Home » Klachten » Pijn in de heupen: 4 tips bij terugkerende heupklachten

Pijn in de heupen: 4 tips bij terugkerende heupklachten

pijn-heupen-heuppijn

De medische term voor heuppijn is coxalgie. Het betreft pijn die wordt veroorzaakt door aandoeningen van het heupgewricht en/of de omliggende weefsels. Pijn in de heupen kan velerlei oorzaken hebben. Hieronder bespreken we 3 algemene tips tegen heupklachten…

1. Pijn in heup door slijmbeursontsteking

In veel gevallen wordt pijn in de heupen veroorzaakt door een slijmbeursontsteking. Een slijmbeursontsteking doet in beginsel denken aan spierpijn, maar wordt steeds heviger. Op den duur wordt het een zeurende, uitstralende pijn. Hoe frequenter en intenser je je heupgewricht belast, des te groter de kans op een slijmbeursontsteking. Een slijmbeursontsteking gaat zelden volledig over. Allereerst kun je behandeling bij de fysiotherapeut of orthopeed proberen.

Ook kan een orale ontstekingsremmer worden toegediend (Diclofenac e.a.), maar deze dringt vaak niet (voldoende) door tot de slijmbeurs. Een directe injectie met Cortisol in het gewricht helpt doorgaans beter. Voldoende rust is een absolute aanrader. In het ergste geval dient de slijmbeurs operatief te worden verwijderd. In dit artikel over heupslijmbeursontsteking kun je meer lezen over een slijmbeursontsteking van de heup…

2. Artrose kan pijn in de heupen veroorzaken

Pijn in de heupen wordt veelal veroorzaakt door heup-artrose (slijtage van het heupgewricht). Artrose wordt gekenmerkt door hevige, terugkerende zeurend pijn die erger wordt bij bewegen. Artrosepijn beïnvloedt je houding, je bewegingen en met name het lopen. Vaak begint een behandeling met fysiotherapie, orthopedie en/of warmwater-oefeningen. Bij heup-artrose kan uiteindelijk een kunstheup (volledige heupprothese) nodig zijn.

3. Instabiliteit & afwijking van de heup kan verregaande heuppijn veroorzaken

Een vorm van of variatie op bekkeninstabiliteit of heupinstabiliteit kan hevige pijn in de heupen teweegbrengen. Hierdoor treedt veelal gewrichtspijn, mobiliteitsverlies en instabiliteit op van bekken en/of heupgewrichten. Voorbeelden van dit soort heupproblemen zijn onder andere:

  • Subluxerende heup oftewel ‘snapping hip
  • Heupdysplasie (HD): een vormafwijking van de heup
  • Gewrichtsmuis (los stukje bot of kraakbeen) in het heupgewricht
  • Hypermobiliteit:  hyperlakse oftewel loszittende heupgewrichten
  • Afwijking (slijtage, rafeling, flap, scheur e.a.) van het labrum: de kraakbenige structuur aan de rand van de heupkom
  • Ontsteking of infectie van het gewrichtskapsel c.q. gewrichtsslijmvlies
  • Beschadiging van het heupkraakbeen zélf (kraakbeenletsel)
  • symfysiolyse: loslating van de verbinding tussen beide schaambeenderen, waardoor deze uiteen staan
  • Scheuring van het ligamentum teres: het bandje dat de heupkop met de heupkom verbindt
  • Doorbloedingsstoornis in de heup

Bij dit soort heupafwijkingen en heupklachten kan een vreemd geluid (‘klik’, ‘plop’, ‘tik’ e.a.) ontstaan bij  beweging, evenals pijn- en instabiliteitsklachten van bekken en heupen. Pijnklachten treden op bij o.a. draaibewegingen en voorovergebogen zitten.

4. Blessure, infectie & breuk als oorzaak van heuppijn

Hoewel artrose en slijmbeursontsteking de belangrijkste veroorzakers zijn van pijn in de heupen, zijn er nog veel meer. Enkele voorbeelden zijn:

  • Sportblessure & botbreuk (fractuur)
  • Bacteriële infectie
  • Reuma & rughernia
  • Tekort aan vitamine B12
  • Tumor in de heup

Tot slot

Bij heuppijn moet daarom altijd onderzoek worden gedaan naar de lage rug, het bekken, de knie en de lies. Wanneer heupklachten langdurig aanhouden is röntgenonderzoek, echografie en/of een MRI-scan aanbevelenswaardig. Bij vermoeden van een tumor is een botscan noodzakelijk. Bij lichte, kortdurende heuppijn is fysiotherapie, manuele therapie en/of ontstekingsremming veelal afdoende. Ook een warm bad kan verlichting brengen.

Heb jij ervaring met pijn in de heupen? En weet je inmiddels wat de oorzaak is/was? Deel jouw ervaringen en bevindingen m.b.t. heupklachten in een reactie hieronder!

91 reacties op “Pijn in de heupen: 4 tips bij terugkerende heupklachten”

  1. wil ·

    Hallo, Ik heb sedert 10 jaar een nieuwe heup en heb sindsdien vele jaren pijn in mijn bil, uitstralend naar knie. Ook problemen met zitten en op de zij liggen. Echter, sinds korte tijd kreeg ik last van lumbale kanaalstenose, via door MRI gezien. De stenose werd succesvol behandeld, maar de klachten van het bil/been verhaal blijven bestaan. Er is geen sprake van een slijmbeursontsteking. Zou het zomaar kunnen dat er wat met mijn heupprothese aan de hand zou zijn? Kun je met een röntgenfoto eventueel zien wat er aan de hand is?

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Wil, Als er vreemde kunststoffen of metalen worden geïmplanteerd of geprothetiseerd, wordt de huid opengesneden, waardoor onvermijdelijk bacteriën binnendringen die zich normaal in en op de huid bevinden. Deze bacteriën komen zodoende op plaatsen terecht waar ze niet thuishoren. Ook je lichamelijke weerstand is na een prothesiologische of ingreep verzwakt, waardoor bacteriën minder tegenstand zullen ondervinden en meer schade kunnen aanrichten. Meestal gaat het om de staphylococcus epidermidis, een normaliter ‘onschuldige’ en zelfs nuttige bacterie die in de huid zit om aldaar als poortwachter te dienen en indringers te bevechten. Deze bacterie kan echter grote schade aanrichten als ‘ie tijdens amputatieve en/of reconstructieve chirurgie meelift en onderhuids terechtkomt. Zelfs bij een succesvolle operatie zal je lichaam altijd een afweerreactie op touw zetten tegen het nieuwe, lichaamsvreemde materiaal (de prothese of het implantaat). Omdat een implantaat niet zomaar kan worden afgestoten/uitgestoten, zal de ‘nieuwkomer’ na verloop van tijd worden ingekapseld. Eventuele bacteriën die tijdens de operatie zijn meegelift, kunnen zich dan aan het prothesemateriaal hechten, waardoor zich na verloop van tijd een dun laagje (biofilm) op het prothesemateriaal afzet. Hierdoor kan uiteindelijk een gebrekkige verbinding ontstaan tussen lichaamseigen weefsels enerzijds en heupprothese anderzijds. Een antibioticum is niet of nauwelijks opgewassen tegen zo’n filmlaagje. Als bacteriën in groten getale aanwezig zijn, loopt je lymfestelsel als het ware over en kunnen ze zelfs vanuit het geïnfecteerde biomateriaal worden opgenomen in je lichaamscellen en aldaar chronische infecties veroorzaken. Ik weet niet hoe je volledige klachtenpatroon eruitziet, maar op den duur kan zelfs een sepsis/bloedinfectie/bloedvergiftiging optreden (iets waar ik helaas persoonlijke ervaring mee heb). Waarom implantaten meestal goed worden verdragen, maar door sommigen niet, is op voorhand niet te voorspellen; dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met je immuunafweer. Hier heb jij momenteel niks aan, maar men is bezig met de ontwikkeling van NOG betere protheses/transplantaten, bestaande uit biomaterialen met een dunne coating van antibacteriële peptiden die opgewassen zijn tegen antibiotica-resistente bacteriën. Natuurlijk kan er ook iets totaal anders aan de hand zijn met je heupprothese, maar meestal hebben dit soort klachten te maken met ontstekingen, infecties, een gebrekkige inkapseling van de prothese en/of gebrekkige spierkracht (spieren die de prothese niet afdoende ondersteunen). Door pijn ga je verkeerd lopen en door een foutieve houding en motoriek ontstaan motorische problemen en mobiliteitsverlies. Bijvoorbeeld omdat je goede heup je slechte heup gaat opvangen en compenseren… Door ontstekingen kunnen weer zwellingen ontstaan en die zwellingen kunnen weer zenuwen in de verdrukking brengen, waardoor zenuwpijn ontstaat. Al met al zijn er allerlei potentiële, onderliggende oorzaken voor je heupproblematiek… Of de oorzaak op een röntgenfoto kan worden gezien, is niet te voorspellen, maar een (al dan niet preventieve) foto kan in ieder geval weinig kwaad. Welke onderzoeken heeft men tot nog toe uitgevoerd? Heel veel sterkte & beterschap in elk geval! Groeten, Paul

    • wil ·

      Dank voor uw reactie. Ik heb inmiddels een afspraak staan met de orthopeed, maar kun je, ondanks dat je een totale heupprothese (THP) hebt -10 jaar geleden geplaatst- toch nog een trochantair pijnsyndroom hebben? Zo ja, wat kan ik daaraan doen? Volgens de huisarts is er geen sprake van een slijmbeursontsteking. Ik kan niet op de aangedane zij slapen en word er wakker van de heuppijn tijdens mijn slaap. Lopen gaat in het begin, maar na 10 minuten komt de pijn in de heup weer opzetten en gaat ie niet meer weg. Ook problemen met zitten… ik heb het gevoel alsof ik op een bult zit. Dit speelt al jaren! Hopende weer iets van u te mogen vernemen. Hoop echter niet dat er een nieuwe heup aan te pas moet komen…

