Home » Klachten » Pijn » Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…

Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…

Pijn-in-kie-oorzaak

Kniepijn is een veelvoorkomende aandoening. Dat komt omdat je kniegewrichten aan één stuk door worden belast en bewogen. Pijn in je knie kan op allerlei manieren ontstaan en zodoende talloze mogelijke oorzaken hebben. We onderscheiden om die reden verschillende soorten knieklachten. Het belangrijkste onderscheid bij kniepijn is als volgt:

 • Constante kniepijn (altijd aanwezig)
 • Functionele knieklachten (bij beweging van het kniegewricht)
 • Pijn die uitstraalt naar de knie (maar elders ontstaat)

Daarnaast kan pijn aan de binnenkant/binnenzijde van de knie voorkomen; dit noemt men ook wel de knieholte of kniekuil… En aan de buitenkant/buitenzijde van de knie, ook wel de kniebolling of knieschijf genoemd. In dit artikel bespreken we de 14 vaakst voorkomende oorzaken van knieletsel en kniepijn en de bijbehorende behandelingen…

1. Spierpijn in je knie

Spierpijn in de knieën ontstaat veelal door intensieve (over)belasting van de kniespieren, bijvoorbeeld na krachttraining of zwaar-lichamelijke arbeid. Deze vorm van pijn in je knie gaat veelal samen met spierverkramping in de knieholte en pijn in de bovenbeenspieren en kuitspieren. “Gewone” spierpijn in de knieën gaat altijd vanzelf over. Je kunt dit soort kniepijn desgewenst verzachten door tijgerbalsem in je knieholte te smeren.

2. Pijn in de knie door meniscus

Menisci zijn kraakbeenschijfjes die zich los tussen de benige uiteinden van sommige gewrichten bevinden. Bij de mens zit er een binnenmeniscus (mediale meniscus) en buitenmeniscus (laterale meniscus) in allebei de kniegewrichten. Deze halvemaanvormige schijfjes zorgen ervoor dat je kniebewegingen soepel verlopen en beschermen zodoende je botten.

Bij een plotselinge, ongelukkige draaibeweging van het kniegewricht kan een meniscus inscheuren. Via zo’n scheurtje kan bloed en/of wondvocht in je knie terechtkomen, waardoor pijn optreedt. Dit fenomeen wordt ook wel een “voetbalknie” genoemd. Bij een meniscus-blessure doet je knie voornamelijk pijn tijdens het lopen en rennen. Daarnaast ontstaat pijn als je op de binnenkant of buitenkant van je knie drukt.

Een klein scheurtje in je meniscus geneest veelal vanzelf, maar dan dien je wel heel erg veel rust te nemen. Doe je dat niet, dan kan de meniscus verder inscheuren, met hevige (chronische) knieblessures tot gevolg. In geval van ernstige meniscusblessures is veelal een operatie nodig om het beschadigde deel van de kraakbeenschijf te verwijderen.

3. Geblokkeerd kniegewricht = kniepijn

Als er een stukje bot of kraakbeen afbreekt en tussen het kniegewricht vast blijft zitten, dan kan je knie “op slot” raken. Je kunt je ‘geblokkeerde knie’ dan niet meer buigen of strekken. Als je dit toch probeert, treedt doorgaans hevige pijn in je knie op. Het vastzittende stukje kraakbeen in de knie kan in veruit de meeste gevallen worden verwijderd middels een kijkoperatie.

4. Knieklachten door knieslijmbeursontsteking

Pijn in je knie ontstaat in veel gevallen door ontsteking van je knieslijmbeurs. De slijmbeurs in je knie fungeert als een kussentje tussen pees en bot. Dankzij je knieslijmbeurs kan je kniegewricht zonder wrijving of schuring bewegen. Hoe frequenter en intensiever je je knieën belast, des te groter de kans dat de slijmbeurs in je knie ontstoken raakt.

Een knieslijmbeursontsteking ontstaat veelal door overbelasting. De slijmbeurs kan ontstoken raken als je veelvuldige, langdurige en extreem intensieve duw-, til- of trekkracht uitoefent op het kniegewricht. Je knieslijmbeurs kan tevens ontstoken raken als je extreem vaak op je knieën zit; denk maar eens aan tegelzetters, tapijtleggers, loodgieters en stratenmakers. De kans op overbelasting van je knieslijmbeurzen is extra groot als je zwakke spieren, pezen of banden in je kniegewrichten hebt (door onderontwikkeling, slijtage o.i.d.).

Het belangrijkste wat je kunt doen om kniepijn door je knieslijmbeurs te voorkomen is een “natuurlijke” en ergonomisch verantwoorde houding aannemen en belasting van je knieën beperken. Als de slijmbeurs in je knie toch ontstoken raakt, dan kan een injectie met cortisol/hydrocortison (Solu-Cortef® e.a.) in combinatie met rust, drukverband en/of puncties uitkomst bieden. Als de pijn in de knie niet verdwijnt, dan dient de knieslijmbeurs doorgaans operatief te worden verwijderd.

5. Zere knie vanwege kniebanden & kruisbanden

Het kniegewricht bevat vier kniebanden: een binnenste band, een buitenste band en twee kruisbanden. Deze banden verbinden de onderlinge gewrichtsonderdelen met elkaar, waardoor je onderbeen vast blijft zitten aan je bovenbeen. Bovendien zorgen je kniebanden voor versteviging, bescherming, stabiliteit en mobiliteit van de kniegewrichten.

Door een ongelukkige beweging, val of klap kan kniebandletsel optreden. Dit gebeurt vooral bij een “ongelukkige” sprong. Een knieband kan uitrekken, inscheuren of afscheuren waardoor hevige pijn in je knie ontstaat. Naast kniepijn treedt er doorgaans zwelling van de knie op, alsmede bloeduitstortingen (blauwe plekken) en functieverlies van het kniegewricht.

Indien de kniepijn draaglijk is, is het goed om voorzichtig te blijven lopen. Lukt dit niet, dan dien je enkele dagen rust te nemen. Koel je knie met ijs en gebruik krukken voor noodzakelijke verplaatsing. Soms kan het helpen om de knie in te zwachtelen met drukverband. Om krachtverlies te beperken, dien je zo snel mogelijk weer te beginnen met lopen.

6. Kniepijn wegens verzwikking c.q. verstuiking

Pijn in de knie wordt in veel van de gevallen veroorzaakt door een ‘verzwikking’, ‘verstuiking’, ‘verdraaiing’ oftewel ‘verrekking’ van het knie-gewricht. Deze vorm van pijn in de knie ontstaat doordat banden, kapsels of ligamenten in de knie zijn opgerekt, bijvoorbeeld door overbelasting of trauma.

Men spreekt van een verzwikte of verstuikte knie als de vlakken van het kniegewricht niet meer stabiel tegen elkaar liggen, maar nog wel met elkaar verbonden zijn. Zowel je kniegewricht als je knieschijf kan een verstuiking oplopen. Kniepijn door een verstuikte knie geneest doorgaans vanzelf als het kniegewricht voldoende wordt ontzien en gekoeld.

7. Knie-ontwrichting veroorzaakt pijn in de knie

Als er meerdere kniebanden volledig afscheuren, dan kan er een ‘knieontwrichting’ optreden, met extreme kniepijn tot gevolg. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘knie-luxatie’ of “uit de kom” raken van je knie. Ook de bolling van je knie (‘knieschijf’) kan uit de kom raken. Als de knieschijf volledig “uit de kom” raakt, dan spreekt men ook wel van ‘knieschijfontwrichting’.

In sommige gevallen geneest de knie vanzelf nadat het ontwrichte deel terug in de kom is gezet. Vaak is fysiotherapie, krachttraining en medicatie nodig om het herstel te bespoedigen. Als eventuele afgescheurde kniebanden zich niet voldoende herstellen, dan kan een knieoperatie of zelfs een halve of volledige knieprothese (“kunstknie”) nodig zijn.

8. Gekneusde knie veroorzaakt kniepijn

Onderhuids weefsel in je knie kan gekneusd raken door “impact” (slag, val, stoot e.a.). De gevolgen van een kneuzing lijken veelal op die van een verstuiking: kniepijn, zwelling, bloeduitstortingen etc.  Een kneuzing wordt echter niet veroorzaakt door een “ongelukkige” draaibeweging van het kniegewricht, maar door een klap op de knie. Er is dan ook geen sprake van inscheuring of afscheuring van kapsels, banden of ligamenten.

Verschillende weefsels in je knie kunnen kneuzen, waaronder botten, spieren en bindweefsels. Een kneuzing gaat gepaard met een ontstekingsreactie (pijn, zwelling, verkleuring etc.). Een gekneusde knie gaat vanzelf over en kan worden behandeld met koude kompressen. Een ‘lichte kneuzing’ van de knie geneest doorgaans binnen drie weken; een ‘zware kneuzing’ binnen zes weken.

9. Bacteriële knie-infectie kan knieklachten geven

Van een bacteriële knie-infectie is sprake als zich bacteriën nestelen en vermenigvuldigen in het kniegewricht. Hierdoor ontstaat opeenhoping van pus in de knie, waardoor extreme kniepijn kan optreden. Een bacterie kan in de knie terechtkomen door een slijmbeursontsteking, open verwonding of knie-operatie. Een door bacteriën geïnfecteerde knie wordt doorgaans behandeld met antibiotica.

10. Pijn in de knie door beknelde zenuw…

In de knieholte bevinden zich een aantal belangrijke zenuwen. Als er een zenuw in de knie bekneld raakt, kan hevige zenuwpijn in het kniegewricht optreden. De pijn kan in de knieholte ontstaan, maar ook uitstralen naar de knie. De ‘gezamenlijke peroneale zenuw’ is relatief vaak de dupe van beknelling. Deze zenuw ligt aan de achterzijde van je dijbeen en splitst zich onder de knie op in twee takken. Als gevolg van een beknelde peroneale zenuw in de knie kan peroneus-neuralgie optreden. In veruit de meeste gevallen gaat het om kleine (perifere) zenuwen in de knie. Fysiotherapie of manuele therapie kan meestal uitkomst bieden.

11. Reuma in je knieën veroorzaakt kniepijn

De knieën worden continu belast en zijn daardoor erg gevoelig voor de ontwikkeling van reumatische aandoeningen. “Reuma” is een verzamelnaam voor bijna 200 gewrichtsaandoeningen die niet ontstaan door letsel of ongeval. Hiervan komt een groot deel óók in de knieën voor. Reuma kent meestal een chronisch-progressief verloop: de klachten worden erger naarmate de tijd verstrijkt. Klachten kunnen verdwijnen (remissie), maar dat is relatief zeldzaam.

Bij reuma in de knieën moet je denken aan ontstekingsreuma (reumatoïde artritis e.a.), gewrichtsslijtage (artrose/kraakbeenslijtage e.a.) en “weke-delen-reuma”. Artrose in de knie staat tevens bekend als “gonartrose”. Reuma in je knieën wordt gekenmerkt door ontstekingspijn, bewegingspijn, vochtophoping en functieverlies van de knieën. In sommige gevallen ontstaat tevens bindweefselwoekering (fibrose) in het kniegewricht.

De kniepijn komt overigens niet van het kniekraakbeen zelf, maar van geïrriteerde en ontstoken banden, kapsels, pezen, spieren en ligamenten eromheen. De behandeling van kniepijn door reuma in de knieën is sterk afhankelijk van de exacte soort. Meestal worden er pijnstillers en ontstekingsremmers voorgeschreven.

12. Knieklachten door beschadiging van de kniepees

Pijn in de knie kan worden veroorzaakt door een blessure of overbelasting van de kniepees. De kniepees kan worden overbelast en inscheuren. Dit fenomeen komt relatief veel voor bij springers, waardoor een kniepeesblessure ook wel bekendstaat als ‘springersknie’ of ‘jumpers knee’. Overbelasting en/of inscheuring van de kniepees komt overigens ook erg vaak voor bij (onervaren) hardlopers.

Als de kniepees geïrriteerd, ontstoken, verzwakt of beschadigd raakt, ontstaat doorgaans drukpijn en zwelling aan de bovenkant van de knieschijf. In het beginstadium van een kniepeesontsteking of kniepeesblessure is doorgaans sprake van zeurende kniepijn na intensief gebruik van de knie. Als er geen maatregelen worden getroffen, kan de pijn in je knie echter chronisch worden. Blessering van de kniepees kan worden voorkomen door voldoende rust, goede sportschoenen en voorkoming van overgewicht.

13. Een kniefractuur betekent pijn in je knie

Kniepijn kan ontstaan ten gevolge van een gebroken kniebot. Een gebroken knie (onderbeen/bovenbeen) staat ook wel bekend als ‘kniebreuk’ of ‘kniefractuur’. Ook je knieschijf kan breken; dit wordt ook wel een ‘knieschijfbreuk’ of ‘knieschijffractuur’ genoemd. Als een fragment van de knieschijf afbreekt en in het kniegewricht terechtkomt, kan de knie “op slot” raken.

Een gebroken knie ontstaat meestal door een harde val of klap, maar soms ook door botontkalking (osteoporose). Een gebroken knieschijf dient te worden hersteld. Afhankelijk van de soort breuk kan een knie-operatie nodig zijn waarbij knie-implantaten worden ingebracht. Vervolgens wordt een gipsverband aangelegd. Als de fragmenten van de knieschijf bijeen worden gehouden door pezen, banden en ligamenten, dan kunnen de beenderen vanzelf weer vastgroeien.

14. Kniekuilcyste kan kniepijn veroorzaken

Een cyste in de knieholte wordt ook wel “kniekuilcyste” of “baker-cyste” genoemd. De cyste zelf is doorgaans pijnloos en voelt aan als een zacht gezwel, gevuld met vocht. Omdat een cyste in de knie in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een blessure of reuma, kan een cyste soms wél de oorzaak van eventuele kniepijn aanwijzen. Een baker-cyste in de knie verdwijnt meestal vanzelf nadat de achterliggende oorzaak van de kniekuilcyste wordt behandeld.

Tot slot

De knieën zijn de grootste gewrichten van het menselijk lichaam. Ze worden continu gebruikt en belast, en krijgen zodoende erg veel te verduren. Hoe meer je loopt, tilt, bukt, knielt en hurkt, des te groter de kans op overbelasting, slijtage, irritatie en pijn in je knieën. De 14 bovenstaande oorzaken van knieklachten zijn overigens niet de enige mogelijke redenen waardoor pijn in je knieën kan ontstaan. Zo kan kniepijn tevens worden veroorzaakt door:

 • PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom)
 • Patella-luxatie
 • Lopersknie
 • Ziekte van Osgood-Schlatter
 • X-benen of O-benen (bron)
 • Chondromalacia (rafelen van knieschijfkraakbeen)

Heb jij ervaring met kniepijn? Of heb je vragen of opmerkingen m.b.t. pijn in de knieën? Laat hieronder je reactie achter!

302 reacties op “Pijn in knie: 14 x oorzaak & behandeling van kniepijn…”

 1. jip londema ·

  Met snowboarden ben ik een paar keer gevallen op m’n knieën. Een keer heel hard op een rail, maar daar heb ik nu geen pijn aan. M’n knieschijven doen enorm veel pijn als ik buig of loop of ren, wat waarschijnlijk door overbelasting is gekomen. Maar ik weet niet goed wat het is. Ik heb namelijk wel echt veel gesnowboard en op veel dingen gesprongen etc. Ik weet echt niet wat ik moet doen. De kniepijn blijft en het is nu al 3 weken geleden…

  Beantwoorden
 2. RmyG ·

  Twee jaar geleden ben ik gaan wandelen in de bergen. Mijn knie werd overbelast, maar ik heb moeten doorwandelen met pijn en een warme linkerknie. Na al die tijd heb ik nog steeds af en toe kniepijn. Dit vooral wanneer ik lang met gekruiste benen heb gezeten, of wanneer ik veel autogereden heb. De pijn lijkt zich te concentreren aan de rechter onderkant van mijn knieschijf. Binnen enkele weken ga ik een echo laten nemen, want de knieklachten lijken maar niet over te willen gaan.

  Beantwoorden
 3. Femke ·

  Het is vooral stekende pijn en zeurende pijn op en rond mijn knieschijf. Het is begonnen 2 weken geleden met gym met Arabier op de trampoline. Het wordt alleen steeds erger. Nu doet de knie zo veel pijn dat ik er amper op kan lopen. Gr. Femke

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Dit klinkt als een knieblessure, gerelateerd aan je knieschijf. Bij een verkeerde belasting van het kniegewricht tijdens het trampolinespringen kan een kraakbeenprobleem optreden, waardoor het buigen van de knie pijnlijk wordt. Ook kan hierdoor je knieschijf ietwat verschuiven, wegspringen, ontwrichten en in ernstige gevallen breken. Doet je knie uitsluitend pijn of voelt ‘ie ook instabiel aan als je erop steunt/rust of zak je er zelfs doorheen? Kraakt je knie c.q. knieschijf ook en is ‘ie wellicht ook gezwollen, verkleurd en/of warm? Persoonlijk zou ik sowieso even langs je huisarts gaan met je knieklachten.

 4. Femke ·

  Ik heb erg veel last van mij knie en kan bijna niet lopen. Moet ik nu op krukken gaan lopen en koelen? Of door de pijn heen lopen? Ik wil het heel graag weten, dus reacties zijn welkom. Met vriendelijke groet, Femke

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Zoals al vaker vermeld, is er in principe niets zinnigs over de behandeling van kniepijn te zeggen zonder dat je de aard en aanleiding van je knieklachten (dus de onderliggende oorzaak van de pijn in je knie) kent. Het feit dat je veel last hebt van je knie en er bijna niet op kan lopen, zegt helaas niet zo veel… Kun je misschien aangeven hoe je kniepijn is ontstaan, hoelang ‘ie al aanwezig is, waar in het kniegewricht de pijn precies opvlamt (zijkant, knieschijf, knieholte etc.) en hoe de pijn aanvoelt (brandend, schrijnend, kloppend etc.)? En kun je vertellen of de kniepijn uitstraalt (naar de bovenkant, onderkant of een zijkant), of je de kniepijn continu voelt of alleen bij bepaalde bewegingen, of de pijn in je knie erger wordt bij belasting, en of de pijn afneemt bij rust, warmte of koelte?

 5. Astrid ·

  Tijdens het skiën ben ik gevallen en daarbij voelde ik een ‘knap’ in mijn knie. Ik had wel pijn, maar ben toch verder gegaan, hetzij heel rustig aan. Ik kon nog wel kracht op de knie zetten, maar het voelde allemaal heel losjes – slappe knie. Nu een paar weken later gaat het al een stuk beter, maar helemaal strekken of buigen gaat nog niet. Helemaal pijnloos is het kniegewricht dus nog niet, maar echt veel pijn heb ik nu ook niet meer. Bij het lopen knakt de knie regelmatig en voelt het alsof er zand schuurt in de knie. Herkent iemand dit? Is het schadelijk als ik doorga met sporten (fietsen, wandelen, hardlopen) op basis van pijngeleide? Wat raden jullie mij aan? Dokteren, rust of gewoon doorgaan zoals het nu gaat…

  Beantwoorden
 6. Kim ·

  Hallo, In juni 2014 ben ik door salto door mijn knie gezakt, sindsdien heb ik nog steeds pijn aan mijn linker knie. Ik heb al 2 MRI-scans gehad. Op de eerste MRI was een botcontusie aanwezig en op de tweede lijkt alles normaal. Ik sport sinds augustus terug. Ik ervaar vooral veel pijn bij het lopen en het springen. Voor mijn studie moet ik een coopertest lopen, maar na 3 ronden van de 6 kan mijn knie niet meer en doet het kniegewricht verschrikkelijk veel pijn. Ik geef ook turnles in een turnclub en ook daar met gewoon een paar uurtjes te staan doet die knie pijn. Ik heb ook al kinesitherapie/fysiotherapie moeten doen, maar dat hielp niets. Ik wil heel graag van die kniepijn af geraken en terug normaal kunnen sporten. Kunnen jullie mij helpen?

  Beantwoorden
 7. Caroline ·

  Hallo, Ik heb al maanden lang last van mijn rechterknie, ik loop er al voor bij de fysio en daar train ik mijn bovenbeenspier zodat mijn knieschijf wat steviger op zijn plek komt te zitten. Dat ging steeds beter en de pijn bleef ook steeds meer weg, nu heb ik sinds een week weer onophoudelijke ontzettend veel pijn aan mijn knie, of ik nu loop, lig, zit of fiets, het blijft gewoon. Wat is dit?

  Beantwoorden
 8. Edwin ·

  Hallo, Ik heb sinds november vorig jaar fysio vanwege rugklachten. Toen ik op een gegeven moment vanuit hurkpositie omhoog wilde komen schoot het ineens in mijn knie en had ik pijn die redelijk snel weer wegtrok. Maar ik was niet meer staat om te hurken. Ik heb dit na een aantal weken aangegeven bij de fysio en die heeft toen mijn bovenbeenspier behandeld en een paar weken later mijn kuitspier. Volgens de fysio was alles gerelateerd aan de rugproblemen. Echter sinds de behandeling is het wel erger geworden. Als ik nu een iets intensievere inspanning doe, wordt mijn knie dik door de spieren/pezen bovenop mijn knie. Het voelt als overbelasting. Het begint met verkramping van de beenspieren en wordt dan echt pijnlijk alsof er een ontsteking is gaan zitten. Huisarts geeft aan om door te gaan met fysiotherapie en ziet geen instabiliteit in het kniegewricht. Ik word onderhand gek van alle ellende en wil er van af. Wat kan ik nog doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Edwin, Als eerstelijns behandeling alleen maar voor aanvullende kniepijn en knieklachten zorgt, zou je mogen verwachten dat er tweedelijns onderzoek van het kniegewricht wordt uitgevoerd. Persoonlijk zou ik bij je huisarts of fysiotherapeut aandringen op een doorverwijzing naar een kniespecialist. Laat een scan of foto van je knie maken in het ziekenhuis; wellicht mankeert er iets aan een spier, pees, zenuw of slijmbeurs. Het lijkt me niet de bedoeling dat je door toedoen van een rugbehandeling aanvullende knieklachten oploopt. Ik snap dat je huisarts en fysiotherapeut hopen dat er vanzelf verbetering optreedt in de situatie, maar je spreekt over meerdere periodes van meerdere weken, dus naar mijn ondeskundige mening had men je allang hebben kunnen/moeten doorverwijzen. Ik ben overigens GEEN arts en geef enkel mijn mening. Heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 9. jojo ·

  Hoi. Ik ben 10 jaar. Ik heb een week geleden tijdens een hockeywedstrijd een harde knie tegen mijn linkerknie aangehad. Sindsdien heb ik last van mijn linkerknie. Het voelt alsof mijn knie heel hol is, maar tegelijkertijd opgezwollen. Aan de buitenkant is niks te zien. Bewegen doet pijn. ik heb constant kniepijn, maar dan krijg ik er nog pijnscheuten bij die soms door mijn hele been schieten. Wat is dit en wat moet ik doen? Kan iemand mij helpen?

  Beantwoorden
 10. Jan ·

  Daar ik werk als beveiliger en hierdoor veel loop en lang op mijn benen sta heb ik na mijn dienst altijd veel pijn aan de binnenkant van mijn knie. Ook traplopen is voor mij een plaag want ook dan komt die snerpende pijn. Als ik niets doe is er een licht zeurderige pijn, maar deze is goed te verdragen. Wat kan dit zijn? Mijn huisarts geeft geen duidelijk antwoord en stuurt mij niet door naar een specialist. Wil er wel graag vanaf daar dit mij behoorlijk hindert met mijn werk.

  Beantwoorden
 11. Danielle D ·

  Begin januari kreeg ik een volledige heupprothese aan linkerheup. Kort na de operatie zwol zowel mijn dijbeen als linkerknie heel erg op. Hierdoor kon ik zelfs moeilijk mijn knie plooien en was het een belemmering voor mijn revalidatie. Gelukkig werd het probleem verholpen door langere steunkousen te dragen en lymfedrainage toe te passen. Toch blijft de knie pijnlijk, zowel een knagende pijn in rust als pijn tijdens het lopen. Ook blijft hij dik worden na inspanning, vooral dan in de knieholte. Uiteindelijk heb ik nu meer last van mijn knie dan van de heup. Ik heb in het verleden reeds 2x kraakbeenoperatie (schaving) gehad aan deze knie, en ook een (kleine) tibiaplateau fractuur. Is dit een normaal gevolg na een heupoperatie? Zou het kunnen dat mijn knie door de manipulaties tijdens de heupoperatie te lijden heeft gehad?

  Beantwoorden
 12. Van Vynckt Piet Zulte ·

  Ik heb al 20 jaar last in mijn rechterknie, 3 maal kijkoperatie, 1 maal osteotomie. Knieschijf erg beschadigd. Acht december j.l. heb ik die plaat en 2 vijzen uit de knie laten verwijderen, die zaten daar plusminus 9 jaar reeds onder mijn knie. Nog altijd veel last van m’n kniegewricht. Inspuitingen gekregen met cortisone en gel, maar dat hielp niets. Nu maandag kan ik onder een MRI-scan in Gent. Ik ben 54 jaar en wil geen kniepijn meer. Nog altijd thuis van het werk. Misschien toch eens beginnen te denken aan een volledige nieuwe knie… Piet V.V.

  Beantwoorden
 13. Kiki ·

  Ik ben een paar dagen geleden buiten uitgegleden vanwege gladheid en daarbij hard op m’n knie gevallen. Hij schuurde over de grond. Naast een flinke wond en stijfheid heb ik ook steeds van die pijnscheuten in m’n knie. Toen ik net gevallen was, heeft het de hele dag en ook dag daarna nog aangevoeld alsof m’n knie in brand stond… Dat is nu wel weg, maar die pijnscheuten in de knie zijn erg vervelend… Wat kan dit zijn? En nog belangrijker: kan ik hier iets aan doen?

  Beantwoorden
 14. Henriette Daeter ·

  Vraagje: Vanmorgen door ijzel met de fiets gevallen op de rechterknie. Flink gekneusd waarschijnlijk. Er is een kleine blauwe plek op de knieschijf te zien, verder wat blauw eromheen. Maar als ik de knieschijf aanraak lijkt hij “doof”. Hoe zit dat precies?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Henriette, Een kneuzing betreft een beschadiging van onderhuids weefsel door een val, slag of stoot. Onder onderhuids knieweefsel vallen onder andere spieren, kniepezen, ligamenten, botten, kraakbeen, bloedvaten, maar ook zenuwen. Mochten er (sensorische) gevoelszenuwen bij de kneuzing betrokken zijn, dan kan er gevoelloosheid optreden. Een kneuzing van een zenuw herstelt meestal vanzelf; dit kan even duren, maar in veruit de meeste gevallen komt het helemaal goed. Zelfs een volledig onderbroken zenuw herstelt vaak vanzelf (indien beide uiteinden niet te ver van elkaar verwijderd zijn). Er is geen exacte termijn voor zenuwherstel c.q. zenuwregeneratie c.q. neurogenese; dit verschilt sterk per persoon. Meestal keert het gevoel binnen enkele dagen tot weken terug. Weet je overigens zeker dat er sprake is van een gekneusde knie? Bij een kneuzing ontstaat meestal pijn, zwelling en een blauwe plek (bloeduitstorting). De pijn bij een kneuzing is doorgaans sterk gelokaliseerd en makkelijk aanwijsbaar. Druk je op de kneuzing, dan wordt de pijn merkbaar feller. Ik ben overigens GEEN arts; mocht je je zorgen maken, neem dan vooral even contact op met je huisarts. Groeten & beterschap, Paul

 15. amal ·

  Hoi, Ik ben een paar weken geleden uitgegleden tijdens m’n voetbaltraining. Ik hoorde toen iets knakken in m’n knieholte en het deed toen hartstikke pijn. Twee dagen later kon ik amper lopen en m’n knie ook niet buigen en draaien. De knie deed flink pijn als ik dat deed. Dan 1 week later kon ik weer lopen, rennen, beetje buigen en strekken… Maar als ik weer nu ga trainen, dan ga ik een duel aan bij een voetbalpartijtje en ik zak weer door m’n knie. En dan gaat het ook weer pijn doen bij m’n knieholte. Heb ook veel vocht in m’n knie. Wat zou dit voor knieklacht kunnen zijn denken jullie? Gr. Amal

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Amal, Het is lastig om in te schatten om wat voor knieblessure het hier precies gaat… Een knieblessure betreft letsel aan het kniegewricht door een verdraaiing, onverwachte beweging of overbelasting van de knie. Kniebanden kunnen inscheuren of afscheuren, kniekapsel of kniekraakbeen kan beschadigd raken, knieschijf kan uit de kom schieten, een benig botdeel van de knie breekt, waardoor een kniefractuur optreedt, of er is iets aan de hand met de binnen- of buitenmeniscus. Bij een blessure aan de meniscus wordt de knie doorgaans geleidelijk dikker, de beweeglijkheid van het kniegewricht wordt beperkt en je ervaart een krakende sensatie tijdens het bewegen. Bij een kniefractuur ervaar je doorgaans hevige kniepijn, is opstaan vanuit zittende houding niet langer mogelijk, de knie wordt dik en bij beweging hoor je gekraak, doordat de knie gebroken is; bij een gescheurde knieband is de binnenband, buitenband of kruisband ingescheurd of afgescheurd, waardoor de knie geen stabiliteit meer heeft tijdens het lopen, hierbij is doorgaans geen sprake van extreme pijn of zwelling; als je knie uit de kom schiet, zal de knieschijf zich (vanuit het midden) naar de buitenzijde van de knie verplaatsen, dit gaat gepaard met aanvullende kniefracturen en afscheurende kniebanden; overbelasting van de spier-aanhechtingen en pees-aanhechtingen van de knie veroorzaakt doorgaans pijn, zowel rondom als achter de knieschijf, overbelastingspijn aan de onderzijde van de knieschijf staat ook wel bekend als ‘jumpers knee’ of ‘springersknie’, overbelastingspijn aan de achterzijde van de knieschijf duidt veelal op ‘patellofemoraal pijnsyndroom’. Ga in ieder geval naar je huisarts, sportarts, (sport)fysiotherapeut of orthopeed, ongeacht de exacte aard van je knieblessure. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 16. Lea ·

  Ik heb pijn aan mijn knie maar ik weet niet hoe. Ik ben een danseres en sport 12 uur per week. Ik kan mijn knieën wel knakken, is dat de oorzaak denk je? En als ik fiets voel ik ook steken in. Mijn knie… Ik bedoel ik heb pijn aan mijn knie… Wat is het…

  Beantwoorden
 17. Fleur ·

  Hoi allemaal, Mijn kind van 10 (de groeileeftijd) heeft al een paar weken pijn aan haar knie. Als ze op haar knieën gaat zitten, heeft ze een zeurende pijn. Wij dachten dat het groeipijn zou (kunnen) zijn, zij is daar niet zeker van omdat ze het al een paar weken heeft. De pijn zit in de zijkant van haar knie tot de knieschijf. Wat is dit?

