weten het nog niet zeker of het een beroerte of zenuwuitval is. Maar jouw verhaal over de menstruatie viel mij op omdat ik dat ook heb, al een poos moet ik zeggen. Ik begrijp dat je 4 weken later dus nog een TIA hebt gehad? En mijn vraag is, had jij ook last van een uitval? Mijn linker onderarm werkte namelijk niet meer, begint weer wat te komen gelukkig. Zal ik dit ook moeten melden?

 9. Hilda ·

  Hallo, Ik ben 55 jaar en loop al vele jaren met hoofdpijn. In december 2013 mocht ik eindelijk naar de neuroloog. Ik ben onderzocht en heb een MRI-scan gehad op 19 december, 31 januari afspraak voor de uitslag. Oeps, ik moest eerder komen, op 4 januari… schrik of gelukkig ze hebben iets gevonden en kunnen ze mijn hoofdpijn weghalen. Nee, we kunnen niets vinden, geen tumor, niets, alles is goed hoor. Medicatie tegen de pijn en voor vervolg maar naar de huisarts. Nahhh, mijn man blij, huilen dat ik niks heb. Ik echter niet blij, heb verdorie hoofdpijn! Op 10 april fietsen en vreselijke hoofdpijn; ogen draaien weg, zonder dat ik er controle over heb. Snel de fiets af en op de grond liggen zodat ik mijn hoofd niet stoot… vreselijke helse pijnen. Omstanders bellen 112, en ja hoor, een hersenbloeding, een aneurysma geknapt. SPOED operatie van Groningen naar Nijmegen… Oh, oh, oh, zeg ik nog voor de operatie, de neuroloog zegt tegen mij ‘niets aan de hand hoor, misschien een spiertje’, en daar lig je dan in kritieke toestand. Dochters, man en kleinzoon erbij en maar hopen dat ik het ga redden. Ik heb het gered, moet nog een operatie ondergaan omdat er nog 2 aneurysmae zitten, maar hoe kan dat nou? De neuroloog keek alleen of er geen tumor zat en heeft niet de vaten bekeken. :-( Triest voor mij en mijn familie. Mijn leven staat op zijn kop, en nu?

  Beantwoorden
 10. Arianne ·

  Zo zie je maar hoe belangrijk het is om een hersenbloeding tijdig te herkennen. Ik verloor er mijn man door die pas 51 was. ‘s Morgens alles nog oké, ‘s avonds was hij er al niet meer. Wij dachten beiden dat het wel terug over zou gaan…

  Beantwoorden
 11. mariska ·

  Beste mensen, Ik ben 38 jaar. Ik liep in een drukke winkelstraat en begon mij naar te voelen. Ik dacht het is te druk voor mij hier… ik ben zwaar overspannen, dus komt dat wel voor. Ik loop naar mijn auto en mijn zicht valt half weg. Gezichten en zo zie ik nog maar half, ook het gevoel in mijn rechterkant wordt erg weinig. Ik ben naar huis gereden en vreselijke hoofdpijn kwam opzetten en mijn truitje was nat van het zweet. Na een halfuur ging het beter. De arts zei dat het een kleine TIA kon zijn, maar via bloedonderzoek en dergelijke is niets gevonden. Nu, 4 maanden later, laat ik nog steeds soms spullen uit mijn handen vallen en verspreek ik me vaak. Ik struikel over mijn spraak, maar ook over mijn schrift. Wie kent dit?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Mariska, Ik herken alle symptomen die je benoemt. Mijn vrouw heeft slaapkwab-epilepsie en vertoont nagenoeg al deze verschijnselen tijdens een partiële epileptische aanval. Ik beweer overigens geenszins dat dit ook bij jou de oorzaak is, maar neurologisch onderzoek naar epilepsie zou wellicht raadzaam kunnen zijn. Bespreek dit desgewenst eens met je huisarts. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 12. ron ·

  Ik ben 51; heb op 6 maart jongstleden een hersenbloeding gehad: links een totale uitval. Vandaag de dag nog steeds last van zware vermoeidheid na inspanningen, zoals bij het schrijven nu. De uitval is denk ik nu hersteld voor 95%, maar ik kamp nu dagelijks met zware hoofdpijnen. Het zou kunnen komen door de oedeem die ik ook even erbij kreeg. Totaal verstoken van informatie hier… Ik woon namelijk op Cyprus en de gezondheidszorg hier dateert nog uit de vorige eeuw. :(

  Beantwoorden
  • sandra ·

   Mijn vader (66 jaar) heeft 10 dagen geleden een hersenbloeding gehad. Rechts totaal verlamd en geen gevoel. We zijn bezorgd dat er nooit meer beweging in komt. Had u dat ook? En hoe gaat het nu?