    • Paul ·

      Ja, je kunt inderdaad nog altijd pijn in je heup ervaren na een volledige heupprothese. Bot of kraakbeen bevat immers geen zenuwen en pijnreceptoren, dus heuppijn ontstaat niet vanuit je heupbeen/heupbot zelf. Pijn ontstaat vanuit de zenuwen in de weke delen rondom de botten, dus in spieren, banden, kapsels, pezen, slijmbeurzen, botvliezen, et cetera. Als je heup vervangen is, is in principe alleen het heupgewricht zelf vervangen, dus de kop en de kom; dus het benige deel van je heup, bestaande uit bot en kraakbeen. Afhankelijk van de exacte operatietechniek blijven veruit de meeste spieren, pezen, banden, kapsels, slijmbeurzen en zenuwen gespaard. Als er iets aan deze (bind)weefsels in de heupregio mankeert, treedt dus nog altijd pijn “in de heup” op. In principe is trochantair pijnsyndroom namelijk niets meer of minder dan pijn in de heup die gerelateerd is aan de ‘draaiers’ van je heup… de trochanters… de botuitsteeksels. THP is in veruit de meeste gevallen gerelateerd aan de ‘trochanter major’ (de voelbare,grote draaier aan de buitenzijde van je heup/dij). Klachten ten aanzien van deze rolheuvel oftewel dijring tussen de heup (coxa) en dij (femur) ontstaat vooral door beschadigde, geïrriteerde en/of ontstoken structuren die (al dan niet direct) over of langs de trochanter major heen schuren. Onder andere de grote peesplaat ‘tractus iliotibialis’, de heupabductoren: de spieren die aan de buitenkant van de heup liggen en de gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasciae latae en vastus lateralis. Al deze structuren bewegen vlak over elkaar heen en sommige ervan maken direct contact met de trochanter. Om overmatige wrijving van deze structuren te voorkomen zitten er slijmbeurzen tussen, die op hun beurt inderdaad ook weer geïrriteerd of ontstoken kunnen raken (wat in jouw geval dan uitgesloten is). De kans dat er door je heupoperatie veranderingen zijn opgetreden op plekken waar pezen aan botten vastzitten, is logischerwijs aanzienlijk. Ook zou er sprake kunnen zijn van een ontsteking, verkeerd of vertraagd vastgroeien van tijdens de heupoperatie beschadigde structuren, een achtergebleven stukje bot of kraakbeen, of verlittekening/fibrosering van beschadigde weefsels, waardoor verstijfd littekenweefsel kan gaan ‘trekken’. Ik beweer overigens GEENSZINS dat er wordt voldaan aan de vereisten/voorwaarden/symptomen van trochantair pijnsyndroom of dat er per definitie sprake is van een aanverwant probleem… Ik ben überhaupt GEEN arts… Maar het behoort wel tot de mogelijkheden. Wat je kunt doen ter behandeling van je heuppijn en heupklachten is helaas moeilijk te zeggen zolang de onderliggende oorzaak van je heupklachten niet achterhaald is. Ik hoop in ieder geval van harte dat je orthopeed je verder kan helpen met de pijn in je heup. Heel veel sterkte nogmaals! Groeten, Paul

  2. Milou ·

    Hallo, Ik ben 25 en ik heb na intensief sporten vaak last van mijn heupen. Vooral aan de buitenkant, voor mijn gevoel op de plek van de heupkom (weet ik niet zeker, ben geen deskundige). Ik heb dit altijd gehad als ik flink intensief sport. Bij rustig sporten heb ik hier geen last van. Bij deze pijn kan ik bijna niet meer lopen. Na lang staan heb ik regelmatig last van mijn onderrug, maar ik weet niet of dit dezelfde oorzaak heeft. Ik ben hypermobiel in bepaalde delen van mijn lichaam en heb lichte X-benen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van mijn klachten? En heeft iemand tips om hiermee om te gaan? Omdat deze heupklachten alleen na intensief sporten komen heb ik geen idee…

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Milou, Ik denk dat je de oorzaken van de pijn in je heupen zelf al opnoemt: X-benen + hypermobiliteit. Als je heupen hypermobiel zijn, zijn ze automatisch ook instabieler. In dat geval spreekt men ook wel van bekkeninstabiliteit of heupinstabiliteit. Instabiliteit en hypermobiliteit van de heupgewrichten kunnen ook nog eens leiden tot subluxatie van de heup; de heupkop schiet dan deels uit de heupkom (subluxerende heup oftewel ‘snapping hip’). In extreme gevallen luxeert de heup zelfs volledig; bij een volledige heupluxatie bevindt de kop zich in z’n geheel buiten de kom, wat ook wel ‘uit de kom schieten’ wordt genoemd. Dit merk je natuurlijk direct, maar m’n punt is dat er ook verregaande heuppijn en aanverwante heupklachten kunnen optreden als de heup slechts een klein stukje luxeert. Door de wrijving kunnen de weke delen (zoals spieren, pezen, banden, kapsels, slijmbeurzen en botvliezen) in het heupgewricht namelijk flink geïrriteerd of zelfs ontstoken raken. Ook kan er sprake zijn van heupdysplasie (HD), een -al dan niet aangeboren- vormafwijking van de heup. In geval van heupdysplasie is de heupkom te steil, waardoor de heupkop niet helemaal goed in de kom ligt. Heb je naast de heuppijn na intensief sporten ook last van startpijn, instabiliteit en mobiliteitsverlies? Al met al zou er (al dan niet door de hypermobiele heupen) bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een heupslijmbeursontsteking, labrumletsel, heupkraakbeenletsel, ligamentproblemen (t.a.v. het ligamentum teres) en/of problemen met botvliezen, gewrichtskapsels of gewrichtsslijmvliezen in de heup. De manier waarop je met je heupklachten dient om te gaan is volledig afhankelijk van de onderliggende heupaandoening. Wellicht is het een idee om een afspraak te maken met je huisarts of fysiotherapeut en om een doorverwijzing te vragen naar een gespecialiseerd bekkentherapeut c.q. bekkenfysiotherapeuten… Waarschijnlijk kan hij/zij de exacte oorzaak van je heupklachten achterhalen en een aangepast sportschema samenstellen waarmee je enerzijds je heupgewrichten minder zwaar belast en anderzijds je heupspieren versterkt, zowel qua kracht als coördinatie. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  3. angelina ·

    Hoi, Ik ben Angelina. Ik heb altijd gewerkt als schoonmaakster in een verzorgingshuis voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Heb ik zelf ook. Ik ben dan net 1 jaar getrouwd en heb daarvoor nooit heupklachten gehad. Ben zelf 31 jaar oud. De heupklachten begonnen allemaal na een val met de fiets op mijn linker flank. Een hele erge felle pijn in mijn linkerarm en schouder, wat een flink gekneusde elleboog en schouder meebracht. Drie maanden in totaal niet kunnen poetsen. Daar heb ik ook fysio voor gekregen. Daarna weer heel voorzichtig aan begonnen met schoonmaken, maar dit was van korte duur… Overal in mijn lichaam ontstond spierpijn, koude rillingen en spierkrampen. Dit ging gepaard met algemeen malaise en koorts die werd afgedaan als overspannenheid door mijn huisarts. We hebben bloedonderzoek gedaan naar reuma, maar daar kwam niks uit. Heb gesprekken gehad met een psycholoog en een jobcoach gekregen voor op het werk, maar de klachten bleven, vooral ook de pijn in de heup. Ben ook weer teruggestuurd naar de fysiotherapeut. En ben bij een orthopeed geweest, die heeft een MRI-scan laten maken van mijn rug en een botscan van de schouder. Heb toen voor 6 maanden een orthopedisch korset gehad voor mijn rug, als ondersteuning van een scheurtje in de L4 L5 wervel. Na 6 maanden waren de klachten nog niet over. Heb van hem toen het geneesmiddel Arthrotec gehad. Ben intussen gestopt met het schoonmaakwerk. Ben toen gestuurd naar neuroloog, maar die heeft verder niks gevonden in de rug; de scheurtjes waren goed genezen. Ben door hem verwezen naar een orthomanueel arts, waar mijn huisarts niet blij mee was. De orthomanueel therapeut heeft een verwringing van het bekken gevonden, en een peesontsteking in mijn linkerbil, aan de zitknobbel van de hamstring. Het bekken is rechtgezet en de peesontsteking is behandeld met injecties. Maar omdat mijn huisarts het niet snel genoeg vond gaan met het herstel ben ik door hem naar de revalidatie van het ziekenhuis gestuurd, zonder te overleggen met de orthomanuele arts. Dit heeft alleen maar meer heupklachten opgeleverd. Ze hebben daar niks kunnen vinden… ben daar geweest voor rugklachten en bekkeninstabiliteitsklachten, maar het heeft niet geholpen. Ik ben teruggegaan naar de huisarts, waar een vervanger van mijn eigen huisarts inviel en die zij dat ik moest stoppen met deze therapie. En heb van haar een verwijsbrief mee gekregen voor Nijmegen, de Sint Maartenskliniek. Ik ben overgestapt van huisarts en ben gestopt met de revalidatietherapie. En ben toch naar de Sint Maartenskliniek gegaan. Daar ben ik eerst bij de orthopeed geweest, die heeft een nieuwe MRI-scan laten maken van mijn onderrug, maar die zag er helemaal goed uit. Verder heb ik hier een CT-scan van mijn bekken gehad. Daar is een hele lichte heupdysplasie op te zien. Ik heb hier ook nog opnieuw een botscan gehad en die liet zien dat er geen artrose in het heupgewricht zat. Verder heb ik nog een heupgewrichtsinjectie gehad; deze heeft maar een dag geholpen. Niet voor een slijmbeursontsteking, maar tussen de gewrichten in. En een loopanalyse gehad… Een operatie aan mijn heup zou mij niet helpen, dus ben ik teruggestuurd naar mijn huisarts. Omdat het bekken verwrongen is bleven, ben ik teruggegaan naar de orthomanuele arts. En naar een andere fysiotherapeut. Ik ben nog een keer teruggestuurd voor een MRI om een hernia uit te sluiten en heb toen gevraagd om een andere neuroloog, maar er is niks gevonden. Deze neuroloog stelde voor om een MRI van mijn hersenen en mijn hele ruggenmerg te maken, maar er kwam niks ernstigs naar voren. Hij stelde wel voor om een afspraak te maken met de kinderneuroloog. En die heeft dystonie (stoornis in de spierspanning) in de heup vastgesteld. Ben toen bij een ander revalidatiecentrum begonnen omdat ik inmiddels een dwangstand had van mijn linker voet en been. En heb ook andere medicijnen gekregen. Het gaat op het moment de goede kant op. Heb aangepaste schoenen en een scootmobiel. En een rolstoel voor lange afstanden. Verder heb ik nog wel last van dikke enkels en dikke voeten. Ook nog last van nachtelijke kuitkrampen en bij inspanning ben ik vlug, moe maar daar zijn wij op het moment met de revalidatiearts en de fysiotherapeut en de orthomanuele arts en orthopedische schoenmaker mee bezig. Ook de huisarts en de kinderneuroloog zijn daar mee bezig, dus dat gaat goed komen.

    Beantwoorden
  4. Monica ·

    Ik heb al ruim een jaar behoorlijke pijn in mijn heupen/bekken/onderrug regio. Vorig jaar een aantal keren een injectie in mijn slijmbeurs op de trochanter major (dijbenstructuur) gehad en in december na 3 maanden fysio een echo en foto. Er is niets te zien, niets te vinden. Mijn osteopaat heeft wel een paar keer mijn bekken rechtgezet en blokkerende wervels onderin mijn rug losgemaakt. Dry Needling gehad en nu oefentherapie, maar het schiet niet op. Nu ben ik wel hypermobiel in alle gewrichten; zo schieten gewrichten makkelijk in subluxatie en heb ik zelf het gevoel dat mijn heup aan de wandel gaat. Daarna is de pijn ook weer erger en het oefenen weer moeilijker. Fysio en huisarts etc. kijken je dan meewarig aan en je wordt niet geloofd. Wat denken jullie, maar eens een verwijzing vragen naar een orthopeed/pijnpoli of zo? Ik kan ook geen Zaldiar (tramadol + paracetamol) blijven slikken namelijk.