  Beantwoorden
  • Tineke ·

   Hoi, Mijn zoon van 12 heeft dat ook. Ik merkte dat hij met zijn ene been scheef ging lopen, meer met zijn knie naar binnen gedraaid. Ben bij de huisarts geweest, die heeft ons doorgestuurd. Daar zijn foto’s van het kniegewricht gemaakt, was niets op te zien. Vandaag heeft hij een MRI-scan van de knie gehad. Ik krijg daar de 12e de uitslag van.

 18. Riet ·

  Ik heb een cyste in mij knie. Mijn knie is erg dik, maar is het normaal dat ook mijn hele been dik is? Zelfs mijn voet is dik…

  Beantwoorden
 19. Pepita ·

  Ik ben 4 maanden geleden geopereerd aan de binnenmeniscus van mijn rechtse knie, in België. Na een week of 6 begon er een zwelling midden op mijn knie onder de knieschijf. De arts zei in eerste instantie dat hij de patella-pees niet geraakt had. Weer een week of 8 later zijn er echo beelden gemaakt en hier was een flinke ontsteking te zien in de pees. De arts waar ik weer terugging vertelde toen dat hij de pees had doorgesneden en ik werd als zeur weggezet. Na een second opinion en een nieuwe MRI blijkt de volledige pees inmiddels zwaar te zijn aangetast door ontsteking en kan de arts er niks aan doen. Ben nu doorverwezen om te zien of een EPI behandeling mogelijk is, maar dit wordt niet vergoed. Verder is de enige optie nog een vervanging van de pees door donor. Maar kan hier weinig over vinden. Ook geen ervaringen over de EPI-behandeling wat een vrij pijnlijke behandeling schijnt te zijn. Misschien weet hier iemand er iets over.

  Beantwoorden
 20. vales ·

  Goedendag, Ik heb al lange tijd last van me knie, de kniepijn komt en gaat. Zeg maar 1x hele dikke knie gehad, werd ik mee wakker. Sindsdien komt en gaat de kniepijn. Nu al ruim een week dat de pijn blijft zitten onder me knieschijf en trekt nu ook door naar me bovenbeen.Er is niks aan voorafgegaan, geen val of trap op de knie of zo. En ook niet verdraaid, maar wat zou dit toch kunnen zijn?!

  Beantwoorden
 21. Van Vynckt Piet Zulte ·

  Ik ben 54 jaar en heb al jaren een zwaar beschadigde knieschijf. Na 3 kijkoperaties en een osteotomie (orthopedisch-chirurgische ingreep waarbij de knieschijf wordt doorgenomen) aan mijn rechter knie heb ik nog altijd veel pijn. Op 8 december 2014 heb ik de plaat en vijzen laten verwijderen (zaten er al 9 jaar in). Nog altijd veel kniepijn. De orthopedist spreekt van een volledige nieuwe knieprothese. Pijnstillers helpen niet meer. Het is wel 6 maanden geleden dat ik een spuit met cortisone in de knie gehad heb. Misschien nog eens laten doen, tezamen met een spuit Synvisc. Daar ik nog 6 jaar moet werken maak ik mij bang voor een volledige nieuwe knie. Op den duur zoudt ge van alles proberen om van de pijn verlost te zijn. Reeds 20 jaar miserie… Zijn er nog andere oplossingen? Groetjes, Piet

  Beantwoorden
 22. Mark Beumer ·

  Al meer dan een jaar heb ik last van mijn linkerknie, de eerste keer dat dit ontstond was na/tijdens +/- 50km fietstour. Ik kreeg pijnscheuten aan de linker-buitenkant van mijn linkerknie en kreeg de pedalen na verloop van tijd niet meer rond. Sinds die tijd heb ik vrijwel elke dag last, wanneer ik een tijdje achter me bureau zit en opstaat voelt de knie stijf aan. Wanneer ik probeer mijn linker voet naar mijn linker bil te brengen is dit aan de voorkant van mijn knie pijnlijk. Ook wanneer ik lang moet staan, bijvoorbeeld tijdens een voetbal wedstrijd van mijn zoon voelt de knie pijnlijk en stijf aan. Een MRI-scan van het kniegewricht heeft niets laten zien. Daar baalde ik echt van, ik was ervan overtuigd dat zij na eventueel medisch onderzoek van de knie dit knieprobleem zouden oplossen en ik weer lekker lange stukken zou kunnen gaan fietsen. Maar niks van dit alles, is er iemand met dezelfde knieklachten en/of een mogelijke oplossing? Dank voor elke reactie. Mark

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Mark, Nu je knie-onderzoek niets heeft uitgewezen, zou ik persoonlijk teruggaan naar je huisarts en vragen om andersoortig vervolgonderzoek. Het lijkt me immers essentieel om achter de onderliggende oorzaak van je knieklachten te komen. Natuurlijk is een MRI-scan een goed begin, maar aangezien je kniepijn blijft voortduren, mag je aannemen dat er desalniettemin iets mis is met een hard of zacht weefsel in je kniegewricht. Een MRI geeft doorgaans geen totaalplaatje; er kan immers iets mankeren aan bot, kraakbeen, spier, pees, band, kapsel, ligament, slijmbeurs etc. Het zou niet de eerste keer zijn dat een enkele MRI-scan ontoereikend is om de oorzaak van gewrichtsklachten aan het licht te brengen. Wellicht zijn er bezoekers/ervaringsdeskundigen die je klachten herkennen en je in de gewenste richtingen kunnen sturen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 23. Teuntje ·

  Hoi, Ik heb al lange tijd last van mijn knie. Het is er echter net iets eronder en dan aan de binnenkanten. Ik heb er vaak tijdens het sporten (volleybal) geen last van, maar er na krijg ik er last van en dat houdt ongeveer 1 a 2 dagen aan. Daarbij kan ik dan moeilijk lopen en mijn knie op eigen kracht buigen lukt dan niet, maar met help lukt het wel zonder pijn. Graag wil ik weten wat dit zou zijn. Ook kan ik mijn been niet meer strekken als hij gebogen is (op eigen kracht). Als er druk op de knie komt, doet het ook veel pijn. Groetjes, Teuntje

  Beantwoorden
 24. T. Boer ·

  Goedenavond, mijn dochter van 10 heeft al vanaf 21 november jongstlede veel pijn in haar linker knie, ze kan ‘m niet buigen en alleen met gestrekt been lopen. Inmiddels röntgenfoto en MRI-scan gemaakt, maar er is niks gevonden. Toch heeft ze nog steeds veel pijn, de pijn zit precies in het midden van haar knie, bij het aanraken daarvan doet het ook veel pijn. We weten niet meer wat we moeten doen. Alle reactie zijn welkom! T. Boer

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste T. Boer. Als ik het goed begrijp is het de knieschijf (dus frontaal bovenop de bolling van de knie) die pijn doet. Is je dochter onlangs op haar knie gevallen of heeft ze op andersoortige wijze een knieblessure opgelopen? En wat heeft je huisarts voor advies gegeven, dus wat was het advies indien er niets uit de röntgenfoto’s en MRI zou komen? Hoe dan ook zou dit te maken kunnen hebben met benige delen (kraakbeen of bot), maar ook met spieren, banden, kapsels of slijmbeurs.

  • Gert-Jan ·

   Volgens mij wilt jouw dochtertje gewoon niet naar school gaan en doet ze daarom alsof dat haar knie pijn doet. ;)

 25. Charlotte ·

  Ik ben een paar weken geleden uitgegleden, sindsdien heb ik soms uit het niets erge steken in m’n knie. Ook als ik een trap op en af loop doet dat ontzetten veel pijn. Wat kan deze kniepijn veroorzaken?

  Beantwoorden
 26. victoria ·

  Na een ongeval knie uit de kom en bijna alles kapot in m’n knie. Na twee zware knie-operaties (ik was 17 jaar)… kan ik m’n knie niet meer buigen en niet op m’n hurken zitten… Wat hebben ze tijdens de knie-operatie gedaan en waarom kan ik de knie nooit meer buigen!? Mijn knie komt niet verder dan in een hoek van 90 graden. Het lijkt wel alsof hij in beton is gegoten. Wat hebben ze tijden de operatie gedaan en waarom?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Victoria, Wat de kniechirurgen precies hebben gedaan met je knie durf ik niet te zeggen. Je geeft aan dat alles in de knie kapot was… Bedoel je dan bot (kop/kom), kraakbeen, spieren, pezen, banden, kapsels, ligamenten? Als er sprake was van botbreuken, dan kan ik me voorstellen dat er chirurgisch-stalen pinnen zijn gebruikt om de boel weer bijeen te krijgen en zodoende genezing mogelijk te maken. Die pinnen kunnen er in bepaalde gevallen voor zorgen dat het kniegewricht blokkeert bij een bepaalde grote of kleine hoek. Ook kan het zijn dat de uiteinden van afgescheurde spieren, pezen en/of banden aan elkaar zijn gehecht, waardoor deze als het ware korten zijn geworden. Ook dit kan de bewegingsvrijheid van de knie aanzienlijk belemmeren. Ik ben overigens GEEN arts; dit is simpelweg het eerste wat mij zo 1-2-3 te binnen schiet. Voor meer zekerheid (en wellicht mogelijke oplossingen) zou je contact op moeten nemen met het ziekenhuis waar je destijds bent geopereerd. Of misschien kun je je medisch dossier opvragen en dit (al dan niet samen met je huisarts) inkijken. Sterkte & groeten, Paul

 27. YeSsIcA ·

  Dag redactie, Ik heb sinds een halfjaar last van mijn rechter knie. Ik heb altijd voetproblemen gehad. De dokter had nieuwe steunzolen en ibuprofen aangeraden. Ook ben ik ongeveer 15x naar de kiné/kinesioloog geweest. Ik heb het gevoel dat de pijn alsmaar erger wordt. Ik sta er ‘s morgens mee op en kan amper de trap nemen zonder pijn, en dit op mijn 22 jaar. Hebben jullie advies wat ik hiermee kan doen?

  Beantwoorden
 28. Fay ·

  Bedankt Paul, Ik heb eerlijk gezegd alles al gehad en ben nu weer door m’n huisarts doorverwezen naar een reumatoloog (op aandringen en nu ook bij een ander ziekenhuis) voor m’n knieklachten. Ze wachten op mijn medisch dossier, heel ‘t onderzoek weer van voor af aan dus. Ik heb al 2 afspraken gehad en de kans is groot dat ik rijp ben voor pijnbestrijding. Niet waar ik op hoopte, maar toch bedankt! Ik heb de hoop nog niet opgegeven!

  Beantwoorden
 29. aicha ·

  Goedemorgen, Ik heb al 2 jaren last van mijn knie. Ik heb pijn aan mijn knie als mijn knie contact heeft met de vloer, dus als ik mijn knie op de vloer zet dan doet het fel pijn. Dat pijn is een stekende pijn ,onverdraaglijk. Ik had een jaar geleden een scanner laten doen in het ziekenhuis. Ze zagen niks. Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt! Groetjes, Aicha

  Beantwoorden
  • shari ·

   Hallo, heb hier ook last van gehad, er was nix te zien op echo en foto’s. Toen hebben ze mijn knieschijf vaster gezet en een pees verhangen en ligament ingekort (gebeurt middels kijkoperatie). Sindsdien niet echt last meer van m’n knie gehad.

 30. Sam ·

  Hallo, Ik ben ongeveer 3 maanden geleden hard gestruikeld en heb daarbij mijn enkel verzwikt. Toen ik gelijk na mijn val wilde lopen had ik een enorme steek vanaf m’n enkel tot aan m’n knie. De pijn in mijn enkel is na 2 weken overgegaan, maar ik heb nu nog elke dag een zeurderige pijn in mijn knie en soms kuit. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik had na mijn val verder niet een enorm dikke knie, maar nu lijkt hij na veel beweging soms wel dikker dan de andere. Groeten, Sam

  Beantwoorden
 31. Petra ·

  Niet alle aandoeningen zijn vermeld! De uitzondering zit hier, mijn knieën staan niet gelijk en dat doet ook erg pijn. Het is nu wel al hard verbeterd, maar ik heb er nog steeds last van! Wat gaat er gebeuren? Dat weet ik niet, heeft iemand hier ervaring mee?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Petra, Allereerst even voor de duidelijkheid… er wordt nergens gesuggereerd dat hierboven alle mogelijke knieklachten zijn opgesomd, er zijn er honderden. Logischerwijs kan beenlengteverschil indirect pijn in de knieën veroorzaken, dat geldt des te meer als je knieën niet op gelijke hoogte zitten door een ongeval of groeiafwijking. Ongelijke benen en/of knieën zijn doorgaans echter niet de primaire oorzaak van kniepijn. Doordat je gedwongen wordt op een ‘onnatuurlijke’ manier te lopen en een ongemakkelijke sta-houding aanneemt, raken de gewrichten sneller geïrriteerd, ontstoken of zelfs versleten. De primaire oorzaak is dan meestal alsnog afkomstig van banden, kapsels, kraakbeen of slijmbeurs. Afhankelijk van de exacte situatie (scheefstand van knie of knieschijf, ongelijke beenlengte etc.) schuilt de oplossing meestal in aangepast schoeisel, fysiotherapie, podotherapie, orthopedie, operatieve standcorrectie van de knieën en/of genezing volgens het zelfhelend vermogen van je lichaam. Ik ben GEEN arts en ken je situatie niet; misschien kun je iets meer vertellen over de aard van je knieklachten? Of vraag je huisarts om advies omtrent de gewenste behandeling van je steun- en bewegingsapparaat. Heel veel beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

 32. Robin ·

  Na veel hardgelopen te hebben afgelopen zomer heb ik 3 maanden niet hardgelopen. Op 8 november, 3 maanden later, liep ik in een keer een lange afstand op eigenlijk de verkeerde schoenen. Na enkele dagen spierpijn kreeg ik kniepijn (ik denk aan de pezen die over mijn knieën lopen) op het moment dat ik ging rennen, fietsen en traplopen. Bij wandelen was het licht voelbaar. Ik ben nu 2,5 week verder en heb nog steeds pijnen in mijn knieën. Nu ben ik benieuwd wat ik heb en hoe ik hiermee moet handelen. Alvast bedankt, Robin

  Beantwoorden
  • Gert-Jan ·

   Ik heb precies hetzelfde, gaan lopen met verkeerde schoenen en al 6 dagen kniepijn. :(

 33. Amin ·

  Beste Paul, Ik ben 29 jaar, heb 4 dagen geleden een voetbalmatch gespeeld en kreeg een stoot tegen de zijkant van mijn rechterknie. Ik voelde iets kraken, maar voelde op dat moment geen pijn of zo. Pas de dag erna kon ik moeilijk uit mijn bed komen vanwege mijn knie. De knie was een beetje opgezwollen, dus heb direct ijs erop gelegd 4/5 keer per dag. In de avond ging de kniepijn een beetje weg, maar de dag erna voelde ik de pijn in de knie weer wat beter. De kniepijn was nog altijd veel minder dan de dag ervoor en ik kon zelfs weer stappen zonder probleem… Alleen kon ik mijn voet nog niet helemaal doorbuigen, daar had ik nog wel een beetje last van; het voelde alsof er elastiek zwaar gespannen was aan de achterkant van mijn been, ter hoogte van mijn knie. De zwelling van de knie is wat verminderd en ik voel aan de zijkant van mijn kniegewricht minder pijn. Mijn vraag is: wat kan ik doen om mijn been te behandelen van die spanning die ik zo hard voel wanneer ik buig door mijn knie. Hopelijk kun je mij goeie tips geven of iemand natuurlijk… M.v.g. Amin

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Amin, Het is nog maar de vraag wat er precies met je knie is gebeurd… kraakbeenletsel, kneuzing, peesscheur, oprekking etc. Zonder op de hoogte te zijn van de onderliggende oorzaak van je knieklachten kun je in principe weinig zinnigs concluderen over de (doelgerichte) behandeling ervan. Mocht de kniepijn niet snel verdwijnen of mocht je je zorgen maken over je knie, neem dan even telefonisch contact op met je huisarts. Groeten, Paul

  • Amin ·

   Ik zal nog paar dagen wachten. Mocht de pijn nog niet weggaan, dan ga ik wel langs de huisarts. Toch bedankt voor je tips. Hoelang moet ik rusten eer ik terug kan sporten?

 34. wilco ·

  Hallo Paul, Ik heb last van RPCP van beide knieën. Wat mij opvalt al voor ik last kreeg van mijn knieën, is dat al mijn gewrichten kraken. Alles gaat vastzitten (waarbij vervelend spanningsgevoel) en moet ik los kraken. Nu een half jaar geleden met fitness (leg extensions) knieën overbelast en RPCP overgehouden. Nu ook door fitness mijn ellebogen overbelast. Na twee maanden rust weer rustig opbouwen, maar de pijn blijft in de ellebogen. Gelukkig veel minder erg dan de knieën. Train niet anders dan de rest van de sportschool. Heb daarnaast in het verleden tekenbeten gehad en kringen op de benen. Kuur gehad. Toch, bij bioresonantie zat er nog wel kenmerken van ziekte van Lyme. Mijn vraag: kan de ziekte van Lyme na jaren de gewrichtsklachten veroorzaken? Is de ziekte van Lyme te meten via reguliere arts? Is er bij knieklachten ook oorzaken als ziekte van Lyme bekend?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Wilco, Lymeziekte, Lyme-borreliose oftewel ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door Borrelia-bacteriën die op hun beurt worden overgedragen door de schapenteek. Vooralsnog gaat men ervan uit dat Lyme-borreliose een multi-systeemziekte is. Sowieso heeft Lyme een extreem divers en grillig verloop; het is een vreselijke en zwaar onderschatte ziekte die bij elke patiënt anders uitpakt. Sowieso kan Lyme je gewrichten enorm beïnvloeden. Bij Lyme-artritis zijn de gewrichten zelfs vaak het enige doelwit. Sterker nog: de ziekte van Lyme werd pas ontdekt toen een groot aantal jongeren gewrichtsklachten ontwikkelden in het plaatsje Old Lyme in 1975. De verschijnselen van gewrichtsontsteking (lyme-artritis) zijn hoofdzakelijk zwelling en pijn in de door Lyme aangedane gewrichten. De gewrichtsontsteking ontstaat bij de helft van de patiënten binnen drie maanden na de tekenbeet en/of het optreden van de welbekende rode ring; gewrichtsontsteking door Lyme-artritis kunnen verspringen tussen diverse gewrichten en zelfs pas in het latere beloop van de Lyme-ziekte optreden en ondanks behandeling met antibiotica nog langdurig blijven bestaan. Er zijn aanwijzingen (dus zonder wetenschappelijk uitsluitsel) dat voortdurende gewrichtsklachten na behandeling van de ziekte van Lyme worden veroorzaakt door een persisterende infectie. In de chronische fase van lyme-borreliose komt soms ook een op fibromyalgie lijkend syndroom voor, al dan niet in combinatie met gewrichtsontstekingen door Lyme-artritis. Persoonlijk geloof ik niet in bioresonantie, sorry. Althans, ik zie niet in hoe met behulp van bioresinantie de ziekte van Lyme kan worden aangetoond, laat staan ‘sporen’ ervan. Zelfs binnen de moderne medische wetenschap zijn er weinig betrouwbare methodes om de ziekte van Lyme definitief aan te tonen dan wel uit te sluiten. Dat komt juist doordat Lyme zo divers en grillig van aard is. Bovendien bestaat er grote variatie qua Borrelia-bacteriestammen, de antigenen veranderen, de bacterie kent verschillende verschijningsvormen en er zijn talloze immunologische reacties die Lyme-patiënten kunnen vertonen; tot slot geeft de Borrelia-spirocheet voorkeur aan weefsels boven bloed. Al met al zijn er nauwelijks goede bloedtests (bloedanalyses & bloedwaardebepalingen) voor Lyme, dus hoe bioresonantie wel rekening kan houden met al deze onzekere aspecten is voor mij een groot vraagteken. Dat wil overigens niet zeggen dat het het niet raadzaam kan zijn om bloedonderzoek aan te vragen en uit te laten voeren. Serologie + PCR geeft vooralsnog de meest nauwgezette en betrouwbare testresultaten, maar is erg duur en wordt zelden uitgevoerd. (bron) Of jouw knieklachten worden veroorzaakt door (restklachten van) Lyme durf ik niet te zeggen; dat het zou kunnen, staat echter vast. Heel veel beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  • wilco ·

   Hallo Paul, Bedankt voor de reactie. Duidelijke en complete informatie! Kreeg ik niet via de huisarts, dus echt bedankt. Groet Wilco

  • Paul ·

   Graag gedaan hoor; heel veel sterkte met de knieklachten!

 35. Fay ·

  Hallo, ik ben 27 en heb sinds mijn 12e vage maar vooral pijnlijke knieën. Het begon (volgens arts) met overbelasting, slijmbeursknie en later mogelijk knieslijtage. Telkens hoorde ik “je bent een jonge meid” dus ja, twijfelend over mijn geestelijke gesteldheid ging ik maar. Geen atletiek of turnen meer, het lukte gewoon niet meer. Dus ging ik door de jaren heen i.v.m. aanhoudende kniepijn anders lopen, maar toen deed ook die andere knie steeds meer pijn. Hier en daar was het zo extreem dat ik ervan flauwviel. Ik deed aan fysio, maar een dagje naar de stad lukte al niet meer toen ik 15 was. Natuurlijk honderden keren terug geweest. Dokter stuurde mij door naar een podotherapeut. Volgens hen was het verdraaid? toen lag het aan mijn voeten en rug? Toen toch maar bezinking meten… Kortom: ik ging gewoon niet meer terug omdat ik niets anders dan pijnstillers kreeg en diverse ontstekingsremmers. Het hielp allemaal niet, werd er zelfs zieker van (maagpijn etc). De pijn is door de jaren heftiger, maar gelukkig ook wel eens dagen tot 2 weken bijna weg (pijn is regelmatig te negeren)… maar ik moet bekennen door het acuut stoppen met sporten midden in de pubertijd ben ik 20 kilo aangekomen (65 nu)… Meer gewicht om te dragen, maar sporten lukt vaak niet. En het revalidatiecentrum is van mening dat ik uitbehandeld ben (heb ook het idee dat zij vinden dat k overdrijf)… Oké eerlijk, ik kan ook niet stil zitten en ga met pijn door, maar niemand die doorheeft dat ik van mening ben dat ik al genoeg heb opgegeven en het tijd wordt dat er verder gezocht moet worden. Nu is mijn vraag, waar kan ik het best heen met zulke knieklachten? De pijn omschrijf ik als: * Dagelijks: matig (aangeleerd om te negeren en rust te pakken waar het kan); * Als ik in bed lig zeker 3x per week pijnscheuten waardoor ik de neiging heb al het haar uit mijn kop te trekken; * Gevoel van weke enkel… trekt naar mijn idee door!; * Soms uit het niets niet kunnen opstaan uit een stoel of een trap op… Er is geen verschil tussen zomer en winter, al lijkt dat wel te veranderen! Moet ik dan toch maar afvallen en zien wat er gebeurt?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Fay, Ik ben GEEN arts, dus wat er met je aan de hand is, durf ik niet te zeggen. Persoonlijk zou ik aandringen op scans en foto’s van de aangedane gebieden, dus knieën en wellicht enkels. Doorverwijzing naar een orthopeed lijkt me sowieso geen overbodige luxe. Orthopedie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van gewrichten: botten, spieren, pezen en banden. Ga bij voorkeur naar een kniespecialist, dus een orthopeed die zich volledig heeft gespecialiseerd in kniegewrichten en knieklachten. Misschien kom je uiteindelijk zelfs bij een reumatoloog terecht die o.a. gespecialiseerd is in ontstekingsaandoeningen van de kniegewrichten. Reumatologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met reumatische aandoeningen. Reuma is een verzamelnaam voor 100+ aandoeningen aan het bewegingsapparaat (waaronder de knieën) die niet zijn ontstaan door een ongeval. Reuma gaat veelal gepaard met pijn, stijfheid en vermoeidheid van de gewrichten. Kortom: dring bij je huisarts aan op vervolgonderzoek door een kniespecialist. Mocht je huisarts niet meewerken, vraag dan een second opinion aan bij een andere arts of stap definitief over naar een andere huisarts. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 36. Wendy ·

  Hallo, Ik ben 22 jaar. heb sinds me 19de last van PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom). Als ik te lang sta heb ik dus ook dagen/weken last van erge opspelende pijn. Nou mijn vraag is… Kan je met PFPS afgekeurd worden en hoe? Want ik ben via gemeente bezig geweest, 1x een arts langs geweest en verder niets van papieren of antwoord meer van gehoord. Omdat allemaal via gemeente ging en dat is niet goed uitgepakt. Maar ik word aangepakt als het allemaal tussen mijn oren zit. maar de pijn is er echt en ik kan niet eens normaal werken/huishouden doen. Na 2 uur moet ik gewoon zitten want ik tril dan of zak door me knieën. Heb ook zwakke spieren maar kan deze helaas niet trainen omdat te snel overbelast raakt. Ik werk alleen op een zaterdag 6 uurtjes dat is lopen, tillen en op een heftruck staan. door die afwisselende handelingen gaat het redelijk, maar wel helemaal kapot na die werkdag. Soms op feestdagen werk ik 1/2 dagen meer maar ik heb 1 dag minstens nodig om bij te komen, zo slopend is het voor mij. Mijn familie kant gelooft mijn ook niet ze zeggen dat het tussen me oren zit omdat het een “sydroom” is dus dan zit het tussen je oren. Nou, ik weet niet wie de pijn kan verzinnen en in elkaar kan zakken en dagen/weken niets meer kan… MAAR even tot slot mijn vraag. Kan je met Patello Femoraal Pijn Syndroom afgekeurd worden? Zo ja hoe en wat? Ik kom even via google niet verder. En mijn vriend is bezig met een re-integratieproces voor ze rug (3 hernia’s) maar daar komen we zelfs niet mee verder. Aangepast werk ja, maar die vind je niet zomaar, ook niet via Jobhunter want die werken ook niet mee. Iedereen die beetje familie heb en problemen met niet kunnen werken. Die kunnen straks fluiten naar beetje “leven” want financieel ga je er kapot aan. Werken JA wil ik. MAAR kan niet.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Wendy, Als je om gezondheidsredenen niet kunt werken, kun je jezelf ziek melden bij je werkgever. Bij ziekteverzuim treedt allerhande wetgeving in werking. Het zou sowieso handig kunnen zijn om eens met een bedrijfsarts om de tafel te gaan zitten. (bron) Of en hoelang je in aanmerking komt voor ziektewet (WIA c.q. WAO) bij langdurige ziekte is afhankelijk van allerlei factoren. Kijk allereerst eens op deze site van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 37. Mireille ·

  Hallo, Ik ben 21 jaar en ik zit al een tijd met een groot probleem. Ongeveer 5/6 jaar geleden was ik aan het voetballen en het daarbij vaak slidings gemaakt. De laatste was desastreus voor mijn linker knie. Voor mijn gevoel bleef mijn knieschijf achter een graspolletje haken en klapte naar de buitenkant toe. Meteen een hele grote zwelling aan de rechter kant van de knie (waar ik de klap kreeg). In een rolstoel naar een huisarts gebracht en daar werd verteld dat ik 3 dagen op krukken moest lopen. Nu had ik precies die drie dagen daarna zeilkamp. Ik was heen gegaan omdat ik diezelfde avond er al een beetje op kon lopen (was heel pijnlijk, heb het alleen niet laten merken. Ik wilde graag heen). Had zoveel mogelijk met mijn rechterbeen opgevangen maar voorkomen erop te staan doe je niet als je de boot uit moet komen. Eenmaal thuis, veel rust genomen, maar wel na een tijdje voetballen. Ik was goed te been dus ik dacht dat het wel klaar zou zijn. Ik ben/was al jaren keeper en daarbij moet je veel vallen natuurlijk. Telkens wanneer ik viel moest ik weer het veld afgedragen worden. De pijn was ondragelijk en zwol weer meteen op. Meteen naast het veld en thuis koelen. Wat nou juist het rare is dat het de volgende dag allemaal weer weg was en ik ook weer redelijk goed te been was. Ik heb dit 1,5 jaar volgehouden. Toen moest ik maar van voetbal af hoe erg ik het ook vond, en nog steeds vind. Ik ben naar meerdere doctoren geweest en niets kwam er uit. Er zijn MRI’s gemaakt en hebben meerdere doctoren naar gekeken. Niets. Ook heb ik al bijna 2 jaar bij een fysiotherapeute rond gelopen. Heeft verder niets geholpen. Acupuncturist met laserbehandeling ben ik ook naar toe geweest. Leek op het eerst wel te helpen, maar wanneer ik weer stopte was het zo weer mis. Net week geleden nog naar een revalidatiearts gegaan. Hij weet het ook niet. Er moet dus echt iets goed mis zijn in mijn knie, maar wat? Er zijn al zoveel dingen gecheckt – meniscussen (zijn zelfs sterker dan normaal); – kniebanden – slijmbeurzen. En natuurlijk andere handelingen die ik zo even niet op kan noemen. Wat alles juist vreemd maakt is dat ik dingen gewoon kan doen die de meeste mensen niet kunnen met knieklachten. Ik kan: – rennen / sprinten; – draaiingen maken; op mijn knieën zitten, zelfs op harde grond (alleen als ik het scheenbeen gedeelte gebruik); – door mijn knieën zakken en weer opstaan zonder daarbij mij vast te moeten houden (squats); – springen; – fietsbeweging Wat ik niet kan: – vallen; – op mijn knieën zitten op mijn knieschijf (harde grond); – op bed/ bank op mijn knieën (zachte grond). Bij lang stilstaan wordt de knie stijf en trekkerig. Heel veel inspanning wordt de knie ook stijf en trekkerig (vervelend gevoel naar boven en beneden). Wat ik ongeveer voel: – alsof er een mes in gestoken wordt; – het wordt ook alleen maar erger tenzij in er van afga; – als ik druk zit de pijn aan de binnenkant beetje recht onderin van de knieschijf; – meer druk op die plek trekt het naar linksboven, dus dwars over mijn knieschijf heen; – ook trekt de pijn naar boven en onderen toe. De knie wordt van al een klein tikje blauw en zwelt ook op, maar is ook zo weer weg. Ik vind het zo frustrerend dat niemand weet wat dit is. Ik hoop dat ik genoeg informatie gegeven heb en dat iemand misschien weet wat het zou kunnen zijn. Ik heb al zoveel op internet rondgekeken en niets lijkt dezelfde pijn/plekken/klachten te hebben.