 13. betty ramdin ·

  Mijn zoon (17 jaar) heeft vaak last van zwakheid. Zijn lichaam valt uit, dan zie je hem op de grond en dan staat hij weer op. Hij zweet verschrikkelijk veel en de linker kant van zijn lichaam heeft weinig gevoel. Hij krijgt dan ook tintelingen. Wat kan dit zijn? Verzoek: reageer hierop…

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Betty, Jouw verhaal doet me heel erg denken aan dat van mijn vrouw. Zij heeft bijna 10 jaar rondgelopen met soortgelijke klachten en ondanks talloze bezoeken aan artsen en specialisten heeft men tot voor kort nooit kunnen vaststellen wat er aan haar gezondheid mankeerde. Pas enkele jaren geleden is een epileptoloog in het UVA te Antwerpen erachter gekomen dat mijn vrouw lijdt aan een vorm van slaapkwab-epilepsie waardoor zij heel vaak moe en lusteloos is, vaak “flauwvalt” c.q. inzinkt en allerlei aspecifieke gezondheidsklachten heeft. Ik ben overigens GEEN dokter, dus zie mijn reactie vooral NIET als medisch consult. Ga SOWIESO langs je huisarts voor medisch advies. Hopelijk kun je iets met deze info. Sterkte & groeten, Paul

 14. Wendy ·

  Mijn vader is 65 jaar; hij heeft last van pijn in de linkerarm, duizelingen, wazig zien en hoofdpijn. Moet ik mij zorgen maken?

  Beantwoorden
 15. Harrold v Doorn ·

  Lijkt me echt vreselijk een hersenbloeding. Ik wordt al angstig van het idee!
  Ik ga voortaan beter mijn bloeddruk in de gaten houden.

  Beantwoorden
 16. Desiree ·

  Mijn oom heeft een paar jaar geleden een herseninfarct gehad.Aan de buitenkant zie je het alleen nog omdat zijn mond aan een kant een beetje verzakt is. Je hoort het daarom ook als ie praat. Verder is er weinig aan hem te merken, maar hij kan soms wel heel fel uit de hoek komen. Hij is wat minder vriendelijk (zelfs wat agressiever) geworden in zijn communicatie. Hij doet onvriendelijker tegen zijn vrouw, maar ook tegen zijn hond, ook waar anderen bij zijn… Terwijl het juist altijd een hele sympathieke, zachte man was. Kunnen die gedragsveranderingen ook een restverschijnsel van het herseninfarct zijn? Het is zo moeilijk om er iets van te zeggen omdat je er niet zeker van kan zijn dat ie het van zichzelf doorheeft. De hele situatie moet voor hem bovendien ook niet makkelijk zijn…

  Beantwoorden
 17. rob oomen ·

  Klopt dat of is er meer aan de hand na een TIA? Vermoeid, concentratieproblemen en geheugenstoornis…

  Beantwoorden
  • Paul (Redactie) ·

   Beste Rob, De restverschijnselen van een TIA verschillen sterk per persoon. Er zijn mensen die na verloop van tijd volledig herstellen, maar er zijn ook mensen die veel last blijven houden van moeheid, lusteloosheid, depressie, verstrooidheid en concentratieproblemen. Bij een TIA blijven in ieder geval nooit uitvalverschijnselen (verlamming, blindheid, spraakgebrek e.a.) achter. Is dat wel het geval, dan is er namelijk sprake van een herseninfarct.Ik weet niet hoe lang het geleden is dat je TIA zich heeft voorgedaan, maar mocht dat kort geleden zijn, dan kan zich potentieel gezien nog veel verbetering in de situatie voordoen. Hopelijk is dat in jouw situatie het geval. In ieder geval heel veel sterkte met het herstel! Groeten, Paul (redeactie)

 18. rob oomen ·

  Ik ben altijd moe, slechte concentratie, geheugen op korte termijn is slecht, heb een jaar geleden een TIA gehad.

  Beantwoorden

Plaats een reactie