    Beantwoorden
  5. Jordy ·

    Hallo allemaal, Vanaf mijn 15e kreeg ik al last van me heup/bekken. Het begon nadat ik 8 uur moest werken in de jumbo op de brood afdeling, ik dacht dat het kwam door het lange staan op mijn benen dus ik was er niet mee bezig(de volgende dag was het ook zo goed als weg). Toen ik 18 was was het flink erger geworden en ben ik ermee maar de dokter geweest, hier is een foto gemaakt er was niks op te zien dus ik moest naar de fysio voor een verkalkt spiertje in mijn bekken. Vanaf mijn 19e ben ik gaan werken in de horeca en hier is het alleen maar erger geworden. Als ik nu lang zit, sta of loop voelt het aan alsof het allemaal op instorten staat. Met te weinig beweging kan het niet te maken hebben, ik fietste vroeger 15 kilometer heen en 15 kilometer terug voor mijn school jaar in jaar uit, ik heb stage gelopen voor mijn opleiding beveiliging op het SS Rotterdam en daar moest ik onwijs veel trappen lopen omdat de lift geen optie was voor de beveiliging en ik heb gewerkt in de horeca waar ik genoeg beweging heb gehad. Nu ben ik 20 en eindelijk door verwezen naar een orthopeed die mij eerst naar de fysio gestuurd voor een snapping hip en daarna pas een foto wil maken? Mijn fysiotherapeut denkt dat het niet uit mijn heup/bekken streek komt maar vanuit mijn rug dit lijkt mij sterk want de linker kant van mijn heup is dikker. Het is een brandende stekende pijn in de heup die wanneer ik er veel last van krijg voel in mijn onderrug, lies, bovenbeen en knieën. Ik zou zelf totaal niet meer weten wat ik moet doen. Ik slik veel paracetamol om de heuppijn te verminderen. Is er misschien iemand die denkt te weten wat dit is?

    Beantwoorden
  6. emmy beekman ·

    Gisteren een cortisol-injectie gekregen aan de zijkant van mijn bovenbeen i.v.m. slijmbeursontsteking. Enkele jaren geleden heb ik dit op dezelfde plek gehad, zo ook 2x in mijn schouder. Nu was ik net aan het dweilen en voelde een soort klik daar op die plek op mijn bovenbeen met direct een nare uitstralende pijn naar mijn bil als gevolg. Wat zou dit kunnen zijn?

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Een klik duidt veelal op een knerpend gewricht, misschien je heupgewricht? Uitstralende pijn is in veel gevallen zenuwpijn; misschien dat er een zenuw tijdens het knerpen van het gewricht bekneld raakt. Of misschien heeft de injectienaald een zenuw geraakt bij het injecteren. Dit zijn slechts MOGELIJKE oorzaken; uitsluitsel kan ik je niet geven.

  7. Leo ·

    Hallo, ik ben 57 jaar en heb sinds een maand of 4 last van pijn in mijn linkerheup/lies. Heb in 1979 een motorongeluk gehad en heb daarbij o.a. mijn linker bovenbeen verbrijzeld. Heb een 1 cm. korter linkerbeen gekregen, jaren zonder verhoging gelopen totdat ik hernia verschijnselen in mijn rechterbeen kreeg. Heb een verhoging van 1 cm in mijn linkerschoen gedaan en probleem was 1 dag later voorbij. Echter het probleem nu, heb dus last van mijn linkerheup. De pijn heb ik alleen als ik ga zitten/opstaan. Bij het opstaan/iets oppakken van de grond blokkeert mijn heup en heb dan geen kracht in mijn been. Moet mijn bilspier aanspannen en mijn bekken naar voren bewegen, dan ontspant alles en kan weer lopen (dit ritueel duurde in het begin soms 20 minuten, nu met bovenstaand ritueel een paar seconden). Inmiddels heb is er een röntgenfoto, MRI-scan gemaakt en heb een injectie met tijdelijke pijnstiller en corticosteroïden gekregen. Mijn linker heup heeft zeer licht ongelijkmatige slijtage volgens de Orthopeed heb ik zeker geen nieuwe heup nodig. De injectie heeft niets gedaan. Ik heb na mijn ongeluk een behoorlijk vergrote Trochanter Minor gekregen, de Orthopeed zegt dat dit niet de oorzaak kan zijn, ik had dan al veel eerder last hebben gekregen. Ik krijg volgende week nog een vaatonderzoek om e.a. uit te sluiten. Wat ik na mijn ongeluk soms voelde bij een bepaalde beweging was als of er iets in mijn lies over iets heen schoot (lichte klik). Dit deed geen pijn. Had dit ongeveer 1 x in de maand. Als het vaatonderzoek geen uitkomst bied, moet ik naar een Academisch Ziekenhuis voor verder onderzoek. Wordt er een beetje gek van. Iemand een soortgelijke ervaring?

    Beantwoorden
    • nava ·

      Ik herken uw heupklachten. Zelf heb ik ook een dijbeenbreuk gehad 1982, verbrijzeld, niet operabel, 3 maanden in tractie, lange revalidatie, 3 centimeter verkort, dus ophoging aan schoen, altijd gedaan en lang goed geweest, maar nu toch veel pijn, zelfde als u beschrijft. Eindelijk gaan ze een MR-scan doen, hoop op een oplossing. Ben nu in ziektewet, hoop toch om terug aan ‘t werk te kunnen, in zorgsector.

  8. marga 51 jaar ·

    Hoi vraagje ben vrouw van 51. Maakte van de week verkeerde beweging nu last van me zijkant van me rug kan me linkerbeen amper optillen doet erg zeer dan voel ik het in me rug. Wat kan het wezen?

    Beantwoorden
  9. Sandra ·

    Beste Paul, Sinds 2 weken heb ik lage rugpijn met een uitstraling naar m’n heupen. Het is altijd of in de ene heup of in de andere. Nu een dag last gehad van m’n linkerheup en ineens schiet de zeurende pijn over naar m’n rechterheup. De rugpijn is sinds een dag of 4 weg, ik had namelijk ook een blaasontsteking erbij die nu over is, maar de heuppijn blijft. Het voelt aan als een zeurende, beetje stekende pijn. Het rare vind ik dat het zo vaak van de ene naar de andere heup springt. Als het ‘overspringt’ is ook gelijk de pijn weg aan die betreffende kant en gaat ie in de andere heup zitten. Wat kan dit zijn? Groetjes, Sandra

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Sandra, Het komt relatief vaak voor dat men een pijnlijke heup automatisch gaat ontzien, waardoor de andere heup extra zwaar wordt belast. Zodoende kan heupdysplasie en/of bekkeninstabiliteit van heup naar heup ‘overspringen’. Ik ben GEEN arts, dus het zou ook best iets anders kunnen zijn, bijvoorbeeld Trochanter major pijnsyndroom of een vorm van ontstekingsreuma, heupartritis, heupartrose, zenuwbeknelling o.i.d. Ben je al bij je huisarts, fysiotherapeut of bekkentherapeut geweest met je heupklachten? Heel veel sterkte en beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  10. Marlies ·

    Hoi redactie! Ik hoopte bij jullie een artikel te vinden over het Syndroom van Ehlers-Danlos (EDS) c.q. ‘fibrodysplasia elastica generalisata congenita’, dit komt voor bij ruim 3.000 Nederlanders en het traject vanaf de diagnose is een doolhof. Er is geen specialist voor en op het internet moet je het vooral doen met forums en praktijkverhalen. Er is geen medicijn of genezing voor het aangedane bindweefsel, maar een opsomming van hulpmiddelen, homeopathische geneesmiddelen, tips en andere nuttige info op een plek zou veel mensen helpen. Ik hoop op een reactie en hopelijk een artikel om me verder in te lezen! Alvast bedankt!

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Marlies, Vooralsnog is er geen informatie op Salusi te vinden over het Syndroom van Ehlers-Danlos (EDS). Ik heb het op mijn to-do-lijst gezet en probeer er werk van te maken. Groeten, Paul

  11. marijke ·

    Hoi! Sinds ongeveer 6 weken heb ik last van m’n rechterheup en rechterbeen. Heb een jaar geleden een donornier gekregen. Ben dus ook al een jaar aan de prednison, ben die nu aan ‘t afbouwen. Ben sinds september aan ‘t sporten, heb naar mijn weten geen verkeerde beweging gemaakt of zo. Heb al 7x fysio gehad. Binnenkort foto laten maken in ‘t ziekenhuis. Iemand een idee waardoor de heupklachten worden veroorzaakt? Naar mijn idee, wordt de heuppijn steeds erger. Ik kan ‘s ochtends amper lopen van de pijn.

    Beantwoorden
  12. Petra ·

    Ik ben 44 en heb al jaren last van mijn heup en uitstraling zijkant bovenbeen. In principe kan ik prima bewegen, maar mijn heup wordt wel steeds stijver. Zitten en liggen is het vervelendst, met mijn heup aan de boven is erg vervelend. Zo krijg ik bij aanspannen van de heupspieren snel last van verkramping. Nu ben ik voor een jaar of twee geleden bij een orthopeed geweest en die heeft aangegeven dat mijn heupkop naar achter gedraaid staat in mijn heupkom. Dit is ook te herkennen aan de stand van mijn been. Deze staat altijd naar buiten. Kleermakerszit is voor mij juist heel prettig en recht op een stoel zitten is ellende. Als ik met mijn benen vooruit zit, draait mijn been naar buiten totdat mijn tenen de bank raken. De orthopeed heeft gezegd dat ik met de heupklachten moet leren leven en alles mag doen, maar met mate. Ik liep vroeger de vierdaagse van Nijmegen, maar dat is nu te veel van het goede. Door deze afwijking in mijn heup wordt er veel druk gelegd op mijn SI-gewricht en deze blokkeert uiteindelijk. Sinds anderhalf jaar loop ik regelmatig bij een manueel therapeut vanwege de pijn in de heupen. Deze deblokkeert mijn SI-gewricht waardoor de beurse klachten in mijn rug en de uitstralingen aan de buitenkant van mijn been verminderen. Dit gaat dan weer een tijdje goed. De stijve klachten rondom mijn heup en de spierpijn en pijn aan de banden blijven helaas. In verband met mijn astma kan ik geen ontstekingsremmende pijnstillers nemen en beperk mij alleen tot de paracetamol. Deze heb ik dan ook bijna dagelijks nodig om de heuppijn te verlichten. Soms heb ik ook het gevoel dat bij een plotselinge beweging de kop uit de kom wil schieten. Zou dit te maken kunnen hebben bij de enorme druk/belasting op de spieren en banden aan de buitenkant van mijn heup? De stand van mijn heup, de naar achter gedraaide heupkop, kom ik nergens tegen op internet. Ik ben erg benieuwd of er nog meer mensen zijn die deze aandoening hebben en hoe het hun vergaat.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Petra, Groeiafwijkingen en andersoortige standafwijkingen van de heup komen relatief vaak voor en behoren tot de plausibele oorzaken van heupdysplasie en bekkeninstabiliteit. ‘Hopelijk’ zijn er bezoekers c.q. ervaringsdeskundigen die hun bevindingen met je willen delen… Waar jouw heuppijn precies vandaan komt en hoe deze ontstaat en wordt veroorzaakt kan IK je in ieder geval niet vertellen, helaas. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

  13. S ·

    Hallo, voor mijn zwangerschap had ik al regelmatig last van mijn heup. Nu tijdens mijn zwangerschap kan ik soms bijna niet meer lopen… Ik heb veel last van steken aan de rechterkant van mijn heup en als ik plat lig in bed kan ik mezelf niet overeind duwen of niet meer omdraaien in bed zonder moeite en kraken… Ik denk zelf dat het vanuit mijn heupgewricht komt. Het is altijd dezelfde plek en als ik loop dan krijg ik ook steken op deze plek. Zou dit na de zwangerschap weer over gaan? M.v.g. S

    Beantwoorden
    • D. Gerrits ·

      Hallo S, Ik heb ook last gehad van hevige heupklachten tijdens mijn zwangerschap. Mijn gynaecoloog schreef me toen vitamine B voor en dit hielp! Hoop dat je hier nog wat aan hebt. M.v.g. D.G.