  Beantwoorden
 38. C ·

  Hallo, Er worden veel soorten knie-pijn genoemd, maar de mijne zag ik er niet bij: Ik kan niet lang met gebogen (linker) knie zitten/liggen, ook niet onbelast. Ik moet dan mijn been strekken en dan trekt de pijn eruit. Met traplopen (steeds buigen) natuurlijk ook pijn, dus daardoor eigenlijk voortdurend. Maar vooral het buigen dus… Wat zou dat kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • wilco ·

   Hallo, RPCP heet het. Overal te googelen en gewoon bekend. Google op pijn achter knieschijf en je komt op RPCP; schade aan kraakbeen van knieschijf. Groet, Wilco

  • Paul ·

   Dankjewel Wilco voor de tip! Ter illustratie hierbij nog wat aanvullende info: RPCP staat voor ‘retropatellaire chondropathie’. Kort door de bocht houdt het inderdaad in dat de kwaliteit van het kraakbeenlaagje dat aan de binnenkant/achterkant van de knieschijf zit afneemt. Deze aandoening staat tevens bekend onder de noemer ‘patellofemoraal pijnsyndroom’ (PFPS). In de volksmond wordt er ook nog weleens van een ‘meidenknie’ gesproken. Retropatellaire chondropathie komt in veruit de meeste gevallen voor bij tieners en jongvolwassenen vrouwen. Mensen die lijden aan dit pijnsyndroom ervaren hoofdzakelijk pijn in de knie die met name optreedt tijdens hurken, knielen en traplopen… of in ieder geval verergeren de knieklachten bij dit soort bewegingen. De kniepijn wordt doorgaans milder van aard als je de knie rust geeft of strekt. Meestal gaat retropatellaire chondropathie van het kniegewricht binnen 1 tot enkele maanden vanzelf over. Doorgaans wordt aangeraden om kniebewegingen en sporten die het patellofemoraal pijnsyndroom uitlokken zo veel mogelijk te vermijden; ook 1 tot 2 maanden stoppen met sporten zou herstel kunnen bespoedigen. Groeten, Paul

 39. Iemand ·

  Ik heb zo ongeveer al 3 maanden geleden mijn knie verdraaid met een harde klap erop. Ik ben al naar de huisarts geweest en die zei dat het gekneusd was. Is dit normaal dat ik er zo lang last van heb en dat de pijn niet weggaat?

  Beantwoorden
  • Annette van Blokland ·

   Hoi, nee het is niet normaal dat je na 3 maanden nog pijn hebt bij een gekneusd knie. Als ik jou was zou ik een fysio of sportmasseur raadplegen. Vooral als je knie nog geregeld dik is zal ik er door een specialist na laten kijken. Succes.

 40. Lies ·

  Hoi hoi, Ik heb heel erg vaak last van mijn knie. Ik zou graag willen weten wat het zou kunnen zijn. Meestal gebeurt het als ik ga zitten met de ene voet onder mijn andere been. De pijn die ik krijg is ondraaglijk! Lijk op ontzettende kramp maar kan mij knie niet recht buigen, moet ik echt met behulp van mijn handen en grond mijn been recht buigen wil ik de pijn verzachten. Ik heb dit ontzettend vaak met allebei me knieën. Nu is het zo erg dat ik een beetje sleep met mijn voet (is namelijk 2 uur geleden weer gebeurt). Graag snel reactie. Gr. Lies

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Dit klinkt een beetje als een ‘zweepslag’ of een aandoening van pees of peesschede, wel raar dat ‘t fenomeen zich met regelmaat voordoet. Ik weet niet hoe oud je bent, maar het zou ook een hele heftige vorm van spierkramp kunnen zijn, gerelateerd aan groeipijn of een mineralengebrek. Verkramping van spieren kan overigens allerlei oorzaken hebben. Zo’n plotselinge krampaanval die ineens in de spier schiet kan in ieder geval onwijs pijnlijk zijn.

 41. anoniem ·

  Hoihoi, Ik ben 16 en ik had even een vraagje… Ik stapte vorige week bij mijn huis binnen en toen ik mijn voet op de drempel zette, gleed hij weg. Sindsdien heb ik een ondraaglijke pijn in mijn knie. Wie weet wat het is? Ik kan het zelfs niet vinden op internet. Ik heb altijd al pijn in mijn knieën volgens de huisarts is het slijtage en daar is niks meer aan te doen vertelde hij, dat zeggen ze al sinds mijn 7e, maar deze pijn is echt ondragelijk. De huisarts zei dat ik rust moest nemen (maar dat kan niet omdat ik best veel moet lopen en staan in trein en bus naar school per dag minimaal 2,5 uur). Mijn ouders vinden nu dat ik beter kan stoppen met deze opleiding (verpleegkunde) omdat het werk straks lichamelijk ook zwaar is. Wie o wie kan mij helpen? x

  Beantwoorden
 42. Marianne ·

  Ik ben erg hard op mijn knie gevallen. Deze is natuurlijk blauw, gezwollen en pijnlijk, maar ook mijn voet is blauw/paars, gezwollen, echter niet pijnlijk. Hoe kan dit? Wat kan ik het beste doen i.v.m. herstel van mijn kneuzingen? Ik ben begonnen met smeren met Arnica zalf, de eerste dagen. Nu probeer ik het been wat rust te geven, maar dunner is het nog niet, na 8 dagen… Is dit normaal?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   ‘t Is op afstand niet te beoordelen of een bepaalde zwelling van de knie al dan niet ‘normaal’ is. Mocht je je zorgen maken, bel dan even met de assistent(e) van je huisarts.

 43. Rik ·

  Negen maanden geleden geopereerd aan me meniscus. Dat probleem schijnt al geruime tijd het probleem niet meer te zijn. Nu heb ik al vanaf 6/7 maanden last van me knie. Eerst kuitbeenkopje wat verholpen is door een steunzool en daar achteraan PFPS (zegt me fysio) Ik twijfel ernstig aan dat het goed komt met me knie en ik denk dat het iets anders is… De pijn in de knie is nu ondraaglijk al heeft het zijn pieken en dalen. Opstaan met last, lopen, zitten, altijd last is geen pretje. Maakt het leven er niet leuk op. Geen idee wat ik moet nu. Orthopeed zegt dat het vanzelf overgaat. Fysio doet er naar haar zeggen alles aan. Heb niet echt het idee serieus genomen te worden door wie dan ook. Heb nu een brace besteld en hoop dat dat het verlicht, heb er een hard hoofd in gekregen. Alles wat ik probeert heb de laatste 7 maanden hebben weinig tot niks opgeleverd voor de knieklachten.

  Beantwoorden
 44. stefania ·

  Ik ben woensdag door mijn knie gegaan en die ging uit de kom. Naar ziekenhuis foto’s gemaakt, mocht ik naar huis met een brace om. na 1 week terug, brace af en met krukken lopen, maar ‘t is nu al bijna 2 weken en kan mijn been nog steeds niet buigen. En hij doet wel pijn als ik ga proberen te buigen. En mijn onderbeen bij mijn kuit lijkt ook dunner als rechterbeen, is dat normaal? En is het ook normaal dat ik hem nog steeds niet kan buigen, ‘t is al bijna 2 weken geleden dat hij uit de kom ging. Komt het wel goed? De arts zei dat ik oefeningen moet doen en het komt vanzelf wel goed, maar ik maak me druk want is 2 weken en kan de knie nog niet buigen… Wie kan me vertellen wat ik moet doen? Of is het gewoon afwachten en veel oefeningen doen? Dankjewel.

  Beantwoorden
  • Irma ·

   Mijn dochter van 12 jaar heeft al 2 maal haar knie uit de kom gehad. De eerst keer heeft ze alleen fysiotherapie gehad en liep ze een hele tijd op krukken, het herstel duurde bij haar zeker een half jaar, had er ook wel mee te maken dat ze bang was om haar knie te buigen en ze dacht dat het weer zou gebeuren. Een jaar later ging haar knie weer uit de kom en heeft ze gips gekregen voor 5 weken, daarna heeft ze nog een hele tijd met krukken gelopen en het herstel duurde ook zeker weer een half jaar. Het is nu een jaar geleden en nog steeds blijft het een zwakke plek. Het is vooral een kwestie van oefenen; je spieren moeten weer sterker worden. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn dochter een te lange pees heeft (die aan haar knieschijf zit) waardoor hij er makkelijk uit schiet, ze zal er aan geopereerd moeten worden als ze uitgegroeid is. Je zult het herstel de tijd moeten geven.

  • Eva Schriemer ·

   Hallo. Door een flinke verdraaiing van mijn knie heb ik hem vanaf het eerste moment niet kunnen buigen. Heel veel pijn als het toch werd geprobeerd. Onder narcose hebben ze de knie uiteindelijk wel doorgebogen en daarna heb ik een apparaat gekregen voor thuis die de knie passief boog. Na een aantal weken kon ik het zelf weer. Het blijft echter pijnlijk. Ze kunnen niet vinden wat het is. Het kan wel twee jaar duren voordat de kniepijn weg is…

 45. Cindy ·

  Ik word a.s. maandag geopereerd aan mijn knie, maar ik maak me behoorlijk zorgen. Ongeveer 8 weken geleden zat ik buiten met mijn voeten op een tafeltje… Ik kijk naar mijn linker knie (buitenkant) en zie daar een bult zitten. Ik kijk naar mijn andere knie… niets. Vreemd, maar verder geen aandacht aan proberen te geven. Had er ook geen last van tot een week of 6 terug… Het begon ineens door te trekken naar de zijkant van mijn voet en mijn knieholte, dus toch maar even naar de huisarts geweest. Die vertelde me dat het waarschijnlijk een vetbult is, maar dat er wel een echo gemaakt moest worden. Bij de echo kreeg ik al te horen dat het geen vetbult was en dat ze zouden adviseren om er verder naar te laten kijken. Lang verhaal kort: MRI gehad via de orthopeed, die geeft aan dat de bult eruit moet door middel van een kijkoperatie. Maar aangezien hijzelf op vakantie gaat en ik er toch wel flink last van heb, zou een andere arts de operatie gaan doen. Vandaag op consult geweest, maar deze dokter blijkt de mening van de eerste orthopeed niet te delen en wil me op een gewone manier opereren. Hij denkt dat het vanuit het gewricht komt tussen mijn knie en scheenbeen. Er zit iets hards in en ik maak me er erg zorgen over. De dokter vertelde dat het vrij uniek is en dat hij dit nog niet eerder gezien heeft. Iemand enig idee? Want ik word niet wijzer van de orthopeed en op internet kan ik ook niets vinden. B.v.d. Cindy P.S. Sorry voor het lange en misschien onduidelijke verhaal.

  Beantwoorden
 46. Jan ·

  Ik ben Jan, ik ben 14 jaar oud. Ik heb een aantal jaren gevoetbald en doe nu al 2 jaar kickboksen/thaiboksen. Bij voetbal kwam het als eerste voor: De wedstrijd begon en iemand liep ontzettend hard tegen het breedste gedeelde aan de binnenkant van mijn knie. Ik kon toen een halfuur niet lopen en het deed echt ontzettend veel pijn. Maar nu gebeurt het soms dat ik bijvoorbeeld voetbal speel met vrienden of op school of als ik aan het kick- of thaiboksen ben, dat als ik een trap krijg tegen de binnenkant van mijn knie in het midden, dat ik dan ff 5 minuten super veel pijn heb. En dat gaat dan weer weg na 10 minuten… Wat zou dat kunnen zijn?

  Beantwoorden
 47. Filip Van Houte ·

  Hallo iedereen, Ik doe al 8 jaar intensief sport. Momenteel doe ik Engels boksen, yoga, fitness en lopen. Ik ben vanaf maart 2014 wat beginnen trainen voor een halve marathon en ik heb daarvoor 2 maand getraind (ik deed al één keer per week langeafstandtraining en interval) en ik kreeg hierna de smaak te pakken. Ik heb toen het langeafstandlopen langzaam opgebouwd, maar ik heb toen net voor ik op reis vertrok eind mei 2014 eens 2 uur gelopen, waarvan een aantal keer trappen en een berg op. Dit was teveel en had toen al een beetje last van mijn knie. We zijn nu 3 maanden later en ik heb nog steeds last van mijn linkerknie. (vooral aan de bovenkant aan de binnenkant, soms aan de buitenkant). Het voelt alsof er vanbinnen iets tegen wringt. Ik ben al naar de kinesitherapeut gegaan en die heeft me toen een aantal bewegingen gegeven voor de heup (omdat hij zij dat het probleem niet echt aan de knie lag maar aan mijn stramme heup waardoor de knie meer opvangt). Ik heb een aantal weken die heupoefeningen gedaan, maar geen enkele verbetering gemerkt. Ik heb toen een MRI-scan laten uitvoeren, maar daar zagen ze niets abnormaal in. Ik ben onlangs naar een fysiotherapeut gegaan en die zei dat het eventueel kon verholpen worden met quadriceps oefeningen. Ik heb nooit last gehad hiervoor van mijn knie. Het is niet zo dat ik stekende pijn heb in mijn knie of niet kan sporten, maar er wringt iets tegen in mijn knie. Is er iemand die weet aan wat het kan liggen. Het is vreselijk vervelend en het belet me volop te sporten… en ze vinden blijkbaar geen oplossing… Iemand de raad weet? Ik heb ook wel een pronatie in beide voeten, maar een vervelend gevoel in mijn linkerknie als momenteel, heb ik nog nooit gehad. (wel een aantal keer vroeger tijdens squash mijn linkervoet verstuikt). Hulp is welkom… Bedankt!

  Beantwoorden
 48. Marloes ·

  Hallo, Ik ben nu 22 en heb al zo’n 5 jaar last van mijn knie. Tijdens deze heftige kniepijnen kan ik bijna niet meer lopen, omdat dit teveel pijn geeft. Ik heb in het verleden gehockeyd en een keer een hockeybal tegen mijn knie gekregen. Ik ben al verscheidende keren bij de arts geweest en heb verschillende fysio’s gevolgd. De fysio zorgt er echter voor (oprekken spieren en/of krachttraining) dat de pijn ondraaglijk wordt. Ik ben ook naar een specialist in het ziekenhuis geweest, maar n.a.v. een MRI en röntgen heeft hij gezegd dat hij het niet weet, niets voor mij kan doen en geen kijkoperatie wilt doen omdat hij denkt niets te vinden. Er is geen één duidelijk pijnpunt, de pijn zit boven, aan weerskanten en onder mijn knieschijf en in mijn knieholte. De pijn wordt erger als ik moe ben, langdurig beweeg of op hakken loop. Op het moment van heftige pijn knakt mijn knie, helpt alleen warmte en paracetamol voor lichte verlichting en blijft de pijn tot ik ga slapen en wakker wordt. De pijn is op dat moment constant aanwezig met sterkere aanvallen tussendoor. Soms vertoont mijn knie een hele lichte verdikking aan de onderkant en bovenkant van mijn knieschijf. Herkent zich iemand in mijn klachten? Is iemand bekent met deze klachten en heeft hij/zij wel een diagnose gekregen?

  Beantwoorden
 49. Jojo ·

  Beste Paul ik ben in Turkije en heb veel gezwommen en heb nu veel last van m’n linker knie ik denk muniscus ik ben 14 jaar kan het ook groeipijn zijn?

  Beantwoorden
 50. karima ·

  Ik heb sinds een week enorme stekende pijn in me knie aan de onderkant. Ik was op me werk en ik liep de trap af en ik glee als het ware van de trap af en ik hield me toen vast aan de leuning, maar sinds dien heb ik stekende pijn in de knie als ik trappen op en af loop. Ik kan ook moeilijk een draai met de knie maken als ik achterom wil kijken. Wat kan ik het beste doen!?

  Beantwoorden
 51. gerda bos ·

  HOI, Ik heb sinds januari last van de linker knie. Ik kan niet bukken en hem soms niet strekken. Ik heb al fysiotherapie, oefeningen en shockwave gehad. Tevens is er een MRI scan gemaakt, waarop duidelijk te zien was dat de pees te dik was, en mogelijk ook irritatie bij de meniscus. Ik werk in de zorg dus gebruik m’n knieën veel. Een injectie krijg ik niet omdat de orthopeed bang is dat hij afscheurt. Heeft iemand voor mij een tip wat ik nog meer aan m’n knieprobleem kan doen?

  Beantwoorden
 52. doetje ·

  Ik heb vanaf zondag pijn aan de buitenkant van me linker knie. Maar schuin erboven. Als ik me knie optrek dan doet het pijn en voelt verdoofd vanbinnen. Kan het als je met je kleinkind in een kinderachtbaan heb gezeten wat erg krap was, door de klap die je tegen de kant van het karretje krijgt je zo bezeren? Ik had er pas een dag erna last van.

  Beantwoorden
 53. Irma ·

  Hallo, Ik heb echt al jaren last van mijn knie, vreemd genoeg wisselt het en soms is het even weg en soms komt het heel lang terug. Bij Fysiotherapie geweest twee jaar geleden, ontsteking bovenkant knieschijf/pees? Oefeningen gedaan, toen was het weg maar al gauw net zo hard weer terug. Heb er niets meer aan gedaan maar ben er nu wel klaar mee. Kan soms heel slecht omhoog komen nadat ik door m’n knieën ben gegaan. Buigen doet zeer, fietsen, traplopen, iets langer gebogen houden, en ook als ik bovenkant knieschijf (aanhechtingen naar spier/pees) indruk verga ik van de pijn. Toch maar weer oefeningen bij fysio?

  Beantwoorden
 54. Henri ·

  Beste allemaal, Wat een hoop knieproblemen lees ik hier. Misschien kan iemand mij e.e.a. daarom verklaren? Ik ben 27 jaar en af en toe 1x per week 3km hardlopen. Maand geleden door mijn linker knie gegaan, maar rondje afgelopen. Veel pijn de dagen daarna en gevoel dat ik er constant doorheen ga. Tussentijds al drie keer bij de dokter geweest en denkt aan RPCP, de therapeut waar ik nu ben ook. Echter neemt de pijn totaal niet af en wordt deze alleen maar erger (hier heb ik weer onlangs ontsteking pijnstiller voor mogen gaan slikken). Mijn rechter knie is een week na de linker ook vreselijk pijn gaan doen. Hoewel de symptomen van RPCP overeenkomen kan ik mij hier niet bij neerleggen, en heb het idee dat de dokter mij probeert weg te houden van een specialist of foto apparaat. Door de knie zakken, pijn op de knie schijf en een specifiek puntje daarop, constant kiespijn gevoel en alsof hij op slot zit. IJs neemt de klacht iets weg. Heeft hier iemand ervaring mee? Groetjes, Henri

  Beantwoorden
  • Maaike Bakker ·

   Hallo Henri, Deze knieschijfpijn komt mij ook heel bekend voor, en bij mij is ook de diagnose RPCP (retropatellaire chondropathie) vastgesteld. Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd, van Kinesio tape tot gewoon oefeningen, maar niks hielp of werkte tegen de kniepijn (de tape bleef niet eens op mijn huid plakken). Het enige wat ik kan aanraden, is deze oefening zo vaak mogelijk doen: ga op een stoel zitten en zet je benen op de grond. Steek dan voor 10 seconden je benen horizontaal voor je uit en span je bovenbeenspieren aan. Neem dan 20 seconden rust en herhaal dit dan een paar keer. Hierdoor wordt je bovenbeenspier sterker en kunnen de knieklachten verminderen (bij sommige mensen zouden ze helemaal zijn weggetrokken, maar daar geloof ik niet helemaal in). Voor de rest, als je kniepijn hebt Biofreeze gebruiken, dat is een soort smeersel dat uit zichzelf koelt. Dat is gewoon te krijgen bij de drogist in gel- en sprayvorm geloof ik. En stoppen met hardlopen lijkt mij beter eigenlijk, aangezien hardlopen je knieën vaak overbelast. Zelf ben ik nu gaan fietsen, waarbij ik niet zoveel pijn heb. Verder kan ik niet meer zeggen dan dat je in principe aan de pijn moet wennen, en dat je in een later stadium van RPCP alles weer zult kunnen doen; wel met wat pijn, maar daar valt aan te wennen. Heel veel succes ermee! Groeten, Maaike

  • wilco ·

   Hoi Henry, Ik heb dezelfde klachten. Last van pijn achter de knieschijf. Stekende pijn. Precies achter een puntje op de knieschijf, beide knieën. Ik heb nu MRI gehad en wacht op de resultaat. Pijn blijft en neemt na een half jaar niet af, wel ups en downs. Ben zelf 28 jaar. Machtig lastig deze pijnklachten. Met sport en werk, moeilijk aan te passen. Stom ook dat artsen er weinig mee kunnen. Ik had een hoge verwachting van de medische kunde, maar zelfs bij de huisarts en fysio moet je overal zelf achteraan en kun je nog beter op internet googelen om verder te komen.

 55. Natascha ·

  Beste Paul, Mijn zoontje van 5 jaar is afgelopen dinsdag van de glijbaan afgeduwd. Heeft zijn knie gekneusd. Nu zegt hij dat hij aan zijn andere been pijn heeft bij zijn heup. Kan dat zijn doordat hij nu anders probeert te lopen of juist omdat hij dat been juist meer gebruikt om zijn knie niet te forceren? Ik heb ook het idee dat hij niet durft te lopen i.v.m. bang voor pijn. Is de Fysio misschien een goed plan? Gr. Natascha

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Natascha, De situatie zoals je die schetst zou best kunnen plaatshebben. Bij pijn van gewrichten in de benen (heup, knie, enkel) zie je vaak dat er wordt gecompenseerd met de andere kant. Persoonlijk zou ik eerst even met je zoontje langs de huisarts gaan; die zal je kunnen vertellen of fysiotherapie raadzaam is. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 56. Anthony ·

  Hallo allemaal. Ik ben een man van 32 met een stevig sportverleden. Ik heb ook last van kniepijn en ben al eens onder het mes gegaan. Reden hiervoor bleek dat een kop van mijn quadriceps te sterk was ten opzichte van de andere koppen, waardoor ‘ie de knieschijf scheef trok. Ze hebben dan de pees wat losgemaakt om het evenwicht te herstellen. Grotendeels heb ik nu geen last meer. Ik squash en mountainbike nu nog, en enkel bij dat laatste krijg ik meer en meer last naarmate de rit vordert. Ook werk ik in de horeca, en aangezien onze frigo’s op de grond staan, moet ik tijdens het aanvullen op mijn knieën gaan zitten om tot helemaal achterin te geraken. Nadien moet ik me ergens aan optrekken om weer recht te geraken. Zonder lukt ook, maar met een helse pijn. Op mijn huk gaan zitten wordt ook al pijnlijk binnen enkele seconden. Wat zou dit kunnen zijn? Dokters hebben al voorstellen gedaan, maar nog niks heeft eigenlijk iets opgebracht.

  Beantwoorden
 57. Deborah ·

  Beste Paul, ik ben een meisje van twaalf en loop al best wel lang hard, maar sinds gisteren heb ik steken in mijn knie gekregen. Ik dacht dat het wel over zou gaan na een nachtje slapen en ben de volgende dag weer gaan lopen, maar ik zakte bijna door mijn been van de pijn in mijn knie. Zou dit een lopersknie kunnen zijn?

  Beantwoorden
 58. Angela Spin-Visscher ·

  Ik heb sinds enkele maanden heel veel last van kramp in mijn linkerbeen, voornamelijk knieholte en af en toe in mijn kuit. De kramp in mijn knieholte trekt door naar de voorkant van mijn knie en soms naar mijn kuit. Iemand hier ervaring mee?

  Beantwoorden
 59. Laurens ·

  Sinds een jaar geleden heb ik een blijvende pijn in mijn rechterknie. Dit komt door de uitoefening van een fysiek te zware job. Ik heb mij moeten laten afkeuren om medische redenen. Nu ben ik al naar 3 verschillende specialisten geweest. De ene stuurt je gewoon door naar de andere… Al 4 ziekenhuisbezoeken achter de rug. MRI-scan laten doen, zonder resultaat. CT-scan (met inspuiting eerst) laten doen. Blijkbaar heb ik een aangeboren aandoening waardoor mijn knieschijven een beetje scheef staan (is blijkbaar altijd aan beide knieën). Ik kan er mij aan laten opereren, maar bij operatie is geen beterschap gegarandeerd… Ze raden een operatie dan ook af. Nu zit ik ermee… 24/7 irritante pijn. Alsof mijn knie ‘vol’ zit. Alsof er binnenin mijn knie een ballon opgeblazen zit die alles wegduwt. Om krankzinnig van te worden!

  Beantwoorden
  • Esther ·

   Beste Laurens, Ik heb zelf 3 operaties aan mijn linker knie gehad vanwege mijn elke keer weer scheurende meniscus. Op mijn 15e zeiden ze dat dat niet kon, maar een halfjaar later was er toch maar verder onderzoek naar gedaan, en wat bleek: gescheurd! Net als de 2e en 3e keer. Maar mijn beste vriendin werd elke keer net na mij ook geopereerd aan haar knieën vanwege haar knieschijven die scheef stonden. Eerst heeft zij nog wel veel last gehad van 1 knie, maar dat is na een paar jaar ook bijgetrokken. Zij heeft er veel baat bij gehad. Ik hoop dat je er wat aan hebt…

 60. Mirjan ·

  Ik ben een 47 jarige vrouw. Op mijn 16e ben ik voor het eerst geopereerd aan mijn linkerknie. De knieschijf was uit de kom en de banden dusdanig verrekt dat een operatie nodig was. Na revalidatie kon ik alles weer. Na een aantal jaren, ik was inmiddels 28, sta ik op van een krukje, en ga door mijn linker knie. Na opstaan blijf ik steeds door de knie gaan. Ik had echter totaal geen pijn. Maar toch bleken de voorste kruisband en de binnenband volledig afgescheurd. Dus weer operatie. Na deze operatie kreeg ik hevige pijnen. Revalidatie lukte niet door de pijn. Na lang onderzoeken en meerdere second opinions erachter gekomen dat het posttraumatische dystrofie was. Gevolg; in die tijd, rust en rolstoel. Na drie jaar ben ik toch weer meer gaan doen tijdens de revalidatie, die al die tijd wel doorging puur om de knie minimaal te laten bewegen. Uiteindelijk kreeg ik minder pijn en kon ik meer bewegen. Vooral blijven sporten om de bovenbeenspieren sterk te houden en de knie zo minder te belasten. Bijna twintig jaar heb ik alles met de knie gedaan. Zelfs naar Italië gefietst. Soms had ik een beetje zeurderige pijn. Maar dat ging wel over. Nu gisterenochtend stond ik op met een pijnlijke linker knie. Ik dacht gaat wel over. Maar voor ik twee uur verder was, bleek de pijn onverdraaglijk. Ik kon de knie nog wel bewegen maar de hevige pijn belette het bewegen en lopen. De knie deed steeds meer pijn zowel bij bewegen als zitten. Uiteindelijk naar de huisarts gegaan. Deze wist het ook niet en heeft Naproxen een ontstekingsremmer en pijnstiller voorgeschreven. Het lijkt niet op een ontsteking, de knie is niet verkleurd of voelt warm aan. De medicijnen lijken te werken. Nu is de pijn houdbaar. Toch maak ik me zorgen. Heeft er iemand ervaring mee dat er ineens uit het niets zo n hevige pijn ontstaat? Of heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?

  Beantwoorden
 61. Jolien ·

  Beste Paul, Inderdaad hebben ze nog een MRI met contrastvloeistof voorgeschreven die nog moet gebeuren; de dokter had gezegd dat mocht het vocht zijn, dit dan zichtbaar was geweest op een gewone MRI-scan.

  Beantwoorden
 62. Ciska ·

  Ik ben in 1990 voor de eerste keer geopereerd aan m’n mediale meniscus na een voetbalongeluk. Daarna ben ik nog 2 keer geopereerd aan dezelfde meniscus i.v.m. losgeraakte stukjes. Daarna nog last blijven houden en weer een afspraak gemaakt bij de orthopeed. Die vertelde me dat ze niks kunnen doen en adviseerde me spuiten in de knie te laten zetten. De eerste hielp een beetje, maar de andere 2 hadden weinig resultaat. In 2012 bij een andere orthopeed geweest i.v.m. blijvende klachten. Die deelde me dus mede dat ik er maar mee moet leren leven. Ik ben nu 38 jaar en de klachten worden steeds erger, is er niks meer mogelijk met mijn knie?

  Beantwoorden
 63. Jolien ·

  Hallo, Ik ben Jolien, Mijn vriend is een paar jaar geleden door zijn knie gegaan, ze hebben toen een kijkoperatie gedaan, vervolgens heeft hij revalidatie gedaan + Kini, dit ging allemaal goed. Tijd terug begint zijn knie terug enorm veel pijn te doen hij zegt zelfs ondraaglijk hij neemt elke dag pijnstillers omdat het gewoon niet vol te houden is. Het is ter hoogte van zijn knieholte en zijkanten, bij elke beweging ook kan hij zijn knie niet volledig strekken of buigen, als ik aan de onderkant van zijn knie kom trekt hij onmiddellijk weg van de pijn. Sommige dagen ook erger als andere dagen. We zijn naar een specialist geweest die een echo en een MRI heeft gedaan. Ze zeggen dat ze wel iets zien zitten, maar wat het juist is weten ze niet. Elk onderzoek zeggen ze hetzelfde… Kan iemand iets duidelijker zijn wat erin kan zitten? Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Jolien, Een stukje kniekraakbeen (meniscus) lijkt me de meest waarschijnlijke optie, maar het zou bijvoorbeeld ook een botsplinter kunnen zijn, al lijkt me dat geen logisch gevolg van ‘door de knie gaan’ . Ik neem aan dat als het een vloeibare substantie (vocht, bloed o.i.d.) zou zijn geweest, dat ze dat niet met ‘iets’ zouden hebben aangeduid, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Hebben de doktoren geen vervolgbehandeling voorgesteld? Groeten, Paul

 64. martje berghuis ·

  Ik ben 77 jaar, heel sterk en draag en til nog alles. Mijn hobby is huizen ontruimen. Sinds 2 weken last van pijn en vocht en dikke linkerknie… Ik kreupel ervan en het gloeit. Wat kan het zijn?

  Beantwoorden
 65. macha ·

  Ik ben nu 21 en heb al 8 jaar knieklachten waardoor ik niet meer normaal kan functioneren. Ik kan niet meer lekker met de hond wandelen want na 20 min kan ik niet meer door de hevige pijn. Ik kan ook niet meer sporten, zelfs zwemmen gaat niet meer door de keerpunten. Maar doktoren weten niet wat er aan de hand is… Fysiotherapie gehad, een jaar terug kijkoperatie gehad, maar niks heeft wat opgeleverd. Sinds 3 weken is de pijn veranderd naar de binnenkant van mijn knie.

  Beantwoorden
 66. Nico ·

  Sinds enige tijd ben ik weer actief gaan hardlopen en loop nu zo’n 3x per week en wissel wat snellere en kortere loopjes af met rustigere en langere loopjes. Iedere keer als ik een uur loop krijg ik last aan beide knieën en beide aan de binnenkant. Na een paar dagen is dit weer weg. Heeft iemand een tip hoe ik dit kan voorkomen? Het is irritante pijn en als ik zo de tekst hierboven lees lijkt het iets met m’n menisci te zijn? Het vreemde (of juist niet?) is dat het aan beiden knieën dezelfde pijn is. Hoor graag tips!

  Beantwoorden
 67. Marieke ·

  Ik heb echt een rare pijn aan de buitenkant van mijn knie (knieschijf?) Er is niets te zien aan mijn knie maar als ik er ook maar iets aan zit is het ontzettend pijnlijk. Ik sport 3 keer per week en moet soms ook op mijn knieën zitten voor sommige oefeningen. Dit kan ik dan niet omdat het zo’n pijn doet. Verder heb ik nergens last van! Het gaat om 1 klein plekje maar oh zo lastig. Heb er nu zo’n 3 weken last van. Wat kan dit zijn?

  Beantwoorden
 68. lia ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 54 jaar. Vier maanden geleden ben ik door mijn knie gegaan door het te snel oplopen van de trap, het deed ontzettend veel pijn, ik kon geen stap verzetten en stond te shaken van de pijn. Momenteel heb ik pijn na en bij het lopen en is mijn knie aan de zijkant bij druk pijnlijk. Ik heb na rust het minste pijn, dus geen starterspijn. Ik heb behoorlijk overgewicht, ik begrijp dat dat niet gunstig voor mijn gewrichten is, maar voor die verkeerde beweging heb ik nooit last van mijn knieën gehad. Ik kon op mijn knieën zitten, rende de trap op en af, zo’n 15 keer per dag. Mijn huisarts en orthopeed zeggen dat ik last heb van artrose. Ik heb een hydrocortison injectie gekregen, maar dat deed niets; verder onderzoek doen ze niet, maar ik heb wel iedere dag pijn en ben beperkt, terwijl ik nu ook last krijg van mijn heup en andere knie. Natuurlijk moet ik gewicht verliezen, ik liep altijd veel met mijn hond, maar dat kan ik niet meer. Graag zou ik willen weten of iemand een goede raad heeft wat ik nu moet doen. Alvast bedankt!

  Beantwoorden
 69. jop ·

  Hallo, Ik ben een jongen van 20 jaar en heb sinds 3 jaar knieklachten. Het begon met een dikke knie na hevige inspanning. De huisarts zei dat het een verdikte slijmbeurs was, deze moest vanzelf overgaan. Na ongeveer een jaar begonnen de klachten toe te nemen. Ik kon niet meer tegen een bal schoppen van de pijn. Mijn bovenbeenspier werd steeds dunner en de pijn in mijn knie nam toe. Vooral bij lang zitten en liggen gaat de knie pijn doen. Ik slaap inmiddels al 1,5 jaar niet meer zonder pijnstillers. Ik ben toen doorverwezen naar de orthopeed. Hij heeft mijn knie onderzocht, maar deze was goed. Toen heb ik 4 maanden lang elke dag onder begeleiding van de fysio krachtoefeningen gedaan om mijn been aan te sterken. Dat lukte niet. Toen heb ik neurologisch onderzoek gehad, maar daar kwam ook niets uit. Toen toch maar weer naar de orthopeed. Die heeft foto’s, een MRI en een CT-scan gemaakt. Helaas weer zonder resultaat. Nu heb ik een week geleden een kijkoperatie gehad, maar hier is weer niets uitgekomen. Ik kan inmiddels als ik zit mijn been amper optillen. Lopen gaat steeds moeilijker. Maar de doktoren kunnen maar niks vinden. Heeft iemand misschien enig idee wat ik nog kan doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Jop, Ik ben GEEN arts, maar had je graag van praktische tips voorzien. Zo te lezen heb je echter zo’n beetje alles al aangegrepen. Het is ongelofelijk dat je al zo lang met zulke hevige kniepijn rondloopt zonder dat de artsen iets kunnen vinden. Hopelijk zijn er lezers die je knieklachten herkennen en je uit de brand kunnen helpen. Het enige wat ik zo 1-2-3 kan bedenken is toch second opinions blijven aanvragen… Mijn persoonlijke ervaring is namelijk dat de ene specialist kundiger is dan de andere. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 70. Ruben ·

  Ik ben een 20-jarige voetballer en ondervindt de laatste tijd hinder aan mijn linkerknie. Dit is namelijk de volgende: als ik mijn been volledig wil strekken, merk ik dat er precies iets los zit in de knieholte. Als ik dan volledig mijn been door strek, knakt er precies iets los in de knieholte. Dan is dit even weer goed tot op een bepaald moment hetzelfde zich weer herhaalt. Dit baart mij ongelofelijk veel zorgen. Ik speel voetbal op degelijk niveau en zou graag weten wat er aan de hand is… Is het een kraakbeenletsel, meniscusletsel…?

  Beantwoorden
 71. Benjamin ·

  Goedendag, Ik ben ene jongen van 18 jaar lijd aan diabetes mellitus type 1. Ik heb sedert een lange periode (6 jaar) telkens opkomende klachten in mijn rechter knieholte .Niet per se na het lopen of na een zware inspanning echter gebeurt het heel wisselvallig ! De pijn kan ik het best omschrijven als een zeer lichte en doffe pijn. Nadat ik dit artikel gelezen heb corresponderen sommige zaken wel met mijn situatie.

  Beantwoorden
  • Lisa ·

   Ik heb dit ook. Soms heb ik tijdens het fietsen het gevoel dat mijn knie gaat blokkeren, maar dan knakt ‘ie gewoon een keer en een paar minuten daarna doet die het weer opnieuw. Laatst zat ik in school en wou mijn been opheffen en mijn knie kwam tegen de bank terecht. Ik dacht niks aan de hand; even mijn knie strekken, maar ineens blijft die in een loodrechte stand staan en moest ik opstaan zodat ik die kon strekken en hoorde een knak. Wat zou dit kunnen zijn. Ik heb er al een jaar last van en de dokter zei eerst een ontsteking, maar zo lang? Dat kan ik toch niet geloven…

  • Paul ·

   Beste Lisa, Een ontsteking gaat veelal gepaard met pijn en roodheid van het kniegewricht en, inderdaad, zo lang houdt een ontsteking doorgaans niet aan. Een knerpende of knakkende knie of een knie die “op slot” komt te zitten, duidt in veel gevallen op problemen met de kraakbenige delen van het kniegewricht; soms zelfs een scheurtje of scheur in de meniscus. Als je kniegewricht regelmatig ‘in het slot valt’ en blijft blokkeren, kun je voor de zekerheid maar beter naar je huisarts gaan om je te laten doorverwijzen voor een scan of foto van het kniegewricht. Als je knie in zijn beweging/mobiliteit wordt geblokkeerd door een stukje kraakbeen c.q. meniscus, is soms namelijk een (relatief simpele) kijkoperatie vereist om de blokkade op te heffen. Groeten, Paul

 72. jose ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 60 en doe mee aan de Nijmeegse 4-daagse. De 1ste keer 4 jaar geleden moest ik uitvallen naar waarschijnlijk een lopersknie. Gisteren heb ik de falcon walk meegelopen en na 15 km begon ik weer pijn te krijgen aan de linkerknie (buitenzijde) en dat liep helemaal door naar de knieholte. Ontiegelijk veel pijn, zeker bij afdalingen! Hoe klein ook… Na de knie heel lang te hebben gekoeld vandaag gaat het weer redelijk. Maar wat kan ik doen om het voor te blijven? Over 4 weken is nl. de Nijmeegse 4-daagse. Ik hoop dat er een oplossing is. Met vriendelijke groeten, Jose

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Zolang je niet weet wat er precies met je knie aan de hand is, is het lastig om recidive van de knieklachten en kniepijn te voorkomen. Ben je al bij je huisarts of fysiotherapeut geweest?

  • jose ·

   3 jaar geleden al wel, maar die kunnen niks vinden. Later via internet bleek dat het een lopersknie was, dus nieuwe steunzolen in de schoenen. Maar ik had het nu weer. De 1ste keer ging de pijn van de knie via scheenbeen naar mijn voet, maar nu naar de knieholte. Ben goed gaan koelen; daar werd het flink minder van, maar ik wil eigenlijk weten of je er oefeningen voor hebt om het voor te blijven. Dankje voor de reactie.

  • Paul ·

   Beste Jose, Dat is nou net het linke: als je via internet het idee hebt gekregen dat er sprake is van een lopersknie hen er geen medische diagnose door een arts is gesteld, kun je niet gericht oefeningen doen. Er kan immers sprake zijn van een probleem met spieren, zenuwen, ligamenten, pezen, slijmbeurzen, kraakbeen, menisci etc. Zolang je niet zeker weet wat er mis is binnenin het kniegewricht kun je de knieklachten met knie-oefeningen juist ook erger maken. Misschien een idee om nogmaals naar je huisarts te gaan of een second opinion te vragen bij een andere arts?

  • jose ·

   Hoi Paul, Ik had het er niet bijgeschreven maar ik ben idd toen naar huisarts en fysiotherapie geweest, maar die wisten het ook niet. Ze vinden het heel raar dat zodra ik rust of even stilsta, ik helemaal niks meer voel. Dus ik was daar ook zo klaar. Toen ben ik gaan zoeken en kwam uit bij lopersknie; daar stonden echt de symptomen bij die ik ook had. Alleen deze keer te lang doorgelopen denk ik. Daarom duurde het langer voordat het beter ging. Maar dankjewel voor het meedenken. Groetjes, Jose

  • Paul ·

   Ik hoop dat je uiteindelijk een oplossing vindt voor je knieproblemen. Ik denk inderdaad dat het heel erg belangrijk is om een goede balans te vinden tussen rust en beweging. En natuurlijk overbelasting zien te voorkomen. Wellicht zijn spierversterkende beenspieroefeningen een optie? Loop in ieder geval niet te hard van stapel hiermee, maar probeer enkele repetities en wacht een dagje af hoe je kniegewricht erop reageert. Ook goede sportsokken, goede loopschoenen en desnoods af en toe zwachtelen kan soms helpen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 73. Bekir ·

  Ik heb mijn linker knie verdraaid op mijn 16e, waarna het heel dik werd etc. Na een lange periode wachten totdat alle vocht weg was had ik een probleem dat hij vast kwam te zitten tijdens sommige oefeningen. Volgens de orthopeed een operatie verplicht omdat er ook kraakbeen los zat. Kijk operatie gehad en vervolgens weer een lange revalidatie periode ingegaan. Een dikke half jaar later kon ik bijna alles weer, maar 1 probleem er kwam af en toe een raar bultje tevoorschijn aan de zijkant van mijn knie. Als ik erop drukte verdween het weer. Dit kwam vooral te voorschijn tijdens het buigen van mijn knie. Op mijn 17e weer een operatie. En alles was goed totdat ik nu (25) veel klachten heb zoals: na het wandelen ontzettend pijn aan mijn knie (het voelt heel zwaar aan), ik kan nauwelijks op mijn knieën zitten, bij het in en uitstappen in de auto gaat het moeilijk, brandend gevoel rondom de knie, nauwelijks kunnen buigen van de knie en pijn na het sporten (ik let erop dat ik mijn knie niet overbelast). Aangezien ik nog zo jong ben, ben ik bang dat ik echt een groot probleem heb. Want de klachten zijn continu aanwezig. Dank u.

  Beantwoorden
 74. Henk ·

  Heb vraag ingevuld, maar komen niet echt veel reacties… Zonde van de energie?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Wellicht…

 75. John ·

  Hallo, Ik ben 44 jaar, ik heb vorig jaar iemand geholpen met schuur bouwen, het laatste waren de golfplaten, waar ik de hele dag op heb gekropen zonder kniebescherming. Een half jaar later kreeg ik last met fietsen van mijn rechter knie. Ben ermee naar de dokter geweest, heb twee keer een afspraak bij de Motus afgezegd omdat ik er op dat moment geen last van had. Soms kon ik niet achter in de auto zitten omdat ik dan zodanig veel last van de knie kreeg, dat ik niet wist hoe ik moest zitten. Dan misschien een half jaar totaal geen last meer van de knie. Nu sinds een maand begon de pijn in de knie weer. Ik word ‘s morgens er wakker van, ik voel het met fietsen en traplopen. Ik werk gewoon. Dan doet het niet echt pijn, maar ik voel het constant. Nu zit de pijn vaak aan de bovenkant, eerder was het vaak aan de onderkant. Het lijkt dat het elke keer verschuift of zo, en nu voel ik soms ook mijn linker knie. Zijn mijn knieën versleten of heeft het te maken met de meniscus? Ik heb vroeger veel zwaar werk gedaan. M.v.g. John

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste John, Dit zou bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking kunnen zijn, maar inderdaad ook meniscusletsel of een probleem met een kniezenuw. Het is aan een arts om dit vast te stellen dan wel uit te sluiten. Ik zou dus absoluut even naar je huisarts gaan indien je knieklachten blijven aanhouden.

  • Marcel ·

   Beste John, Knieklachten vormen volgens mij een moeilijk probleem; ik heb zelf aan beide knieën klachten. Linker knie binnenkant en rechts bovenop de knie kraakt deze bij het fietsen. Ook met traplopen pijn, zelfs tweemaal bij de huisarts geweest. Deze weet het ook niet en stuurt me door naar fysiotherapie en sportarts; geen van beide heeft geholpen. Ik zou ook graag willen weten wat de problemen zijn. Hoop dat het geen slijtage, artrose is. Ik denk dat het best is dat we naar ‘n kliniek gaan voor MRI. Gr. Marcel

 76. Marie ·

  Ik ben 18 jaar en ben 3 jaar geleden hard gevallen op rechterknie. Die was gezwollen en ik kon er niet op lopen. Heb in die 3 jaar 6 verschillende dokters gezien. Ze zeggen allemaal iets anders. Eerste keer gekneusde knie, op RX foto niets te zien. Mijn knie bleef pijn doen. Echografie laten nemen, niks te zien, enkel verzwakte spieren. 3 maanden kiné gevolgd. Toen ging het op en af, 3 keer weer van nul af aan moeten beginnen en 4x per dag kiné oefeningen. Dan naar podoloog, steunzool gekregen en vastgesteld dat mijn knieën naar binnen zijn gegroeid. Ben daarna weer volop gaan sporten. Het ging goed voor 6 maanden. Dan kreeg ik weer hevige pijn in knie. Steunverband. Pijn werd erger. Volgende dokter, drukverband op mijn pees, pijn niet te houden! Nu zegt dokter nr. 6 dat ik een kapotte zenuw heb. Cortisone hielp niet. Nu draag ik tijdens de helft van de dag (12 uur) een pleister met verdovingsmiddel, maar daar worden mijn knieën rood van. De pijn van mijn zenuw is weg door het verdovingsmiddel, maar de pijn van mijn gewricht zelf niet. Ik heb 24 uur op 24 uur pijn. Iemand raad? Ik ben de pijn beu!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Wat ik niet helemaal snap is wat voor soort knieletsel er is opgetreden. Is er ooit een foto of scan van het kniegewricht gemaakt. Zo niet, dan zou een second opinion een optie zijn.

  • Marie ·

   Ja, er zijn scans genomen. Maar er was nooit iets op te zien. Niet op MMR, XR of op echo.

 77. Henk ·

  Sinds 2 weken veel pijn in knieholte die (lijkt het) afzakt naar de bovenzijde van mijn kuit. Voel het soms ook onderin de hamstring. Vooral na stilzitten en dan gaan lopen. Sinds 2 weken ook veel ‘gekraak’ bovenin de knie bij buigen/strekken en soms ‘t gevoel dat de knieschijf ‘knakt’. Klinkt vaag, maar heb geen idee hoe dit ontstaat, ‘t lijkt namelijk spontaan. Wie heeft een idee wat het is? Spierprobleem?

  Beantwoorden
  • willem ·

   Hoi Henk, Ik heb ook al 12 weken last van krakende knieklachten. Ik ben naar de fysio geweest en die zei dat het waarschijnlijk achterkant meniscus is. Ook kraakt het bij mij als ik de knie buig en dat kan loszittend kraakbeen in het kniegewricht zijn. Ik heb een kruk meegekregen om de knie te ontlasten. Met deze info ga ik naar de huisarts en laat me doorverwijzen naar de orthopeed. Ik heb een hele dag niks gedaan en dan gaat het wel met de kniepijn, maar dan ‘s avonds even de deur uit en dan is de pijn in de knie gelijk weer terug. Hoop dat je hier wat aan hebt. Gr. Willem

 78. niki ·

  Hey, Ik ben ‘n man van 33. Gisteren terug gaan lopen, maar plots kreeg ik terug kniepijn, aan de buitenkant van de knieschijf. Ben ooit bij de dokter geweest om foto’s te laten nemen, maar ze hebben toen niks gevonden. Dokter zei dat het slijtage was; kan ik daar iets aan laten aan doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Als er daadwerkelijk sprake is van knieslijtage, kun je daar in principe niet veel aan doen. Wat vooral belangrijk is, is verdere slijtage zo veel mogelijk beperken, dus wel blijven bewegen, maar niet te sterk belastende sporten (met veel impact). Dus niet springen, loopband of hardlopen, maar liever crosstrainer, zwemmen, hometrainer of roeiapparaat. Daarnaast blijft een knie-operatie (knieprothese/kunstknie) een optie als de slijtage vergevorderd is en verregaande pijn- en mobiliteitsklachten teweegbrengt. (bron)

 79. Lon ·

  Even een vraagje; 3 weken geleden ben ik van een verhoging afgestapt, door mijn linkerknie gegaan en vervolgens hard op mijn knie gevallen. Onder mijn knieschijf werd het ietwat blauw en er zat eigenlijk maar een klein schaafwondje. De pijn was echter dusdanig dat ik de eerste dagen slecht kon lopen en pas na een week weer kon fietsen. Heb nu geen pijnklachten meer, maar sinds enkele dagen een harde bobbel, een paar centimeter onder mijn knie (waar het blauw was na de val). Lijkt op het bot te zitten. Het doet geen pijn, alleen op mijn linkerknie zitten, is wat gevoelig. Kan dit een reactie van de val zijn? Moet er een huisarts naar kijken? Groetjes, Lon

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Het is op afstand heel lastig te bepalen of er een arts naar je knie moet kijken. Als je je zorgen maakt lijkt me dat sowieso niet onverstandig. Je knieklachten kunnen in ieder geval zeker een gevolg zijn van je val.

 80. Sandra ·

  Misschien kan iemand mij helpen. Mijn linkerknie doet sinds 2 maanden pijn aan de binnenkant als ik mijn knie wil buigen, dat geeft een knellend ondraaglijk gevoel, ook als ik mijn voet dan naar buiten draai. Ook met strekken doet het pijnlijk als ik hem geheel strek, of hij dan naar achteren kan klappen. Ik loop met die knie dus niet geheel gestrekt. Uit een röntgenfoto kwam niets, nu afwachten op een MRI-scan. Iemand enig idee, ben zo benieuwd eigenlijk. Het wordt alsmaar erger. Alvast bedankt.

  Beantwoorden
 81. Rachel ·

  Enkele dagen geleden ben ik naar achteren geklapt met mijn knie. In eerste instantie ging het lopen wel redelijk. Alleen verloop van de dag, hoe meer druk ik er op zet, hoe meer pijn het doet. En de instabiliteit nam toe. Alleen de huisarts kon niet concluderen dat het weer aan mijn meniscus lag. Paar jaar geleden ben ik eraan geopereerd. Alleen sinds ik naar achter ben geklapt met mijn knie, neemt de klachten alleen maar toe met lopen. En de instabiliteit neemt toe. Weet iemand misschien wat ik eraan kan doen? Of dat het te verhelpen zijn met oefeningen? Of dat ik terug moet gaan naar huisarts?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Rachel, Ik zou zeker niet op eigen houtje invulling geven aan de behandeling van je knie; zeker niet als je niet weet waardoor je knieklachten precies worden veroorzaakt. Bezoek liever je huisarts of fysiotherapeut.

 82. Annika ·

  Hallo, Op 8 februari ging ik tijdens een korfbalwedstrijd door mijn knie, tenminste, wat er daadwerkelijk mis ging weet ik niet, maar ik ging kapot van de pijn. De zwelling was enorm… bizar gewoon! Na 3 huisartsenbezoekjes, 3 bezoekjes in het ziekenhuis, een röntgenfoto en een MRI-scan, bleek ik een Bone Bruise in de knie te hebben. Mijn orthopeed deed er nogal laks over en ik moest zelf maar een beetje onderzoeken wat deze aandoening inhoudt… Helaas hoorde ik dit pas na 6 weken wachten, wachten en wachten. Ik heb 8 weken met krukken gelopen. Ik ben nu bijna 14 weken verder. Ik heb er dag en nacht nog last van. Ik heb het idee dat geen enkele specialist me kan helpen. Ik heb in 20 jaar korfbaltijd echt nog nooit een blessure gehad (ben nu 28 jaar). Ik ben dan ook altijd iemand die doorzet. Natuurlijk ben ik ook weleens door mijn enkel of iets gegaan, maar ik ga altijd door. Inmiddels zie ik het steeds negatiever in. Ik kan niet werken, want ik doe staand werk. Na 2 uur moet ik zitten. Het hele knie-gebied voelt altijd enorm stijf… Het lijkt ook alsof er regelmatig iets wordt afgekneld, want vaak voelt hij een beetje verlamd. ‘ s Avonds nog steeds zwelling. En als ik maar net een verkeerde beweging maak, dan voel ik een scherpe pijn vanuit het bot. Ik kan m’n been niet volledig strekken, maar ik kan ook niet gehurkt zitten. Op de bank kan ik eigenlijk ook alleen met mijn benen vooruit zitten en dus niet lekker met opgetrokken benen. Tijdens het fietsen voel ik bij iedere trap pijn. En ik heb regelmatig dagen dat ik een enorme harde en pijnlijke knak hoor en voel! En alsof ‘t al niet erg genoeg is, word ik ook vaak een soort van misselijk van de pijn. De pijn is dan niet extreem heftig, maar het is dan zo’n zeurende pijn waar ik misselijk van word. Dat had ik vanmiddag nog, toen ik eventjes een uurtje door de stad liep. Iemand enig idee wanneer het nodig is om een second opinion aan te vragen? Mijn fysio overweegt het al… Ik weet dat een Bone Bruise een jaar kan duren, maar toch voel ik me nu een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik ben zo beperkt. Dit verhaal is misschien ook handig voor lotgenoten, want zelf kon ik ook weinig info vinden over de aandoening, waardoor je je toch wel eenzaam voelt. Alsof je ook bij niemand vragen kunt stellen, want mijn fysio weet er ook weinig vanaf. Thanks!

  Beantwoorden
 83. J ·

  Als ik ga sporten dan gaat na verloop van tijd mijn linker knie zeuren. Ik handbal 4 keer in de week. De pijn komt van links onder mijn knieschijf. Zou iemand weten wat dit zou kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste J, Dit kan eigenlijk van alles zijn. Waarschijnlijk overbelasting van het kniegewricht door stelselmatig afzetten en landen, met een knieblessure tot gevolg. Hierbij kunnen menisci, spieren, banden, ligamenten etc. betrokken zijn. Mocht de kniepijn niet vanzelf overgaan, bezoek dan sowieso even je huisarts of fysiotherapeut. Sterkte & groeten, Paul

  • J ·

   Dankuwel Paul!

 84. Francis ·

  Ik ben 18 jaar en heb sinds enkele weken heel erg veel last van mijn linker knie (binnenkant). Vooral met buigen doet het erg veel pijn. De pijn wordt alleen niet erger of minder erg. Ik kan ook niet precies zeggen waar het pijn doet en koelen of iets dergelijks helpt ook niet. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik er zo snel mogelijk vanaf kom? Ik heb al op internet gezocht naar mogelijke dingen, maar niks lijkt op mijn klachten.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Francis, Als je situatie niet op zeer korte termijn verbetert, zou ik absoluut je huisarts raadplegen omtrent je knieklachten. Sterkte ermee.