  14. MIranda ·

    Hallo, Ik heb sinds een paar maanden ernstige pijn bij rechter onderrug, trekt naar been en lies. Ook krachtverlies, kan niet lang lopen, staan en zitten, kan mijn been niet heffen en mijn knie niet optrekken. Een week in het ziekenhuis gelegen, neuroloog dacht aan hernia, maar op foto en scan niet te zien. Afgelopen week naar de orthopeed geweest, hij denkt aan een scheurtje in de psoas spier of in een pees die bij m’n rechterheup loopt. Hij wil 2 december een injectie in het kapsel van mijn heup geven, maar dit is denk ik alleen pijnstillend en ontstekingsremmend. Ik vroeg me nu ook af of zo`n scheurtje vast is te stellen en wat er aan te doen is… Heb zelfs al aan de morfine gezeten.

    Beantwoorden
    • Ali ·

      Ik ben 16 en heb sinds een maand stress en stijgende rugpijn (onderrug). Ik vroeg me af of dit erg is en of het wellicht vanzelf overgaat. Wie kan mij helpen?

  15. An ·

    Wat vervelend om te lezen allemaal. Hoop dat je kunt vinden wat nodig is om je heupklachten te verbeteren of liever nog te verhelpen natuurlijk. Wanneer ik elke keer weer begin met hardlopen, heb ik hetzelfde, vaak krijg ik al direct last van zeurende pijn bij mijn heupen. Bij normaal wandelen en lopen heb ik daar totaal geen last van. Ik heb geen artrose, geen B12-tekort, is allemaal getest en ook geen slijmbeursontsteking. Ik heb wel 2 zwangerschappen gehad en bij de laatste is ook mijn bekken aan 1 kant eraf gegleden. Ik denk dus zelf, maar ja, ik ben geen specialist dat het door de bekkeninstabiliteit en zwangerschappen komt. Maar bij welke specialist zou ik dan mij moeten laten behandelen? Fysio? Manueel? Eerst scan laten uitvoeren? Etc. Heeft iemand een gouden tip en indien mogelijk omgeving Rotterdam? Alvast hartelijk dank.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste An, Dit zou inderdaad best weleens een variatie op bekkeninstabiliteit c.q. heupinstabiliteit kunnen zijn. Dit gaat veelal gepaard met o.a. startpijn, gewrichtspijn, mobiliteitsverlies en instabiliteit van de gewrichten in het bekken. Enkele voorbeelden van klachtenpatronen zijn als volgt: Luxatieproblematiek van de heupgewrichten, namelijk:

      • A. Heupdysplasie (HD): een vormafwijking van de heup; de heupkom is te steil, waardoor de heupkop niet volmaakt in de kom ligt
      • B. Heupsubluxatie: de heupkop ligt deels binnen en deels buiten de heupkom (subluxerende heup oftewel ‘snapping hip’)
      • C. Heupluxatie: de heupkop bevindt zich volledig buiten de heupkom (‘dus uit de kom’)

      Maar (naast de uitgesloten artrose en slijmbeursontsteking) ook: algemeen hypermobiele heupgewrichten; afwijking of letsel van het labrum; heupkraakbeenletsel; problemen met het ‘ligamentum teres'; ziekte van het gewrichtskapsel of gewrichtsslijmvlies in de heup; symfysiolyse; of een loszittend stukje kraakbeen in het heupgewricht. Al met al lijkt bekkeninstabiliteit door een vorm van heupdysplasie me niet onwaarschijnlijk. Bekkeninstabiliteit treedt namelijk relatief vaak op tijdens de zwangerschap als gevolg van zwangerschapshormonen die het bekken rekbaarder maken. Bekkentherapie oftewel bekkenfysiotherapie zou inderdaad raadzaam kunnen zijn. Ik ben overigens GEEN arts… Voor uitsluitsel dien je logischerwijs je huisarts te raadplegen; wellicht kan deze je doorverwijzen naar een gespecialiseerd bekkentherapeut oftewel bekkenfysiotherapeuten. Heel veel sterkte & beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  16. Ben ·

    Ik ben nu 50+, maar doe aan hardlopen (marathons) sinds mijn 22e. Kreeg vorig jaar na 2 tot 3 km hardlopen een zeurende pijn rechtsonder in de rug. De pijn werd erger gedurende het hardlopen. Na de training kan/kon ik met veel moeite mijn rechterknie optrekken om een lange trainingsbroek aan te doen. Ook last van de rechter lies. Röntgenfoto’s laten maken – uitslag: beginstadium artrose aan rechterheup en SI-gewricht. Moet eigenlijk stoppen met “fanatiek” lange afstandshardlopen – doe ook nu ook veel rustiger aan. Loop alleen nog in het bos, op zandpaden. Ook regelmatig zwemmen i.p.v. hardlopen. Heeft iemand nog een “gouden tip” om toch nog enigszins te kunnen blijven rennen in de komende jaren of moet ik mij erbij neerleggen? En is er aan artrose verder niets meer te doen?

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Ben, Als je enkel last hebt van pijn zou je met je arts pijnstilling bespreekbaar kunnen maken. Of marathons haalbaar zijn in geval van artrose durf ik niet te zeggen, dat is denk ik sterk afhankelijk van de individuele situatie. Wellicht heb je wat aan de info in dit artikel over artrose… Groeten & sterkte, Paul

    • henk ·

      Hoi Ben, Na 28 jaar te hebben hardgelopen op redelijk niveau is ook bij mij artrose aan beide heupen geconstateerd (ben 53 jaar). Ik liep al twee jaar te sukkelen van de pijn, met name rechts. Zelfs ‘s nachts (lies en buitenkant heup). Na allerlei instanties, fysiotherapie, chiropraxie etc. Door mijn huisarts doorverwezen voor röntgenfoto’s waaruit de artrose bleek. In overleg met de chirurg de rechter heup 4 weken geleden vervangen; de linker heup is voorlopig niet nodig. De pijn van voor die tijd is weg, nu alleen spieren aansterken (zit al op de hometrainer). In de toekomst probeer ik toch wel weer een beetje te hardlopen c.q. joggen, ‘t is maar net hoe je lichaam het aangeeft, aldus de chirurg. Vr. gr. Henk

  17. Ank ·

    Ik heb een maand geleden een verkeerde beweging gemaakt met mijn heup, waardoor het lijkt alsof er iets tussen is geschoten. Ik ging kapot van de pijn, en vooral uit een stoel komen, en erin gaan zitten is ondraaglijk. Na een paar dagen gaat de ergste pijn weg… totdat ik dit dus tot 3 keer heb meegemaakt. Alsof het er in schiet. Het is echt de bovenkant van mijn heup, van voren naar achteren. En nu heb ik dus constante pijn. Als ik bijvoorbeeld in de auto stap, moet ik mijn been er eerst in tillen. Ik ben 51 jaar. Wie heeft ook zoiets meegemaakt, en wat kan het zijn?

    Beantwoorden
    • Sarah Vandenberghe ·

      Hallo, Ik heb sinds enkele dagen pijn aan mijn linker heup. De eerste dagen ging het stroef, onder andere nadat ik uit bed kwam of lange tijd neerzat. Maar sinds gisteren is het een ramp om in of uit mijn auto te geraken; dan moet ik, net als jij, mijn linkerbeen vastpakken, en zo in de auto zetten, want anders is het heel pijnlijk. Ik heb nu een afspraak gemaakt met de osteopaat, hopelijk brengt die soelaas. Succes!

  18. mar ·

    Hoi hoi, Ik al wederom weer een tijdje last van me heup, de pijn straalt uit via mijn lies naar mijn knie. Nu ook erge last van mijn rug. ‘s Ochtends als ik uit bed kom, kan ik haast niet lopen, maar na verloop van tijd gaat het beter. Vorig jaar uitval gehad van mijn beide benen, toen kon de huisarts niets extreems opmerken. Diclofenac gekregen alles ging weer goed. Tot een paar weken geleden. Vandaag weer bij de huisarts geweest en nu volgens haar scheve bekken… Maar dat zou dan vorig jaar toch ook al het geval geweest zijn? Wat te doen nu!?

    Beantwoorden
    • henny sterk ·

      Zou het een uitkomst kunnen bieden om naar een orthopeed te gaan, ie gespecialiseerd is in heupen?! Ik heb (binnen een tijdsbestek van 3 jaar) mijn eigen heupen moeten laten vervangen door kunstheupen. Hetzelfde met beide knieën! Nu heb ik geen enkels meer en kom sinds kort alleen nog bij een ‘pijnarts’,in het Elizabethziekenhuis te Tilburg. Ik kan je vertellen dat deze arts mij geweldig volgt en ik kan altijd bellen en/of mailen als het niet goed gaat vanwege de pijn. In het AMC en ook in Nijmegen zijn er gespecialiseerde artsen, alleen voor heupen, knieën, enkels etc.

  19. f van koppen ·

    Beste redactie, ik zie mijn vraag er nog niet tussen staan… Ben 1,5 jaar geleden bevallen en tijdens mijn zwangerschap is vrijwel direct pijn in mijn heupen ontstaan. Op het laatst moest ik de hele nacht door draaien om de kanten af te wisselen. Zo’n lange tijd later voel ik het nog steeds in bed en als ik mijn benen over elkaar sla. Kom ik hier ooit van af en kan ik iets doen om mijn heupen te helpen? Bedankt voor de reactie.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste F, Dit zou weleens bekkeninstabiliteit kunnen zijn; althans, dat treedt relatief vaak op na zwangerschap en bevalling. Momenteel staat er geen artikel over instabiel bekken online, maar ik zal proberen er z.s.m. een artikel aan te wijden. Google eens op deze indicatie en neem indien nodig contact op met je huisarts of fysiotherapeut. Sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

  20. Nadoria ·

    Hallo allemaal, Ik heb al meerdere jaren last van mijn linkerheup, het voelt ook alsof ik meer op m’n linkerheup leun dan op m’n rechterheup bij ‘t lopen etc. Als ik lange afstanden loop heb ik ook last van mijn linkerheup, sinds kort ook van mijn rechterheup. Zou ik hiervoor naar de huisarts moeten, of is dat overdreven? Groetjes, Nadoria

    Beantwoorden
    • Lieve Schouteden ·

      Beste Nadoria, Ik heb in juli 2005 een motorongeval gehad. Niets aan de hand, totdat ik einde van het jaar klachten in mijn bovenbeen had. Het zou de heup zijn. Ik laat me scannen/RX en mijn heup is in zeer goede staat. In de loop van 2006 begint mijn bovenbeen extreme pijnen te vertonen. Kan er bijna niet meer op lopen. Mijn been gaat krom staan, mijn heup kantelt naar voor, mijn rug kromt zich naar binnen, met alle gevolgen van dien. Geen dokter die de MOEITE doet om iets te ondernemen. uiteindelijk doe ik het zelf en ga via via (vrienden kinesiste) naar een kinesitherapeut die shockwave therapie doet op mijn pijnlijke bovenbeen. Wat een verademing, ik kon terug beter lopen, ik kon terug van een stoel opstaan. Ik had met al voorgenomen dat ik nog een half jaartje het zonder rolstoel zou doen. Oké, dat was echt niet voldoende, ik ging naar kine, hielp niet, ging voor steunzolen (2,5 jaar gedragen) hielp niet. Ik liep krom en krommer, als een kreupele? Ging naar Leuven, Dr. Peers zei me “maar mevrouw, dat ziet niet goed uit voor u.” Ik wist het. Hij stelde voor manuele therapie voor mijn been, en ja dat was de oplossing, maar ik liep nog steeds en erger dan een kreupele. Godzijdank zei mijn vriendin , ga naar M. Schepers, kinesiste (200 meter van mijn deur weg) die kan je misschien beter doen lopen. En ja, zij was mijn redding. Nu loop ik beter en kan het iedereen maar aanraden, zoek iemand die je doet beter stappen. De enige redding. We lopen ons helemaal van giet. Mijn spieren binnen de heupen liggen volledig lam, d.w.z. ik kan met geen middel mijn benen nog over elkaar leggen. Dat doet vreselijk pijn, ongeacht ik al die jaren al kine volg, maar niets helpt. Ze weten niet wat te doen, of ze zoeken niet (goed). Ik kan je alleen maar aanraden, probeer je houding terug te krijgen. Ze zouden me over 6 jaar terug al een nieuwe heup zetten. Die heupspecialisten gaat het er vaak alleen om de kassa kassa. Ze bekijken de knook, en ben er zelfs van overtuigd dat ze de RX/foto maken die zeker kan dienen om een nieuwe heup te laten plaatsen. Zwijg me stil van dat wereldje. Ik heb er genoeg van. Probeer gewoon een kinesitherapeut(e) te vinden die je recht doet lopen. Het kan, succes! Lieve

  21. Wendy ·

    Sinds een aantal maanden heb ik last van m’n linkerheup. Het begon ermee dat ik niet meer op kan liggen maar inmiddels is het zo dat lang zitten niet prettig is evenals lang lopen. Daarnaast is er in mijn beide knieën behoorlijk wat slijtage aanwezig en is links al eens mijn knieschijfpees verzet. Mijn linkerknie is dus ook mijn slechtste en voor de pijn daarin gebruik ik dagelijks een TENS. Zouden de heupklachten samen kunnen hangen met m’n knieproblemen? Ik ben dit jaar ook 9 weken zwanger geweest (18 juni geëindigd in een miskraam), zouden die hormonen misschien invloed hebben? De pijn in m’n heup trekt overigens door naar m’n lies, en ook naar de bovenkant van m’n knieschijf aan de binnenkant.

    Beantwoorden
  22. de vries ·

    ik heb als ik loop, dat het zomaar ineens in mijn lies schiet, het voelt alsof er een pees even klem zit… erg pijnlijk. Tevens heb ik al jaren met tijd en wijlen pijn in beide heupgewrichten. Soms maanden geen last en pijn, waarna het ineens weer begint. Van de week weer tijdens een lange wandeling, zeurende pijn , midden in mijn heupgewricht. Elke stap die ik dan zet is erg pijnlijk. Tijdens rust neemt de pijn weer af En als ik zit kan ik niet mijn benen over elkaar doen. Dat is echt te pijnlijk dan. Soms kan het dagen of weken aanhouden en liggen op je zij in bed is dan ook niet prettig Vorig jaar zijn er foto’s gemaakt van mijn heupen, maar daar waren geen significante afwijkingen op te zien. Ik ben 44 jaar en heb de klachten al jaren. Het gekke is, dat als ik de anticonceptiepil slik de pijnklachten veel minder zijn, zodra ik stop heb ik echt dagelijks pijn en zijn lange stukken lopen niet meer te doen. wat kan dit toch zijn, want het belemmerd me aan alle kanten!?

    Beantwoorden
  23. Angela ·

    Ik heb 6 maanden geleden een poging gedaan om te gaan hardlopen. Na een aantal keer opbouwen had ik ineens last van mijn rechterheup. Ik dacht dat het kwam omdat ik liep op harde ondergrond en misschien schoenen aan had met te weinig demping. Uiteindelijk paar keer geprobeerd maar de pijn bleef aanhouden. Ook met gewoon normaal lopen op het werk en zo deed het erg zeer. Het straalt verder niet uit, het zit echt in mijn heup. Slapen was soms moeilijk. Na 5 weken rust weer een keer geprobeerd te hardlopen en toen ging het wel weer. Nu sinds 2 weken ben ik begonnen met voetballen. We hebben nu 4 trainingen in een week gehad en ik heb een hoop spierpijn gehad en ik was blij dat ik geen last van mijn heup had. Tot afgelopen donderdag. We speelden op een erg nat veld door de vele regenval en het was erg zwaar. Toen ik aan het trainen was voelde ik pijn in mijn heup opkomen, dezelfde pijn als toen met hardlopen. Ik heb nog een training gehad daarna en onder het trainen valt het op zich mee met de pijn zolang ik blijf bewegen. Maar zodra ik stop voel ik het weer opspelen. Nu heb ik heel de nacht niet geslapen omdat ik me geen houding kon geven door de druk en de pijn op mijn heup. Ook met gewoon lopen voel ik wat pijn in mijn heup. Wat zou dit kunnen zijn? Is dit misschien gewoon een soort spierpijn? Gezien ik nooit echt groepssport zo intensief heb gedaan?

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Dit klinkt zeker niet als spierpijn, maar veeleer als instabiliteit van het heupgewricht en irritatie/ontsteking van de weke delen dientengevolge. Dit kan te maken hebben met een slecht aansluitende heupkom, maar bijvoorbeeld ook met een ontoereikende looptechniek. Ik zou je huisarts of fysiotherapeut er eens naar laten kijken.

  24. wim ·

    Ik, 45 jaar, loop nu bijna 3/4 jaar met heup/been/liespijn. Traject tot nu toe is: – foto’s gemaakt, conclusie artrose, vervolg fysio – fysio hielp niet, werd alleen erger, conclusie slijmbeurs – huisarts twee keer spuit gezet, hielp gedeeltelijk, maar komt terug. Vervolgens orthopeed bezocht. Deze merkte op bij de foto’s dat de overgang van de kop, naar het been, dikker is dan gebruikelijk. Dit is een lichamelijke variatie, die nog maar sinds enkele jaren bekend is. Orthopeed geeft aan dat hij vermoedt dat het slijmbeurs is, maar dat het ook nog een scheurtje, infectie van het gewricht, spier of wat dan ook kan zijn. Binnenkort MRI om meer zekerheid te hebben en daarna met gespecialiseerde orthopeed een vervolgafspraak. Ik hoop dat ze een oplossing vinden, want dit is niet leuk, ook niet voor mijn kids. Lopen, fietsen, zwemmen, alles doet pijn op een manier dat ik het idee heb dat mijn lichaam aan geeft rustiger aan te doen. Maar dat doe ik al. Zelf languit op de bank/in bed liggen doet pijn.

    Beantwoorden
  25. Michelle ·

    Hi, ik ben zelf 17 jaar oud en heb ook al bijna een half jaar last van mijn heup. De pijn schiet er vaak in als ik aan het lopen ben of als ik mij omdraai in bed. Het zijn een soort steken maar als ik mijn hand tegen mijn heup aanduw en in tegengestelde richting leun dan is de pijn wel redelijk te verhelpen. Heeft iemand anders hier ook last van of heeft er iemand tips om dit te verhelpen? Alvast bedankt!

    Beantwoorden
    • robin ·

      Hey, Ik ben 15 en heb dat ook, maar heb je dat dan ook als je in bed ligt en je draait dat je je moeilijk kan bewegen (met een soort steek in de heup)?

    • cor hoogeboom ·

      Ja, ga naar de dokter; ik heb zelf ook een bursitis van de heupslijmbeurs.

  26. Karin ·

    Hallo, ik heb al ruim 5 jaar last van mijn rechter heup. Vooral (lang) zitten is een probleem. 4 jaar geleden is er een CT-scan gemaakt. De arts zag een hele kleine uitstulping aan het bot en gaf aan dat hij me kon opereren, maar dat hij niet zeker wist of die uitstulping de oorzaak was. Maar ik had zoveel pijn en kon ‘s avonds niet meer zitten (moest plat) dat het mij de enige optie leek. Dus de operatie werd ingepland. Een zware operatie waarbij ze de heup uit de kom moesten trekken. Een week voor de operatie kwam ik met mijn dochter bij een manueel therapeut ivm een verdraaid bekken. Op mijn vraag wat het gevolg zou zijn als ze daarmee door zou lopen kreeg ik mijn klachten te horen: lage rug-, heup- en liespijn! Ik heb toen de operatie afgezegd en de manueel therapeut heeft mij behandeld met dry needling. Hielp redelijk. Een stuk minder pijn en ik kon ‘s avonds weer gewoon blijven zitten op de bank! Enkele maanden later werden de klachten weer erger. Toen behandeld met triggerpoint therapie. Ook dit hielp redelijk goed. Ik heb het daarna zelf aardig goed onder controle kunnen houden d.m.v. massage met een bal. Echter sinds een maand of 2 heb ik er weer erg veel dat van (heb helaas zittend werk). Misschien van belang: loop graag hard, maar de laatste jaren minimaal door allerlei blessures (la hielspoor).
    Tijdens mijn laatste zwangerschap (17 jaar geleden) last gehad van bekkeninstabiliteit. Is nooit behandeld. Ik ben 45 jaar. Ik ben met de klachten destijds overal geweest. Huisarts, fysiotherapie, manuele therapie, sportarts, chiropractor, osteopaat, orthopedisch centrum oost Nederland… Waar zou ik nog heen kunnen?

    Beantwoorden
    • Jojoba ·

      Probeer eens acupunctuur, dat zet het lichaam weer recht (na lange tijd).

  27. Alja ·

    Op 13-06-2013 heb ik een auto ongeluk gehad waarbij ik uiteindelijk na over de kop te zijn gegaan met me auto op de zijkant tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. En op 05-12-2013 ben ik (als passagier) met meerdere inzittenden van achteren aangereden en kwamen we in de vangrail terecht. Nu ben ik inmiddels al een hele tijd bezig met Fysio behandelingen en zijn wordt ik al een tijd behandeld d.m.v. dry needling. Maar helaas wil dit tot nog toe niet helpen en val ik nog altijd iedere avond met pijn in slaap en sta daar ook weer mee op. Er zijn al foto’s gemaakt van de ruggenwervel en bekken / heupen. Hier is (helaas) niets uitgekomen.
    De ergste pijn zit in de ruggenwervel en heupen/bekken wat doortrekt tot ver in me onderbeen. Hoor het graag als er iemand tips of raad heeft hoe hier mee om te gaan of pijn vrij te kunnen worden?

    Beantwoorden
  28. miriam ·

    Hallo, sinds en maand heb ik last van mijn rechter heup, alsof hij niet goed zit. Als ik de trap op loop doet het op een rare manier pijn. En voel ik inwendig mijn heup scheuren/klikken. Ik ben nog maar 35. Ik ben niet gevallen en buiten het traplopen heb ik nergens last van. Alleen na het traplopen een beetje. Wat kan het zijn?