 85. Zeb ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 70 jaar. Drie weken geleden ben ik op het trappenhuis vanaf de 2e trede op de billen gevallen. Na de val trad een onverdraaglijke pijn op in mijn linkere knie. Ik ging wel naar het ziekenhuis om een foto te laten maken en daaruit kwam niks afwijkends naar voren in de vorm van een breuk of kneuzing… De huisarts zegt: het hoort bij de leeftijd, dit is artritis bij artrose “slijtage”. Ze zegt niks aan te doen! Van de huisarts heb ik pijnstillers gekregen, maar die helpen niet en ik houd vreeslijk veel pijn, vooral ‘s nachts. Ik kan niet eens normaal slapen… Wat zou er gebeurd zijn met mijn knie tijdens de val? Ik kijk erg naar uw reactie uit! Alvast mijn dank! M.v.g. Zeb

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Zeb, Wat er gebeurd is met de knie durf ik niet te zeggen. Als je echter niet geholpen wordt door je arts, kan het raadzaam zijn om een second opinion aan te vragen bij een van zijn/haar collega’s. Als je niet kan slapen van de pijn, moet er immers iets gaande zijn in of nabij het kniegewricht… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 86. Steven ·

  Ik hoop dat iemand de ernst van mijn zaak een beetje in beeld kan brengen. De doktoren laten namelijk vrij weinig los of het zeer ernstig is of niet. Ze zeggen dat het allemaal wel goed komt.Ik heb een paar dagen geleden een ongelukkige sprong/landing gemaakt waardoor m’n knie, “van links naar rechts ging” volgens de artsen is mijn knie op 2 plaatsen gebroken, zijn mijn kruis- en zijbanden zwaar beschadigd (misschien wel doorgescheurd) en is er een stukje van m’n meniscus gebroken. Lig nu al een paar dagen met gips want als ik dat niet heb moet ik met moeite m’n been recht houden omdat het anders van kant naar kant zwaait en best wel veel pijn doet. Kan iemand (die er verstand van heeft) enigszins daglicht schijnen op de zaak voor mij? Ga ik ooit nog kunnen lopen? Hoe lang zou revalidatie duren? Etc. Ik hoop graag van iemand te horen die er wat meer vanaf weet. B.v.d. Steven

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Steven, De reden dat je artsen geen duidelijkheid geven is waarschijnlijk juist de complexiteit van de situatie. Omdat er zo veel spieren, ligamenten en benige delen bij de gewrichtsschade betrokken zijn is het heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over het verloop. Een arts kan bij het geven van “duidelijkheid” heel gemakkelijk een situatie schetsen die achteraf heel anders blijkt te zijn dan dat ‘ie zich uiteindelijk voordoet. En dan zeg jij naderhand dat de arts de situatie verkeerd heeft ingeschat: onderschat dan wel overschat… Vandaar dat een arts niet zo snel een prognose zal stellen bij dergelijk (gecompliceerd) knieletsel. Hoe de knie uiteindelijk zal herstellen is totaal afhankelijk van allerhande randfactoren. Allereerst van het lichaamseigen herstelvermogen (wat weer afhankelijk is van allerlei fysiologische aspecten)… en daarnaast van aanvullende (fysiotherapeutische) behandelingen en/of operaties die wellicht nodig zullen zijn indien het kniegewricht zich niet afdoende herstelt. Al met al zal niemand je uitsluitsel kunnen geven over het herstel/verloop van je knieletsel omdat bij complex gewrichtsletsel als dit een te grote verscheidenheid aan variabelen meespeelt. Hoe dan ook: onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Julia ·

   Beste, Ik heb zelf een half jaar geleden me knieschijf ook gebroken gehad en mijn kruisbanden afgescheurd en dit hebben ze via operatie en een pin gemaakt. Mijn revalidatie verliep voorspoedig en na 4 weken onbelast ben ik gaan kruklopen. In de 6e week kon ik al stukken zonder krukken lopen en in de 8e week liep ik zonder krukken. Natuurlijk wel met een slag in het wiel, maar ik kon vooruit. In de 12e week zat ik alweer op het paard. Ik heb 2 dagen in de week fysio gehad en thuis veel oefeningen gedaan. En standaard heel veel fietsen (niet op echte fiets, maar hometrainer)! Ik voelde wel tijdens me revalidatie dat er achter in me knieholte iets niet goed zat en zijn ze daarna nog achter gekomen dat ik een scheur in me meniscus had. Dit alles is nu verholpen en ik ben goed ter been!

 87. isa ·

  Hoi… Ik ben een paar maanden geleden op me knieën gevallen, daarna heb ik vaak last gehad van me knie, vooral bij het buigen van de knie. Ik kreeg het gevoel alsof er en elastiek tussen me bovenbeen en onderbeen was gespannen en dat het heel erg rekte. Daarna was het weer even weg, maar sinds kort is het weer terug… Iemand ervaring of tips? Ik hoor het graag!

  Beantwoorden
 88. Martine ·

  Hallo, Ik ben een vrouw van 43 en ik heb12 weken geleden een kijkoperatie aan mijn knie gehad. Dit nadat ik 6 weken daarvoor oplopende pijn had en een stijve dikke knie. Lopen ging op het laatst erg moeilijk. De orthopeed constateerde een scheur in de meniscus. Dit bleek idd een scheur van 1/6 deel van de meniscus met ietwat geïrriteerd kraakbeen, maar binnen de marge. Na de operatie verging ik van de pijn. Het herstel gaat langzaam. Ben de tweede week na de operatie begonnen met fysiotherapie 2 in de week. Mijn knie reageert nu na 12 weken nog steeds met vocht en stijfheid. Hij knapt behoorlijk en er lijkt regelmatig wat tussen te schieten. Vooral bij traplopen naar beneden voel ik veel pijn aan de knie binnen onderaan. De fysio wil het nog 4 weken aankijken en dan eventueel contact opnemen met de orthopeed. Dan zijn we 16 weken verder. Overigens is er tijdens de kijkoperatie verder geen bijzonderheden geconstateerd. Maar nu de tijd verstrijkt slaat bij mij de twijfel toe of het wel goed zit met mijn knie. Ondanks mijn harde werken om de beenspieren te sterken blijft de knie instabiel en vooral pijnlijk. Met een gezin met jonge kinderen kan ik het me niet veroorloven me te voelen als een oude vrouw, laat staan lopen als een oude vrouw. Is dit normaal?

  Beantwoorden
 89. Edmond Rosaj ·

  Hallo, 6 jaar terug heb ik mijn voorste kruisband afgescheurd tijdens een voetbal wedstrijd. en 6 manden later werd ik geopereerd voor een nieuwe kruisband. De operatie ging wel goed hoorde ik, maar precies na die operatie begon de pijn aan de buitenkant van mijn knie en die pijn is nooit meer verdwenen. Heb pijn 24 uur per dag; soms erg pijnlijk, soms minder, maar de pijn is er altijd. Laatste 5-6 jaar ben ik 6 keer geopereerd aan mijn rechter knie, maar hij is nog altijd erg pijnlijk, ze kunnen niks zien en ze weten niet hoe ‘t komt dat ‘t zo pijnlijk is. Wat kan het zijn? Wat moet ik doen? Want niemand helpt me. Iedereen zegt ‘we weten het niet, probeer maar fysiotherapie’, maar dat heb ik 4 tot 5 jaar gedaan en heb allen maar meer pijn als ik fysiotherapie doe. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik doe mijn best, maar dit gaat mijn leven kapot maken… :(

  Beantwoorden
 90. Hannie Verheij ·

  Ik ben een vrouw van 50 jaar, met enig overgewicht. Ik ben anderhalf jaar geleden op mijn knie gevallen. Hij was heel dik en ik kon er bijna niet op lopen. Na enige rust ging het wel weer. Na 2 maanden ben ik hard gaan lopen en heb de Start-To-Run cursus gedaan. Het ging goed, tot op gegeven moment mijn knie na het sporten zeer deed.en dat werd steeds erger, zelfs zo erg dat ik s nachts vreselijk pijn had. Nu na veel fysio, sportfysio, MRI-scan, orthopeed: scheurtje in kraakbeen, geen slijtage, cyste met vocht. Niet belangrijk genoeg voor kijkoperatie. Mag niet meer hardlopen, moet naar sportschool spieren verstevigen, fietsen,crossen,roeien. Nu, als ik veel gefietst heb,met flink trappen dan heb ik vreselijk pijn, met name aan achter-, boven- en onderbeen, ook in knieholte, en binnenzijde knie.

  Beantwoorden
  • Linda ·

   Misschien word het tijd voor een andere arts; dit klinkt namelijk niet goed…

 91. Joram ·

  Hooi, ik ben een jongen van 16 jaar en heb sinds ongeveer een week soms aardig last van mijn rechterknie. En dan beetje aan de linkerkant. Ik voetbal en tennis soms met vrienden. ‘s Ochtends doet het soms echt even heel erg pijn en is het beetje stijf. Ik heb geen idee wat het is, kan iemand mij helpen?

  Beantwoorden
  • herman ·

   Hallo, Neem een natte theedoek, hang of leg deze gedurende +/- 20 minuten in de diepvries en doe deze om de knie. Laat hem +/- 2 uur zitten. Groetjes, Herman

 92. inge ·

  Hallo ik ben 29 en zo een 7 maanden geleden geopereerd aan een rughernia. Heb daar een tijdje geen last meer van gehad tot voor kort. Maar dus ook erg veel pijn in m’n linker en soms rechter knie. Als ik loop valt het mee, maar ik kan m’n knie niet buigen zeg maar. En ook niet in kleermakerszit, want dat doet verschrikkelijk pijn! Gewoon erop zitten gaat wel eventjes… Ook als ik op bed lig, krijg ik stekende pijn… Nou heb ik ook een te traag werkende schildklier en weet dat je dan ook kwaaltjes kan hebben, maar wat moet ik met mijn klachten? Is huisarts noodzakelijk?

  Beantwoorden
 93. Liyana ·

  Hallo, ik ben een meisje van 20 en sinds kort heb ik weer last van mijn knie. Een paar jaar geleden ben ik gevallen op mijn rechterknie, de huisarts had me doorverwezen om een röntgenfoto te laten maken, hieruit bleek dat ik niks had gebroken (gelukkig maar!). Alleen sinds kort, als ik te lang sta en zelfs te lang zit heb ik last van mijn rechter knie. Ik voel dan een steek als ik mijn knie strek of buig. Voor de rest kan ik gewoon lopen, zonder enige pijn. Wat kan ik hier tegen doen?

  Beantwoorden
 94. Marian Jansen ·

  Ik ben tijdens het hardlopen keihard op mijn knie gevallen. Buitenkant knie een doof gevoel. En bij licht aanraken ontzettend veel pijn. Alsof er een zenuw bloot ligt. Verder kan ik gewoon alles met die knie. Zelfs hardlopen. Vreemd toch? Wat kan ik hiertegen doen?

  Beantwoorden
 95. Wencke ·

  Hallo, Ik ben een meisje van 21 jaar. Ik heb al sinds ik een kleuter ben last van pijn in de knie. Mijn moeder vertelde altijd dat het groeipijn was. Helaas ben ik al jaren uitgegroeid, dus groeipijn kan het niet meer zijn. Deze pijn komt meestal aan het einde van de dag opzetten in één van de knieën. De ene keer is dit de rechterknie en de andere keer is dit de linkerknie. De pijn is continu aanwezig en soms wordt het met vlagen iets erger. Als ik de knie buig of beweeg, wordt de pijn niet heviger, maar blijft hetzelfde. De pijn zit aan de voorkant van de knie. Soms komt deze pijn frequenter opzetten dan de andere keer. Ik heb dan een periode meer last dan andere periodes. Dit zou denk ik te maken kunnen hebben met stress, maar toch vind ik het raar dat ik deze pijn al ervaar sinds ik een kleuter was. Heeft u enig idee wat de pijn zou kunnen veroorzaken en wat het is?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Wencke, Als je al 17 jaar te kampen hebt met kniepijn en knieklachten, lijkt het me uiterst raadzaam om dit eens te bespreken met je huisarts. Wellicht is er sprake van een groeiafwijking en/of standafwijking van een spier, pees of benig deel van het kniegewricht? Maar het zou in principe van alles kunnen zijn. Ik zou hier dan ook echt even een arts naar laten kijken. Groeten & sterkte, Paul

 96. T. ·

  Ik ben een meisje van 18 en heb al maanden last van m’n rechterknie. Het doet vooral pijn aan de zijkanten en de knieholte, ik kan het niet duidelijk beschrijven het is een vage pijn. Ik voel het als ik m’n knie buig, bij bepaalde bewegingen bij het sporten en bijvoorbeeld als ik de trap op ren of gewoon ren. Ik ben gisteren langs de fysio geweest. De oefeningen die hij deed, deden allemaal geen pijn, waardoor het moeilijk te bepalen was wat het nou is. ‘Waarschijnlijk je meniscus’ omdat je m’n knie ook heel vaak hoort knakken als ik m buig. Zou het iets anders kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • Jan ·

   Hallo T! Ik ben 22 jaar oud, wij hebben dus bijna dezelfde leeftijd. Mijn linker knie bij het buigen deed ook een soort van “knak”. Na de training had ik ook ontzettende pijn (vooral de dag daarna). Elke fysio zei tegen mij dat ik een meniscus probleem had. Na 2 jaren zoeken en onnuttige medicijnen innemen heb ik eindelijk een echte goede fysio in Zoetermeer gevonden. Hij heeft mijn probleem in 2 maanden opgelost. Hij heeft een nieuwe behandelmethode uit Italië gebruikt: Human Tecar Unibell of zoiets…

 97. K. ·

  Ik ben 15 en heb al ruim 5 jaar elke dag ondraaglijke pijn in mijn rechterknie. Ik dacht altijd dat het vanzelf wel over zou gaan en probeerde alles met mijn linkerbeen te doen, maar ondertussen heb ik van mijn linkerknie bijna net zoveel last als van mijn rechterknie. In de winter is het wel wat erger als in de zomer. Wat kan ik hiertegen doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste K, Direct mee langs je huisarts gaan. Als je al zo lang met knieklachten te kampen hebt, is het niet gek dat je met je andere knie bent gaan compenseren, waardoor deze nu ook klachten vertoont. Hoe langer je hiermee door blijft lopen, des te groter de kans dat er onomkeerbare schade aan de kniegewrichten optreedt. Waarschijnlijk heeft je huisarts het onderliggende probleem dat de kniepijn veroorzaakt snel gelokaliseerd. Groeten & beterschap! Paul

 98. Ingridwardenaar ·

  Sinds een aantal weken heb ik als ik mijn rechterknie diep buig een hevige pijn aan de rechterkant van mijn rechter knie. Als ik mijn knie weer normaal doe, is de pijn weer gewoon weg. Met lopen of tennissen heb ik geen last. Alleen als ik bijv. op mijn knieën ga zitten, dan doet een spiertje of pees even heel erg veel pijn. Een soort brandend, snijdend gevoel. Ga ik dan weer staan, dan duurt het heel even en dan gaat de pijn weer weg. Wat kan dit zijn?

  Beantwoorden
 99. maranka ·

  Goedemorgen Paul, Graag jouw advies over mijn knieën. Enige maanden geleden had ik steeds afwisselende pijn in de rechter knie, die bij buigen, traplopen en andere bewegingen erg pijnlijk bleef. Gesmeerd met tijgerbalsem etc., maar niks hielp. Na een aantal dagen trok het altijd weer weg. Sinds woensdag heb ik het in twee knieën tegelijkertijd. Gevolg is bijvoorbeeld dat opstaan en traplopen erg pijnlijk is. Vaak moet ik me uitrekken of drukken omdat ik de kracht niet uit m’n knieën kan halen. Sinds een halfjaar heb ik een zittend beroep. Geen intensieve sport. Kun jij mij hierin voorzien van advies?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Maranka, Ik wil nogmaals benadrukken dat ik geen arts ben en daarmee niet de aangewezen persoon voor persoonlijke adviezen. Voor medisch advies omtrent je knieën zul je echt naar je huisarts of fysiotherapeut moeten gaan. In ieder geval heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 100. Nas ·

  Hallo, Ik werk al twee weken ergens waar ik heel veel trappen op en neer moet lopen. Ik heb zwakke knieën en te lang op mijn benen staan en lopen zorgt ervoor dat mijn knieën een beetje gaan opzwellen. Ik ben hiervoor wel naar de fysio geweest, daar moest ik oefeningen doen. Maar nou heb ik opgezwollen (niet heel erg) knieën en een stekende pijn in mijn knie. Stekende pijn krijg ik meestal als ik loop en het wordt erger als ik de trappen op en af loop. Ik heb wel volgende week afspraak bij de fysio, maar ik weet nou niet of ik dan moet blijven werken, ik werk namelijk elke dag fulltime. Wat moet ik de aankomende paar dagen dan doen? want het duurt nog even totdat ik naar de fysio ga. Ik heb een knieverband aangehad vandaag, maar ik heb het gevoel dat het dan erger wordt!

  Beantwoorden
 101. Bart ·

  Beste Paul, Ik heb sinds een week of 6 een probleem met mijn knie. Ik ging 6 weken geleden weer eens hardlopen. Toen ging het niet goed, ik kreeg pijn aan mijn knie (halverwege na circa 4 km) en ben verder gaan wandelen. Nu dacht ik, bah, overbelast rust nemen. De pijn heb ik ook als ik gewoon wandel. Dan doet het pijn wanneer ik de knie buig. Bij strekken voelt het als de pijn weg glijdt. Ook lijkt het als ik een schop beweging maak alsof mijn knie “losschiet”. Dit is niet zo, want dit is dan keer op keer. Eigenwijs dat ik ben neem ik natuurlijk geen rust… Ik speel ook volleybal en hier heb ik gek genoeg nergens last van. Ook heb ik in de tussentijd geskied (hoe spel je dat?), en ook op wintersport had ik geen greintje pijn. Echter, elke keer na het hardlopen heb ik 1 a 2 dagen pijn. Wat zou dit kunnen zijn? Groeten, Bart

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Bart, De pijnklachten lijken dus volledig afhankelijk van de soort beweging en de soort impact. Het is voor mij niet mogelijk om in te schatten wat dit zou kunnen zijn (band, kapsel, pees, spier, slijmbeurs, kraakbeen?). Ik zou met deze knieklacht en kniepijn absoluut even naar de huisarts gaan. Deze zal je dan indien nodig doorverwijzen naar een (sport)fysiotherapeut. Sterkte in ieder geval met de pijn in je knie! Groeten, Paul

 102. Jan H. ·

  Hallo, Tot zo’n twee jaar geleden heb ik vrij intensief gesport. Ik heb daarvoor zo’n 4 jaar American Football gespeeld (dus veel vanuit een gehurkte positie). In de loop van de tijd kreeg ik steeds vaker last van een zeurende pijn die tijdens de training steeds feller werd tot ik niet meer kon. Vaak bleef de pijn enkele dagen aanhouden (wel in mindere mate). Ik ben toen gestopt en heb rust genomen. Echter na een paar maanden deed het bij één keer hardlopen (hooguit 5 á 6 kilometer) weer zeer (niet zo erg als eerst maar toch). Ik dacht zelf aan overbelasting maar dat moet na een paar maanden, laat staan 2 jaar, toch wel over zijn? De laatste anderhalf jaar heb ik op een enkele keer zwemmen na weinig gedaan aan beweging. Ben dan ook wel 10 kilo aangekomen die ik nu graag weer kwijt wil (nu 100 kilo bij 1.83 dus wel overgewicht, destijds dus ongeveer 90 kilo). Mijn vraag is of er op basis van mijn verhaal een oorzaak is te vinden of dat er signalen zijn die duiden op mogelijke slijtage in mijn knie. Ik hoop op termijn weer American Football te kunnen spelen, maar ben nu bang dat ik mijn knie mogelijk helemaal naar de knoppen werk en dus altijd last blijf houden. In het dagelijks leven heb ik nu weinig last (alleen bij langere tijd mijn benen op de salontafel leggen of zo, overstrekken dus. En de sport is het mij niet waard om een chronische blessure op te lopen. :) Wat misschien nog relevant is: tijdens het sporten ben ik in 4 jaar zo’n 20 kilo aangekomen. Dit is tussen mijn 18e en 22e gebeurd. Ik weet niet of je dan (i.v.m. je groei of zo) nog kwetsbaarder bent? Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt!Groeten, Jan

  Beantwoorden
 103. M.Visser ·

  Ik ben 8 maanden terug op mijn knie gevallen: vreselijke pijn en blauw en dik. Ben op de foto geweest, niks te zien… 3 maanden later in de scan ook niks te zien. De arts zegt slijmbeursontsteking. Ik wilde er een spuit in, maar dat wilde de orthopeed niet doen. Ik kan er wel mee werken, heb een staand beroep. Met zitten heb ik het meeste last. Het is net alsof er een strakke band om mijn knie heen zit en het kniegewricht voelt sinds van de week weer warm aan. Heb een verkeerde beweging met de knie gemaakt denk ik. Het ging redelijk, maar nu heb ik weer kniepijn. Wat kan ik doen?

  Beantwoorden
 104. kiki ·

  Hallo, Ik heb heel soms heel erg last van me knie, dan word ik bijvoorbeeld ineens wakker in me slaap en kan ik niet meer slapen omdat me knie dan echt pijn doet… Je voelt de pijn in je knie en dat trekt dan naar onderen, zo voelt het. Ik heb gewoon dezelfde pijn als wanneer ik net heb gelopen of m’n knie beweeg. Ik heb het er niet tussen zien staan, dus daarom reageer ik… Groetjes, Kiki

  Beantwoorden
 105. Dominique ·

  Sinds afgelopen weekend kan ik mijn been niet meer verder dan 30 procent buigen. Ik krijg dan enorme pijn gelijk boven mijn rechter knieschijf. Als ik direct boven de knieschijf druk voel ik hevige pijn. Bij volledig strekken voel ik geen pijn. Ook wanneer ik langer stil heb gezeten en opsta voel ik de pijn heviger. Na kort gelopen te hebben gaat het dan iets beter. Ik kan geen duidelijke oorzaak bedenken. Ik doe lichamelijk zwaarder werk en zit vrij vaak op mijn knieen. Verder heb ik regelmatig pijnscheuten als ik op mijn knieen zit en op een bepaald punt druk/zit. Vanochtend ben ik bij mijn huisarts geweest en deze zegt dat het waarschijnlijk overbelasting is. Ik heb Voltaren Emugel (diclofenac diethylammonium) voorgeschreven gekregen. Over een kleine 3 weken ga ik op wintersport en probeer dus zo snel mogelijk te herstellen (voor zover dit mogelijk is). Herkent iemand mijn symptomen? Kan iemand mij tips geven over het doen van eventuele oefeningen om de pijn te verlichten en herstel te bespoedigen? Ik weet namelijk niet of ik wel of niet veel moet bewegen of juist rust beter is. Groet, Dominique

  Beantwoorden
 106. chris ·

  Wonderlijk, zo veel beschrijvingen en geen enkele die op mijn klacht lijkt… Sinds een drietal weken heb ik pijn in mijn rechterknie als ik mijn been strek nadat ik bijvoorbeeld lange tijd stil heb gezeten in de trein. Ik merk het ook als ik de trap af ga. Dan heb ik wat branderige pijn onder mijn knieschijf. Mijn knie is niet opgezet. Een masseur constateerde dat mijn knieschijf er uitstekend (los) bij lag. Ik kan gewoon (trim)hockey spelen. Alhoewel, na een dag is mijn knie wel iets stijver dan anders, maar dat gaat weer over als ik rustig loop. Traplopen vermijd ik, ik hou mijn knie zoveel mogelijk gestekt en voorkom onverwachte bewegingen. Het gaat dus vooral om die vreemde, ietwat branderige pijn als ik mijn knie strek en de trap afloop. Herkent iemand dit…

  Beantwoorden
 107. Will ·

  Hallo, Ik loop al 7 weken met een pijnlijke knie, volgens de fysio is het mijn buitenmeniscus. Advies: wel blijven bewegen en zorgen voor sterkere bovenbeenspieren. Nou is het probleem dat ik op mijn werk erg veel moet lopen; ik ben bang dat ik de knie hierdoor steeds overbelast, dus ik denk erover om een poosje niet naar het werk te gaan. Ik ben bang dat ik door het vele lopen het alleen maar erger maak. Kan iemand mij advies geven?

  Beantwoorden
 108. Femke ·

  Hallo, Ik loop nu al zeker 4 maanden met een vervelende pijnlijke knie. Het is er mee begonnen als ik op mijn knieën zat, deed mijn rechter knie pijn, kon er niet eens meer op steunen. Daarna een keer gevallen op de skeelers en nu loop ik al een poos te kwakkelen. In bed voel ik hem meestal… ik sport drie keer in de week (cardio en apparaten), maar het gekke is dat dat allemaal gaat. alhoewel ik hardlopen ingeruild heb voor wandelen. Maar als ik dan thuiskom en ik heb een poosje gezeten en ik wil opstaan, dan gaat het bijna niet… Ik hoor hem ook veel kraken en als ik mijn rondjes zwem, lijkt het wel alsof mijn knie los ligt. Net of die rammelt… De dokter zegt slijtage, dus dat is het volgens haar… Maar ik wil ‘t Pieterpad gaan lopen, maar zoals die knie nu is, zakt de moed mij een beetje in de benen. En ik ben bang dat ik dat niet ga redden. Maar ik loop zo graag en wil dat blijven doen! Mijn leeftijd is 64, niet zwaar (62 kilo) en voor een kunstknie ben ik te jong! Groeten, Femke

  Beantwoorden
 109. Manon ·

  Hoi, ik ben een meisje van 15 jaar en heb al sinds mijn 12e last van mijn rechterknie (aan de binnenkant). Ik heb op wintersport wel een keer mijn knieschijf verdraaid, maar zou het kunnen dat na ruim 3 jaar, mijn knie nog steeds niet goed genezen is? Ik krijg er met de dag meer last van. Vorig jaar heb ik een MRI-scan laten maken en daar kwam niet echt iets duidelijks uit. De arts dacht dat ik een scheurtje in het midden van mijn meniscus had… Maar hij weet dat niet zeker… Weet iemand een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in knieklachten en zo? Of heeft iemand anders misschien tips? Mvg. Manon V.

  Beantwoorden
 110. ka ·

  Hallo, Sinds vorige week heb ik pijn in beide knieën! Als ik lig voelt het als een brandende pijn aan beide kanten. Overdag voelde ik het ook wel, maar is het niet heel erg! Ik heb de knieën niet overbelast naar mijn idee… Wat zou het kunnen zijn?

  Beantwoorden
 111. tonnie ·

  Hallo beste, Mijn rechter knie is met wandelen toen ik naar rechts ging blijven staan, waarna ik een krakend geluid hoorde bij mijn knie. Hij werd aan de onderkant dik. Heb nu veel pijn, kan haast niet buigen en sinds een dag of twee straalt de kniepijn uit naar mijn voet.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Hallo Tonnie, Veruit de meeste acute knieklachten c.q. knieblessures worden veroorzaakt door verdraaiing van de knie. In zo’n geval blijft je onderbeen staan terwijl de rest van je lichaam één kant op draait… Acute enkelklachten c.q. enkelblessures ontstaan veelal op eenzelfde of gelijksoortige manier: wanneer je voet vast blijft staan en je onderbeen één kant op draait. Door een dergelijke verdraaiing (distorsie) van de knie treedt meestal letsel van de collaterale banden (gewrichtsbanden) op. De kruisbanden kunnen inscheuren of afscheuren; een deskundig oordeel is daarom vrijwel altijd wenselijk! Heb je op dit moment niet de beschikking over een arts of fysiotherapeut, dan is koelen m.b.v. een ‘cold pack’ of handdoek met ijs raadzaam. Afhankelijk van het exacte knieletsel kun je nog maanden last hebben van een verdraaide knie. Door een plotse verdraaiing van de knie scheurt meestal de voorste kruisband, waarbij ook kleine bloedvaatjes scheuren en de knie al gauw volloopt met vocht en snel dik wordt. Daarnaast kan er een scheur ontstaan in de meniscus (meniscusscheur). De knie wordt na een verdraaiing in veruit de meeste gevallen instabiel, waardoor het voelt alsof je door je knie heen zakt. Een volledige afgescheurde voorste kruisband zal nooit meer helemaal vastgroeien, waardoor het kniegewricht altijd een bepaalde speling houdt, wat na herstel dient te worden opgevangen door versterking van de spieren rondom het kniegewricht, bij voorkeur in overleg met een fysiotherapeut. Mogelijkerwijs is zelfs een operatieve ‘voorste kruisband reconstructie’ nodig, bijvoorbeeld als je op hoog niveau sport.

 112. Robert ·

  Ik heb al een aantal maanden last aan de binnenkant van mijn rechterknie. Als ik aan het werk ben loop ik vrij veel, om spullen te halen of wat dan ook. Na een uur of 3 begin ik steken te krijgen in mijn knieholte. En dat wordt steeds erger gedurende die dag. Als ik thuiskom en op de bank ga liggen, heb ik vervolgens een halfuur a 45 minuten een zeurende pijn aan de binnenkant van mijn rechterknie. De voet wordt dan ook stijf. Rekken en strekken lukt dan nog wel. Als ik een dag niet ga werken heb ik geen last.

  Beantwoorden
 113. eliane ·

  Reeds een hele tijd heb ik enkel ‘s nachts pijn aan de beide knieën. Ik word herhaaldelijk wakker door pijn. Mijn knieën op elkaar leggen, als ik op mijn zij lig, is niet vol te houden.
  enkele dagen geleden kon ik mijn linkerbeen 2 dagen niet strekken. Door de dag loop ik zoveel mogelijk rond, dan heb ik minder pijn, maar als ik ga liggen komt de pijn terug. Kent iemand dit ook?

  Beantwoorden
  • eliane ·

   Doordat ik zo met mezelf bezig ben, vergat ik nog iets… bij deze hoop ik dit recht te zetten. Aan alle pijngenoten een goede morgen!