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Het zou van alles kunnen zijn, maar de heupklachten die je beschrijft doen denken aan een ‘snapping hip’, al dan niet door iliopsoas bursitis (iliopsoas syndroom). Maar ook heupdysplasie kan gepaard gaan met een knappend of knerpend geluid. Aangezien de heuppijn al een maand aanhoudt, lijkt het me niet onverstandig om je huisarts of fysiotherapeut er eens naar te laten kijken. Groeten & sterkte, Paul

  29. Conny ·

    Kan het zijn dat pijn onder de voeten voortkomt uit instabiele bekken/heupen, zeer zwakke bekkenbodem en de daarbij horende pijnklachten in de lage onderrug en spierzwakte in de benen? Een van beide voeten is zelfs vaak pijnlijk koud.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Ja, dat kan zeker. Pijn zorgt ervoor dat je met niet-pijnlijke delen gaat compenseren en een ‘verkeerde’ houding aanneemt. Dat iets kan, wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk sprake van is. Dat zal echt door een arts moeten worden geconstateerd of uitgesloten. Beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  30. Christel ·

    Beste Paul, Van de week tilde ik een kind uit de zee en zette het op mijn rechterheup. Nu verga ik van de pijn. De pijn zit boven (rechts bovenaan) het heupbot. Deze kant van mijn heup is een zwakke plek. Vroeger veegde ik vaak de vloer aan. Als ik die beweging nu maak (ook bijv met stofzuigen) heb ik snel weer last, dus vermijd ik dat zoveel mogelijk. Kan het zijn dat ik mijn heupspier of heuppees heb geblesseerd? Of zelfs gescheurd? En zo ja, wat moet ik doen? Hartelijk dank voor je reactie, Christel

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Christel, Het zou inderdaad een vorm van letsel kunnen zijn die bij jouw heuppijn veroorzaakt, maar het zou evengoed irritatie of een vorm van ontsteking kunnen zijn, bijvoorbeeld door overbelasting, een verkeerde houding, stelselmatig verkeerd bewegen etc. Pijn in de heup kan doorgaans niet 1-2-3 aan een onderliggend probleem worden gelinkt, zelfs niet als ‘ie zich voordoet bij een specifieke beweging. Daar is echt onderzoek ter plekke voor nodig, bijvoorbeeld door een huisarts of fysiotherapeut. Ik denk dan ook dat medische hulp zoeken een goede eerste stap zou zijn. In ieder geval heel veel sterkte met je heupklachten! Groeten, Paul

  31. Chris ·

    Beste allemaal, Ik heb sinds enkele maanden een volledige heupprothese en heb hier vooral zittend erg veel last. Nu mocht het zo zijn dat ik zittend werk heb en daardoor erg veel last heb bij lange momenten van zitten. Ik overweeg om een bureaustoel op maat te bestellen. In mijn omgeving zijn er enkele mensen met een stoel van EMTEK Ergonomics, toch hoor ik graag van jullie of jullie ervaring hebben met een bureaustoel op maat.

    Beantwoorden
  32. Anne ·

    Beste Paul, Ik heb al heel lang last van mijn heupen (ben nu 44 jaar), dan weer hier dan weer daar. Ik kan er wel mee leven. Lange stukken lopen lukt niet, maar 2 km is ook wel goed genoeg voor mij. Soms is het hele gebied stijf, dan loop ik ook niet zo elegant, soms de aanhechting op de kam ontstoken. Er zijn foto’s van gemaakt twee jaar terug. Het zag er toen goed uit, maar ik had een heel lichte vorm van HD. De kom was net niet helemaal gesloten zoals die had moeten zijn. Daardoor dus misschien een iets instabiele omgeving rondom de heupen. Soms links soms rechts last, soms allebei. Het komt, het gaat, het is nooit helemaal weg. Nu rijd ik ook al heel mijn leven (professioneel)paard. En tijdens het rijden kan het soms ‘verkeerd’ zitten. Dan moet ik even een bepaalde beweging maken en dan “zit ie weer goed”. Alleen de laatste tijd gebeurt ‘t mij steeds vaker dat het heel veel pijn doet. Héél veel. Ik móet stoppen, stilstaan, en ik trek dan wit weg, dat voel ik wel. En soms moet ik van het paard af om het weer ‘goed’ te krijgen. Ik merk dat ik behoudend ga rijden en zelfs een beetje bang wordt voor wanneer het komen gaat. Het is alsof het diep in de heup zit, en niet de banden om de heup heen, en bij het “goed” schieten van de heup (wat dus steeds meer pijn doet) hoor je een klik. Wat is het en wat kan ik er aan doen? ik ben een beetje bang voor het feit dat ik straks mijn vak niet meer kan uitoefenen. Bij voorbaat dank voor het beantwoorden.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Anne, Wat het precies is? Ik denk eigenlijk dat de heupkop deels uit de heupkom schiet doordat het heupgewricht niet goed aansluit en overdekt is; althans, dit fenomeen doet zich erg vaak voor bij een heupdysplasie (HD) zoals je die beschrijft. Het uit de kom geraken van de heup wordt ook wel heupluxatie of -subluxatie genoemd; het betreft dus een aandoening waarbij de heupkop van het bovenbeen uit de heupkom schiet. Of eigenlijk doet het één zich niet per se voor tezamen met het ander; ze behoren veeleer tot dezelfde onderliggende heupproblematiek… Even voor de beeldvorming: er worden 3 zwaartegraden gehanteerd voor luxatieproblematiek van de heupgewrichten, namelijk:

      • Heupdysplasie: de heupkom is te steil, waardoor de heupkop niet volmaakt in de kom ligt
      • Heupsubluxatie: de heupkop ligt deels binnen en deels buiten de heupkom
      • Heupluxatie: de heupkop bevindt zich volledig buiten de heupkom

      Een dysplasie leidt dus vaak tot een subluxatie of volledige luxatie. Het klikken dat je hoort is in dat geval letterlijk het in en uit elkaar schieten van het heupgewricht, wat in feite een subluxatie van de heup betreft. Deze instabiele wrijving zorgt er waarschijnlijk ook voor dat de aanhechtingen geïrriteerd of ontstoken raken. Op den duur kan hierdoor ook heupartrose optreden. In principe is er niet veel wat je kunt doen tegen heupluxaties. Je spieren moeten naar alle waarschijnlijkheid flink compenseren qua spierkracht voor de gebrekkige bol-kom-constructie en naarmate je ouder wordt, worden je spieren slapper, waardoor je heupen zwakker en instabieler worden. Zodoende worden bestaande luxatieproblemen gewoonlijk alsmaar erger naarmate de tijd verstrijkt. Zoals je al aangeeft, ga je door toedoen van je angst ook nog eens je houding aanpassen, wat doorgaans niet bepaald ten goede komt aan het ‘in de kom houden’ van je heupgewricht. Al met al is heupdysplasie bij volwassenen (die diegenen die niet meer in de groei zijn, waardoor er dus geen sprake kan zijn van een nog altidj voortschrijdende groeistoornis: evolutieve heupdysplasie oftewel dysplastische heupontwikkeling) uitsluitend te behandelen met een heupdysplasie-operatie. Er zijn verscheidene operaties mogelijk ter correctie van heupdysplasie, waaronder Peri-Acetabulaire Osteotomie (PAO), pandakplastiek, (Triple) Inter-Trochantere Osteotomie (ITO/TITO) en een heupprothese. Ze dienen allemaal ter verbetering van de heupkop-overdekking; naarmate de kop van de heup beter wordt overdekt, neemt namelijk de druk per vierkante centimeter heupkraakbeen af, waardoor pijn en mobiliteitsverlies worden teruggedrongen. Ik denk echter dat geen van deze operaties het amazonebestaan ten goede zullen komen… dus het spijt me als ik je hiermee teleurstel. Ik ben overigens GEEN arts; dit is enkel mijn persoonlijke, onprofessionele opvatting. Voor uitsluitsel dien je sowieso je huisarts te raadplegen. Heel veel sterkte & beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  33. Ria ·

    heb nu sinds enkele weken lage rugpijn, voor mijn gevoel is mijn heup het probleem. Ik voel vooral de pijn bij de aanhechting waar je bovenbeen overgaat aan het bekken (de romp) zeg maar. Het ging iets beter ben veel blijven bewegen maar nu afgelopen nacht, ik ging gewoon naar het toilet geen vreemde bewegingen voelde ik de pijn toenemen in mijn rechter heup en nu is het echt heel vervelend. Continue pijn bij lopen, zitten, gewoon bij elke beweging. Heeft iemand een idee in welke richting ik moet denken bij deze klachten. Ik lees hier veel, ook over HD en slijmbeursontsteking. Geen zaken waar je vrolijk van wordt natuurlijk.

    Beantwoorden
  34. Marie ·

    Hallo, Ik ben een jaar geleden op mijn rechter bovenbeen/heup gevallen met skaten. Op het moment dat ik viel had ik enorme pijn, maar die nam daarna wel weer af. Vooral aan de zijkant van mijn bovenbeen, ik had zelf het idee dat mijn dijbeenspier een klap had gehad. Ik heb nog een tijdje mank gelopen, maar ik kon alles nog bewegen en na een aantal dagen ging het wel weer (althans dat leek zo). Ik ben in die tijd ook geopereerd aan mijn galblaas, dus moest toen sowieso even rustig aan doen. Maar sinds ik weer aan het sporten ben (nu zeker al een half jaar) wordt de pijn iedere keer erger. Deze neemt na een dag rust weer af, helemaal weg gaat het naar mijn idee niet. De pijn zit in mijn zij, heup en (soms) onderrug. Ik heb er destijds niet specifiek naar laten kijken omdat het in eerste instantie mee leek te vallen. Maar ook buiten het sporten, als ik lang moet lopen of staan, neemt de pijn weer toe. Omdat ik vorig jaar geopereerd ben werd eerst gedacht dat de pijn in mijn zij nog daarvan was. Inmiddels loop ik ook bij de internist om onderzoek te doen naar o.a. mijn darmen. Maar ik twijfel soms of deze pijn daarmee samenhangt. Wellicht heb ik toch iets beschadigd met die val? Maar als dit in mijn heup zit waarom doet mijn hele rechter zijkant dan pijn? Ik wil ook niet constant maar voor van die vage klachten naar de huisarts gaan. Helemaal omdat je iedere keer weer weg wordt gestuurd met zo’n “huis-tuin-en-keuken-verklaring” (zoals ik dat noem). Maar als er een spierscheurtje, breuk o.i.d. is ontstaan dan zou ik niet alles soepel moeten kunnen bewegen toch?