 114. christiaan ardesch ·

  Ik heb een vreemde situatie met mijn rechte knie… Wanneer ik wakker word of gewoon een tijdje niet gelopen heb, is er niets aan de hand, maar na 10 minuten begint het pijn te doen. Zo erg dat ik mijn knie niet kan buigen. Als ik ga rusten voel ik geen pijn meer en met autorijden voel ik ook niets. Wat kan dit zijn? Hij is niet dik of blauw en ik ben ook niet gevallen of zo. Het duurt nu al 2 weken dit…

  Beantwoorden
 115. dave ·

  Hoi Paul, Ik heb een vraag. In 2010 ben ik op mijn werk van een ladder gevallen op mijn hele rechterzijde. Inmiddels ben ik geopereerd aan de schouder en afgelopen september aan mijn heup. De heup is gedaan d.m.v een kijkoperatie, dus veel tractie op dat been gehad. Na de operatie kreeg ik last van mijn knie. Op de 1e MRI was een scheur in de meniscus te zien en die is ook geopereerd, omdat ik vastliep met heup-revalidatie door de pijn in de knie. Nu bijna 2 maanden later nog steeds veel pijn in mijn knie. Na contact met de knie-arts bleek dat hij niks gedaan heeft, en maar 5 minuten in de knie heeft gekeken! Nu, na overleg huisarts, weer een MRI gehad waarop alles er goed uitzag. Maar doordat de pijn erg aanwezig is en ik ook slechter loop etc. heeft hij een intra-articulaire injectie met corticosteroïden en verdoving gegeven. Deze gaf 2 uur verlichting, maar nu is hij nog pijnlijker dan voor de injectie jammer genoeg! Ik zak erdoorheen en hij slaat zelfs op slot. Zelfs strekken van het been is pijnlijk, zowel in rust als actief veel pijn. Wel is naar voren gekomen dat mijn knie niet stabiel is, mede doordat ik een jaar “anders” liep vanwege mijn heupprobleem. Daarnaast zijn alle banden in mijn lijf te ruim. De huisarts zei dat er een stabilisatieprogramma gedaan moet worden en dat hij hoopt dat ik door de injectie net over een grens heen kan zodat de knie ook stabieler wordt, maar helaas… de pijn is niet weg. Ik vroeg me af of er nog meer mogelijkheden zijn, want ik word moedeloos langzamerhand!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Dave, Zolang men de exacte onderliggende oorzaak van je knieklachten nog altijd niet heeft achterhaald is het moeilijk om een passende oplossing aan te wijzen. Als de kniepijn echt met je ligamenten te maken heeft, dan zul je het denk ik in de hoek van medische training of revalidatietherapie moeten zoeken. Sommigen hebben baat bij alternatieve geneeswijzen zoals chiropractie en acupunctuur ter behandeling van de pijn en functiebeperkingen van het kniegewricht. Maar nogmaals: eigenlijk zou men eerst de oorzaak van de kniepijn moeten vinden. Groeten & sterkte, Paul

 116. Janny ·

  vorig jaar maart ben ik gevallen en heb sindsdien klachten aan de rechterknie. Op foto’s is artrose te zien, maar dat is gezien mijn leeftijd (57) niet ongewoon. In november heeft de orthopeed een injectie in de knie gezet, maar dit heeft weinig geholpen. Na ruim 3/4 jaar is de knie nog steeds blauw en aan de bovenkant dik. Er zou een slijmbeursontsteking zijn geweest aan de bovenkant, maar ik heb nooit last gehad van een warme of rode knie. De laatste tijd schieten er pijnscheuten door de knie die uitstralen naar de heup. Die scheuten komen overdag bijna niet voor, maar in rust wel; zelfs in de slaap, waardoor ik er wakker van word. Is er iemand die dit herkent en weet wat er aan gedaan kan worden? Als leek heb ik het idee dat er een klein stukje bot iedere keer een gaatje in een ader prikt, waardoor er bloed in de knieholte loopt.

  Beantwoorden
 117. nathalie ·

  Hoi, Ik heb begin zomervakantie 2013 met paardrijden een black-out gehad in een bocht, en in die bocht stond een paal en ben er vol tegenaan gereden. Nu, na een halfjaar, weer pijn. Wat moet ik doen? Dijn straalt uit naar m’n onderbeen en enkel. Help!

  Beantwoorden
 118. Calvin ·

  Hallo iedereen, Ik heb een vraag. Ik ben vanaf het begin van de zomervakantie gaan hardlopen en dat heb ik om de dag volgehouden tot aan het eind van de zomervakantie. Helaas heb ik op het laatst wat rustiger aan moeten doen want me ik kreeg last aan de buitenkant van me linker knie. Ik dacht dat het gewoon overbelasting was maar het is niet meer over gegaan. Sterker nog het is alleen maar erger geworden. Het begint nu ook al tijdens het fietsen en traplopen. Me knie voelt dan erg instabiel en het is een zeurende pijn die maar niet overgaat. Ik ben naar de huisarts gegaan maar zij wist het ook niet zeker. Ze dacht namelijk aan een Osgood Schlatter knie. Heeft iemand anders misschien een idee wat het is en hoe ik er vanaf kom? Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • Lucien ·

   Beste Calvin, Tip, ga eerst langs een podotherapeut en laat naar de stand van je voeten t.o.v. je onderbenen kijken. In 9 van de 10 gevallen wordt er een afwijking geconstateerd. Dit hoeft maar heel klein te zijn om op den duur last te krijgen van je knie. Resultaat: een paar steunzooltjes die je in al je (hardloop)schoenen kunt gebruiken. En ze worden vaak ook (gedeeltelijk) door je ziektekostenverzekering gedekt. Heeft bij mij ook gewerkt! Ik zeg: doen!

 119. ilse ·

  Beste Paul, Er zit geen zwelling in me knie, je ziet ook geen blauwe plekken of iets dergelijks. De pijn zit onder de knieschijf en ik merk dat de pijn meer aan de binnenkant van de knie zit. En dat ik nu met lopen meer last krijg. Ook de trap oplopen begint meer pijn te doen. Ik had daarvoor geen last van het knikken van mijn knie, dat is dus na het op de hurken zitten gebeurd. Wat is nu verstandig om te doen? Koelen, rust houden, gewoon blijven bewegen? Is het verstandig om te blijven wandelen? Alvast bedankt! En de Beste wensen voor 2014. Groetjes, Ilse

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Hallo Ilse, Jij ook de beste wensen! De pijn onder de knieschijf die je beschrijft doet denken aan overbelasting van kniepezen. Het zou gerelateerd kunnen zijn aan een lopersknie (zoals je in je eerste reactie al aankaart): patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) of anders chondromalacia: rafelen van knieschijfkraakbeen. Het vervelende is dat je geen effectief behandelingsplan kan opstellen zonder dat je de achterliggende oorzaak van je knieklachten kent. Moet je afkoelen of verwarmen? Moet je in beweging blijven of totale rust nemen? Is directe behandeling (medicatie/therapie) vereist of gaat het vanzelf over? Dat soort vragen kun je pas beantwoorden als je weet waar de kniepijn vandaan komt, dus waardoor deze wordt veroorzaakt. Persoonlijk zou ik het zekere voor het onzekere nemen en er even naar laten kijken. Nogmaals beterschap! Groeten, Paul

 120. ilse ·

  Goedendag, Ik ben een hardloper en bekend met een rennersknie. Toen ik merkte dat ik daar een heel klein beetje last van kreeg, ben ik minder gaan trainen om dit te verminderen. Nu ging ik tijdens mijn werk op 30-12-’13 door de hurken. Ik heb minder dan 20 seconden op mijn hurken gezeten omdat ik toen een enorme pijnscheut door mijn linkerknie voelde gaan. Ik ben meteen gaan staan en kon daarna niet meer op mijn hurken zitten zonder elke keer een hevige pijn. Ik heb nu met gewoon lopen geen pijn. Als ik zit voel ik een licht zeurende pijn zoals je met een lopersknie kan hebben. Maar als ik de trap afloop voel ik een scheut pijn bij meer dan 30% buigen. Dit heb ik niet als ik de trap oploop. Dieper buigen dat 30% gaat niet zonder pijn. Het lijkt een soort zenuwscheut van pijn die weer vermindert als ik gewoon sta. Ook knakt de knie als ik hem buig. Het is helaas nog niet verminderd, terwijl ik momenteel niet train en ‘s avonds rust houd. Ik loop dus normaal. Ik heb geen idee wat het kan zijn. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt! Groetjes, Ilse

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Ilse, Bevindt de pijn zich in de knieschijf (bol/kop) of in de knieholte? En is er sprake van zwelling? De hevige pijnscheut die je beschrijft klinkt inderdaad als een zenuw in het kniegewricht die bekneld raakt. De achterliggende oorzaak van deze neurogene kniepijn kan hem in allerlei mankementen zitten: blessure/overbelasting, zwelling, scheefstand, vochtophoping, artrose, slijtage, cyste, vergroeiing, ontwrichting etc. Door al dit soort problemen kan een kniezenuw in de verdrukking komen. Ook het knakken van de knie duidt op problemen met het gewricht. Dit kan o.a. te maken hebben met kraakbeen (letsel of slijtage), de knieslijmbeurs of impingement c.q. inklemming. Eigenlijk heeft een knakkende knie zodanig veel mogelijke oorzaken dat er niet zo veel concreets over te zeggen is zonder nadere inspectie. Omdat je er hevige pijn bij ervaart, lijkt het me hoe dan ook raadzaam contact op te nemen met je huisarts. Heel veel sterkte + beterschap! Groeten, Paul P.S. Zei je knie voorheen wel vaker ‘knak’ en had je er toen geen last van of zijn de pijn en het knakken van de knie gelijktijdig opgetreden?

  • Chris ·

   Hoi Ilse! Ik heb nog niet verder gelezen, maar na het lezen van jouw klachten ben ik ervan overtuigd exact, maar dan ook echt precies hetzelfde te hebben aan mijn knie als jij… Ben jij naar de huisarts geweest en weet jij al wat de oorzaak is? Als je reageert op mijn berichtje, krijg ik een mailtje binnen, dan weet ik dat je gereageerd hebt!

 121. Frank ·

  Goedenavond, Vraagje: Ik sport veel en had eerst af en toe met tennissen het gevoel dat ik door de knie zakte. Geen pijn verder. Nu zak ik bij het tennissen en squashen veel vaker door de knie en wordt hij tijdens/na het sporten erg stijf. Ook heb ik gedurende de dag een zeurend gevoel. Geen erge pijn, maar ik voel het wel. Ook kan ik vrijwel niet meer overeind komen wanneer ik hurk. Enig idee wat dit kan zijn. Ik voetbal vrij fanatiek en maak me er wat zorgen over. Groeten, Frank

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Frank, Dit zou van alles kunnen zijn. Een dergelijke sportblessure zou te maken kunnen hebben met o.a. overbelasting van kniepezen, meniscusletsel, gewrichtsslijtage of een knieslijmbeursontsteking. Als deze problemen zich al langer voordoen en steeds erger worden, lijkt het me niet onverstandig om langs de huisarts te gaan. Vooral als je in de toekomst wilt (kunnen) blijven sporten. Groeten & sterkte, Paul

 122. Helene ·

  Hai, In de eerste plaats complimenten voor de website. Verder: ik heb enorme pijn aan mijn knie- niet voortdurend maar wel bij bewegen en vooral ‘s avonds is het erg. Traplopen is op dit moment nauwelijks mogelijk. Heb het eerder gehad, en zowel een arts als fysiotherapeut zei toen dat er sprake was van slijtage van het kraakbeen. De laatste gaf me een aantal oefeningen in de sportschool die hielpen. Punt is dat ik nu ook last heb van andere gewrichten: pols, enkel, schouder, bekken, maar ook van nekspieren. Allemaal niet dramatisch veel, maar toch… Ik voel het allemaal wel. Ook voel ik de rechterkant van mijn (achter)hoofd. Heb jij een idee wat ik het best kan doen? Ik denk zelf aan oefeningen (o.a. squats, maar ook legpress in gym). Goed om te weten misschien: ik ben drie maanden gestopt met zware medicatie dat op het centraal zenuwstelsel inwerkt. De arts is hierbij afgeweken van protocollen, en ik ben in een keer afgekickt. Zou dat invloed kunnen hebben? Verder heb ik een tijdje noodgedwongen op een slecht matras geslapen en heb ik veel stress gehad door een recente verhuizing. Erg bedankt voor je antwoord alvast!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Helene, Bedankt voor je vriendelijke reactie! Kraakbeenslijtage is behoorlijk tweeledig: als je je gewrichten ontlast, door minder (intensief) te bewegen worden je spieren namelijk zwakker, waardoor je gewrichtsklachten alsnog kunnen toenemen. Je moet dus een optimale balans zien te vinden tussen het trainen van je spieren en het ontzien van je gewrichten. Dit is afhankelijk van je trainingsfrequentie, trainingsduur, trainingsintensiteit en specifieke oefeningen. Probeer sowieso oefeningen te doen met weinig impact; dus niet springen of joggen. Een crosstrainer en gedoseerde krachttraining (wat jijzelf al aangeeft) zou een goed begin kunnen zijn. Wellicht kun je een trainingsschema samenstellen met behulp van je fysiotherapeut? Overigens wel raar dat de gewrichtspijn zich op zo veel punten manifesteert. Is er al ooit röntgenonderzoek met het oog op artrose? En is je bloed gecontroleerd op reumafactoren (RF), gecitrullineerde eiwitten (ACPA) en antistoffen (ANA, CRP e.a.) met het oog op reumatische aandoeningen? Ik kan me voorstellen dat stress en medicamenten je gewrichtspijnen kunnen beïnvloeden, maar dat zal afhankelijk zijn per persoon en per medicament. Ik ben overigens geen arts, dus ik kan er inhoudelijk weinig zinnigs over zeggen. Heel veel sterkte & beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

 123. Tina ·

  Hallo, Ik ben een meisje van 15 jaar. Ik heb al 2 jaar of langer last van mijn knie. Eerst zeiden de dokters dat het de ziekte van Osgood-Schlatter was. Vervolgens dat ik gewoon steunzolen moet dragen. Maar toch kreeg ik nog meer pijn. Ik ben ook al naar een osteopaat geweest; dit heeft wel geholpen, maar nu heb ik opnieuw last. En ik begin ook af en toe door mijn knie te schieten. Wat kan ik hieraan doen?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Tina, Als behandeling door een osteopaat in het verleden heeft geholpen, zou je wellicht met je huisarts kunnen bespreken om opnieuw osteopathische behandeling te ondergaan. Wel raar dat je eerst de diagnose Osgood-Schlatter krijgt en deze vervolgens wordt ingetrokken. Deze aandoening is namelijk herkenbaar als een zichtbare bult onder de knie die gevoelig is en warm aanvoelt. Bovendien ontstaat ie veelal door toedoen van de groeispurt i.c.m. sporten. OS is dus behoorlijk specifiek en bovendien aantoonbaar. (bron) Als ik het goed begrijp is er geen nieuwe diagnose gesteld, toch? Je hebt steunzolen aangemeten gekregen, waarna je klachten zijn verergerd? In dat geval lijkt het me zeer raadzaam om opnieuw met je huisarts om de tafel te gaan zitten of desnoods een second opinion aan te vragen bij een “concullega”. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 124. Erik ·

  @Paul: Als je leest dat er sprake is van subchondraal oedeem en een kraakbeendefect tot volledige dikte en je concludeert dat er alleen een peesprobleem is, ben je inderdaad geen medicus. @Joel: Er is in jouw knie sprake van kraakbeenveranderingen, die als voorloper van artrose gezien worden. Krachttraining is het enige dat aantoonbaar zinvol is. De peesirritatie is een zgn. secundaire bevinding: wel gezien, niet van belang. Lees deze folder van het Rijnstate Ziekenhuis.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Erik, Het is niet voor niets dat ik aangeef dat ik geen arts ben, dat ik niet de aangewezen persoon ben om MRI’s te interpreten en dat het aan artsen is om in te schatten wat er mankeert. Ik probeer mensen netjes te woord te staan en indien mogelijk te voorzien van aanvullende (dus niet vervangende) informatie. Dat doe ik puur uit belangstelling en beleefdheid. Ik concludeer bovendien niets (ik herken en benoem enkel een term), laat staan dat ik iets uitsluit door het woord ‘alleen’ te gebruiken. Een snerende opmerking lijkt me dan ook niet per se nodig. Desalniettemin, bedankt voor het te woord staan van onze bezoekers. Groeten, Paul

 125. Saskia ·

  Sinds kort heb ik bij ‘t lopen opeens giga snerpende pijn en zak ik bijna door m’n knie.Het gaar om de linkerknie binnenkant/zijkant en ik moet dan voorzichtig lopen, en na een paar meter gaat het weer “normaal”. Het komt op als “poepen”. Ben lenig, maar sport niet en doe geen extreme dingen. Schrik er erg van, want komt op en zak door knie v/d pijn en zó weer niet. Heb c.a 35 jaar. geleden bij een dansshow een flinke smakkerd gemaakt doordat mijn voet met een knal omzwikte. En toen was deze knie lange tijd flink dik, maar jaren nooit meer wat gevoeld. Hoe kan dit zomaar opkomen. Het wordt nu wel frequenter.

  Beantwoorden
 126. lara ·

  Hallo, Ik ben Lara en 19 jaar oud. Ik heb al sinds ik kan lopen last van mijn knieholtes, wat soms door trekt naar mijn kuiten. Vroeger had ik dit alleen na sporten, rennen of veel lopen. Maar de laatste jaren heb ik het steeds sneller en vaker, waardoor ik bijna elke dag pijn heb. Ook met kou buiten doet het sneller pijn. Vroeger zeiden ze dat het groeipijn is, maar dit doet zo’n erge pijn! Ook heb ik vroeger vroeger een koortsstuip gehad waar ik te lang in lag; misschien heeft dat ermee te maken? Ik heb al zooltjes gehad, maar die hielpen niet. Meerdere keren naar de huisarts enz. geweest, maar nog weten we niks. Hoop op een reactie wat ik zou kunnen doen. Groetjes, Lara

  Beantwoorden
 127. joel ·

  MRI KNIE RECHTS – 566011R – Bevindingen: geen hydrops. Normaal voorkomen van de patellapees. Hypointense verdikking van de distale, voornamelijk laterale, quadricepspees. Normaal voorkomen van de mediale meniscus. Toegenomen signaal in de posterieure hoorn van de laterale meniscus zonder duidelijke meniscusscheur. Intact voorkomen van de voorste en achterste kruisband. Normaal voorkomen van het MCL en het LCL. Normaal voorkomen van het mediale en het laterale patellofemorale retinaculum. Onregelmatige afgelijnde partiële tot volledige dikte kraakbeendefect zonder subchondraal botoedeem centrocentraal op de laterale femurcondyl met een diameter van 7mm. Horizontaal verlopend toegenomen filiform signaal tussen het hypo-intense kraakbeen en de subchondrale beenplaat met aanliggend subchondraal botoedeem, centrocentraal op het laterale tibiaplateau. Besluit: vermoeden chronische quadricepspees tendinose. Muco de degeneratie de posterieure hoorn van de laterale meniscus zonder evidentie voor meniscusscheur. Osteochondraal lijden centrocentraal lateraal femorotibiaal. De meeste pijn heb ik tijdens het lopen bij een bocht nemen. Indien ik mijn hielen bijna tegen mijn zitvlak ophef, dan heb ik geen pijn. Ook bij stil zitten op een stoel en meestal onder de knie, zijkant been. Graag uw bevindingen. Bedankt. Graag een reactie

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Joel, Volgens mij wijst de MRI o.a. uit dat je te kampen zou hebben met een chronische peesontsteking van de vierhoofdige dijbeenspier. Ik ben echter niet de aangewezen persoon om daar uitspraken over te doen. Heb je aan de hand van je MRI-scan nog medicamenten of aanbevelingen ontvangen? Groeten en sterkte, Paul

  • joel ·

   Beste Paul, Bedankt voor je reactie, maar kan er ook effectief iets gedaan worden, zodat het euvel kan opgelost worden of vermindering van “pijn”? De huisdokter gaat mij enkele keren een spuit “zetten”, namelijk Adant Sodium Hyaluronate (10 mg/ml). Ken je dit product en zou het iets kunnen helpen?

  • Paul ·

   Beste Joel, Ik ben geen medicus, dus ik ga ervan uit dat je artsen veel beter kunnen inschatten wat goed voor je is in jouw situatie dan ik dat kan. Voor meer informatie over injecties met natriumhyaluronaat kun je desgewenst dit onderzoek raadplegen. Voor zover mij bekend is, worden er overigens goede resultaten geboekt met behulp van natriumhyaluronaat. Succes en sterkte gewenst! Groeten, Paul

  • joel ·

   Paul, Bedankt voor de feedback. Ik ben sinds enkele jaren in het bezit van een andullatiematras, die toch het proces wat kan verlichten.

 128. Tine ·

  Bijna een maand geleden en nog veel pijn aan de knie. Een week thuis geweest van werk, nu verder gaan werken. Alle dagen Brufen innemen en ijs erop opleggen, maar dan móét je nog een ganse nacht werken. ‘t Is soms niet te doen van de pijn. Ze hebben foto’s en een echo genomen, maar het enige wat ze zagen was heel veel vocht. Ze konden onmiddellijk opereren, maar hoe zou dat aflopen als ze niet precies wisten wat eraan mankeerde? Zodoende heb ik het niet gedaan en loop ik nog altijd rond met kniepijn. Als ik lang blijf staan, zak ik gewoon door mijn knie. Ik kan wel goed mijn knie plooien, maar kan me niet gehurkt houden. Wat zou dit verder kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Tine, Kun je je herinneren wanneer/waardoor je knieklachten zijn ontstaan? Op een foto of echo is doorgaans niet te zien of hetgeen zich in de knie bevindt ‘wondvocht’ of bloed is. ‘Normaal’ vocht komt meestal door een verdraaiing, stootmoment of valmoment; hierdoor treedt veelal schade op aan een band, pees of slijmbeurs. Bloed is meestal het gevolg van een breuk (bot) of scheur (spier). In principe is het niet zeldzaam dat herstel van knieschade langer dan een maand duurt, maar als er geen verbetering in de situatie komt, lijkt het me niet verkeerd om nogmaals naar je huisarts te gaan of desnoods een second opinion aanvragen. Beterschap, sterkte & groeten, Paul

 129. Suzan ·

  Hallo, Ik heb 14 jaar geleden een brommerongeluk gehad en de jaren erna veel last van mijn knie gehad. Ook diverse keren operaties gehad aan meniscus en kruisband en dat gaat al jaren goed; tot een maand of twee geleden. Scherpe pijn af en toe aan binnenkant knie en het idee dat de knie af en toe weer “verkeerd” zit. Wat zou dit kunnen zijn?

  Beantwoorden
 130. lisa ·

  Hallo, Mijn vraag is als volgt: Ik heb al maanden last van mijn linkerknie, heb de knie toen verdraaid en dacht dat het daardoor kwam. Erge pijn aan binnenzijde van de knie en in de holte, maar nu sinds 3 dagen hetzelfde in mijn rechterknie: erge pijn op dezelfde plekken. Soms is het even wat minder om ineens weer erger terug te komen. Ik kan geen laptop op mijn schoot verdragen, ook dan doet het pijn op mijn benen. Ik draag al jaren in huis Crocks slippers, maar verwissel ze regelmatig voor nieuwe. I dacht dat het aan mijn voeten lag, maar nu heb ik een afdruk van mijn voeten genomen op papier van een orthopeut en die waren keurig en niet doorgezakt. Wat kan de oorzaak zijn van mijn pijnlijke knieën? Ik kan soms niet eens lopen. Hoop op reacties…

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Lisa, Je vraag wachtte inderdaad nog op goedkeuring, vandaar dat ik hem nog niet had goedgekeurd en beantwoord. Ik heb je andere reactie daarom verwijderd. Maakt trouwens helemaal niet uit hoor. ;) Als je je knie hebt geblesseerd, wordt je soms gedwongen te compenseren of overcompenseren met je andere knie. Dat gebeurt doorgaans onbewust en ongemerkt wanneer je de geblesseerde knie probeert te ontzien. Dit zou er de reden van kunnen zijn dat je momenteel klachten ervaart van beide knieën, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Het komt op mij overigens ook niet helemaal aannemelijk over dat de pijn die je beschrijft voortkomt uit compensatieklachten. Anderzijds zou het ook wel weer heel frappant zijn als je knieklachten helemaal niets van doen hebben met de verdraaiing. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik absoluut contact opnemen met je huisarts en het verhaal wat je hier hebt beschreven aan hem/haar voorleggen. Hoe dan ook: heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 131. frank ·

  Hallo, Ik heb al een tijd last van mijn achillespees, nu ook pijn in de knie van mijn andere been. Kan dit komen door compensatie?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Dat behoort absoluut tot de mogelijkheden, maar dat hoeft natuurlijk niet per se het geval te zijn.

 132. Burak ·

  Hallo, Tijdens het zaalvoetballen was ik de bal aan het afschermen in een hoekje. Maar de tegenstander trapte op de buitenkant van mijn knie opeens ging ik na de grond en had pijn. Later stond ik op en kon moeilijk lopen. Maar hoe meer stappen ik zette hoe makkelijk het lopen weer ging. Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Het is de linkerknie en de buitenkant ervan. Ik kan m’n knie wel buigen en strekken.

  Beantwoorden
 133. irma ·

  Hallo Paul, Mijn dochter van tien jaar heeft haar knie gestoten tegen een ijzeren glijbaan. Hierna was haar knie dik en blauw. De week erna heeft ze tijdens het voetballen haar knie verrekt tijdens het maken van een goal. We zijn bij de huisarts geweest, en volgens haar is het een kneuzing. Na een week kan mijn dochter nog steeds niet lopen en haar been recht strekken en ze heeft vocht in haar knie. Nu weer een week verder toch maar terug naar de huisarts. Even röntgenfoto laten maken, maar hier was niks op te zien. Het is nu bijna drie weken geleden en mijn dochter kan haar knie nog steeds niet recht zetten en de knie is ook nog steeds dik en met vocht erin. Ze kan ook niet op haar been staan. Ik heb krukken voor haar gehaald om de belasting te verminderen. Zelf heb ik geen idee wat ik nu moet doen en wat er aan de hand kan zijn? Heeft iemand énig idee? Want koelen helpt ook al niet meer. Alleen voor dat moment. Graag krijg ik reacties. Groetjes, Irma

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Irma, Het zou inderdaad best een kneuzing kunnen zijn, maar er zou ook meer aan de hand kunnen zijn. Zo kan er een scheurtje in de meniscus zijn ontstaan, kan een knieband zijn ingescheurd of uitgerekt of kan de slijmbeurs geïrriteerd/ontstoken zijn geraakt. Sommige van deze mankementen zouden te zien moeten zijn op bepaalde scans, maar ze worden ook vaak genoeg over het hoofd gezien. De beste behandelingsmethode is lastig te bepalen. Soms werkt verwarmen (hot pack) het beste; soms koelen (cold pack). Soms is voorzichtig blijven bewegen bevorderlijk, maar het kan ook zijn dat totale rust (met het been omhoog) effectiever is. Hoelang is het ongeluk met de glijbaan geleden en hoelang geleden vond de voetbalblessure plaats? Je zou mogen verwachten dat een kneuzing zich binnen 4 tot 6 weken (nagenoeg) volledig herstelt. De tijdsduur/herstelperiode is enigszins afhankelijk van de ernst van de kneuzing, maar na 4 weken moet er echt wel flinke verbetering merkbaar zijn. Zo niet, dan lijkt me een van de eerder genoemde knieproblemen waarschijnlijker; dus bovenop de kneuzing. Mocht de situatie zich al langere tijd voordoen of mocht je niet serieus worden genomen, dan kun je altijd een second opinion aanvragen. Sterkte voor je dochter & groeten, Paul

 134. Saira Rehman ·

  Hallo, Sinds vorig week heb ik erg last van mijn linker knie. Ik ben naar de huisarts geweest de huisarts heeft me doorverwezen naar de ziekenhuis voor en foto van mijn knie as woensdag krijg ik de uitslag ik heb ook nog medicatie van de huisarts gekregen dat is tegen infecties, maar dat helpt voor geen meter. Mijn knie is en beetje opgezwollen en doet pijn bij lopen, fietsen, traplopen, rekken, buigen etc. De pijn is nu tot aan mijn voet gelopen. Ik kan mijn kinderen niet op schoot hebben want dat doet pijn. Ik heb in 2009 een ongeluk gehad aan dezelfde knie; toen was mijn knie erg gezwollen en blauw-paars van kleur. Maar ik weet nou niet of het door dat ongeluk van 2009 komt of dat het wat anders is. Heeft iemand dezelfde klacht gehad of heeft iemand zo een klacht of en paar tips voor me?

  Beantwoorden
 135. Aranka ·

  Ik heb sinds een jaar een scheurtje in m’n binnen meniscus, dit is vastgesteld door een MRI scan. Ik ben daar mee door blijven lopen maar heb constant een dikke knie en pijn en soms van die vreselijke pijnscheuten alsof er iemand een naald in steekt. Nu was ik weer bij de arts en die raadde mij een operatie aan. Ik woon en werk in het buitenland en heb werk waarbij ik veel sta. Daarom wil ik graag weten, wat raden jullie me aan?

  Beantwoorden
 136. Myriam ·

  Hallo, Ik heb al een tweetal maanden last van mijn knie, ik weet niet zo goed wat de oorzaak ervan is, maar ik denk dat ik mijn knie een beetje heb overbelast bij een potje voetbal; in het begin was het een lichte pijn. Sinds een week is het erger geworden en het wil ook niet meer weg gaan. De pijn straalt soms zelfs door naar mijn boven- en onderbeen. Ik ben naar mijn huisarts geweest maar ze wist niet wat het zou kunnen zijn. Heeft iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn? Dank Bij Voorbaat!