    Beantwoorden
  35. deesje ·

    Hallo, Ik heb sinds dat ik vorig jaar in het ziekenhuis heb gelegen vaak last van mijn heupen… ik ben al vanaf kleins af aan bekend met heup klachten en ben daarvoor naar een speciale arts geweest… maar sinds vorig jaar heb ik al meer last… heb verschillende soorten onderzoeken gehad, maar er kwam niets uit… De orthopeed dacht dat ik een geïrriteerde slijmbeurs had… maar sinds een paar weken heb ik al meer last… kan niet lang staan of lopen want dan heb ik al last… ik heb ook vaak last van mijn voeten en kramp in m’n rechter kuit…. Heeft iemand tips of weet iemand wat ik hiermee moet? Ik ben nog maar 16 jaar en weet het even niet meer…

    Beantwoorden
  36. Loubna ·

    Beste Paul, Ook ik wil even mijn klachten beschrijven in de hoop dat je op afstand er iets over kan zeggen. Ik heb al geruime tijd last van mijn zij ter hoogte van mijn heup. Ik kan het ook precies lokaliseren in het midden van mijn heup als ik 3 punten verbind met elkaar (zij, voor en achterkant) het zit namelijk zo diep binnenin. Ik heb het vroeger grappig gevonden dat het knakt als ik mijn been in ligstand optil en neerleg. Het is dus ook die kant. Beschrijving pijn: een zeurende vreselijke allesbepalende pijn die alleen met flinke pijnstilling afneemt. Ik ben vastende, dus de afgelopen 3 dagen heb ik liggen rollen over de vloer omdat ik mijn vasten niet wilde verbreken. Maar ook een pijnstiller helpt soms niet. Het gekke is dat na eten de pijn ook afnam. De pijn komt en gaat en is er wel een uur of anderhalf op zijn hevigst. Dan heb ik ernstige drang om mijn benen te bewegen als een worm op bed en draaien of druk leggen op die plek, uiteraard helpt niets. Ik ben bekend met PDS-klachten (ooit een huisarts gesteld) maar ik weet vrijwel zeker dat dit het niet is want ik heb niets geks gegeten of gedaan. Het vasten ben ik ook gewend te doen en ook zonder vasten is de pijn extreem. Ik heb geen idee hoe ik er achter kan komen wat het is. De huisarts zal het vast kort bekijken en aangeven dat het wellicht PDS is of het vasten en het dus mijn darmen zijn, maar mijn gevoel zegt dat dat niet klopt. Heb vrijwel wekelijks en dan dagen achtereen ook vreselijke zeurende pijn dat doortrekt naar mijn voet vanaf mijn bovenbeen buitenlangs en dan achterlangs of zijlangs ook naar echt achterkant van mijn voet. Ik schreef het steeds toe aan mijn darmen, maar ik heb verder geen PDS-klachten gehad sinds die 1e keer dat ik na bedorven jus bij een huisartsenpost terecht kwam en die deze diagnose stelde. Ffffff erg veel en wellicht ook te onduidelijk, maar ik hoop echt dat je me tips kan geven wat ik kan benoemen naar de huisarts met wie ik vrijdag een afspraak heb. Ik hoor al zo vaak dat er niets aan de hand is, waardoor dat ik stopte met naar huisartsen gaan, terwijl ik er dagelijks last van heb en nu tot het erge aan toe! Ik begrijp dat er mensen veel ergere klachten hebben maar zolang ik die niet gevoeld heb voelt dit voor mij als erg.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Loubna, Het nare van de term PDS vind ik dat het een vage sticker is die je wordt opgeplakt bij gebrek aan een betere verklaring voor je klachtenpatroon, terwijl die verklaring er 9 van de 10 keer wel degelijk is. Ik “heb” ook PDS volgens de artsen, maar geloof er niet zo in. Bij mij is het waarschijnlijk de nasleep van een hevige bacteriële bloedinfectie… Van vele anderen met PDS hoor ik dat ze er uiteindelijk achter zijn gekomen dat het toch een voedselallergie, -intolerantie of -malabsorptie bleek te zijn. Of een chronische darminfectie, galstenen, nierstenen, nier(bekken)ontsteking, buikvliesontsteking of probleem met baarmoeder, eierstokken of eileiders. Vaak komt men er bij toeval achter en soms zelfs pas jaren na de diagnose PDS. Ik ben geen arts, dus ik durf niet te zeggen wat er precies met je mankeert, maar mij doet je pijn enorm denken aan koliekaanvallen zoals die voorkomen bij vastzittende en ontstekende galstenen of nierstenen. Is er al eens onderzoek gedaan naar je galblaas? Of desnoods je alvleesklier? Persoonlijk zou ik in jouw situatie iedere strohalm aangrijpen… Het vreemde is natuurlijk wel dat de pijn zich bij jou veel lager voordoet, waardoor je toch eerder zou denken aan problemen met de darmen, maar de pijnvorm vind ik daar nier per se bij passen. Ook raar dat de pijn doortrekt naar je been en voet; dat vind ik ook niet echt passen bij darmproblematiek. Ik blijf het overigens zeggen: ik ben GEEN arts, dus ik deel enkel mijn persoonlijke, onprofessionele opvattingen… Mij zou het niets verbazen als er galstenen vastzitten in de galwegen tussen galblaas en darmen, maar dat is een wilde gok. Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

    • Loubna ·

      Dag Paul, Een update: ik ben bij de huisarts geweest en heb alles benoemd behalve de PDS… die vage term ben ik zat en als het er echt was, dan zouden de klachten veel helderder zijn. Na je reactie bedacht ik me dat ik eigenlijk meer allergische reacties lijk te hebben op bepaalde producten zoals avocado en witte chocolade… En in de mond een vreselijke reactie op rucola-sla; dan raakt ‘t slijmvlies in mijn mond kapot van binnen en de lippen worden vreselijk gebocheld en pijnlijk alsof ik te pakken ben genomen door een zwerm bijen. Denk dat m’n darmen ook reageren op bepaalde zaken waar ik niet op kan letten omdat t vast overal in zit. Afijn, terug naar de heup. Na wat simpele onderzoekjes zoals lopen, op de tenen staan en de grond raken met vingers, lijkt het een zenuwbeknelling. De pijn is na die vreselijke twee weken volledig gaan liggen om weer over ‘n week of twee de kop op te steken. Mensendieck word ik naar doorverwezen en als zij vastlopen toch foto’s laten maken. De huisarts heeft me toch beter geholpen dan ik verwachtte, ze nam me serieus. Ik blijf de site volgen voor tips en trucs, mochten anderen helaas dezelfde klachten hebben. Groeten, Loubna

  37. Robin ·

    Ik lag voor het laatst in bed en draaide me om… toen kreeg ik een soort steek in me heup/been en kon hem eerst niet zo goed in beweging krijgen door een stekerig gevoel. Dus ging ik me been voorzichtig buigen, even rusten en toen was het weg. En 2 dagen later lag ik op de bank en gebeurde hetzelfde. Weet iemand wat er aan de hand is? Verrekt misschien? Of zou ik naar de dokter moeten? P.S. Ik ben nog wel een tiener…

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Robin, Dit zou te maken kunnen hebben met zwakke heupspieren en/of bindweefselsystemen (fascia). Een dergelijke zwakke plek in je bewegingsapparaat en biomechanische keten uit zich meestal in gebrekkige neuromusculaire controle, verminderde stabiliteit en ontoereikende spierkracht, evenals vermijdingsgedrag met als resultaat een slecht functionerend bewegingsapparaat. Zwakke heupen kunnen echter ook elders in het lichaam worden weerspiegeld; zo veroorzaken ze soms (indirect) rugklachten en/of knieklachten. Als je ligt, kan een zwakke heup als het ware een klein stukje uit de kom schieten (heupdysplasie). In normale/gezonde omstandigheden oefent de heupkop namelijk druk uit op de heupkom, maar doordat een heup met zwakke spieren en aanhechtingen de boel niet goed op zijn plek houdt, is het allemaal een beetje wiebelig. Dit hoeft overigens niet per se te betekenen dat je heupen zwak zijn; het kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de vorm van je heupbeenderen. Zo kan iemand van nature een afwijkende vorm heupkop hebben; normaliter is de kop van de heup bol, maar als deze wat langgerekt en afgeplat is, ontstaan sneller dit soort heupklachten. Ik ben overigens GEEN medicus, dus je heupprobleem zou ook best een hele andere oorzaak kunnen hebben. Voor uitsluitsel dien je inderdaad je huisarts te raadplegen. Sterkte & groeten, Paul

  38. Geert Deceuninck ·

    Op 6 mei 2013 werd bij mij een heupprothese ingeplant. Sindsdien geen dag zonder pijn geweest. Ik heb verschillende specialisten geraadpleegd. Ondertussen in februari 2014 geopereerd van een liesbreuk (gevolg van de heupoperatie?), maar dat bracht ook geen soelaas. In mei 2014 twee epidurale injecties gekregen met telkens slechts enkele dagen zonder pijn als gevolg. Verleden week nieuwe foto’s en echo waaruit blijkt dat er vocht zit in de bursa/slijmbeurs bij de heup. Er wordt telkens gezocht naar mogelijke oorzaken extern aan de prothese. Ik krijg stilaan de indruk dat bij mij een verkeerde prothese is geplaatst. Eén dokter opperde die mogelijkheid. Een sportprothese (resurfacing) mag enkel geplaatst worden bij een perfecte botstructuur. Gezien artrose de oorzaak is van de ingreep, denk ik dat mijn botstructuur niet ideaal is. Die laatste dokter heeft mij gezegd dat de prothese er op middellange termijn weer uit zal moeten. Ondertussen worden allerlei lapmiddelen uitgeprobeerd, maar ondertussen ben ik al anderhalf jaar met ziekteverlof met alle (financiële) gevolgen van dien. Ook persoonlijke gevolgen want ik kan niet meer behoorlijk functioneren, ook thuis niet bij de dagdagelijkse taken. Dit legt een bijkomende last op de schouders van mijn echtgenote. Fietsen en zwemmen, wat ik regelmatig deed, lukken niet meer. Enkel een dagelijkse wandeling van één uurtje lukt, kwestie van beweeglijk te blijven. Nu begint mijn andere heup ook op te spelen. Deze reactie enkel maar om te zeggen dat een heupoperatie niet zo evident is en bij toch een aanzienlijk aantal patiënten geen oplossing biedt.

    Beantwoorden
  39. Els ·

    Ik ben vorig jaar juli van de trap gevallen en heb daarbij mijn meniscus beschadigd en botkneuzingen opgelopen. Ben in november aan meniscus geholpen. Nu heb ik sinds een aantal maanden pijn in mijn heup, kan mijn been niet naar buiten ‘leggen’. Mijn been op mijn andere knie leggen en laten rusten is onmogelijk en uiterst pijnlijk, De pijn is gelokaliseerd aan de buitenkant, en niet uitstralend naar mijn lies. Het zou een slijmbeursontsteking kunnen zijn, daar lijken de klachten op als ik Google. Mijn vraag is: kan deze ontsteking ontstaan door de traumatische val vorig jaar en de daaropvolgende operatie?

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Els, Dat kan zeker. Bursitis van de knie oftewel knieslijmbeursontsteking of slijmbeurs van de heup oftewel heupslijmbeursontsteking kan ontstaan door allerlei vormen van overmatige druk op de slijmbeurs/bursa. Van stelselmatige wrijving en overbelasting door knielen, hurken of bukken tot een val, klap, stoot of infectie. Als gevolg van de impact zwelt de slijmbeurs op. De slijmbeurs raakt geïrriteerd of ontstoken, wat men bursitis noemt. Groeten, Paul

    • Els ·

      Beste Paul, Hartelijk dank voor de reactie. Ik heb de pijn niet in mijn knie (althans niet de zogenaamde slijmbeursontsteking pijn) maar in de heup aan de kant van de gekwetste knie. Dus ik denk aan een slijmbeursontsteking in mijn heup. Kan dat evenzo als gevolg van het knieletsel?