  Beantwoorden
 137. anoniem ·

  Ik heb een bobbel onder de knie; men noemt dat Osgood-Schlatter. Heeft u wat oefeningen voor mij?

  Beantwoorden
 138. paulien ·

  Hallo, Ik had vorig jaar opeens dat ik mijn knie helemaal niet kon bewegen. Toen ging ik het masseren en toen ging het weer, maar ik heb er nu nog regelmatig last van. Maar ik heb nu ook al vanaf zaterdag erg veel last van beide knieën en die pijn gaat niet meer weg. Ik rij paard en moest helpen met een kinderfeestje. Toen had ik opeens erg last van beide knieën, maar toen ben ik gewoon doorgelopen; 3 uur achter elkaar met af en toe stukjes rennen er tussen. Toen had ik in de avond erge last en zodra ik nu een tijdje blijf staan, zak ik eigenlijk gewoon bijna door m’n knieën heen. Dan ga ik altijd zo snel mogelijk zitten. Met het fietsen heb ik er ook last van. Mijn vader heeft vroeger de ziekte van Lyme gehad en nu heeft hij daardoor erg slechte gewrichten, waaronder ook zijn knieën. Kan het zijn dat ik die slechte knieën van hem heb? Wat kan het zijn?

  Beantwoorden
 139. M.H. ·

  Ik heb sinds 3 weken erg last van de rechterknie. Ben na een week ermee naar de huisarts geweest en die geeft aan dat de binnenste knieband opgerekt is. Ik kan gewoon doorlopen en bij tijden rusten en dan is het met 2 weken over zegt hij. Nu ben ik 2 weken verder en heb het idee dat het ipv minder, erger is geworden. Kon vannacht niet slapen vanwege de pijn. Bij elke draai voelde ik het. Er zit ook veel vocht in de knie en kan hem niet geheel meer buigen. Veel rust nemen kan ik ook niet, want heb een dochtertje van 11 maanden die er vrolijk op los loopt. Ik probeer zoveel mogelijk te rusten, maar is dit echt de oplossing? Aangezien het erger wordt…

  Beantwoorden
 140. Anja ·

  Hoi, Ik heb sinds een paar maanden vreselijke pijnscheuten door m’n knie, echter zo erg dat ik niet weet waar ik het moet zoeken. Soms gaat het zomaar een week goed, maar het komt steeds weer terug. Ik voel het aankomen en dan trekt het weer weg. Verder kan ik er alles mee doen, maar om het moment is het zo erg dat het niet te harden is. Enig idee wat dit is? Op foto’s was er niets te zien. Moet nog wel in de scan…

  Beantwoorden
 141. remco ·

  Ik ben voetballer en heb sinds kort last van mijn knie. Een tijdje terug ben ik met mijn volle gewicht op mijn knie beland. In principe viel het mee op dat moment en kon ik het er weer uitlopen. Nu bij het sliden in het veld geeft de knie een knak en heb ik erg veel pijn in de binnenkant van mijn knie. In principe kon ik altijd door voetballen en deed het even 5 minuten goed zeer. Nu is het sinds vorige week dat de rechter knie ook dikker is dan de ander. Als ik er op druk voel ik pijn op het bot aan de binnenkant. Ook kan ik mijn hak naar mijn bil niet meer helemaal strekken of er komt weer een knak. Ik loop op dit moment niet heel erg soepel en vraag me af wat dit zou kunnen zijn dat mijn knie steeds een knak geeft en dan behoorlijk pijnlijk is?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Remco, Meestal heeft knakken iets te maken met de kraakbenige delen in je kniegewricht. Misschien dat een stukje kraakbeen is afgebroken, dat er iets tussen het kraakbeen zit of dat het gewricht een verkeerde beweging langs het kraakbeen maakt door een gescheurde of uitgerekte band, spier of kapsel. Eigenlijk kan het van alles zijn. Het lijkt me niet onverstandig om met je knieblessure naar de huisarts te gaan. Vaak geldt: hoe sneller je erbij bent, des te korter en gemakkelijker de behandeling. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 142. claudia ·

  Beste Paul, Heel erg bedankt voor je reactie. Het ziekenhuis heeft foto’s gemaakt zo’n 6 jaar geleden omdat ik er steeds meer last van kreeg en die zeiden alleen dat het zacht kraakbeen is. Heb er eigenlijk nooit op door gezocht of gevraagd, was toen net 14. Maar nu werk ik in de horeca en begint het allemaal wat meer te irriteren. Niet alleen m’n knieën, maar soms ook m’n elleboog en schouders. Ben heel erg blij met je antwoord en zal eens terug gaan naar de dokter, want zoals ze zeiden: ‘veel melk drinken’, dat doe ik nu al een jaar elke dag, en het helpt me niet. Heb bijna elke dag wel klachten. Hopelijk dat ik eindelijk iets meer te weten kom nu, want dat zou me wat meer helpen met misschien eventuele genezing. Groetjes, Claudia

  Beantwoorden
 143. Patricia Johnson ·

  Hoi, Ik ben een vrouw van bijna 52 en heb lichamelijk zwaar werk. Ik werk in de uitvaart en moet dus vaak overledenen verzorgen en opbaren. Wat dus inhoudt dat ik ze uit de koeling moet halen door middel van een speciale lift en dan rijd ik ze naar de desbetreffende rouwkamer, dus veel duw- en trekwerk. Nu heb ik eigenlijk nooit last van mijn knieën gehad, tot vandaag. Het sloop er langzaamaan in, ik voelde een beetje een trekkende pijn in mijn knieholte en nu is het bijna bij elke stap die ik verzet een stekende pijn en ik heb het gevoel dat ik elk moment door mijn knie ga zakken. Ik rijd meer dan 500 kilometer per week en is dus ook niet echt bevorderlijk hiervoor want ook dat doet pijn. Wat kan het zijn en/of wat kan ik doen? Groetjes, Patricia

  Beantwoorden
 144. Claudia de Vries ·

  Hallo, Ik heb een vraagje, ben 20 jaar en al 6 jaar last van mijn knieën. Naar ‘t ziekenhuis voor geweest en bleek dat mijn kraakbeen te zacht is en eigenlijk al versleten. Er werd mij verteld dat ik veel melk moest drinken om het op te lossen. Maar nu heb ik er nog dagelijks last van. Het komt veel overeen met artrose, maar kan dat al op mijn leeftijd? Groetjes, Claudia

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Claudia, Hebben ze je niet verteld wat de oorzaak is van je gebrekkige kraakbeenkwaliteit? Je zou toch verwachten dat ze dat hebben onderzocht en de oorzaak achterhaald… Het zou inderdaad artrose kunnen zijn, maar dat hoeft geenszins. Het zou natuurlijk van grote waarde zijn om kennis te hebben over de achterliggende oorzaak van je klachten. Overigens is artrose of osteoartrose een chronische en degeneratieve gewrichtsaandoening die geleidelijk ontstaat, langzaamaan erger wordt en niet meer overgaat. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt artrose niet veroorzaakt door ouderdom of gewrichtsslijtage. Het is een vorm van (ontstekings)reuma waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten achteruit gaat. De ziekte kun je dus op iedere mogelijke leeftijd krijgen; in dit artikel kun je meer lezen over artrose. Dat je meer melk zou moeten drinken t.b.v. de kwaliteit van je kraakbeen is overigens een enorm achterhaalde aanname; in dit artikel over osteoporose kun je meer lezen over het effect van voeding(sstoffen) op botten en kraakbeen. Ik zou je willen aanraden om contact met je arts op te nemen en te vragen hoe het nou komt dat je kraakbeen van slechte kwaliteit is; dus welke afwijking/aandoening hieraan ten grondslag ligt. In dat geval kun je immers veel gerichter stappen ondernemen en (voorzorgs)maatregelen treffen. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

  • sanne ·

   Hallo, Mijn moeder van 76 heeft al 6 weken last van haar knie (pijn vanuit de knieholte). Ook is haar been vanaf de knie en haar voet opgezwollen. Ze heeft pijnstillers en ontstekingsremmende middelen gekregen, maar nog steeds geen verbetering na 2 weken slikken. Ze kan er niet meer op lopen en is erg afhankelijk van anderen. Ik heb het gevoel dat de huisarts haar niet serieus neemt. Ze moet nu naar fysio waar ze er tegenop ziet. Ze heeft zo veel veel pijn dat ze er niet van kan slapen. Heeft iemand advies? Groet, Sanne

  • Paul ·

   Beste Sanne, Heeft de huisarts een bepaalde diagnose gesteld of zijn vermoedens kenbaar gemaakt voor wat betreft de achterliggende oorzaak van de gewrichtsklachten van je moeder? Is er bijvoorbeeld sprake van reumatoïde artritis, artrose of osteoporose? Een oudere dame naar de fysio sturen zonder dat de achterliggende oorzaak bekend is lijkt me niet per se nuttig. Tenzij het de bedoeling is dat de fysiotherapeut een fysiotherapeutische diagnose/conclusie trekt na een X-aantal behandelingen voor eventueel vervolgonderzoek? Het lijkt me niet onverstandig om je huisarts te vragen naar zijn/haar achterliggende beweegredenen c.q. bedoelingen. Wat is de exacte hulpvraag die door hem/haar wordt gesteld aan de fysiotherapeut? Jammer genoeg ken ik maar weinig artsen die goed communiceren naar patiënten toe. Ze stellen veelal een diagnose en geven eventueel een doorverwijzingsbrief mee, maar de patiënt krijgt maar zelden uitleg over de diagnose die wordt gesteld en de stappen die worden genomen. Je blijft vaak in het ongewisse en weet zelden waar je aan toe bent of waarom je een medicijn inneemt of een behandeling ondergaat… Een stukje transparantie en verklaring zou erg fijn zijn wat mij betreft. Volgens mij is nieuwsgierigheid (dus vragen stellen aan je huisarts) een van de weinige manieren om opheldering te krijgen. Heel veel sterkte in ieder geval en beterschap voor je moeder! Groeten, Paul

 145. Diana ·

  Beste, Gisteren, tijdens een training, heb ik met mijn knie een klap gemaakt tegen de scheenbeen van mijn tegenstander. Bij het begin had ik er nog geen grote problemen mee heb het gelijk gekoeld (en thuis ook). Maar nu heb ik zoveel pijn aan de zijkant/binnenkant van mijn rechterknie. Kan echter geen kant op; kan het nog wel buigen en streken, maar dit gaat niet pijnloos en kraakt soms. Heb hierdoor geen oog dicht gedaan en kan ook mezelf echt niet verplaatsen om dat er te veel druk op mijn knie dan staat. Nagezien mijn huisarts niet om de hoek is en ik nu echt niet kan bewegen vraag ik mijn af: wat is de beste oplossing. Moet ik toch gaan of is dit een kwestie van veel rust en koelen? Mijn knie is niet dik of opgezwollen. Gr. Diana

  Beantwoorden
 146. Glen ·

  Gisteren schoot er op de voetbaltraining ineens iets in mijn knie terwijl ik gewoon aan het lopen was. ik kon mijn been bijna niet meer bewegen, maar als ik het volledig strekte ging het eruit. Maar nu heb ik nog altijd last van mijn knie en ik kan hem niet volledig buigen. Ook kan ik mijn enkel niet meer tot bij mijn bil krijgen. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?

  Beantwoorden
 147. Jth ·

  Zo’n 10 weken geleden ben ik ten val gekomen en heb daarbij mijn rechterknie verdraaid. Na foto’s en een MRI-scan een kijkoperatie gehad waarbij ze wat rafels bij het kraakbeen hebben verwijderd. Nu kon ik voor de operatie mijn knie niet buigen. Ik had de verwachting dit wel te kunnen nadat de operatie achter de rug zou zijn. Helaas is dit niet het geval. Mijn knie lijkt op slot te zitten. Strekken lukt wel prima. De fysio zou nog contact opnemen met de orthopeed hierover. Intussen heb ik wat oefeningen gekregen om het buigen van de knie te versoepelen, maar heb niet het idee dat dit helpt. Zijn de spieren misschien korter geworden in die 10 weken tijd en moet ik deze nu weer oprekken door oefeningen te doen of zou het iets anders kunnen zijn? De fysio kon mij niet echt duidelijkheid geven…

  Beantwoorden
 148. Lucia ·

  Hallo, Ik heb al zeker een jaar last van erge krampen en pijn in mijn benen (linker been is erger dan ‘t rechter). Ben naar het ziekenhuis (afdeling orthopedie) verwezen voor onderzoeken. Maar helaas heeft de orthopeed mij bedankt, want hij kan niet echt iets vinden. De pijn is nu erger geworden en ik kan haast niet meer lopen. Ik word hier echt depressief van. Ik kan niet meer werken en kom de straat helaas niet meer op. Als ik naar het ziekenhuis moet, dan moet mijn zoon van 14 jaar mij begeleiden als mijn man er niet is. Wat een toestand! Ik ben zelf verpleegkundige in een academisch ziekenhuis en help met veel liefde de patiënten. Nu zit ikzelf met een ziek, pijnlijk been en de artsen kunnen niets vinden en sturen mij naar huis met paracetamol die helemaal niet helpt. Ik kan pas over een maand naar de neuroloog voor verder onderzoek. Dit is toch te belachelijk voor woorden! Heeft iemand ook pijn in de knie, heup en rug en misschien een idee wat het kan zijn?

  Beantwoorden
 149. paul ·

  Hoi, Ik heb een vraag: 9 van de 10 keer als ik op m’n knieën ga of hurken dan als ik omhoog kom, hoor ik een harde knak en verga ik van de pijn. M’n knie gaat dan op slot en ik moet het dan forceren om hem te ploppen en dan krijg je echt enorme pijn 10-15 min… wat kan dit zijn? Ik durf bijna niet meer te bukken. :( Gr. Paul

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Paul, Het kan zijn dat de pezen en/of banden in je kniegewricht zijn verslapt. Hierdoor sluiten de uiteinden van boven- en onderbeen niet meer goed op elkaar aan. De kans is echter beduidend groter dat er problemen zijn met de meniscus. Zo kan een stukje van de meniscus in het kniegewricht terechtkomen, waardoor het gewricht “op slot” raakt. Er kan overigens oog een totaal andere oorzaak aan je knieproblemen ten grondslag liggen. Wat je het beste kunt doen is even contact opnemen met je huisarts. Groeten, Paul

  • Mira ·

   Hi allemaal, Ik heb al een aantal maanden dat als ik een trap oploop ik ineens geen kracht meer heb en heel veel pijn en dan even moet wachten tot de pijn minder wordt om weer verder te lopen. Nu heb ik sinds 2 maanden na een beetje rare beweging, ik wilde iets oprapen, ging op mijn hurken zitten en kwam niet meer zonder hulp overeind. Sinds die dag heb ik als ik zit dat ik dan heel vlug mijn linkerbeen moet strekken, het begint dan te zeuren in mijn linker knie. Ik kan niet op mijn knie zitten, hurken, knielen, trap aflopen zonder dat ik het bijna uitschreeuw van de pijn als ik overeind kom. Er knapt ook steeds iets in mijn knie. ‘s Nachts word ik wakker van de pijn als ik met een gebogen been in slaap ben gevallen en ik hem dan weer strek. Bij de dokter geweest een maand geleden… Nu moet ik licht fietsen en zwemmen, dus ik ga nu wat vaker recreatief fietsen. Het helpt niks! Het belemmert mij in mijn doen en laten, heel erg. Ik ben erg blij dat ik toevallig een automaat auto heb, want koppelen is alleen met veel pijn te doen. Ikzelf denk aan PFPS. Maar ik ben 50 en heb nooit gesport. Wel altijd heel zwaar en hard gewerkt. Nu lees ik overal dat het weken, maanden of jaren kan duren… Nou, de moed zakt me in mijn schoenen. Iedereen met pijn in de knieën heel veel sterkte, ik weet nu waar ik over praat. Groetjes Mira

  • Paul ·

   Beste Mira, Wat een naar verhaal. PFPS is een naam die wordt gegeven aan klachten waarvan men de exacte, achterliggende oorzaak niet kan vinden, dus staar je daar vooral niet op blind. Is er al onderzoek gedaan naar de hoedanigheid van je kniepezen en knieslijmbeurzen? Groeten, Paul

 150. jose ·

  Hallo, Ik heb een onderzoek gehad van m’n knie omdat ik zo’n pijn heb. Nou blijk dat ik een kapotte knieschijf heb aan de achterkant. De arts zei dat het niet geopereerd kan worden en nu ben ik doorgestuurd naar de fysio, speciaal voor de knie. Mijn vraag is: ‘Gaat dit over als ze de knie inzwachtelen of moet ik maar iedere dag pijn hebben?’…

  Beantwoorden
 151. Roelien ·

  Hallo, Ruim 2 maanden geleden heb ik tijdens het sporten m’n knie verdraaid (stapte van een loopband af). Heb er een poosje mee doorgelopen, dacht dat het wel over zou gaan. Na 2 weken ben ik bij de fysio geweest en deze heeft een echo gemaakt en er bleek vocht in de knie te zitten. Twee weken geleden weer een echo laten maken en er zat bijna geen vocht meer. Toch blijft de pijn in de knie. Ook maakt mijn knie tijdens het lopen en traplopen een krakend/knappend/knerpend geluid. En dit gaat niet zachtjes; klinkt zelfs vrij hard. Misschien is er iets mis met het kraakbeen??? Iemand een idee wat je hieraan kan doen? Vandaag heb ik een “dry needling” behandeling gehad in de spier boven de knie. Ben benieuwd of dit verlichting geeft. Heeft iemand misschien enig idee wat het kan zijn en wat de behandelingen kunnen zijn?

  Beantwoorden
 152. vinolino ·

  Hey, Ik ben net door m’n knie gegaan en kan hem nu niet meer bewegen zonder heel erg veel pijn! Weet u wat ik hieraan kan doen?

  Beantwoorden
 153. Anna ·

  Heey, Ik heb veel last van mijn knie na een dag met wat meer doen dan normaal, In de avond kan ik dan amper wat doen. Weet u wat het is en wat ik eraan kan doen?

  Beantwoorden
 154. Robert ·

  Dag Paul, Twee jaar geleden heb ik een paar uur intensief op mijn knieën werkzaamheden verricht, waarbij ik steeds naar links en rechts moest overbuigen. Dit was op een gegeven moment zo pijnlijk, dat ik de werkzaamheden heb gestaakt. Een week later waren beide knieën enigszins verdikt. Ik bleef bewegen, veel op de crosstrainer en fiets. Ik merkte toch dat ik mijn benen niet meer volledig kon buigen, de hielen konden de billen niet meer raken, terwijl dat daarvoor geen probleem was. Bij de rechter knie is de situatie nu als vanouds, maar de linkerknie geeft nu pijn in de holte en het been is nog steeds niet volledig te buigen. De holte is niet overdreven dik. Advies?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Robert, Ik ben geen medicus en mag je dan ook niet van medisch advies voorzien. Als ik echter bij mezelf te raden ga, zou ik al snel denken aan een slijmbeursontsteking oftewel bidknie (bursitis praepatellaris of bursitis infrapatellaris). Dit is een ontsteking van de slijmbeurzen (bursae) in je kniegewrichten. Of anders een kniepeesontsteking oftewel springersknie (patellapees-tendinitis). Ik zou je dan ook willen aanraden om -al is het maar voor de zekerheid- contact op te nemen met je huisarts voor een nadere inspectie van je knieën. Heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 155. paula ·

  Beste Paul, Ik ben nu 60. Vroeger op mijn 18e mijn knieschijf gescheurd. Ongeveer 10 jaar geleden met kijkoperatie alles schoon gezogen. Kan nu sinds 3 weken nauwelijks lopen. Altijd wat snel zeurende knie; nu heftige pijn links bovenop en in de knieholte, uitstralend naar bovenbeen, heup en bil. Rusten, heel even lopen, met been omhoog en brace helpen wat. Verder om de 2 uur 2 paracetamol. Wat zou dit in godsnaam kunnen zijn? De pijn wordt met dag erger nu. Slapen gaat moeizaam…

  Beantwoorden
 156. Marion ·

  Ik heb nu al een paar maanden last van mijn rechterknie. Uiteindelijk na een bezoek aan de huisarts naar de fysio gegaan. Na mijn tweede behandeling kreeg ik ineens een hele opgezette knie en kon ik amper nog lopen. De huisarts houdt vol aan een overbelasting van de patellapees. De fysio zegt dat de reactie daar te heftig voor is. Inmiddels alweer bijna twee weken verder. De zwelling in mijn knie is afgenomen, maar inmiddels doet mijn hele been zeer. De hele dag een krampachtig gevoel in mijn voet en kuit. Iemand enig idee of er inderdaad sprake kan zijn van overbelasting, en zo ja, wat ik hieraan het beste kan doen? Rusten en lopen met krukken o.i.d of toch krachttraining voor de beenspieren?

  Beantwoorden
 157. Renate ·

  Hi, Ik heb een voorzichtige poging tot hardlopen gedaan, maar nu waanzinnige pijn onder mijn linkerknie. Fietsen lukt wel, maar kan bijna niet gewoon lopen, laat staan hardlopen. Nu lijkt het voor de hand te liggen dat dit door het hardlopen komt, daar ben ik dus ook voorlopig mee gestopt, maar hoe lang moet ik uittrekken voor herstel? Duurt dat dagen? Weken? Sinds zondag vreselijk pijnlijk; het is nu woensdag en er lijkt geen enkele verbetering te komen. :(

  Beantwoorden
 158. hee ·

  Hai, Ik heb regelmatig pijn in mijn knie. Het is een zeurende pijn en ik krijg het vaak in de loop van de avond. De volgende dag is het meestal weer weg, maar het komt steeds vaker voor. Wat kan het zijn?

  Beantwoorden
 159. angelica ·

  Hoi… Ik heb afgelopen december een ongeluk gehad, ben aangereden door een auto en heb daar knieletsel aan over gehouden. Binnenste knieband vertoonde scheurtjes en een flinke kneuzing in het kniegewricht. Fysiotherapie gehad van februari tot juni, wat wel effect heeft gehad op kniebandletsel. Ik blijft nu nog steeds last houden van zwellingsklachten in de knieholte en van m’n aanhechtingspunten van de binnenste banden. De orthopeed en fysiotherapeut kunnen verder niets meer voor mij betekenen op dat gebied. Gezien ik een lopend en staand beroep heb, is mijn vraag wat ik aan deze klachten zelf verder kan doen en of jullie nog een oplossing weten wat te doen…

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Angelica, Voldoende rust is eigenlijk het allerbelangrijkste. Niet te zwaar of langdurig belasten en bij aanhoudende pijn een cold pack of hot pack proberen. Het kan erg lang duren voordat je je gewricht weer als vanouds kan belasten. Waarschijnlijk zal het zelfs voor de rest van je leven een zwak punt blijven. Als je zoals je al aangeeft veel moet staan en lopen tijdens je werk, kan een (tijdelijk) aangepaste functie raadzaam zijn, vooral ook als je werk fysiek gezien zwaar is. Mijn persoonlijke ervaring is dat bandenletsel vooral een kwestie is van “trial and error”. Soms werkt kou, soms warmte; soms in volledige rust op een verhoging leggen, soms voorzichtig in beweging blijven; soms verloopt het genezingsproces vlekkeloos en snel, soms gebrekkig en langzaam. Er gaan heel veel tips de rondte op het internet, maar de exacte, interne situatie is voor ieders gewricht verschillend en daarmee voor iedere persoon anders. Hoe dan ook: voorkom overbelasting en geef je knie voldoende (en bovendien regelmatig) rust. Mocht je last houden, maak dan een afspraak met je huisarts en laat hem/haar helpen om een passende oplossing te zoeken. Heel veel succes & sterkte. Groeten, Paul

 160. ivonne ·

  Hoi, Ik ben afgelopen zondag bij de eerste traptrede door mijn linkerknie geknakt, vreselijke pijn! Op maandag naar dokter geweest, die heeft Diclofenac 50 mg voorgeschreven. Ben nu één dag verder, nog steeds vreselijke pijn, ik kan niet gewoon lopen, kom alleen vooruit als ik m’n knie stijf houd. De dokter gaf aan dat het waarschijnlijk de kruisbanden zijn. Zelf vermoed ik na op internet speuren dat het weleens de meniscus zou kunnen zijn. Zal ik nu nog een week afwachten en doorgaan met pijnstillers of een nieuwe afspraak maken? Ik ben nu zeer beperkt in mijn beweging en heb veel pijn. Ik heb de knie niet verdraaid, heb alleen een pats gevoeld… Wie kan mij raad geven? Thanks!

  Beantwoorden
 161. Tine ·

  Beste, In oktober vorig jaar heb ik twee operaties ondergaan ten gevolge van de meniscus en kruisband die aan mijn linkerknie volledig gescheurd waren. Nu ben ik een paar maanden geleden weer begonnen met sporten: crosstrainen, squats, van dat soort dingen. Nu heb ik sinds kort een pijnscheut, telkens als ik bij de squats door m’n knie ga. Ook op de crosstrainer en bij traplopen voel ik dit. Het is erg frustrerend omdat ik zo graag wil sporten, maar ik ben bang dat ik het zal forceren. Nu is mijn vraag, hoort dit bij de nasleep van de operaties? Is dit tijdelijk of zou het na de volledige revalidatieperiode (9 maanden) overgaan? Graag antwoord, het zou een hele hulp zijn. Groetjes, Tine

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Tine, Ik kan hier helaas niets zinnigs over zeggen. Het is namelijk moeilijk te zeggen waardoor de pijnscheut precies wordt veroorzaakt (gewrichtsontsteking, littekenweefsel, vochtophoping, botsplintertje etc.). Het is dan ook verstandig om contact op te nemen met je huisarts. Hij/zij kan je knie onderzoeken en vaststellen wat de oorzaak van de pijn is… Of doorverwijzen naar je specialist of chirurg als hij/zij er zelf niet uitkomt. Ik zou er voor de zekerheid snel werk van maken, want -afhankelijk van de achterliggende oorzaak- kan overbelasting het probleem erger maken of zelfs blijvende schade berokkenen. Heel veel succes en beterschap. Groeten, Paul

 162. patricia ·

  Hallo, Ik ben 3 weken geleden begonnen met Start 2 Run. Het ging vrij goed, dus de 2e week heb ik een loopanalyse laten doen in een sportwinkel en geïnvesteerd in goeie loopschoenen omdat ik lichtjes pijn kreeg in de binnenkant van de knie. Ik had gedacht dat de pijn zou verminderen, maar het is veel verslechterd! Dus ben ik gestopt met lopen. Ik neem voor dit moment Ibuprofen 400 en smeer Voltaren, maar merk nog geen verbetering. Heeft iemand raad? IJs opleggen of eerder warmte? Dokter raadplegen? Lopen? Tijdelijk stoppen of toch doorbijten?

  Beantwoorden
 163. Adrie ·

  Ik heb 1,5 jaar geleden mijn knie verdraaid, wat een enorme pijn gaf en ik hoorde een krakend geluid. Toen het na een week of vier nog niet over was, ben ik naar de specialist gegaan die besloot een kijkoperatie uit te voeren. Er zat een klein scheurtje in mijn meniscus. Echter na revalidatietijd, bleef de oorspronkelijke pijn zitten. Ik stelde voor om een MRI-scan te doen. Daaruit bleek dat één van de ‘knokkels’ van mijn bovenbeen een donkere kleur had en de ander gewoon wit. Volgens de specialist betekent dit dat er vocht in het bot zit. Hij weet geen andere oplossing dan maanden op krukken gaan lopen en bovendien kan hij me niet uitleggen wat het precies is en waardoor het komt. Bij mijn andere been lijkt het, gezien de pijn die ik voel, zich hetzelfde te ontwikkelen. Wie heeft hier ervaring mee of weet een adres waar ik daar wel achter kan komen?

  Beantwoorden
 164. Animo ·

  Beste Paul, Sinds 2 weken af en toe last van re-knie. Zak er spontaan doorheen. Kon wel de trap op, maar moeizaam. Af en toe schoot de knie op slot. Ben jaren geleden geopereerd aan een fout staande knieschijf en een aantal keren aan de meniscus en rafelige knieschijf. Sinds vandaag is de knie erg dik, voelt warm aan en is zeer pijnlijk, zowel aan de voor- als achterkant. Het lijkt wel alsof de ergste pijn uitstraalt vanuit de knieholte naar kuit en knie. Ik koel nu met een icepack, maar wanneer naar de dokter gaan? Na het weekend of…? Bedankt voor het meedenken, fijn weekend. Groetjes, Animo

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Animo, Als de klachten al 2 weken spelen zou ik z.s.m. contact opnemen met de huisarts. Of je tot na het weekend kan (of dient te) wachten kan ik helaas niet voor je bepalen of inschatten. Als de pijn niet draaglijk wordt met tussenkomst van een reguliere, receptvrije pijnstiller is het wellicht raadzaam om direct contact op te nemen met de vervangend weekendarts. Heel veel sterkte en beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

 165. Ga ·

  Beste Paul, Ik heb al jaren heel af en toe last van mijn knie. De laatste per dagen wil het helaas niet over gaan. De pijn is niet heel erg, maar ik voel het wel, voornamelijk bij bewegen en mijn been in een bepaalde positie draaien. De pijn bevindt zich aan de binnenkant (niet de achterkant). Ik heb geen overgewicht, geen ernstige valpartijen, geen zware sporten, etc. Daarnaast ben ik pas begin 20, dus ik snap er niks van. De pijn is niet hevig, maar wel telkens terugkerend. Waar kan dit mee te maken hebben? Bedankt.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Ga, Er kan een scala aan mogelijke oorzaken ten grondslag liggen aan je knieklachten. Als ik jou was, zou ik dan ook je huisarts raadplegen. Groeten, succes en sterkte, Paul

 166. Lisa ·

  Ik had wel 2 jaar lang last van mijn knie, aan de binnenkant van de knie. De dokters konden niks vinden. De 1e keer moest ik foto’s laten maken. maar er kwam niks uit. De pijn ging niet weg, dus ging ik weer terug naar de dokter en die stuurde mij door naar de fysio. Ook dit hielp niet. Ik doe aan basketbal en mijn knie hinderde enorm. Ik ging weer terug naar de dokter en heb opnieuw foto’s laten maken. Weer kwam er niks uit en moest het vanzelf weggaan. Ik liep er al een jaar mee en het was nog altijd niet weg. Weer terug naar de dokter en ik was er nu wel klaar mee. De dokter stuurde me weer door naar een speciale fysio voor knieën. Ook dit hielp niet. Dus gingen we weer naar de dokter en nu was ik er echt klaar mee en moesten we gewoon een oplossing vinden. Ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ik kwam uit bij een chirurg. Die vond het een raar verhaal, maar had wel de oplossing. Mijn zenuw zou verkeerd door mijn pezen lopen en bekneld zijn. Dit kunnen ze niet vaststellen omdat het niet met foto’s of iets te bekijken is. Ik kreeg verdovingsspuiten en als de pijn terug zou komen, was de kans groot dat dit de oorzaak zou zijn. De specialist zei dat het uiteindelijk alleen met een operatie te behandelen zou zijn. Deze operatie is nog niet zo bekend. Ik woon in Assen en werd doorgestuurd naar Groningen. Daar werkt een arts die de betreffende operatie doet. Ik stemde ermee in en ben nu hersteld van de operatie. Hij is me goed bevallen! Het bleek ook dat ik het tevens in m’n andere knie heb, dus morgen mijn 2e operatie. Ik kan niet wachten! Dus na 2 jaar, en heel vaak te zijn doorverwezen, ben ik eindelijk bij de oorzaak. Als je je herkent in de klachten, kun je dit wellicht ook voordragen aan je arts.

  Beantwoorden
 167. ivo ·

  Hallo, Ik heb deze avond een wedstrijd gespeeld (voetbal). Hierbij ging ik een duel aan met de tegenstander, de bal lag tussen ons in en we haalden allebei uit om de bal naar voren te krijgen. Helaas bleek zijn been sterker dan het mijne, waardoor mijn bovenbeen en knie naar voren wilden en mijn onderbeen door de klap van de tegenstander naar rechtsachter ging. Ik viel op de grond en had meteen hevige pijn. Ik ben naar de zijkant gehinkt, en eenmaal daar aangekomen heb ik gelopen (dit was pijnlijk, maar lukte wel). Het is nu een paar uur later en de pijn is alleen maar toegenomen, vooral met lopen wanneer ik het been naar voren haal/strek. Wanneer ik tussen de buitenkant van de knieschijf en het bot druk, voel ik pijn. De pijn is zeurend, maar wanneer ik mijn been te ver strek of te erg doorbuig, voel ik een steek (deze doet erg veel pijn). Heeft iemand binnen dit forum enig idee wat er aan de hand kan zijn met mijn knie? Bij voorbaat dank! Groeten, Ivo

  Beantwoorden
 168. Patricia ·

  In december 2010 ben ik flink gevallen met de fiets. Ik had mijn rechterknie flink verdraaid, waardoor mijn mediale meniscus is gescheurd en zich vocht ophoopte in het bot van mijn scheenbeen. Daar ben ik aan geholpen en ik kreeg toen een heftige reactie op de operatie. Enorme zwelling door vochtophoping en zenuwpijn. Het vocht was maar moeilijk weg te krijgen uit mijn knie. Daar kreeg ik Celebrex voor. De andere knie raakte overbelast. Later bleek dat de knieschijf van mijn rechterknie versleten is. Ik ben nu bijna 44, dus dat vond ik wel wat aan de vroege kant. Mijn knieën kan ik niet meer volledig buigen en ik heb dagelijks veel pijn en ongemak. Traplopen is een ramp. Is het zinvol om naar een reumatoloog te gaan? De orthopeed destijds zei alleen dat ik maar wat moest goochelen met pijnstillers!

  Beantwoorden
 169. Dorine ·

  Beste, Twee weken geleden ben ik uitgegleden op een natte vloer en op mijn linkerknie gevallen. Sedertdien kan ik niet meer op die knie zitten. Het is gewoon te pijnlijk. Ook druk net onder de knie kan ik niet verdragen. De knie plooien doet geen zeer. Wat kan dit zijn en wat kan ik eraan doen? Graag advies a.u.b.

  Beantwoorden
 170. Ingrid ·

  Beste, Sinds 2 dagen krijg ik een pijnscheut in mijn knie wanneer ik mijn voet niet mooi recht plaats. Telkens verschiet ik en laat ik een kreet. Verder heb ik geen pijn. De knie is iets dikker dan normaal, maar voelt niet warm aan. Heeft iemand dezelfde symptomen en hoe kan je het verhelpen? Alvast bedankt voor jullie reactie.

  Beantwoorden
 171. Fabienne ·

  Ik heb de laatste paar dagen heel erg veel last van mijn rechterknie, maar ik ben pas 13. Ik heb er veel last van als ik loop, maar ook gewoon als ik zit of lig. Weet iemand wat ik er aan kan doen of wat het is? Want ik wil niet graag naar de huisarts ervoor. x Fabienne

  Beantwoorden
 172. Fatma ·

  Hallo, Ik heb al 3 dagen erg last van mijn knie. Ik kan hem niet buigen en ik loop zelfs mank. M’n knie (en iets boven mijn knie) is bovendien erg dik. Ik ben tevens zwanger, dus mijn huisarts heeft niet veel aandacht besteed aan mijn knieklachten. Ik weet niet of het echt mijn knie is of boven mijn knie; wat ik al heb gezegd is het vooral ook boven mijn knie erg dik. Ik kan het kniegewricht niet buigen en er helemaal niet op staan. Met kracht traplopen lukt al helemaal niet. Wat heb ik en wat kan ik eraan doen? Help, help!!!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Fatma, Door je zwangerschap kunnen je hormoonhuishouding en mineralenhuishouding uit balans raken, wat weer resulteert een een verstoorde vochthuishouding. Zo kan het best zijn dat zich vocht heeft opgehoopt in en rondom je knie, waardoor je wordt belemmerd in je mobiliteit en pijnklachten optreden. Je knieklachten kunnen echter ook een totaal andere oorzaak hebben, dus het is hoe dan ook verstandig om -specifiek om je knie te laten onderzoeken- naar je huisarts te gaan. Heel veel succes, sterkte en geluk toegewenst, zowel met de knie als met de zwangerschap. Met vriendelijke groet, Paul

 173. Jolanda ·

  Beste Salusi, Sinds twee weken heb ik een vervelende pijn in mijn knie (zonder dat daar een bepaalde reden voor is, niet gevallen o.i.d.). De pijn zit aan de buitenzijde. Tijdens het buigen kan ik er geen stof op verdragen, maar zonder gaat het redelijk, al voelt het alsof er binnen in mijn knie het elastiek te kort is. Tijdens het sporten heb ik er geen last van, heb ook niet het idee dat het slechter of beter gaat door het sporten. Achteraf gezien waren er maanden geleden al signalen: op mijn knie zitten deed al zeer, maar ik dacht dat dit kwam door een te strakke broek rondom de knie. Ik probeer nu rustiger aan te doen en smeer met Perskindol. Dit helpt iets. Wellicht een idee wat dit kan zijn? Nog even aankijken of langs een dokter? In het verleden is een ‘jonge-meisjes’ knie geconstateerd, maar door de juiste oefeningen gaat dit prima. Met vriendelijke groet, Jolanda

  Beantwoorden
 174. Heidi ·

  Beste Salusi, Vorig jaar heb ik mijn knie verdraaid. De dokters zeiden dat ik mijn pees en spier had verrekt en dat ik gewoon rustig aan moest doen. Daarna moest ik naar de fysio, maar ik bleef maar last hebben. Toen dacht de fysiotherapeut dat ik misschien iets aan mijn meniscus had. Ik ben toen naar een dokter en orthopeed geweest, maar er was niks te zien. Van hun moest ik weer naar een fysiotherapeut. Ik blijf nog steeds last hebben van mijn knie (binnenkant, niet de onderkant) en dat is vooral tijdens het rennen/springen. Weten jullie misschien wat ik moet doen? Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Heidi, Als de fysiotherapeut niks voor je kan betekenen en de huisarts en orthopeed je beiden blijven terugsturen naar de fysio, dan kun je desgewenst om een doorverwijzing vragen naar een reumatoloog. Zo kan er sprake zijn van een reumatische gewrichtsontsteking. Ook kan er door letsel osteo-artrose zijn ontstaan. Sommigen hebben tevens baat bij osteopathie. Al met al vind ik dat een huisarts je klachten serieus dient te nemen. Als je fysiotherapeut je terugstuurt naar de huisarts, dan zou je huisarts je niet zomaar terug moeten sturen naar de fysio. Zodoende ontstaat al snel het welbekende ‘van-het-kastje-naar-de-muur-scenario’. Je kunt nog aandringen bij je huisarts dat fysio niet werkt en dat je graag kennis neemt van de overige mogelijkheden die er nog zijn Het blijft gewoon lastig als artsen en specialisten je van hot naar her blijven sturen zonder dat ze daarbij een duidelijk doel hebben. Heel veel sterkte in ieder geval! Met vriendelijke groet, Paul

 175. Michel ·

  Ik heb al een tijdje last aan de binnenkant (zijdelings) en achterkant van mijn knie oftewel knieholte. Elke keer als ik loop, hardloop of bodypump, komt de pijn op. Als ik niets doe heb ik geen last, maar zodra ik beweeg wel. Knie is niet dik, er zit geen cyste en doet alleen bij beweging zeer. Ik rek goed en overbelast de knie niet door zwaar te trainen. Toch gaat de pijn niet weg. Ben nu maar eens begonnen het slechte schoeisel weg te gooien. Wat kan ik nog meer doen? Rust of juist blijven bewegen?

  Beantwoorden
  • agnes ·

   Hoi Michel, Ik heb ook al vanaf begin juni pijn aan de zijkanten van mijn knie, ik ben aerobics-instructrice en geef 8 uur per week les. De pijn gaat niet weg en bovendien kan ik niet meer springen. Rust is geen optie vanwege mijn werk en ‘s nachts kan ik niet slapen. De pijn trekt door naar de zijkant van mijn kuiten. Heb de dokter gebeld en hij adviseerde rust te houden en Diclofenac in te nemen. Is een beetje hetzelfde wat jij hebt…

 176. Lau ·

  Ik heb nu ongeveer 6 maanden last van mijn knie, vooral aan de voorkant. Ook is mijn voet dan een beetje opgezwollen. Het is alleen als ik iets langer dan normaal op mijn benen heb gestaan of iets meer heb gelopen. Als ik mijn been dan buig voelt het alsof ik hem even “tegenstrek”. Weet iemand wat dit kan zijn? Of heeft iemand dezelfde symptomen?

  Beantwoorden
 177. Tineke ·

  Ik heb alleen pijn in mijn knie zodra ik op mijn knieën ga zitten. Het voelt alsof ik met mijn knie in het grint zit, of op een spijkerbed. Verder geen klachten. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

  Beantwoorden
 178. Alita ·

  Ik heb ook veel last van pijn in mijn linkerknieholte en na wat lopen komt er een soort beklemming onder mijn knie. Nu lees ik veel voorkomende oorzaken van kniepijn, maar niet dat dit het gevolg kan zijn van een niet goed werkende lymfeklier in je knie. Dit geeft ook een zwaar gevoel en veroorzaakt pijn. Heeft iemand hier meer info over of eerder van gehoord?

  Beantwoorden
 179. EliteVincent ·

  Ongeveer 2 jaar geleden ben ik gestopt met voetballen door last aan de zijkant van mijn rechterknie. Ik kon ongeveer 45 minuten meekomen en dan was het klaar en was het zeer pijnlijk, wat resulteerde in 1,5 dag moeilijk lopen. Toen maar gaan kickboksen wat prima ging, maar waarbij ik wilde hardlopen wat helaas ook niet ging. Nu kom ik niet verder dan 100 meter en dan spelen zelfs beide knieën op. Het is echt de zijkant die opspeelt. Na een dag werken (+ veel lopen) kan het nu al zelfs opspelen. Ik heb er nog nooit iemand naar laten kijken. Hebben jullie ideeën of tips? Of ontkom ik er niet aan om toch ‘s naar de dokter of fysio (?) te gaan… Alvast bedankt! Vriendelijke groet, EliteVincent

  Beantwoorden
 180. nadine ·

  Ik heb ook X-benen!

  Beantwoorden
 181. nadine ·

  Dag, graag ontvang ik advies, bij voorbaat dank. Mijn knieën hebben mijn hele leven (15jaar) flink te verduren gehad. Altijd viel ik erop, met vocht, veel pijn en dikheid als gevolg. Ook zwikte ik vroeger vrij vaak om. Nu ben ik 15. Ik heb al een paar weken last van kniepijn in mijn rechterknie. Met traplopen of gewoon lopen of fietsen blijft iets steeds haken in mijn knie. Dan wrijf ik langs mijn knieschijf en na veel wrijven “zit het weer los”. Rennen lukt me absoluut niet, dan krimp ik ineen van de pijn. Deze kniepijn heb ik ook in mijn linkerknie. Daar heb ik geen klachten dat iets blijft hangen/haken. Bij lang zitten krijg ik in beide benen een vervelende tinteling. Met lang staan heb ik dit een beetje. Weet iemand wat dit kan zijn? Ik verwacht graag een bericht terug, b.v.d. Groetjes!

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Nadine, Van dit soort knieklachten is moeilijk de oorzaak aan te wijzen zonder dat er nader naar wordt gekeken. Als ik het zo lees lijkt het erop dat je kniegewrichten “los zitten”. Dit is doorgaans het gevolg van verslapte spieren, pezen, kapsels of banden, en deze verslapping kan weer het gevolg zijn van allerlei achterliggende oorzaken, zoals overbelasting, standafwijking, blessures etc. Als je kniegewricht niet van optimale kwaliteit is, kan een een botje of kraakbeendeeltje gemakkelijker uit het gewricht schieten (en daarna weer terugschieten). Dit veroorzaakt dan het knappende of krakende geluid. Het foutief bewegen van je gewricht kan tot irritatie en ontstekingsreacties leiden, wat in dat geval de oorzaak zou kunnen zijn van de pijnklachten. Naast een verzwikt kan het ook te maken hebben met een beschadiging van de meniscus, een “impingement” (inklemming) of knie-artrose. Ik raad je overigens aan om direct contact op te nemen met je huisarts. Die kan je doorverwijzen naar een specialist om foto’s te laten maken. Sterkte & groeten, Paul

 182. A.A. den Otter ·

  Op 2e kerstdag ben ik gevallen met mijn fiets. Heb 2 dagen niet kunnen lopen vanwege pijn aan mijn knie. Een drukverband heb ik gebruikt voor mijn knie. Nu een week later kan ik alweer redelijk lopen. Er zitten geen bloeduitstortingen, echter mijn knie is nog steeds dik. Wat me zorgen baart echter is dat mijn voet nu ook dik is. Ik zou graag advies hierover hebben. Mvg. Arie

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Arie, Als je voet dik is, zonder dat je deze direct hebt bezeerd, dan is er waarschijnlijk sprake van vochtophoping (oedeem) in je voet. Dit kan inderdaad komen door je knie, want door de zwelling van je knie of door het drukverband om je knie kan de lymfeafvoer afgekneld zijn geraakt, waardoor overtollige vloeistoffen minder efficiënt kunnen worden afgevoerd vanuit je voet. Waarschijnlijk gaat het om een acute vorm van veneus oedeem, maar er kan ook sprake zijn van secundaire lymfoedeem (ophoping van lymfevocht). Oedeem die is ontstaan door impact (val, stoot o.i.d.) trekt doorgaans vanzelf weg, maar als je je zorgen maakt, kun je het beste even contact opnemen met je huisarts. Wat je zelf kunt doen is een steunkous of ambulante compressietherapie (zwachtelen). Ook bepaalde vormen van massage (manuele lymfedrainage e.a.) kunnen de lymfevaten activeren en stimuleren om meer vocht uit de weefsels op te nemen en af te voeren. Hopelijk ben je snel van je problemen verlost! Beterschap & groeten, Paul

 183. AW ·

  Telkens als ik ga lopen, begint mijn linkerknie na een halve kilometer pijn te doen, aan de voorkant achter/onder de knieschijf. Als ik doorloop blijft de pijn en wordt het soms erger. Als ik heel even wandel en daarbij m’n knie los schudt of een trapbeweging maak, dan kan de pijn geheel weg zijn en kan ik 5 km pijnvrij vervolgen. Soms moet ik dit ‘ritueel’ herhalen. Na het lopen heb ik verder nergens last van, maar als ik drie dagen of een week later weer ga lopen, begint het weer. Ik ben heel benieuwd of iemand dit herkent en wat dit zou kunnen zijn.

  Beantwoorden
  • betty scholtens ·

   Beste…, Ik heb precies hetzelfde!. Ben vandaag naar het sportmedisch centrum geweest en daar werd een cyste op de meniscus geconstateerd. De huisarts en fysiotherapeute konden eerder niets vinden. Het kan operatief verholpen worden, is op zich onschuldig en hoeft ook niet te verergeren. Meestal het gevolg van een scheurtje in de meniscus. Ik weet nog niet of ik voor een operatie ga; ik ben al een stuk gerustgesteld en heb lang niet altijd last. Met groet, Betty Scholtens

 184. felderie ·

  Onlangs knielde ik om iets van onder een bank vandaan te pakken. Het leek alsof ik met mijn rechterknie in een spijker terecht kwam en ik slaakte dan ook een kreet van pijn. Vanaf dat moment heb ik niet meer kunnen knielen op mijn rechterknie. De pijn is onbeschrijflijk. Als ik over mijn knie wrijf en en hier en daar lichtjes druk, dan voel ik geen pijn om dan vervolgens de plek aan te kunnen wijzen waar de pijn vandaan komt. Het lijkt alsof de huid er ook mee van doen heeft, er gaat een soort tinteling door de huid en vervolgens is de extreme pijn er weer. Wat zou deze pijn kunnen veroorzaken? Is het een slijmbeursontsteking? Ik kan de knie verder goed gebruiken: lopen, fietsen, traplopen enzovoort gaat prima, maar de knie gebruiken om te knielen is onmogelijk! M.vr.gr. Felderie

  Beantwoorden
 185. Eva ·

  Hallo Salusi,
  Ik ben vorig jaar heel naar van m’n fiets gevallen. Ik had m’n knie vreselijk verdraaid en een half jaar thuis gezeten. Ik kon mijn knie lang niet strekken en de binnenkant (niet de onderkant) deed veel pijn. Nu hebben ze een kijkoperatie uitgevoerd en geconstateerd dat er door de val een scheur in m’n kraakbeen is ontstaan. Alleen heb ik nu erge pijn aan de binnenkant en dat is niet waar die scheur zit, maar juist de aan andere kant. Ik ben laatst terug geweest bij de orthopeed en hij zei niks te kunnen doen. Alleen word ik de laatste tijd wakker van de pijn en ik zou graag willen weten wat deze pijn veroorzaakt. Hebben jullie een tip? M.v.g. Eva van der Schot

  Beantwoorden
 186. ingrid ·

  Ik ben gevallen doordat ik mijn evenwicht verloor. Op mijn knie lopen gaat moeilijk. Ik smeer paardenzalf erop en slik ibuprofen, want ik denk dat het een kneuzing is. Fietsen durf ik nog niet, maar ik moet wel 3x met mijn honden eropuit. Het is nu 1,5 week geleden; zou het na nog een keer 1,5 week over zijn? Glucosamine slik ik wel; ik schijn namelijk slappe knieën te hebben: een wakkelbeine geconstateerd nadat ik een spierscheuring aan mijn andere knie had die me 6 weken gips opleverde. Ik moet lopen daar ik alleen ben, dus ik hoop dat het niet te lang duurt.

  Beantwoorden
 187. Dingen ·

  Ik heb ook last van mijn knieën. Eerst van mijn rechter waar al mijn hele leven een knik in zit als ik ermee buig. Dit ging gelukkig over met glucosamine, maar nu heb ik een jumpersknee aan de linkerknie. Ik voetbal veel en belast mijn knieën daardoor behoorlijk intensief. Ik heb al een scheenbeenvliesontsteking en achillespeesontsteking gehad aan mijn linkerbeen en nu dus een kniepeesontsteking. Ik zou weleens willen weten waarom ik al die ontstekingen alleen aan mijn linkerbeen krijg.

  Beantwoorden
  • nadine ·

   Het kan zijn dat het daar misschien gevoeliger is?

 188. Christel B. ·

  Geachte, Het is nu 3 weken geleden dat ik naar de huisarts ging met onverklaarbare pijn, niet in de knie, maar in de knieHOLTE. Ik ben een recreatieve loopster. 4 Weken terug kwam ik terug van een trainingssessie, rustte thuis even uit op het terras, en toen ik rechtkwam zakte ik bijna letterlijk door mijn knie. Kon hem niet meer buigen of strekken, en veel pijn. De huisarts was niet zeker, stuurde me door naar een kinesist voor een tweede opinie. Een bakercyste was het niet – die heb ik al in de linkerknie – maar hij gokte op een ontsteking van de aanhechtingspees. Zijn goede raad: ga morgen ZACHTJES 5 km trainen. Had ik dat maar niet gedaan! Sedertdien is het kommer en kwel, heel veel pijn, en lopen is onmogelijk geworden. Ik los het dus zelf maar op met ICE therapie, tijgerbalsem en rust. Vandaag gaat het beter, maar de pijn was al een week uitgestraald naar achterbil en kuit. Maar, stilaan betert het. Morgen start ik zachtjes met fietsen en wat stretch-oefeningen. Verstandig? Wat zou het kunnen geweest zijn? Ze denken ‘geen meniscusletsel’, maar ik heb er mijn sterkste twijfels over! Ik ben een vrouw van 60, en ik weet wel dat er slijtage zit op het kraakbeen. Maar dit? Ik wens het geen mens toe! Sportieve groetjes!

  Beantwoorden
  • Charis ·

   Beste Christel B, Het is even geleden dat u een bericht heeft achtergelaten op de site. Wat u schrijft, is voor mij zeer herkenbaar. Ik heb sinds anderhalf jaar pijn in mijn knieholte. Sommige dagen gaan goed, maar er zijn ook dagen dat het tegen het ondraaglijke aan zit, zelfs mijn knieschijf staat dan helemaal naar binnen. Heeft u dat ook? Ik kan hem ook niet meer bewegen. Ik fiets veel, maar dan kom ik amper voorruit. Ik vroeg me af of u nu weet wat er precies aan de hand is, want ik word niet wijzer van de dokter. U schrijft ook dat er slijtage op het kraakbeen zit, zou dat het kunnen zijn? Want ik heb ook artrose in mijn kaak en heb het gevoel dat het ook in mijn linkerknie zit. Alvast bedankt voor je reactie.

  • Patrice ·

   Ik vraag me af hoe ‘t met je gaat na al die tijd. Ik heb onlangs na het fitnessen heel veel last van mijn knie. Ook niet meteen, maar na een uur of zo. Ik kan dan ook mijn knie niet buigen, laat staan fietsen. Het is een ramp om te zitten en op te staan. Kan van de pijn vaak niet slapen. Heeft de therapie geholpen?

 189. Cees v. W. ·

  Graag ontvang ik advies. Ik heb een arthroscopie ondergaan waarbij de kruisbanden die gescheurd bleken te zijn, zijn bijgewerkt (zgn. “rafels wegnemen”) en de bolkop en gewrichtskom zijn bijgewerkt. Nu heb ik na deze operatie veel pijn achter in de knieholte en in de kuit. Volgens de specialist is er sprake van een cyste die vanzelf weg zou moeten gaan. Als ik diverse artikelen lees ben ik bang dat dit niet het geval zal zijn (bakerscyste???). Wat kan ik het beste doen? Been omhoog en rust? Toch regelmatig in beweging? Kortom kunt u mij adviseren?

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Cees, Over het algemeen wordt pijnstillers in combinatie met rust geadviseerd in geval van een kniekuilcyste oftewel bakercyste. Het is dan overigens wel belangrijk om te weten dat het hier daadwerkelijk om een kniekuilcyste gaat. Het aanspannen van de kuitspieren zou het genezingsproces in bepaalde gevallen kunnen bevorderen. Als de klachten toenemen kan een arts proberen om de cyste leeg te zuigen met een naald, Hierbij wordt dan tegelijkertijd een ontstekingsremmend middel geïnjecteerd. Het is overigens raadzaam om in beweging te blijven zonder de knie te overbelasten. Ik zou hoe dan ook even contact opnemen met je huisarts(assistent)(e) om aanvullend advies in te winnen. Met vriendelijke groet, Paul

 190. W. Laponder ·

  LS, Na relatief lang staan of zitten, is lopen daarna zeer pijnlijk; bijna onmogelijk: start- of aanloopproblemen. Is er voor deze situatie een indicatie /oorzaak? Hoop van u te mogen vernemen. Met vriendelijke groet. W. Laponder

  Beantwoorden
 191. els ghira ·

  Ik heb een hevige pijn in de binnenkant/zijkant van mijn knie. Ik kan hem niet rechtzetten, vouwen of van links naar rechts bewegen. Drie weken geleden ben ik bijna uitgegleden maar toch staande gebleven. Pas anderhalve week later begon de stekende pijn. Ik heb 1 week lang elke dag auto moeten rijden met hevige pijn. Weinig kracht in de voet ook. Gaarne uw antwoord hierop.

  Beantwoorden
  • Paul ·

   Beste Els Ghira,
   Met een dergelijk probleem zul je echt naar de huisarts moeten gaan. Er kan namelijk van alles aan de hand zijn. Van spieren tot pezen, van zenuwen tot bloedvaten en van bot tot kraakbeen. Er is echt een arts nodig om te bepalen wat er met je knie aan de hand is. Heel veel sterkte in ieder geval!

 192. eppo slijm ·

  Twee jaar terug ben ik met de ladder gevallen. De knie was heel erg dik, dus ik ben naar de huisarts geweest. Hij kon niks constateren, dus ik moest wachten dat de knie dunner werd. Toen is er een foto gemaakt. De neuroloog zei dat er niks te zien was. Ik moest veel fietsen dat is goed gekomen. Nou is de andere knie aan de beurt. Op een gegeven moment begin die andere knie spontaan. Ik liep veel en fietste veel. De knie kraakt ook, dus ik fiets niet meer. Wat kan ik eraan doen? Gr. E. Slijm

  Beantwoorden
 193. Ronald van 't W ·

  Ben meerdere malen geopereerd aan me knieën ,bij allebei binnen meniscus en binnen kruisband gescheurd. Linker knie loop ik al 10 jaar zonder kruisband, geen problemen. Rechts nieuwe kruisband 7 jaar geleden ingezet en binnen meniscus verwijderd, nu buitenkant knie op slot! Wachten op operatie…

  Beantwoorden
  • Naima ·

   Mijn knie zit al een aantal dagen op slot. Het duurt in totaal 10 dagen voordat ik een kijkoperatie kan krijgen. Ik kan nu geen kant op en heb veel pijn in mijn knie, ik kan hem niet strekken. Ook is de stand van mijn onderbeen niet recht; de voet draait naar buiten. Heeft iemand ervaring hiermee en kan dit probleem verholpen worden?

 194. Joshua ·

  Hoihoi, Ik loop zelf nu al een dik jaartje met PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom) rond en ben zelf ook maar gaan doktoren. Ik dacht dat ik holle voeten had, dus ik naar de dokter. Bleek ik ingezakte voeten te hebben. Zo raar dat je knieklachten kan krijgen door je voeten. Nog niet alle pijn is al weg en ik heb nog steeds heel veel belemmering in de zin als met fietsen, hardlopen, vechtsport, traplopen enzovoort. Maar ben in ieder geval wel al een stapje vooruit. Mede dankzij dit soort sites. Dank u!

  Beantwoorden
 195. theelepeltje ·

  Al maanden aan het tobben met de knie en nu een injectie gehad. Ze denken een ontsteking en die moet met 2 maanden pijnvrij maken. Maar nu heb ik vreselijke tinteling in mij onderbeen. Heeft iemand dit ook gehad? Alvast bedankt, Thelepelvrouwtje

  Beantwoorden
 196. T. Heijne ·

  Ik had last van mijn knie bij het hardlopen. Naar huisarts, behandeling, fysiotherapeut, neuroloog, orthopeed, niets hielp. Uiteindelijk kwam ikzelf (na een halfjaar dokteren) met de oplossing: nieuwe steunzolen!!!!

  Beantwoorden
 197. BB ·

  Ik ben 2 weken geleden geopereerd aan beide meniscus. Ze waren gescheurd maar, had daarvoor al pijn in de knieholte. Nu na de operatie heb ik het nog steeds, en ook nog steeds een bult, toen ook. Wat kan dat zijn? Gr. B

  Beantwoorden

Plaats een reactie