    • Paul ·

      Niet als direct gevolg van het knieletsel, maar veeleer als bijkomend gevolg van de val. Een val op je knie wordt immers deels opgevangen door je heup. Al is een heupslijmbeursontsteking meestal het gevolg van wrijving of impact direct op de heup. Dus wanneer je daadwerkelijk op je heup terechtkomt. Ik zou er eerlijk gezegd even een dokter naar laten kijken, die kan je waarschijnlijk direct vertellen wat er aan de hand is (of lijkt te zijn). Groeten, Paul

  40. ellen wennink sterk ·

    Ondertussen in april behandeling gehad aan L4, maar niet geholpen. In augustus volgt behandeling aan L3. Rugpijn is veel erger geworden al voor de behandeling… Het been tot onder de knie voelt aan als halve verdoving (kriebelen van mieren) bovenbeen alsof ‘ie vol zit met kneuzingen. Gr. Ellen

    Beantwoorden
  41. Paula ·

    Hoi iedereen. Begin december heb ik de spieraanhechtingen van beide heupen overbelast. Nu (bijna juli) heb ik nog steeds regelmatig last van m’n heupen. Tot niet kunnen lopen aan toe… Nu is mijn vraag of dit normaal is, of er meer mensen zijn met deze ervaring en wat er eventueel aan gedaan kan worden.

    Beantwoorden
    • Paul ·

      Beste Paula, Ben je met je heupklachten bij een arts geweest? Het is namelijk moeilijk in te schatten wat je kan doen om je heuppijn te verlichten als de onderliggende oorzaak onduidelijk is. Je zou immers verwachten dat een spierblessure van de heup zich na ruim een halfjaar zou hebben hersteld… Ik hoor het graag. Sterkte + groeten, Paul

    • Paula ·

      Hoi allemaal. Inmiddels ben ik bij de huisarts geweest. Zij denkt dat het niet m’n heupen zijn, maar m’n bekken. Doorverwezen naar de fysio om te kijken of het bekkeninstabiliteit is/kan zijn. Voor 12 behandelingen doorverwezen en als het geen verbetering geeft weer terug naar de huisarts. Groetjes, Paula

    • Paul ·

      Beste Paula, Het onderscheid tussen heup enerzijds en bekken anderzijds gaat niet helemaal op; je heupen maken namelijk deels onderdeel uit van je bekken. Het bekken bestaat namelijk uit 4 beenderen: heiligbeen, staartbeen en linker + rechter heupbeen/heupkom. In de heupkommen zitten je linker en rechter heupkop verankerd. De bewegende delen van je heupen (heupgewrichten) train je onder meer om bekkeninstabiliteit (symfysiolyse) tegen te gaan. Naast bekkeninstabiliteit kan er meer met het bekken aan de hand zijn: bekkenscheefstand (asymmetrie), bekkenuitlijning, bekkenbodemverzakking, slijtage of een mechanisch mankement. Maar hoe dan ook zijn vaak ook de heupen betrokken bij bekkenproblematiek. Naast fysiotherapie, bekken(bodem)therapie en/of oefentherapie zou je ook nog een ondersteunende bekkenband kunnen dragen. Misschien heb je er iets aan… Sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  42. ans ·

    Ik heb 2 kunstheupen. De laatste tijd heb ik veel pijn in mijn rechterheup. Vorige week een CT-scan gemaakt. Vanmorgen telefonisch consult van orthopedie gehad. Nu blijkt dat ik een los botfragment in mijn heup heb zitten en mijn psoas-spier daardoor ingeklemd zit. Op 8 juli kan ik pas weer terecht bij orthopedie. Mijn vraag is: wie kan mij hier meer over vertellen en wat is er evt. aan te doen? B.v.d. Ans

    Beantwoorden
  43. Riena Wolvers ·

    ik heb 2 kunstheupen, maar met met wisseling van het weer heb ik heel veel pijn bij mijn heupen en ook steken. En zijn ze ijskoud dan. En dan kan ik niet op en neer. Wat kan ik hieraan doen? Ik heb al thermo-ondergoed gekocht, maar dat helpt niet en pijnstillers slikken, oké, dat doe ik al, maar ik wil niet te veel slikken. En het werkt ook niet echt… Wat kan ik hieraan doen? Ik word gek van die pijn!

    Beantwoorden
  44. Ellen Wennink Sterk ·

    Heb ook veel klachten. Pijn komt vanuit lies, bekken, bil, geheel bovenbeen, inclusief zijkant bovenbeen, tot vlak onder de knie. Hevige pijnaanvallen, ook vaak lage rugpijn. Heb in 2010 de rechterheup gebroken, geen operatie gehad; door erop te lopen, is het in de goede stand op elkaar gaan zitten. Wel zijn de onderste 2 rugwervels versleten. Zitten, staan en lopen vormt een probleem. Op foto’s niets te zien, op botscan niets te zien. Fietsen gaat aardig. Neem al heel lang ontstekingsremmers. Ze denken dat het uit de rug komt. Moet nu naar de pijnkliniek. Liggen is ook een probleem, voor wat betreft een goede houding vinden. De pijnaanvallen zijn heftig; sta dan te trillen op mijn benen. Het gaat dus om mijn rechterheup. De osteoporose-uitslag was: rechts -1.8 en links -2.6. Aanvulling… Het gaat op dit moment nog slechter met lopen omdat ik eind oktober geholpen ben aan mijn rechterknie: binnen- en buitenmeniscus laten bijwerken. En in juli 2013 had ik een breuk, net boven de rechter-enkel, die niemand heeft herkend/opgemerkt. Zes weken later met de uitslag van de botscan is het gezien. Deze pijn kwam er nog bovenop. En de kniewond wou maar niet dicht. Alles bij elkaar dus enorm lastig. Groeten, Ellen Wennink

    Beantwoorden
  45. mary ·

    Ik heb al ruim 6 weken pijn in beide heupen en bovenbenen. Dokter zegt stress. Ben wel met medicijn gestopt na 16 jaar. Dus m’n lichaam moet nu zelf een balans zien te zoeken. De pijn is erg als ik loop, fiets of lang sta. ‘t Belemmert m’n dagelijkse bezigheden en ik word er behoorlijk onzeker van.

    Beantwoorden
    • Patricia ·

      Jouw verhaal is voor mij erg herkenbaar! Ik word ook erg onzeker van de heuppijn. Ik gooide het zelf ook op stress vanwege een scheiding, maar juist met sporten, wandelen en staan komt de pijn in de heupen opzetten en heb ik er daarna nog dagen last van. Het belemmert mij enorm in het dagelijks leven.

  46. frieda ·

    Al 3 maanden heb ik last van een slijmbeursontsteking aan de linker heup ik heb al 2 cortisone spuiten gekregen ik neem ook ontstekingsremmers, maar de pijn gaat niet weg. Nu stelt de dokter een operatieve verwijdering van het slijmbeurs voor. Heeft iemand er ervaring mee?

    Beantwoorden
  47. justme ·

    Hallo, Ik heb nu sinds mijn 13e ontzettend last van mijn heup. Ik ben inmiddels 17 jaar en loop al dik 4 jaar met dezelfde klachten. Ben naar 3 verschillende ziekenhuizen gegaan om te kijken wat het was, maar nergens is wat te vinden. Toch heb ik er last van, van m’n onderrug, heup, bovenbeen en af en toe ook van m’n knie. Ik doe aan wedstrijdzwemmen en heb met het zwemmen niet of nauwelijks last. Maar met het hardlopen… dat lukt nog geen 30 seconden of ik heb er al flink last van. Slapen gaat de laatste tijd ook erg slecht door de pijn; ik kan niet eens meer op m’n heup liggen. Iemand toevallig een idee wat dit kan zijn?

    Beantwoorden
    • Marjolijn ·

      Beste Just Me, Ik herken je klachten heel goed (helaas). Ook ik heb jaren met pijn rondgelopen zonder dat artsen wisten wat er aan de hand was en iets konden vinden. Uiteindelijk weer een scan gehad, het bleek dat ik een milde vorm van heupdysplasie heb. Te kleine afwijking om een standscorrectie uit te laten voeren en te jong voor een nieuwe heup (nu 31). Helaas dus nog veel pijn dagelijks, vooral met lopen. :( Spieren eromheen versterken helpt wel iets. Als ik jou was, zou ik de artsen eens laten kijken naar heupdysplasie (HD)! Een van de kenmerken is ook dat je niet of moeilijk met veel pijn in kleermakerszit kunt zitten. Als je dit ook hebt, zeker op HD laten onderzoeken! Heel veel sterkte! Gr. Marjolijn

  48. Geert Deceuninck ·

    Op 6 mei 2013 kreeg ik een volledige heupprothese (een zogenaamde sportprothese). Eind december ben ik nog altijd niet van de pijn verlost. Blijkt dat er zich rond de prothese klieren vormen. Ook moet ik nog bloedonderzoek afwachten waaruit moet blijken of ik allergisch reageer op de prothese en wat dan misschien de oorzaak van de kliervorming kan zijn. Iemand met dergelijke ervaring?

    Beantwoorden
  49. Tolk Sergio ·

    Reeds enkele weken heb ik een dergelijke klacht wat heel erg frustrerend voor me is om te ervaren. Heb de artsen geconsulteerd en mij werd Diclofenac tabletjes en het smeersel Deep Hot voorgeschreven. Bij het innemen van de tabletjes wordt alleen de pijn verzacht, maar de klacht gaat er niet mee weg. Gelieve andere alternatieven graag te delen…

    Beantwoorden
  50. Wim de Louw ·

    In 2006 kreeg ik last van mijn heup. Heb therapie gehad, vele malen. Heb 4 maal een spuit in mijn heup gehad. Heb 5 jaar fitnes onder begeleiding gehad. Ben bij een sportarts geweest. Heb dry needle therapie gedaan( 5 maal ) Ben nu geopereerd aan mijn voeten, omdat ik verkeerd liep zei de podo-therapeut. Het hielp allemaal niet. Heb nog steeds last van mijn heup. Vooral nachts. Na een uurtje of 5 begint de pijn weer op te komen. Heeft iemand nog een een iedee hoe ik van deze pijn afkom.

    Beantwoorden
    • Dafna ·

      Hallo, Misschien is het probleem inmiddels verholpen, maar dat lijkt me sterk aangezien heupklachten vaak van lange duur zijn. Kijk eerst eens of je matras niet te oud, te hard of te zacht is. Vervolgens zou ik foto’s laten maken bij de orthopeed en kijken of het heupdysplasie kan zijn of slijtage. Vooral heupdysplasie wordt wel op latere leeftijd ontdekt. Succes!

  51. Smeele ·

    Mijne heren, Juist de buitenkoppen van mijn heupen doen ‘s morgens bij opstaan veel pijn, met enige uitstraling naar de lage rug.na verloop van tijd gaat dat over. We lopen zeer regelmatig, zo’n 10 Km. Dan zo goed als geen pijn. Wat kan of gaan we eraan doen? Graag uw reactie, Smeele

    Beantwoorden
    • Bea ·

      Heb juist hetzelfde ‘s morgens doen mijn heupen pijn en is alles stijf en hoe meer ik beweeg hoe minder pijn ik heb.Moest van huisarts naar kinesist voor oefeningen maar dit helpt niet echt.Ik loop ook regelmatig 8km en dan is de pijn ook zo goed als weg.Heeft iemand hier een uitleg voor?

    • Jill ·

      Er zijn meerdere redenen te verzinnen, maar door te bewegen is je bloedsomloop sneller en zijn je spieren warm en flexibel. Deze combinatie (en op langere termijn versterken van de spieren) kan problemen met gewrichten vaak oplossen. Bewegen voelt vaak in het begin niet goed om pijn in de heupen tegen te gaan, omdat de pijn eerst erger wordt, maar is in veel gevallen wel de beste manier om er van af te komen (uitzonderingen zoals slijtage daargelaten).

Plaats een reactie